A Szövetség számára prioritás a kisebbségi törvény elfogadása - Külhoni Magyarok
általános Felvidék Hírek

A Szövetség számára prioritás a kisebbségi törvény elfogadása

Programbemutató sajtótájékoztatót tartott a Szövetség a párt pozsonyi székházában, amelyen Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke és Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere és a Szövetség elnökségi tagja tájékoztattak a párt programjának egy részéről. Ez volt az első programbemutató sajtótájékoztató, amelyt még további három fog követni.

A Szövetség programjában négy kulcsfontosságú területen határozta meg a prioritásokat, ezek a Család, a Közösség, a Régió és az Ország. Mózes Szabolcs szerint a több évnyi maffiakormányzás után kaptunk három évnyi káoszkormányzást és politikai cirkuszt, ezért a Szövetség, hogy meggyőzze a választókat, igyekezett ütős és hiteles programot összeállítani.

A szlovák pártok elhanyagolják Dél-Szlovákiát, és csak az északi országrészekbe történnek beruházások, és nem foglalkoznak a magyar és egyéb kisebbségek agendáival sem, ezen szeretnének változtatni, és véleményünk szerint ebben hiteles és autentikusak tud lenni a Szövetség programja” – fogalmazott a sajtótájékoztató során a párt alelnöke. Négy kulcsfontosságú csapásiránya van a programnak.

A négy kulcsfontosságú terület közül a program Családunk részében a családpolitikai és a szociális ügyek, az egészségügy rezonál. „A Közösségünk rész az oktatásügyet, a kisebbségi ügyeket és a kultúrát foglalja magában, a Régiónkban a régiófejlesztéssel, infrastruktúrával, zöldmegoldásokkal, vidékfejlesztéssel és közigazgatással kapcsolatos témák találhatók, az Országunk részben pedig az egész országot egyformán érintő kérdések, legyen az külügy, biztonságpolitika, gazdasági, pénzügyi, költségvetési kérdések vagy energetika, illetve a jogállamiság kérdése – magyarázta Mózes Szabolcs.

A mai sajtótájékoztatón a Közösség rész három területe került bemutatásra, amelyek megmaradásunk és fejlődésünk szempontjából kulcsfontosságúak. Az oktatásügy terén szükség van elsősorban arra, hogy az oktatásügy újra prioritássá váljon a következő kormányban és parlamentben. Mózes szerint a tudásalapú társadalomhoz szükséges az alap- és középiskolákban az oktatás tartalmi reformjának elmélyítése, elsősorban a tantárgyi kompetenciák fejlesztésére, a használható tudás megszerzésére irányuló kerettantervek létrehozása a cél.

Oktatási önigazgatás megteremtése. Emellett a magyar tannyelvű iskolák gyarapodása és fejlődése érdekében oktatási önigazgatás megteremtését szorgalmazzuk a magyar és – igény szerint – egyéb nemzetrészek közoktatása számára, amelyet egy önálló jogszabálynak kell kezelnie, hiszen a nemzetiségi iskoláknak megvannak a maguk specifikumai” – hangsúlyozta Mózes hozzátéve, szükséges a Nemzetiségi Iskolák Modernizációs Alapjának a létrehozása is.

Mint mondta, a magyar oktatásügy fejlődéséhez szükséges állami szakmai háttérintézmények létrehozása, illetve megerősítése, és a normatív támogatás növelése a magyar és egyéb kisebbségi tannyelvű iskolák esetében. Folyamatosan növelni kell a közoktatásra, a felsőoktatásra, valamint a tudományos kutatásra szánt forrásokat, amikben Szlovákia regionális sereghajtó. „A kutatás-fejlesztésre (K+F) szánt forrásoknak a GDP évi legalább 0,1 százalékpontos emelésére van szükség e téren” – tette hozzá az alelnök. Mózes kitért továbbá a tanuló fiatalság lelki állapotára is, amit nemcsak a covid befolyásolt, hanem a szociális média, a társadalmi érintkezés hiánya is. Mint mondta, több pedagógiai asszisztensre van szükség, magyar pszichológusokra és logopédusokra. A párt támogatja továbbá a bölcsődék számának növelését, és szükség van az óvodai férőhelyek növelésére is, összhangban a demográfiai előrejelzésekkel.

Kisebbségi területen a párt számára kulcsfontosságú prioritásnak számít a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény (ún. kisebbségi törvény) elfogadása, amit az előző két kormány sikeresen elszabotált. „Amennyiben a Szövetség kormánypozícióba kerül, mindenképpen el kell fogadni egy kisebbségi törvényt, amely az egyéni jogok mellett a kollektív jogokra is hangsúlyt fektet. A párt ugyanúgy fontosnak tartja az alkotmányos egyenlőséget, azaz a szlovák nemzetállam lebontását és egy polgári állam felépítését, amire az alkotmány preambuluma is megfelelően reagál.

Prioritás a kétnyelvűség betartása. Őry Péter szerint a magyar közösség megmaradása érdekében prioritás az egyenrangú nyelvhasználat betartása, azaz a magyar, mint regionális hivatalos nyelv bevezetése. A magyar nyelv használatára, az általunk lakott régiókban, mint hivatalos nyelvre kell tekinteni, ezért a jelenleg hatályos államnyelv-használati és kisebbségi nyelvhasználati törvény helyett, egy, az állam hivatalos nyelveiről szóló törvény elfogadása szükséges. A közlekedési nyelvhasználatban fontosak a kétnyelvű közúti irányjelző táblák, illetve a teljes vasúti kétnyelvűség” – mondta Őry Péter hozzátéve, a Szövetség fontosnak tartja a szabad jelképhasználatot.

Mint mondta, biztosítani kell a nemzeti jelképeink (himnusz, címer, nemzeti színek) szabad használatát, mégpedig az élet minden területén (kulturális és sportesemények, iskolák, magán és középületek stb.). A magyarok és a németek a mai napig háborús bűnösök Szlovákiában, amin a Szövetség szerint mindenképpen változtatni kell. Őry szerint ez nem európai demokratikus állapot, a kollektív bűnösség intézményét ki kell venni a jogrendből, és a Beneš-dekrétumok alapján történő földelkobzásokat törvény által le kell állítani.  

A Szövetség programjának eme részében szerepel továbbá az is, hogy szorgalmazni fogják közösségünk részére az önálló államigazgatási intézmény, úgynevezett Kisebbségi Hivatal létrehozását és a kettős állampolgárság büntetésének megszüntetését, illetve az állampolgársági törvényben a 2010 előtti gyakorlat visszaállítását is. Támogatják továbbá a felvidéki magyar katolikus közösség kérését az önálló egyházmegye kialakítására, és szorgalmazzák az önálló jogkörökkel megbízott magyar főpásztor kinevezését.

Forrás: Ma7.sk

Kapcsolodó cikkek