GPS: 42° 18′ 22″ N 83° 1′ 1″ N
Cím: 1396, Elsemer Av Windsor, Ontario, N8X 4G8

A windsori magyar reformátusság, mint általában minden magyar telep magyarsága, évekig volt vezetés nélkül. Vágyakozásuk valóra vált, mert 1927 tavaszán körükbe érkezett Nt. Kovács Ferenc református lelkész, aki nagy buzgalommal fogott hozzá az akkor még szétszórtan élő kálvinisták tömörítéséhez.

A fáradságos munkát siker koronázta, mert már 1927 június hó 28.-án hivatalosan meg is alakították a Windsori Első Magyar Református Egyházat. Az alakuló gyűlés 1933. március 19-én istentisztelettel kezdődött, melyen 68 lélek vett részt. A jelenlévők kimondták a Windsori Független Református Egyház megalakulását. Első lelkipásztora Dr. Bötykös Béla, gondnoka pedig Cserepes József lett.

Először 1935-44-ig egy Marentette utcai imaházban tartották az istentiszteleteket. 1944. február 6-án megvették a jelenlegi templomot a megfogyatkozott magyar evangélikusoktól. Két év múlva a templom a hozzáépített parókiával együtt ki lett fizetve és adósságmentesen állt a gyülekezet tulajdonában.

A 20. évfordulón az egyháznak 157 rendes tagja volt. Az egyházközségben 2013-ban a lelkipásztor Nt. Lizik Zoltán, a főgondnok Godinek Piroska. A Presbitérium tagjai: Veres Zoltán gondnok-helyettes, Almási Gabriella pénztáros, Csáki Tünde presbiteri jegyző, Onya Klára pénztári ellenőr, Orosz Sándor presbiter.

Veress Janka