GPS: 52o 7′ 30,1″N 21o 3′ 38,5″E
Cím:02-793, Teleki Pál utca, Varsó, Lengyelország

Volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint két alkalommal Magyarország miniszterelnöke. A magyar cserkészszövetség megalapítója. Az akkori időkben azon kevés külföldi politikusok egyike volt, akihez közel állt a lengyel kérdések ügye. Már a lengyel-bolsevik háború idején Teleki kormánya jelentős hadfelszereléssel és lőszerrel látta el Lengyelországot, ami komoly mértékben hozzájárult a szovjet-orosz bolsevik hadsereg feletti győzelem kivívásához az 1920. évi háborúban.

A II. világháború idején Teleki Pál újból tanújelét adta a lengyelek iránti messzemenő rokonszenvének. A hitleri Németország részéről Magyarországra nehezedő óriási nyomás ellenére nem engedélyezte a Wehrmacht csapatoknak az átvonulását Magyarországon, hogy dél felől támadjanak Lengyelországra 1939 szeptemberében. A döntő német túlerővel szembeni reménytelen lengyel ellenállás és az 1939. szeptember 17-én bekövetkezett végzetes szovjet agresszió okozta lengyel vereség és Lengyelország összeomlása láttán Teleki Pál Horthy Miklós kormányzó tudtával és beleegyezésével megnyitotta a magyar-lengyel határt a lengyel katonai és polgári menekültek előtt.

Ezzel hozzájárult a Magyarországra érkező lengyel katonai menekültek jelentős részének a nyugaton szerveződő új lengyel hadseregbe történő „evakuálásához”, a polgári menekülteknek menedéket nyújott, a fiataloknak pedig lengyel tanulási lehetőséget teremtett.

1941. március 3-án Teleki Pál magyar miniszterelnök öngyilkossággal vetett véget életének, így tiltakozva a magyar hadseregnek Németország oldalán való Jugoszlávia elleni agressziója ellen.

Lengyelország védelmében szerzett érdemeiért Lengyelország államelnöke a Lengyel Köztársaság Érdemrendje csillaggal ékesített parancsnoki keresztjét adományozta 2001-ben post mortem Teleki Pálnak.  Varsóban a Kabaty kerületben utcát neveztek el Teleki Pálról.

Kiss László

Szöveg: VEDA