Nagyenyeden tartották az erdélyi és partiumi református iskolák közös tanévnyitóját - Külhoni Magyarok
általános Események Hírek

Nagyenyeden tartották az erdélyi és partiumi református iskolák közös tanévnyitóját

Idén az erdélyi és partiumi református iskolák közös tanévnyitójának házigazdája a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium volt. A helyszínt az intézmény alapításának 400. évfordulójának tiszteletére választották ki.

A kétnapos rendezvény péntek délután startolt, amikor átadták a teljesen megújult tornakertet, amely a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával valósult meg.

Potápi Árpád János, a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára egy, a Pál apostol korinthusbeliekhez írott első leveléből vett idézet segítségével hangsúlyozta a kitartásra sarkalló testedzés fontosságát. A  politikus röviden felvázolta és szerte a Kárpát-medencében követendő példaként szorgalmazta azokat az intézkedéseket, amelyeket a magyarországi oktatásban hoztak a tornaórák számának növelésért és kiemelte: „Kimagasló pont lenne a nagyenyedi kollégium történetében, ha épp itt vezetnék be ezt először és innen terjedne el a külhoni magyarság körében”.

Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese hangsúlyozta: az évszázadok folyamán a református egyház számára a test és a lélek egyformán fontos volt, ezért létesítették a tornakerteket is, hiszen az volt a cél, hogy „lelkileg-testileg ép fiatalokat neveljenek, akik képesek megállni helyüket az életben”.

Oana Badea, Nagyenyed polgármestere kiemelte: a város közössége sokkal gazdagabb azzal, hogy létezik a Bethlen kollégium, egyetlen másik helybeli iskolában sem ápolják úgy a hagyományokat, mint ebben. „Nagyenyed a nemzetiségek közötti együttélés modelljévé válhat. Ez viszont nem magától értetődő, hanem fokozatosan ki kell építeni, sok türelemmel és bölcsességgel” – tette hozzá az elöljáró.

A továbbiakban Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere, a sport fontosságát hangsúlyozva elmondta: már elkezdődött az új sportkomplexum megépítése, ugyanakkor most zajlik egy új uszoda kivitelezési versenytárgyalása is. Bárócz Lehel, a tornakert projektmenedzsere részletesen ismertette a felújítási munkafolyamatot, megnevezte a támogatókat és a kivetelezőket, a diákokat pedig arra kérte, hogy óvják meg a szép környezetet.

Szőcs Ildikó, a kollégium igazgatója, kiemelte: egy egyedi tornakertről van szó, amelyik a nemrég felújított épületekkel együtt immár teljes pompájában tündökölhet. „Nemcsak Dél-Erdélynek, hanem egész egész Erdélynek erős bástyája lehet ez az intézmény” – fogalmazott.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője, valamint egyházi és világi elöljárók.

Az ünnepség fő attrakciója a látványos tornavizsga volt, amelyet az alsó tagozatos illetve az öt- tizenkettedikes diákokból álló csoportok mutattak be  Alexa Mária, Gilyén Izabella, Kis Amália, Mester Ágnes, Szakács Ildikó tanítónők valamint Kerekes Ferenc és Tályai Stefánia tornatanárok irányításával. Az átadó ünnepséget követően focimeccseket szerveztek a diákok, tanárok és lelkészek csapatai között, majd megtartották a meghívott igazgatók és iskolalelkészek tanácskozását.

Péntek este a kollégium színjátszóköre, a Fodor Katalin magyar szakos tanárnő vezette Fordított Patkó egyik legsikeresebb előadásával, I.L. Caragiale Az elveszett levél című darabjával kedveskedett a református kollégiumokból érkezett vendégeknek, az iskola Fügevirág Néptánccsoportja pedig táncházat szervezett a konviktuson. Az iskola bemutatására, az iskolamúzeum és a természettudományi múzeum megtekintése másnap reggel történt meg.

Szombaton, ünnepi istentisztelet keretében tartották a 18. Erdélyi és Partiumi Református Kollégiumok közös tanévnyitóját. A Bethlen Gábor Kollégium dísztermében tizenként iskola igazgatói, iskolalelkészei és diákjai sorakoztak fel a zászlóvívők mögé.

Köszöntést mondott Demeter Szabolcs István, a Bethlen-kollégium iskolalelkésze, kiemelve: hat év után ismét az enyedi alma mater adhat otthont a találkozónak.

Az istentiszteletet celebráló Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes Pál apostol eféziusiakhoz írott leveléből választott alapigéje segítségével kívánta ráirányítani a figyelmet arra az évszázados református iskolarendszerre, amely napjainkban is közösséget formál, ösztöndíjai által elérhetővé teszi az oktatást mindenki számára és a tudást az evangéliumba való betekintéssel együtt nyújtja a diákoknak. A református kollégiumokban, bár mindeniknek megvan a maga saját hagyománya, mégis „közös a hit, a Krisztushoz való ragaszkodás és az evangélium mindennapi megélése, amely átsegít a mindennapok kihívásain és az emberpróbáló időkben küldetéstudatot is eredményez”.

Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese adatokban gazdag, érdekfeszítő előadást tartott az 1622-ben Gyulafehérváron alapított és 1662-ben Nagyenyedre költöztett kollégium történetéről, az iskolaalapítás kevésbé ismert előzményeitől a kihívásokkal teli 20. század alkalmazkodási kísérleteiig.

Tanévnyitó beszédében Tőkés Zsolt egyházkerületi főgondnok rámutatott arra, hogy a keresztény iskola a hit erejével nevel a családért, egyházért és hazáért felelős egyéneket, majd Szikszai György tanítóknak, nevelőknek szánt imádságát idézte és megnyitottnak nyilvánította a 2022–2023-as tanévet.

Ezt követően a Romániai Református Egyház Zsinatának Elnöksége által odaítélt Bethlen-díjat adták át, amellyel idén Szász-Tikosi Zoltánt, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium nyugalmazott matematikatanárát tüntették ki. Laudációjában Gáll László kancellár rávilágított arra, hogy a díjazott „évtizedeket átfogóan kiemelkedő eredményeket ért el – nemcsak körzeti, megyei vagy országos versenyeket nyertek meg az általa felkészített diákok, hanem nemzetközi matematikavetélkedők többszörös résztvevői is voltak”.

Köszöntőbeszédében Szőcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója rámutatott: fantasztikus érzés, hogy a tizennyolcadszorra megrendezett erdélyi és partiumi református kollégiumok találkozója az enyedi 400 éves kollégiumban ünnepli nagykorúvá válását. Szerinte a református iskolák közös jellemzője az egyformán gondolkodás és a közös cél: „mindannyian ugyanazt gondoljuk, éspedig hogy a ránk bízott gyermekeket ajándékba kaptuk, hogy belőlük közösséget neveljünk”.

Az ünnepségen fellépett a házigazda tanintézmény ifjúsági zenekara Szilágyi Róbert irányításával valamint a Szabó Zsombor által vezényelt iskolakórus. A találkozó szeretetvendégséggel ért véget.

Forrás: Maszol.ro

Kapcsolodó cikkek