GPS: Lat: 41.5053313, Long: -81.6908491
Cím: 1301 East 9th Street, Cleveland, OH, 44124
Elnök: Szabó Éva
E-mail cím: eva.szabo@sbcglogal.net
Múzeum: kurátor: Lázár András, állomány: 500 db ebből nyilvános 90 db
Levéltár: Dr. Mészáros Magdolna, állomány: 6,5 folyó-méter, nyilvános
Könyvtár: Dr. Mészáros Magdolna, állomány: 9000+ db, nyilvános

A Clevelandi Magyar Történelmi Társulat (Cleveland Hungarian Heritage Society) 1985 június 18.-án alakult, az akkori Szent Erzsébet katolikus templom plébánosa, Ft. Nyeste János kezdeményezésével. Egy kis lelkes magyar csapat megalkotta az első alapszabályt, amely az intézmény szervezetét, működési célját és formáját írásba foglalta. Ez év szeptemberében benyújtotta és megkapta az Ohio állam szervezeti bejegyzését, mint non-profit egyesület.

A Társulat küldetése az északkelet ohioi magyarok történetének és kultúrájának megőrzése azon célból, hogy jelen és jövő nemzedékek ebből művelődést, lelkesítést és szellemi gazdagodást meríthessenek. E célból a Társulat művelődési és kutatói munkát patronál, és egy múzeumot és könyvtárat/levéltárat működtet, ami letéteményese és kiállítási központja a magyar irodalmi, művészeti és történelmi emléktárgyak gyűjteményének. A múzeum, könyvtár és levéltár anyaga az északkelet ohioi magyarok ingyenes adományaiból tevődik össze.

A Társulat múzeuma 1986 április 20.-án nyílt meg először a clevelandi Szent Erzsébet templom alagsorában. Itt működik egészen 1991 szeptemberéig, amikor is a templom átépítési munkálatai miatt a múzeum ideiglenes raktárba kényszerült. 1996 szeptemberében új helyen, egy bevásárló központ – Richmond Mall – térségében kapott elhelyezést egy 400 négyzetméter nagyságú üzletrészben, nagyon kedvezményes bérleti szerződéssel. Innen 1999 májusában átköltözik egy másik bevásárló központba, a Euclid Square Mall-ba, ahol hasonló előnyös bérlettel és térfogattal, most valóben kezdetét vette a Társulat kulturális működése.

A múzeum elhelyezésének csúcspontja 2003-ban érkezett el, amikor Cleveland belvárosának egyik legelegánsabb vásárló-központjában az üveg-bolthajtású Gallériában kapott helyet, két teremben, 450 négyzetméteres térfogattal. Az ünnepélyes megnyitón, Cleveland város polgármestere vágta el a nemzetiszínű szalagot. A Társulat működésének egyik kimagasló csúcspontja 2004-ben történik amikor is Karcag város szülöttjének fabriczi Kováts Mihály ezredes – az amerikai szabadságharc kimagasló hőse – emlékére egy szobrot (a washingtoni magyar nagykövetségen nemrég felállított szobrának kicsinyített mását) egy három tagú küldöttség visz el és adományoz a városnak.

A ma már 9000 kötetet is meghaladó könyvtára, 2003 óta mai napig ezen a helyen működik, ahová a világ minden tájáról jövő látogatókat tart számon annak vendégkönyve. Ezáltal a múzeum nagy szolgálatot tesz a magyar kultúra széles körű bemutatásában, és térsége egyúttal helyet ad a clevelandi magyar közösség különböző funkcióinak, többek között konzuli napoknak és magyar állampolgári avatásoknak. Valóban, a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat múzeuma ennek a közösségnek ma már fókuszpontjául, központjául szolgál.

Szabó Éva