GPS: 49° 35′ 19.2″ N 17° 14′ 31.8″ E
Cím: Olomouc, Štítná ulica, Csehország

1469-ben ebben a városban választották cseh királlyá Hunyadi Mátyást, igaz koronázására már Jahlavában kerül sor 1471-ben. Mátyás 1479-1490 között azaz haláláig Morvaország, Szilézia Lužice törvényes uralkodója volt, miközben használta a „cseh király” címet, amíg Csehországban II. Jagelló Ulászló (1471-1516)uralkodott.

Mátyás hadjáratot is vezetett cseh földre, az egyik hadjárat során egészen a lengyel Boroszlóig (Wroclaw) jutottak hadai. Mátyás király fali ábrázolása a Stítná utcában található.

Számos más magyar élt és alkotott itt, az olmützi jezsuita rendházban fejezte be 1607-ben a katolikus magyar bibliafordítását Káldi György páter. További írásos emléket találhatunk a magyar jezsuiták olmützi tartózkodásáról a helyi levéltárban.

Az 1848-49-es szabadságharc bukása után igen sok honvéd szenvedett fogolyként az olmützi várbörtönben. Itt őrizték Batthány Lajost, az első magyar szabad kormány miniszterelnökét, akit később Budapesten ki is végeztek.

Kocsis Dániel