A Felvidéken is beindult a SakkTesi Program - Külhoni Magyarok
általános Felvidék Hírek

A Felvidéken is beindult a SakkTesi Program

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a házigazda intézmény szervezésében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága anyagi támogatásával, november 19-én a komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola épületében 30-30 óvoda- és alsó tagozatos pedagógus önkéntes alapon vesz részt a Polgár Judit nemzetközi nagymester, kétszeres sakkolimpikon által kifejlesztett SakkTesi Program keretében megvalósuló továbbképzésen. Az egésznapos ismeretgyarapítás során elsajátíthatják a sakk és a testnevelés összekapcsolásának módját, lehetőségeit.

A találkozó elején az SZMPSZ nevében Fekete Irén országos elnök köszöntötte a továbbképzés résztvevőit, és megköszönte a befogadó iskola igazgatójának, Majer Péternek a segítségét. „Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy méltó környezetet biztosított számunkra ehhez az újszerű továbbképzéshez. Köszönöm minden egyes érdeklődő kollégának, hogy a munkaszüneti napján időt és energiát szentel a szakmai fejlődésének, ezzel az újra való nyitottságáról és tudásvágyáról tesz tanúbizonyságot.

Hangsúlyozta: egy pedagógus képzése nem fejeződik be a tanulmányai végeztével, hiszen mindig van új és még újabb módszer, lehetőség és út a rá bízott gyermekek képességeinek és készségeinek fejlesztéséhez. „Ha ezekkel nem ismerkedünk meg, csorbát szenved pedagógiai kultúránk, és lemaradunk egy olyan versenyben, amelyikben csak nyertesek vannak.“ Mint mondta: a SakkTesi Program felfedi a sakk és a testnevelés összekapcsolásának módját és lehetőségeit. Ugyanúgy, mint a korábbi Sakkpalota vagy a Sakkjátszótér, ez is Polgár Judit nevéhez fűződik, és a sakk, mint szellemi sport, illetve játék áll a középpontjában“ – jegyezte meg.
A nemzetközi nagymester, kétszeres sakkolimpiai bajnok, a magyar közélet tiszteletre méltó és elismert személyisége érdemei közül most azt emelte ki, hogy 2012-ben a közoktatás asztalára is letette névjegyét. Útjára indította alapítványát a Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért névvel és a következő vélekedéssel: „A képességfejlesztő sakk haszna az oktatásban elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, vagyis egészében a jövőre készít elő”. Leszögezte: „ha mindehhez még hozzátesszük a testnevelés egészséget megőrző, a testi fejlődést elősegítő hatását, megkétszerezzük a fejlesztés hozadékát“.

Örvendetesnek és elismerésre méltónak nevezte, hogy az óvodáinkban és az iskoláinkban is utat nyitottak a sakknak, ami nemcsak élvezetes játék, elismert sportág, hanem a személyiségfejlesztés eszköze is: Megtanít a koncentrált figyelemre, segít a síkban tájékozódni, megkülönböztetni a bábukat nem csupán formájuk, hanem tulajdonságaik szerint is. Fejleszti a szókincset, a szabályok megértését, gazdagítja a gondolkodást. Bővíti az emlékezetet, a kommunikációs és a kombinációs készséget, fejleszti az előrelátás képességét“.

Azután bemutatta a képzőket, akik ez alkalommal a következők: Farkas Andrea, a SakkTesi Program határon túli megvalósításáért felelős projektmenedzser, a három tréner pedig Vassné Vantara Mónika, Fenyő Enikő és Sándor Csilla Judit. Hangot adott a meggyőződésének, hogy a továbbképzés önkéntes résztvevői ma olyan ismeretekre tehetnek szert e program által, amellyel nemcsak a rájuk bízott gyermekeket, hanem saját magukat is fejleszthetik, szellemileg gazdagíthatják, hiszen ahogy a meghívójukon is olvasható Polgár Judit kijelentése: „Minden sakkmester egyszer kezdő volt“. Végül nagy köszönetet mondott Magyarország Kormányának, illetve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának anyagi támogatásáért.

A SakkTesi programba kassai, komáromi, marcelházi, farkasdi, nagycétényi, peredi, nagyfödémesi, ekeli, vágsellyei, csallóközkürti, felsővámosi óvodák, valamint gútai, lévai, párkányi, alsószeli, komáromi, kétyi, csilizradványi, buzitai, farkasdi és nagyfödémesi alapiskolák pedagógusai kapcsolódtak be. Ők különféle játékokból, foglalkoztató füzetekből, mozgásfejlesztő elemekből… álló, ingyenes alapeszköz-csomagot is kaptak, amelyekkel a saját intézményüket gazdagítják.

A 17 óráig tartó tudásgyarapítás során egyebek mellett megismerik a sakkjáték szabály- és eszközrendszerét, az innovatív mozgásfejlesztés elméletét, e program felépítését, négy szintjét és illeszkedését a pedagógiai gyakorlatba. Délután pedig a hatalmas sakktáblán mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok, sakkos játékok és szabadidős mozgásformák bemutatására kerül sor, s a 3-4. szint tananyagába is betekinthetnek. A tartalmas együttlét, amely résztvevői majd a továbbképzés elvégzését igazoló tanusítvánnyal és emléklappal térhetnek haza, a további szakmai együttműködés lehetőségeit boncolgató workshoppal zárul.
Forrás: Ma7.sk

Kapcsolodó cikkek