GPS: N53° 35.3632′, W113° 30.8256′
Cím: T5E 6J1 ,12960 112 Street, Edmonton, Alberta, Kanada
E-mail/ Honlap: st.emeric.school@gmail.com / https://sites.google.com/site/szentimremagyariskola/
Intézményvezető: Tóth-Vörös Patrícia

„Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kaptunk, új szellemmel fényezve, csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.”  –  Kosztolányi Dezső

Az Iskolát a néhai Hámor József római katolikus lelkész alapította 1957-ben, fenntartója  a Katolikus Magyar Egyesület. 1985 óta  az Albertai Kormány Oktatás- és Művelődésügyi Minisztériuma által elismert és elfogadott akkre-ditált magániskola. A Szt. Imre Magyar Római Katolikus Templom épületé-ben folyik a tanítás két óvodás (3-5 évesek), négy iskolás (6-13 évesek) valamint egy kredites csoportban.

Az oktatási program követi az albertai oktatási és nevelési szabályzatokat és követelményeket, amely lehetővé teszi az itt tanuló diákok számára, hogy a hetedik osztálytól kezdve kreditet kapjanak .

Összesen 15 kreditet szerezhetnek három év alatt, amelyet Észak-Amerika minden felsőfokú intézménye (főiskolák, egyetemek) elfogad. A magyar hagyományok átadása és szokások megismertetése beleépül a tanítási órákba. Emellett a magyar ünnepeken való szereplések is elősegítik azt, hogy a gyermekek közelebb kerüljenek szüleik és nagyszüleik anyanyelvéhez és kultúrájához.

Jelenleg hét oktatója van, közülük öt tanári diplomával rendelkezik (magyar, albertai vagy mindkettő). Mindnyájan rendkívüli lelkesedéssel, odaadással és szakmai felkészültséggel végzik munkájukat.

A tanév kiemelkedő eseményei és azok ünneplése rendkívül gazdag lehető-séget nyújtanak a magyar népszokások, hagyományok megismertetésére, az azokban való játékos, aktív és kreatív részvételre: karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, népmese napja, gyermeknap.

Az Iskola fő oktatási célja a magyar nyelv tanítása mellett, a magyar beszéd és íráskészség fejlesztése, a magyar hagyományok, szokások átadása és ápolása, valamint a magyar nemzet történelmének, földrajzának, nép- és műköltészetének megismertetése.

Tóth-Vörös Patrícia