A LAMOSZSZ IV. küldöttgyűlésének zárónyilatkozata - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

A LAMOSZSZ IV. küldöttgyűlésének zárónyilatkozata

A Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) 2019. szeptember 27–29. között tartotta IV. Találkozóját és Közgyűlését Santiago de Chile-ben az argentin, brazil, chilei, paraguayi, uruguayi és venezuelai országos magyar szervezetek képviselői részvételével.


Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elfogadta a közgyűlés fővédnökségére szóló fölkérésünket, ezzel megtisztelvén az egész kontinens magyarságát. A Közgyűlés díszvendége Magyarországról, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár képviseletében Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője.

A Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége megköszöni Magyarország Kormányának támogatását és reményét fejezi ki a diaszpóra magyarsága vágyainak, illetve célkitűzéseinek megvalósulását, továbbá a latin-amerikai magyar közösségek számára különösen fontos magyar nyelv, identitás és hagyományok megőrzését, valamint intézményrendszerének, nemzeti integritásának megtartását.

A közgyűlés e Nyilatkozat által:

– Kifejezi megelégedését, hogy a Diaszpóra Tanács megalakítása óta alkalom nyílik az évi találkozásokon a közös személyes munkára, továbbá szerves tagja lehet a magyar nemzetet összefogó MÁÉRT intézményének és a Nemzetstratégiai Munkacsoportnak;

– Kifejezi köszönetét a Magyar Kormánynak a kapott támogatásokért, remélve, hogy továbbra is számíthat ezekre, a latin-amerikai magyar intézmények fejlesztése és a magyar kultúra ápolásának javára;

– Kifejezi köszönetét, hogy a hatodik éve zajló Körösi Csoma Sándor Program útján ösztöndíjasok segíthetik a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzését latin-amerikai magyar közösségekben is, továbbiakban kéri, hogy a kiküldésre jelöltek kiválasztásánál különös figyelemmel legyenek a helybeli szervezeteknek kifejezett igényeire, javasolja továbbá, hogy az ösztöndíjasok márciustól novemberig kilenc hónapon keresztül fejtsék ki tevékenységeiket;

– Üdvözli, hogy a Magyar Kormány támogatásával Córdobában (Argentina) első ízben sikerült cserkész iskolatábort szervezni a Külföldi Magyar Cserkészszövetség közreműködésével, argentínai és uruguayi magyar fiatalok számára;

– Kifejezi külön háláját, hogy a nagyon nehéz helyzet ellenére minden évben a Kormány segítségével sikerült megvalósítani a venezuelai nyári nyelvtábort;

– Nyomatékosan kéri, hogy a Mikes Kelemen Program keretén belül összegyűlt magyar könyvtári-levéltári örökség Brazíliából is minél hamarabb Magyarországra kerülhessen;

– Megköszöni, hogy javaslatunkat elfogadva a Magyar Diaszpóra Tanács fórumát kétnaposra bővítette a Magyar Kormány;

– Kifejezi örömét és köszönetét, hogy a Magyar Diaszpóra Tanácsban javasoltaknak megfelelően a Határtalanul Program a diaszpóra magyarságára is kiterjedt, amely nagymértékben hozzájárul a nemzet fiataljainak élmények általi gazdagodásához, ez által a nemzetrészek összekapcsolásához

– Javasolja, hogy azok a fiatal felnőtt magyarok, akik aktívan részt vesznek szervezeteink munkájában is lehetőséget kapjanak a magyar nyelv elsajátítására, magyarságtudatuk fejlesztésére akár a Rákóczi programon belül, akár más szervezésben, azzal a céllal, hogy példaként szolgáljanak a következő generációnak, valamint közösségeinkben vezető szerepet vállalhassanak.
– Kifejezi sajnálatát a Magyarországot világszerte érő állandó és meglehetősen méltatlan támadások miatt;

– Kifejezi köszönetét Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek a fővédnöki szerep elvállalásáért.

A találkozón lezajlott kerekasztal egyeztetésének keretében, amely a latin-amerikai magyarság magyar nyelvű oktatási lehetőségeire összpontosított, arra a következtetésre jutottunk, hogy az oktatási rendszeren felül, minden diaszpórában élő magyar érdeklődési körének megfelelően kell a magyar nyelvoktatást biztosítani. A gyakorlat azt mutatja, hogy a hétvégi nyelvoktatásnak a középiskolás koron felül nincs vonzereje. Felmerült az a javaslat, hogy a magyar hétvégi iskolákat érdeklődés szerint sport vagy táncoktatással lehetne bővíteni és kialakítani az úgynevezett művészeti iskolarendszert, ahol az anyanyelv oktatása mellett például táncot, sportot is oktat egy intézmény.

A LAMOSZSZ következő, három év múlva (2022) esedékes V. Találkozója és Közgyűlése megszervezését a caracasi magyar szervezetek vállalták, illetve – ha ebben nehézség merül fel – a gyűlés megtartását a Buenos Aires-i magyar szervezetek átvállalják.

 

Santiago de Chile, 2019, szeptember 28.

 

Argentína: Redl Isabel

Brazília: Montano Ferenc

Chile: Zahorán Ákos

Paraguay: Kovács Mária

Uruguay: Jannkovics Károly

Venezuela: Kunckelné Fényes Ildikó

Kapcsolodó cikkek

  • Húsvét a tengerentúlon

    Az amerikai húsvét ma már jellemzően nem – ahogy jó ideje a magyarországi sem – Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról