Főhajtás Londonban az aradi vértanúk és Sík Sándor emléke előtt - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

Főhajtás Londonban az aradi vértanúk és Sík Sándor emléke előtt

„Nem, nem engedlek, fogom a kezed: Az Isten lánca vagyok én neked” – Sík Sándor Isten lánca című verséből való az a mottó, amellyel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata kezdeményezésére október 6-án Londonban a Szent István Házban kettős megemlékezésre várják az érdeklődőket. „A Sík Sándor-emlékfélév 2019. júniusi elindítása óta minden hónapban kijelöljük a neves papköltő egyik költeményét a hónap verseként. Októberi versünk az Isten lánca, melyet az Aradon kivégzett tábornokok sem téptek el, még a bitófa alatt sem. Örülünk, hogy harmadik diaszpórai rendezvényünket, a londonit éppen október 6-án tarthatjuk, mert így alkalmunk nyílik Sík Sándor mellett a tizenhárom aradi vértanú emlékét is felidézni” – magyarázták az eseményre készülve a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat munkatársai.

Az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség, a Szent István Ház – ARKME Egyesület és az 50. Kossuth Lajos Cserkészcsapat szervezésében megvalósuló, Főhajtás a 170 éve mártírhalált halt aradi vértanúk és a 130 éve született Sík Sándor papköltő emléke előtt című interaktív zenés irodalmi délutánt 2019. október 6-án, vasárnap a 11.30-kor kezdődő szentmise és az azt követő ebéd után, 14 órától tartják (62 Little Ealing Lane London W5 4EA). Csicsó János atya köszöntőszavait követőn az Aradi őszi dal című műsorrészben a közösség gyertyagyújtással az aradi vértanúkra emlékezik, majd kezdetét veszi az Isten lánca című, közös versmondást is tartalmazó zenés-irodalmi előadás. Ebben Fehérváry Lilla énekes-dalszerző előadóművész, a Szigeti Veszedelem és a Madárdal Zenekar tagja énekelt versekkel tiszteleg a 130 éve született piarista szerzetes, tartományfőnök, cserkészvezető, Kossuth-díjas költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus, a huszadik század egyik legjelentősebb vallásos szellemű lírikusa, Sík Sándor, valamint az ő irodalomkutatói munkáinak fókuszában álló, 100 éve meghalt Ady Endre, továbbá – október huszonharmadikához közeledvén – a 90 éve született Gérecz Attila mártírköltő emléke, nem utolsósorban a harminc éve kivívott magyar szabadság kerek évfordulója előtt. „Nagyon fontosak számomra ezek az évfordulók. Tizenöt éve foglalkozom versek megzenésítésével, és ebben az istenes költemények kiemelt helyet foglalnak el. Nagy öröm számomra – egykori (kanadai) Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjasként is –, hogy a nyári székelyföldi programsorozatom után most Londonban hívhatom közös emlékezésre és főhajtásra az ott élő magyarokat. Többször megfordultam már a brit fővárosban, de a Szent István Házba most vezet az utam először, ezért különösen nagy érdeklődéssel várom, hogy tizenhárom mécses fénye fölött kifejezzük tiszteletünket történelmi és irodalmi múltunk nagyjainak és hőseinek emléke előtt” – mondta a művésznő a rendezvény előtti napokban.

A közelgő londoni esemény része az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata 1 Plusz 1 Misszió elnevezésű programjának, melyet Varga Gabriella újságíró, a Sík Sándor-emlékfélév szervezője – szintén egykori (ausztriai) KCSP-s – ismertet majd a közönséggel.

1 Plusz 1 Misszió a diaszpórában élő magyarokért

A programot a külföldön élő magyar katolikusok vallás-erkölcsi nevelésének segítésére, anyanyelvi vallásgyakorlásának, hitük, kultúrájuk, hagyományaik megtartásának támogatására hozta létre egy évvel ezelőtt Cserháti Ferenc püspök. Tavaly novemberi elindulása óta a program számos nyugat-európai helyszínen nyújtott és nyújt ilyen irányú, alkalmi vagy rendszeres segítséget: több alkalommal általa közvetített lelkipásztor mutatott be magyar nyelvű szentmisét Manchesterben, Párizsban és Stockholmban, és alkalomszerűen Oslóban, Dublinban, Máltán és Innsbruckban is segített lelkipásztorközvetítéssel az ottani közösségeknek. Támogatta 2019 márciusában a milánói magyar szentmisék 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, 2019 májusában a nyugat-európai papi konferencia megszervezését, ez év nyarán Kastlban pedig a Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai vezetőképző tábora idejére lelkivezetőt biztosított. Bázelbe papi és ministránsruhákat és más misekellékeket, Londonba tabernákulumot juttatott az 1 Plusz 1 Misszió. A program ez év második felében Sík Sándor-emlékeseményekre is gyakran hívja az érdeklődőket – ennek lehetünk tanúi október 6-án, Londonban is.

Fehérváry Lilla

A Szigeti Veszedelem és a Madárdal Zenekar tagja, e mellett alkalmazott zeneszerzőként és zenepedagógusként is tevékenykedő énekesnő, Fehérváry Lilla az egyetemet Szegeden végezte magyar–ének szakon. Rövid ideig tartó bátaszéki gimnáziumi tanítás és Franciaországban eltöltött két év után, Budapestre visszatérve, huszonhét évesen, magyart tanított külföldieknek a francia, finn, kanadai és más nagykövetségeken. Zenész férje révén került a HattyúDalSzínházba, ahol zenész-énekesként, majd színészként és végül zeneszerzőként dolgozott a társulattal. Ének Szent László királyról; Szent Ferenc és a fondorlatos farkas; Árgyélus királyfi – többek között ezek a darabok szerepeltek műsorukon. Később a HattyúDalSzínházból kivált a zenei egység, abból alakult meg a Madárdal Zenekar, amellyel a mai napig dolgozik. Tizennyolc éve heti rendszerességgel gyermektáncházat vezetnek.

Mindig is a szakrális zene érdekelte. Próbálkozott oratóriuménekléssel is, míg aztán a népzenén belül a népi szakralitás indította el a pályán és ennek révén kezdett el zeneszerzéssel is foglalkozni. Színházaknak, bábszínházaknak ír zenét. Saját új dalait néhány éve a Szigeti Veszedelem zenekarral alkotja.

A felnőttkoncertek, gyermekkoncertek, táncházak és e műfajok keveredése, a templomokba és más, zártabb szellemi terekbe vitt szakrális népianyag-feldolgozások vezették el a versek megzenésítéséhez. A József Attila-emlékévben készített egy hetvenperces koncertet Bolondok Jézuskája címmel; attól elkezdve folyamatosan zenésítette és énekelte Szilágyi Domokos, Weöres Sándor, Arany János, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Gérecz Attila verseit. Hangszere az ütőgardon. Templomokban a capella is gyakran énekel, esetenként egy-egy dalt citerán kísér.

„A vallásosságot az anyatejjel szívtam magamba, szüleim mélységes és megingathatatlan hitéből fakad. Életük legfontosabb pillére a hit, a vallás és a család volt. Nagycsaládban nőttem fel, három testvérem – két lány, egy fiú – és több mint harminc unokatestvérem van. Ember-, Isten- és családszeretetben születtem, éltem és élek” – nyilatkozta nemrég egy interjúban Lilla, aki maga is ebben a szellemben neveli három gyermekét. Öccse Pannonhalmán tanult és a bencés szerzetesi útra lépett. Dr. Fehérváry Jákó OSB jelenleg a Budapesti Szent Szabina Kápolna és Bencés Tanulmányi Ház vezetője, lelkipásztora és kápolnaigazgatója.

Varga Gabriella

Kapcsolodó cikkek