GPS: 54° 40′ 57.6″ N 25° 17′ 12.6″ E
Cím: LT-01513, Universiteto g. 3, Vilnius
Nyitva tartás: I-V: 8.00 – 16.00 óráig: egyetemi oktatás, 16.00 – 20.00 óráig: a Litvániai magyar közösség rendezvényeinek helye
Könyvtár alapítása: 2001.

Litvánia történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533-1586) Erdélyi fejedelem, Litvánia nagyfejedelme és Lengyelország királya. Különös érdeme, hogy megerősítette a litván államot, annak igazságügyi rendszerét és az ország hadi erejét. Uralkodásának tíz éve alatt sok újítást vezetett be.

1579. április 1-én kelt alapítólevelével különleges jogokat élvező egyetemi rangra emelte a jezsuiták vilniusi kollégiumát, a Litván Nagyfejedelemség “dicsőségére és hasznára”, így alapítva meg Európa egyik legrégibb egyetemét, az Almae academica et universitas Vilnensis-t. Célja az volt, hogy a szegényebb diákok is elvégezhessék tanulmányaikat, de emellett az egyetem “olyan legyen Északon, akár egy tisztás, ahová, mint a jó tudományok vásárára, gyűljenek össze a környező vidék diákjai tudományt és katolikus hitet meríteni” – írta alapítólevelében “Stephanus Rex”.

Göncz Árpád köztársasági elnök 1997. évi hivatalos Litvániai látogatásakor megtekintette a Vilniusi Egyetemet, ahol létrejött az a szóbeli megállapodás, hogy az egyetem biztosít egy helyiséget a Litvániában élő magyarok rendszeres összejövetelei szervezésére, a magyar kultúra-tudomány népszerűsítésére, Báthory István egyetemalapító emléke megőrzésére.

2001-ben avatták a Vilniusi Egyetem, valamint Magyarország kormánya anyagi támogatásával létrehozott Báthory István Termet és a Magyar Stúdiumok Termet, melyek működtetését a Vilniusi Egyetem, a Magyar Nagykövetség, valamint a Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális szövetsége háromoldalú szerződésben rögzítettek. Ez a helyiség a Litvániai magyarok rendezvényeinek állandó bázisa, itt található a Báthory-emlékanyag állandó kiállítása és a Szövetség könyvtára, ezzel biztosítva a technikai lehetőséget a jövőbeli magyar nyelv oktatásához.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária