GPS: 34.040311, -118.302469
Cím: 1975 W Washington Blvd, Los Angeles, CA 90018
Honlapcím: www.unitedmagyarhouse.org
Intézményvezető: Pereházy Miklós
E-mail cím: perehazy.miklos@gmail.com

A Ház a Los Angeles környékén élő magyarság csoportjainak összefogásával alakult meg. 100 évvel ezelőtt. Az alapszabályok értelmében támogatja a magyar hagyományokat, a sportot, azon kívül otthont ad a magyar kulturális értékeknek is.

A Magyar Ház alapvető célja a magyar kultúra ápolása, a magyar szokások, gyökerek fenntartása, testvériség, és az együvé tartozás gondozása.

A Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház e hatalmas metropolis magyarjainak Háza. A magyarság nem alkot egységes palettát, platformján nagyon sok szín jelenik meg. Nehéz e sokféleségnek kulturális vonatkozásban megfelelni, azonban a Ház célja ez, s évtizedek óta megfelel a vállalt feladatoknak.

1923. január 11-én tizenkét lelkes és optimizmussal teli magyar jött össze Szász Árpádék otthonában, ahol megalakítottak egy futballcsapatot, s ennek a Magyar Athletic Club (MAC) nevet adták. Szászék lakása a szinte naponként megismétlődő gyűlések színhelye volt Zombár Béla elnök vezetésével. A csapatnak hiányzott a felszerelése, ezért táncmulatságokat rendeztek, és meglehetősen sok pártolóra találtak.

1940. szeptember 28-a nagy eseménye volt a Los Angeles-i magyarság történetének. A Magyar Athletic Club, Amerikai Magyarok Californiai Családja, a Los Angeles-i Magyar Munkás Dalkör és a Magyar Ifjúsági Kör összefogott, és tulajdonába vette a jelenlegi, 1975 W. Washington Blvd., Los Angeles-i épületet. Megkezdődtek a magyar rendezvények, kulturális programok, bálok és a táncmulatságok.

1942-ben a második világháború tragikus eseményei rányomták bélyegüket a Magyar Ház életére is. Másfél év után megszűnt az Ifjúsági Kör és a Dalárda. Ekkor Arch István, majd Zombar Béla volt a Ház elnöke. Ez idő alatt a két megmaradt egyesületnek összesen 92 tagja volt.

1969. január 9-én tartott taggyűlésen a Magyar Athletic Club és az Öreg Amerikai Magyarok Californiai Családja egyesülése az United Magyar House név alatt egyesült. Sacramentoban hivatalosan bejegyezték a United Magyar House Társulatot, mint egy nonprofit szervezetet.

Hámori halálával nagy űr támadt a Ház életében, ezen évek története nem követhető az adatok hiányosságai miatt. A Házhanyatlásnak indult, az eseménytelenség ártott a jó hírnévnek. Tagjainak létszáma 15 főre csökkent, és karbantartás hiányában egyre romlott az épület állaga is; teljes felszámolás fenyegette az otthont.

1972-73. elnök: Kenedi Béla. 1993. elnök: Kolozsvári Tibor. 1996. elnök: Kapitány László. 1997. egy ötfős bizottság irányította a Házat, mert nem volt jelentkező a Ház vezetésére. 1998. elnök: Ivann Judit. 1999. elnök: Gáspár László. 2000-2002. Kapitány László elnöksége alatt rendszeresek voltak a taggyűlések, az irodalmi délutánok, népi tánc műsorok, Anyák és Apák napja, Halloween-party, Mikulás és Szilveszter-esti ünnepségek. 2002. Dr. Bokor Ágnes az elnök, majd három hónap múlva, Pereházy Miklós, alelnök lett a Ház elnöke.

Új, sokat ígérő korszak kezdődött a Magyar Ház életében, ami a mai napig is tart. A tagság létszáma hamar 180 fölé emelkedett. Az erős, új vezetőség nagy lendülete vonzó hatást váltott ki a dél-kaliforniai magyarság körében. Rendszeres taggyűlések, irodalmi délutánok, magas színvonalú koncertek, bálok és filmvetítések szerepelnek a programok között. A péntek továbbra is a klubnap, amelyet a tagok és azok vendégei látogatnak.

A vezetőség, különös tekintettel az élükön álló elnökkel kitartanak elveik mentén, várják a fiatalokat a Házba, szervezik a közösségformáló rendezvényeket, helyet adnak új programoknak is, s a legfontosabb, hogy mindezt nagy szeretettel és hozzáértéssel teszik.

Pereházy Miklós