Magyarok Nagyasszonya szobrot avattak Királyhelmecen - Külhoni Magyarok
általános Események Felvidék Hírek

Magyarok Nagyasszonya szobrot avattak Királyhelmecen

A Királyhelmeci Magyar Közösség Házában pénteken, október 7-én került sor Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotásának, a Magyarok Nagyasszonya szobrának ünnepélyes felavatására.

z est házigazdájaként Pásztor István, az intézményt működtető Lórántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke köszöntötte az est díszvendégeként érkezett Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt, Kozma Imre atyát, Czimbalmosné Molnár Évát, az államtitkárság főosztályvezetőjét, valamint a helyi egyházak megjelent főméltóságait, polgármestereket, képviselőket és közszereplőket. Elsőként szólva az ünneplőkhöz elmondta, hogy napra pontosan hét évvel ezelőtt került sor az épület átadására. E jeles évfordulón felavatásra került szoborral, a bodrogközi magyarság nevében szeretné kifejezni háláját a Jóistennek és Magyarország kormányának.

A Házban újonnan helyet foglaló új műalkotás, a Magyarok Nagyasszonya szobor kapcsán megjegyezte, hogy a Szent Koronát a kezében tartó Szűzanya kettős szimbolikával bír – a Szent Korona a történelmi Magyarország jelképeként a magyar kormány felé,  Szűz Mária személye pedig a Jóisten felé fejezi ki hálánkat.

Mint mondta, jó esetben minden emberi alkotás szellemiséggel és lelkiséggel bír. A királyhelmeci Magyar Ház szellemiségét véleménye szerint az előadók és az előadások adják meg, ezek kézzelfoghatóságát pedig a benne és közvetlen környezetében megtalálható emlékművek – Lórántffy Zsuzsanna, Esterházy János, Széchenyi és Kossuth szobra. A ház lelkiségét pedig az elkövetkezőkben a frissen felavatott Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya alakja adja majd meg. Az ő oltalmába felajánlva minden bodrogközit és minden más vidékről a Házba betérőt, azt kívánta ünnepi gondolatai zárszavában, hogy a Jóisten áldása kíséretében legyen Boldogasszony Anyánk mindenkori segítőnk.

Potápi Árpád János ünnepi beszédében Rieger Tibor, Kossuth-díjas szobrászművész újabb impozáns alkotásának felavatása kapcsán, munkásságáról szólva megemlítette, hogy a magyar szakrális szobrászat kiemelkedő alakja. Számos alkotása, domborműve díszíti az anyaország épületeit, köztereit és megtiszteltetésképpen a királyhelmeci Magyar Közösségi Házban ezeddig két szobrát láthattuk.

Megtudhattuk, hogy amikor Pásztor István megkereste az újabb szobor tervezettel, az érdekelte, vajon ez alkalommal miért egy szakrális alakra esett a választása. Beszélgetéseik során körvonalazódott számára a hála egyértelmű üzenete. Felelevenítette a királyhelmeci Magyar Ház megszületésének immár másfél évtizedes, nehézségektől, gáncsoskodásoktól sem mentes folyamatát. Viszont minden gond ellenére, mint mondta, a Ház felépült és folyamatosan bővült, megszépült.

Ugyanígy a királyhelmeci közösség is megtartotta magyarságát, épült és megerősödött. Örömét fejezte ki, hogy a királyhelmeciek számára a Magyar Ház jelenti az anyaországgal való kapcsolatot és egy olyan kulturális központ, amelyre az itt élő emberek mindig számíthatnak és betérhetnek ide.

A Magyarok Nagyasszonyának állított szobor a hála kifejezőjeként, a magyarság védelmezőjeként szimbolizálja nemzetünk azon szakrális kapcsolatát az egyházzal, amelyet egyrészt Szűz Mária, másfelől pedig Szent István király jelenít meg. Hálát kell adnunk neki azért, hogy a védi és oltalmazza nemzetünket, hiszen körbenézve ma a világban azt láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy Európában lassan egyedül mi, magyarok hiszünk még a nemzet, a kereszténység és a hagyományőrzés hármasának erejében.

Az államtitkár úr kifejtette, hogy a magyar kormány az elmúlt tíz évben azon dolgozik, hogy támogasson minden olyan közösséget, amely megtartja identitását és kultúráját. Az utóbbi években megtízszerezték a nemzetpolitikai célú források összegét, több, mint ötezer külhoni intézmény és szervezet tevékenységéhez járultak hozzá Kárpát-medence szerte és a diaszpórában egyaránt.

Ahogy Kozma Imre atya elmondta, a királyhelmeci alkotás a szobrászművész második felvidéki Magyarok Nagyasszonya szobra. Az előzőt Rieger Tibor szülőfaluja, Királyfiakarcsa magyarságának készítette.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, Kozma Imre atya áldó könyörgő kéréseinek egyikeként Isten segítségét kérte, hogy Nagyasszonyunk párfogásával a szentistváni történelmi Magyarország népeinek családjaiban megvalósítsuk Szent Fiának országát.

Forrás: Ma7

Kapcsolodó cikkek

  • Aki Szabadkát várossá tette

    Hétfőn Szabadkán felavatták Bíró Károly, a város egykori polgármestere a Radić fivérek utcában lévő egykori otthonának falán lévő emléktábláját.