GPS: 40° 46′ 25.7″ N 74° 2′ 58.3″ W
Cím: 414. E 82nd Street New York, NY – 10028
Honlap: http://aranyjanosschool.knighthosting.hu/

Az Arany János Magyar Iskola, amely ma a legrégebbi magyar nyelvű iskola az Egyesült Államokban, 1963-ban alakult. Több mint 50 évre visszatekintő múltja élethűen tükrözi a New York-i magyar emigráció sokrétű, színes összetételét. Ma már több száznál tart azon fiatal magyaroknak a száma, akik képzett, lelkes tanáraik szakszerű útmutatása által ismerték meg a magyar nyelvet és a magyarság évezredes kultúráját. A diákok összetétele is igen sokszínű: A tanulók egy része az Egyesült Államokban, mások Magyarországon, vagy Erdélyben születtek. A gyermekek jelentős része olyan családból jön, ahol csak az egyik szülő magyar származású.

A tanítás a Szent István Katolikus Templom iskolájában szombatonként zajlik 9.30-tól 12.30-ig. Mivel hetente csak három óra áll rendelkezésünkre, elsődleges cél a magyar írás, olvasás és nyelvtani alapfogalmainak elsajátítása. Ezt kiegészítve a magyar szókincs fejlesztésével és az alapvető magyar történelmi és földrajzi ismeretekkel.

A diákok évről-évre változó száma, és az azonos életkorú gyerekek eltérő magyar nyelvi tudásszintje miatt az osztályok létszáma és karaktere évente változik. Általában 3-4 iskolás osztályt indítunk minden évben. Az osztályok kis létszámúak. Ez tanáraink számára lehetővé teszi, hogy tantervüket saját tanulóik igényeihez szabják. Tanáraink évenként kísérik keresztül az osztályaikat, ezáltal hosszabb távon nyomon tudják követni tanítványaik fejlődését.  Tanárok és diákjaik között így szoros kapcsolat alakul ki az évek során. A diákok között pedig mély, sokszor életre szóló barátságok köttetnek.

A 2013/2014-es tanévben három óvodai csoportot indítunk. A kiscsoport 3-4 évesek, a középső csoport 4-5 éveseket fogad. A nagycsoport pedig 5-6 éves korosztály. A kisgyermekeknél elsődlegesen az a cél, hogy a legfontosabb magyar szavakat és kifejezéseket magabiztosan tudják használni. A kicsik ennek érdekében számos kreatív foglalkozáson vesznek részt. A nagycsoportban iskolai előkészítés is történik. A cél a magyar hagyományok megismertetése és megszerettetése népdalokon, mondókákon és gyermekjátékokon keresztül.  Iskolára illetve óvodára való érettség nem feltétlen életkorhoz kötött, tanáraink szakértelmében bízunk, ezért a tanulók besorolását illetően a pedagógusaink véleménye az irányadó.

Jelenleg minden foglalkoztatott tanárunk Magyarországon vizsgázott okleveles pedagógus.

A tanév szeptembertől júniusig tart, 33 iskolai napot biztosítva tanulóinknak. A tanév során megemlékezünk a jelesebb magyar ünnepekről is.

Reményeink szerint az iskola, jövőben is kiemelkedő szerepet tölt majd be a New York-i magyarság életében.

Forrás: http://aranyjanosschool.knighthosting.hu/