Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kolozsváron - Külhoni Magyarok
Erdély Hírek

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kolozsváron

2021. szeptember 30-án Mile Lajos főkonzul augusztus 20. alkalmából adományozott magyar állami kitüntetéseket adott át a Kolozsvári Főkonzulátus rendezvénytermében.

Több évtizedes teológusi és pedagógusi pályája, valamint Márton Áron püspök emlékének ápolásában vállalt szerepe elismeréseként dr. Marton József Fraknói Vilmos-díjas egyháztörténész, pápai prelátus, nagyprépost, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának alapítója és professor emeritusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító kuratóriumának tagja részére Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A kolozsvári magyar nyelvészet területén végzett tudományos, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként Szilágyi N. Sándor nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára részére Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Az erdélyi magyar református óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében végzett munkája elismeréseként Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Ballai Zoltán Ferenc, az Erdélyi Református Egyházkerület Gazdasági Ügyosztályának előadó-tanácsosa részére.

A kolozsvári kulturális élet fellendítésében betöltött szerepe, valamint a Kolozsvári Magyar Napok megrendezése során végzett szervezőmunkája elismeréseként Gergely Balázs régész, történésznek, a Kincses Kolozsvár Egyesület alapító elnökének Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A partiumi magyar közösségek megmaradását szolgáló irodalmi pályája elismeréseként Pataki István költő, író, publicista részére Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Több évtizedes közösségépítő és nevelői munkája, valamint a Márton Áron püspök életét bemutató dokumentumfilm elkészítésében vállalt szerepe elismeréseként Nagy Zoltán, a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia hitoktató tanára részére Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Transindex

Kapcsolodó cikkek