GPS: 49° 58′ 58.7″ N 20° 3′ 20.4″ ECím: Daniłowicza 10, Wieliczka, 32020

A Krakkóhoz közeli Wieliczkában a sóbányászat ezer éves hagyománnyal rendelkezik. A tömbös fejtést mintegy 700 éve magyar bányászok kezdték meg, akiket Szemérmes Boleszláv király felesége, Árpád-házi Kinga hívott az országba.

Kinga, IV.Béla magyar király leánya 15 évesen ment hozzá Boleszláv lengyel királyhoz. Kinga nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is hozzájárult adományaival a tatárok elleni védekezéshez. 1249-ben hazatért Magyarországra, hogy anyagi segítséget kérjen apjától a tatár betörés miatt nélkülöző lengyel nép számára. Ekkor kapta apjától ajándékba a máramarosi sóbányát. A legenda szerint amikor Kinga meglátogatta ezt a sóbányát  annak jeléül, hogy birtokba vette a sóbányát, jegygyűrűjét az egyik aknába dobta.

Amikor Kinga Wieliczkába ért, megparancsolta, hogy az egyik dombon kezdjenek ásni. Néhány ásónyom után megtalálták a Magyarországon eldobott gyűrűt és a sót. Itt nyitották meg az első sóbányát. A jelenetet -sóból kifaragva -a Wieliczkai sóbánya Janowice-kamrájában láthatjuk.

Kinga templomokat, kolostorokat építtetett, köztük az ószandeci ferences kolostort, ahova férje halála után klarissza apácaként visszavonult. Vagyonát szétosztotta a szegények között.

A lengyelek királynőként szerették és tisztelték, XI. Kelemen pápa a lengyelek és litvánok védőszentjévé nyilvánította.

1690-ben VIII. Sándor pápa boldoggá, 1999-ben II. János Pál pápa szentté avatta.

Deák Piroska (MEVE)