Nemzeti Újrakezdés Program – dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos úr a nemzeti újrakezdés évének gyakorlati megvalósulásáról nyilatkozott - Külhoni Magyarok
Hírek Magyarok a diaszpórában

Nemzeti Újrakezdés Program – dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos úr a nemzeti újrakezdés évének gyakorlati megvalósulásáról nyilatkozott

„A diaszpórával való kapcsolattartás a személyes jelenléten alapul.” – A személyes találkozásokra és a nagy közösségi rendezvényekre még várni kell, de az anyaország Nemzetpolitikai Államtitkársága addig is alkalmat biztosít a diaszpóra magyar szervezetei számára, hogy működésükre, valamint különböző fejlesztésekre támogatást igényeljenek. Miniszteri biztos úr az alábbi interjúban részletesen elkalauzolja Önöket az április 13-án meghirdetett felhívás legfontosabb részleteibe, és a diaszpórával kapcsolatos projektek jelen állásába.

2010-ben politikai felhatalmazással megpecsételve radikális változások kezdődtek a magyar nemzetpolitikában. Elindult a Kárpát-medencében élő magyar közösségek felvirágoztatása, majd a diaszpóra bekapcsolása is megtörtént a Budapest központú összmagyar körforgásba. A különböző szervezetek 2017 óta pályázhatnak az Anyaország támogatására, hogy működésüket gördülékenyebbé tegyék, illetve azért, hogy az általuk megálmodott közösségi rendezvényeket életre hívják. Magyarország ebben a nehézségekkel teli időszakban sem engedi el a világban aktívan tevékenykedő magyar szervezetei kezét.

A nemzeti újrakezdés évét a Nemzetpolitikai Államtitkárság a pályázati kiírások tekintetében is egy újratervezéssel kezdte. Míg a megelőző években elszórt időpontokban, különböző kategóriákban publikálták a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásaikat, addig 2021-ben egyszerre nyitották meg az elcsatolt területeket és a diaszpórát egyaránt érintő felhívást. A Nemzeti Újrakezdés Program név alatt találják meg az érdeklődő egyesületek a számukra testhezálló kulturális, oktatási, egyházi, ifjúsági, sport vagy akár cserkész tematikájú pályázatokat. Hat alprogramban van lehetőség támogatási kérelem megfogalmazására, egy közülük a Diaszpóra Alprogram, amelyre a korábbi évek feltételeivel lehet pályázatot benyújtani április 15-tel kezdődően.

Diaszpóra Alprogram célja segítséget nyújtani a külföldön hivatalosan bejegyzett magyar szervezetnek. Fontos változás, hogy rajtuk kívül pályázhatnak olyan csoportosulások is, amelyek jogilag ugyan nem alkotnak önálló egységet, de egy-egy nagyobb egyesület égisze alatt tevékenykednek. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy hozzájáruljon az ilyen módon működő hétvégi magyar iskolák, cserkész szervezetek fejlesztéséhez.

Egy bejegyzett, jogi személyként számon tartott civil szervezet maximum három pályázat beküldésére jogosult. Ez az intézmény azon kívül, hogy megfogalmazza saját igényeit, két, vele szorosan és igazoltan együtt dolgozó, nem bejegyzett szervezet pályázatát is leadhatja.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság tervei között szerepel, hogy a vírushelyzet normalizálódásával – feltehetőleg nyár elején – meghirdetik a Diaszpóra Alprogram második részét a személyes jelenlétet igénylő programok finanszírozására. Addig is mindenkit arra bíztatnak, hogy éljenek a működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre vonatkozó, de kivételes esetben online rendezvényekre is átcsoportosítható támogatás lehetőségével. A napokban közzétett felhívásra május 14., közép-európai idő szerint 12 óráig nyújthatják be a dokumentumokat a szervezetek vezetői. A www.bga.zrt.hu és a www.kulhonimagyarok.hu weboldalakon bővebb információ olvasható. A pályázati űrlapok a BGA Zrt. oldalán Támogatások fül alatt, a Külhoni támogatások 2021 címszóra kattintva tölthetők le. A sikeres támogatás elnyerése érdekében mindenképp ajánlott a részletes tájékoztató áttanulmányozása is, mivel lényeges információkat tartalmaz külön-külön Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan. A nyertes pályázók listáját előreláthatólag június második felében osztják majd meg a nyilvánossággal.

Szilágyi Péter miniszteri biztos úr kiemelte, hogy az új kiírásnál nincs hátrányban az a szervezet, amely a pandémia következtében az elmúlt évben későn kapta meg a számára kiutalt anyagi forrást, és még nem tudta lezárni az elszámolási időszakot. Közrejátszott ebben a csúszásban a pályázati elektronikus felület fejlesztése is, ami mára tökéletesen működik, és az elszámolási dokumentumok fogadására alkalmas. Tehát az új kérelem benyújtása semmilyen mértékben nem függ össze a korábbi források elszámolásának technikai akadályaival.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, de a Rákóczi Szövetség lebonyolításában rendszerint változatos és izgalmas programok várták a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar fiataljait nyaranta Magyarországon. A tavalyi évben nyilvánvaló okok miatt elmaradtak ezek az alkalmak, idén viszont a tavalyinál is nagyobb erővel készül a Rákóczi Szövetség, hogy a járványügyi korlátozások enyhítésével megvalósulhassanak elképzeléseik a megújult sátoraljaújhelyi táborhelyen. Természetesen nem csupán Magyarországon múlik az, hogy a diaszpórából érkezhetnek-e táborozók: az utazási korlátozások a világban, az átoltottság mértéke mind-mind olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni.

Kőrösi Csoma Sándor Program is megtorpanni kényszerült az elmúlt időszakban. Arra, a kérdésre, hogy mikor indulhatnak el a fiatalok a világba, még nem tudott konkrét válasszal szolgálni a miniszteri biztos úr. A legoptimistább forgatókönyv szerint 2021 második felében, az év vége felé lehet elgondolkodni a program meghirdetésén. Az anyagi források az államtitkárság rendelkezésére állnak, viszont a nyári táborokhoz hasonlóan a KCSP-ről is az egészségügyi helyzet alakulása fog dönteni.

Az elmúlt év átírta a személyes jelenlétű találkozókat. A Magyar Állandó Értekezlet és Magyar Diaszpóra Tanács gyűlései online térbe szorultak, a legutoljára pedig a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját valósították meg virtuális formában. Az ilyen platformokon bonyolított rendezvények előnye, hogy nem igényel szervezést a képviselők jelenléte, viszont a megfelelő időpont kijelölése kihívást jelentett a szervezők számára, mivel a világ minden tájáról, a legkülönbözőbb időzónákból vártak vendégeket. „A diaszpórával való kapcsolattartás a személyes jelenléten alapul.” – miniszteri biztos úr úgy gondolja, hogy jól működtek, magas részvételi arányt hoztak a szakmai programok online, viszont jó lesz visszatérni a régi kerékvágásba.

Az anyaország oktatási projektjei iránt nem lankadt az érdeklődés ebben a körülményes időszakban sem. Az egyetemista korosztálynak szóló magyar, illetve angol nyelvű képzések felkeltették a fiatalok figyelmét. Száz és kétszáz közötti jelentkezés érkezett, jelenleg még zajlik a kiválasztási folyamat a bírálók részéről. A Sárospataki Református Kollégium gondozásában működő, a diaszpóra tizenéveseit célzó középiskolás program is sikeresnek mondható, hiszen többen jelentkeztek a diaszpóra osztályba, mint a tavalyi évben. Az ingyenes képzés végén a magyar állampolgársággal is rendelkező tanulók magyar és nemzetközi érettségit szerezhetnek.

Mikes Kelemen Program a diaszpóra magyar jellegű tárgyi örökségét hivatott összegyűjteni, azt megmenteni az utókor számára. Nagy mennyiségű felajánlás érkezett, családok adományozták az Anyaországnak gyűjteményeiket. Ezeknek a hazaszállítása folyamatosan történik. A program által Budapestre érkezett könyveket a kormány a Kárpát-medence régióinak szeretné továbbítani.

Dr. Szilágyi Péter a beszélgetés végén azokhoz a diaszpórában élő magyar állampolgárokhoz szólt, akik részt szeretnének venni a 2022-es magyarországi országgyűlési választáson. Gyakran felmerülő kérdést tisztázott a miniszteri biztos úr: azok a személyek, akik nem rendelkeznek állandó lakcímmel Magyarországon, előzőleges regisztrációt követően tudnak majd szavazni. Ez a regisztráció nem csak jövő áprilisban, hanem már most is nyitva áll. Akik korábban már regisztráltak, azok 10 évig aktívak a választói névjegyzékben. Azonban ha változás állt be a személyes adatokban (pl. levelezési cím), akkor azt szükséges módosítani a konzulátusokon. Bővebb információ a választással kapcsolatban itt szerezhető: www.valasztas.hu.

A teljes videó itt tekinthető meg.

Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek