GPS: 54° 40′ 57.6″ N 25° 17′ 12.6″ E
Cím: LT-01513, Universiteto g. 3, Vilnius
Alkotója: Antanas Vaičekauskas szobrász

Litvánia történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533-1586) Erdélyi fejedelem, Litvánia nagyfejedelme és Lengyelország királya. Különös érdeme, hogy megerősítette a litván államot, annak igazságügyi rendszerét és az ország hadi erejét. Uralkodásának tíz éve alatt sok újítást vezetett be.

1579. április 1-én kelt alapítólevelével különleges jogokat élvező egyetemi rangra emelte a jezsuiták vilniusi kollégiumát, a Litván Nagyfejedelemség “dicsőségére és hasznára”, így alapítva meg Európa egyik legrégibb egyetemét, az Almae academica et universitas Vilnensis-t. Célja az volt, hogy a szegényebb diákok is elvégezhessék tanulmányaikat, de emellett az egyetem “olyan legyen Északon, akár egy tisztás, ahová, mint a jó tudományok vásárára, gyűljenek össze a környező vidék diákjai tudományt és katolikus hitet meríteni” – írta alapítólevelében “Stephanus Rex”.

A dombormű-emléktábla a Vilniusi Egyetem Disztermének bejárata melletti folyosó falába van beépítve. Az eredeti, 1929-ben alkotott dombormű Antoni Madeyski (1862-1939) munkája volt és 1979-ben, az egyetem felújításakor elveszett. A portré 2011-ben lett felújítva, a korábbi rajzok alapján, Benediktas Juodka egyetemi rektor kezdeményezésére. A felújított dombormű Antanas Vaičekauskas szobrász alkotása.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária