Észak-Amerika - Külhoni Magyarok

Kategória: Észak-Amerika

Wellandi Magyar Ház

GPS: 42.985138, -79.246757
Cím: L3B 3C3, 361 Hellems Avenue, Welland, Kanada
Intézmény vezető: Nezezon Tibor

A Wellandi Magyar Önképzőkör 1921-ben kezdte meg működését egy üres üzlethelyiségben. Gyűjtés indult a magyar közösségen belül, így 1924 júniusában megvásárolták a Hellems utcai telket, ahol az év végére felépült Ontario tartomány első Magyar Háza.

Az itt működő Önképzőkör elsődleges feladatának tartotta és tartja most is a magyar nyelv és kultúra ápolását, így ébren tartva a szülőhaza iránti szeretetet. Az Önképzőkör tagjai folyamatosan törekednek az egyházakkal való harmonikus együttműködésre is.

A Magyar Ház tízéves évfordulóján a tagok száma már meghaladta a 120 főt, akik megszavazták egy alagsor kialakítását az épületben. A második világháborút követő nagyszámú kivándorlásokat követően a wellandi Magyar Ház taglétszáma elérte a 200 főt. 1972-től indították el a péntek esti klub összejöveteleket, amely azóta is él és nagy népszerűségnek örvend. Az ilyen alkalmakon a hölgyeknek lehetősége nyílik táncolni, amíg a férfiak kártyáznak. Az évek során a Magyar Ház számos magyarok által alapított csoportnak adott összejöveteli lehetőséget a ’70-es évektől sikeres futballcsapattól kezdve a Hunor táncegyüttesig.

 

1982 szeptemberében avatták fel a Magyar Ház előtti téren található emléktáblát, ami az első és második világháborúban elesett magyar hősök emlékére lett felállítva.

Az épületet 1990-ben újították fel ismét. Ekkor korszerűsítették a bejáratokat és kibővítették a nagytermet, ahol jól látható helyre került a színpad.

Az összes fent említett átalakítás, megújulás és közösségépítő tevékenység azonban lehetetlen lett volna és lehetetlen lenne most is az önkéntesek áldozatos munkája nélkül. Megszámlálhatatlan órát és napot igényel a közösség érdekében befektetett munka mind a múltban, mind napjainkban. A Wellandi Magyar Önképzőkör és a Magyar Ház sem működhetne ezen önkéntesek állandó feladatvállalása nélkül és hála nekik az épület és az egyesület lassan megünnepelheti fennállásának 90. évfordulóját.

Baranyai Dóra

Vancouveri Magyar Ház

GPS: 49°15’21″N 123°5’21″W
Cím: 728 Kingsway, Vancouver, V5V3C1
Honlapcím: http://www.hungariansociety.ca/
E-mail cím: magyarhaz@shaw.ca

A Vancouver-i Magyar Ház, a Vancouver-i Magyar Kulturális Egyesület vezetése alatt áll, amelynek célja, hogy a ház népszerű és közkedvelt hely legyen a magyarok számára. A Magyar Ház egy két szintes több funkciós közösségi épület, amelyben helyt kap egy nagy bál terem, büfé helyiséggel, konyhával, ruhatárral és illemhelyiséggel. Az emeleten irodahelyiség, tárgyaló, kis konyha és egy könyvtár helyezkedik el. Maximális befogadóképessége 275-300 fő. Igény szerint használható, egyeztetésnek megfelelően.

Helyet ad magyar hagyományokat őrző csoportoknak, kluboknak (néptánc, színház, vadászat), színes, színvonalas programoknak (zene, irodalom, művészetek), táncos báloknak, vacsoraesteknek, étel bemutatóknak. Igyekszenek minden korosztály számára biztosítani a szórakozást, kultúrával való találkozást, a kapcsolattartást magyarokkal és az őshazával.

Hajdú Csongor

Vancouveri Első Magyar Református Egyház

GPS: 49°14’47″N 123°2’50″W
Cím: East 27th Avenue, Vancouver, BC, V5R 1N4
Honlapcím: http://www.vancouveri-elso-reformatus-egyhaz.org/
E-mail cím: szigetim@telus.net

A református templom kétszintes: a földszinten található a nagyterem színpaddal, gyermeksarokkal, konyhával, mellékhelyiségekkel, a felső szinten pedig maga a templomterem, irodahelyiségekkel.

Az egyház 1955. január 23-án hatvanhárom kanadai magyar egyhangú döntéséből született. Azóta a gyülekezet szolgálata töretlenül folyik, immár az ötödik lelkipásztor munkálkodása mellett – magyar nyelven, Vancouverben, Kanadában.

A közösségnek átlagosan 100 állandó tagja mellett mintegy 150 pártoló, támogató tagja van.

A gyermekek számára rendszeres istentiszteletek mellett vasárnapi iskola működik.

Hajdú Csongor

Szent Imre Akkreditált Magyar Iskola

GPS: N53° 35.3632′, W113° 30.8256′
Cím: T5E 6J1 ,12960 112 Street, Edmonton, Alberta, Kanada
E-mail/ Honlap: st.emeric.school@gmail.com / https://sites.google.com/site/szentimremagyariskola/
Intézményvezető: Tóth-Vörös Patrícia

„Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kaptunk, új szellemmel fényezve, csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.”  –  Kosztolányi Dezső

Az Iskolát a néhai Hámor József római katolikus lelkész alapította 1957-ben, fenntartója  a Katolikus Magyar Egyesület. 1985 óta  az Albertai Kormány Oktatás- és Művelődésügyi Minisztériuma által elismert és elfogadott akkre-ditált magániskola. A Szt. Imre Magyar Római Katolikus Templom épületé-ben folyik a tanítás két óvodás (3-5 évesek), négy iskolás (6-13 évesek) valamint egy kredites csoportban.

Az oktatási program követi az albertai oktatási és nevelési szabályzatokat és követelményeket, amely lehetővé teszi az itt tanuló diákok számára, hogy a hetedik osztálytól kezdve kreditet kapjanak .

Összesen 15 kreditet szerezhetnek három év alatt, amelyet Észak-Amerika minden felsőfokú intézménye (főiskolák, egyetemek) elfogad. A magyar hagyományok átadása és szokások megismertetése beleépül a tanítási órákba. Emellett a magyar ünnepeken való szereplések is elősegítik azt, hogy a gyermekek közelebb kerüljenek szüleik és nagyszüleik anyanyelvéhez és kultúrájához.

Jelenleg hét oktatója van, közülük öt tanári diplomával rendelkezik (magyar, albertai vagy mindkettő). Mindnyájan rendkívüli lelkesedéssel, odaadással és szakmai felkészültséggel végzik munkájukat.

A tanév kiemelkedő eseményei és azok ünneplése rendkívül gazdag lehető-séget nyújtanak a magyar népszokások, hagyományok megismertetésére, az azokban való játékos, aktív és kreatív részvételre: karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, népmese napja, gyermeknap.

Az Iskola fő oktatási célja a magyar nyelv tanítása mellett, a magyar beszéd és íráskészség fejlesztése, a magyar hagyományok, szokások átadása és ápolása, valamint a magyar nemzet történelmének, földrajzának, nép- és műköltészetének megismertetése.

Tóth-Vörös Patrícia

„Szabadságharcosok és 56-os elesettek” emlékműve

GPS: 45.44626, -75.66605 .
Cím: 280 Beechwood Ave, Ottawa, ON K1M 1K5

Az 1956-os menekültekkel kibővült magyar emigránsok közössége elhatározta, hogy Ottawában is megemlékezést fognak tartani 1957 október 23-án, az 56-os magyar forradalom és szabadságharc első évfordulóján. Amikor a Beechwood-i Nemzeti Katonai Temető vezetősége tudomást szerzett a tervről, felajánlották, hogy adományoznak egy sírhelyet, ahová egy emlékművet állíthat a közösség a magyar szabadságharcosok emlékére.

Anyagi támogatás és az idő rövidsége okán egy fakereszt került felállításra, amely a temető irodaépülete és kápolnája között volt látható. Három évvel később, 1960-ban létesítették a ma is fennálló emlékművet. Az úgynevezett „Emigrációs Emlékmű” mellé 2008-ban került felállításra egy gránit kopjafa, szintén az 56’-os elesettek emlékére. 2008 május 26-án, a Hősök napi ünnepségen került sor a kibővült emlékmű felszentelésére, a kopjafával kiegészült emlékmű első koszorúzást 2008 november 2-án tartották.

Götzinger Laura

Steve Fonyo emléktábla és Fonyo Beach

GPS: 48.409091, -123.368905
Cím: Douglas Street 18., Victoria, Brit Columbia, Kanada

Victoriában található egy emléktábla és egy partszakasz, ami Steve Fonyo magyar származású (ő maga már Montreálban született) futó nevét viseli és az ő teljesítményének állít emléket. 1985-ben Steve Fonyo mindössze 20 évesen átfutott egész Kanadán, közel 8000 km-t megtéve, hogy adományokat gyűjtsön a rákkutatásra és tettével reményt adjon a rákbetegeknek. Ez – mint ismeretes – Terry Fox nagy álma volt, aki 4 évvel korábban megálmodta ennek a grandiózus tervnek a megvalósítását, de betegsége miatt soha nem tudta befejezni a teljes utat. Steve Fonyo, Terry Fox nyomdokain haladva véghezvitte ezt az emberfeletti teljesítményt a „Journey for Lives”nevű vállalkozásával. Terry Fox-hoz hasonlóan ő is fél lábbal tette meg ezt a hihetetlen távolságot, ugyanis 12 éves korában csontrák miatt elveszítette a fél lábát.

Eredményéért Order of Canada kitüntetésben részesítették, ami tudtommal a legmagasabb állami kitüntetés, amit civil kaphat. Mai napig ő a legfiatalabb ember, akit ebben a megtiszteltetésben részesítettek. Steve Fonyo hatalmas népszerűségnek örvendett az egész kontinensen. Ezzel a hatalmas megmérettetéssel 14 millió kanadai dollár adományt gyűjtött össze, mely összeget egészében rákkutatásra fordítottak.

Az ország különböző pontjain találhatóak róla elnevezett útszakaszok. A victoriai névadás oka, hogy 1985-ben majdnem 14 hónap után ott fejezte be a futást.

Ez egy igazi filmbe illő történet. Figyelmet és megbecsülést érdemel. Azonban a történet folytatása korántsem ennyire dicsfényes. 2009-ben Steve Fonyo-t megfosztották kitüntetésétől. Az 1990-es évek közepétől kezdve több alkalommal is összetűzésbe került a hatóságokkal. Számos kisebb-nagyobb bűncselekmény miatt fogták perbe és ítélték el.

Az 53 éves Steve Fonyo ma a Brit Columbiában található Powell Riverben él. 2010 óta házas. Gyermeke nincs.

Gáspár Roland

Soproniak székely kapuja

GPS: 49°15’35″N 123°14’54″W
Cím: 2424 Main Mall, Vancouver, BC, V6T 1Z4
Alkotója: Józsa László
Felavatás éve: 2007

1956-os forradalom és szabadságharc elől Kanadába menekült Soproni Erdészeti Főiskola tanárait és diákjait a British Kolumbiai Egyetem fogadta be. 50 év távlatából a soproniak hálás köszönetüket kifejezve egy székely kaput állítottak fel, jelképezve azt a nyitottságot és a szeretetet, amelyet a Kolumbiai Egyetemen kaptak. A székely kaput Józsa László fafaragó készítette.

E kapu a Soproni Erdőmérnöki Főiskola diákjainak ajándéka az őket befogadó Kanadának és az itteni egyetemnek, akiknek segítő kéznyújtása az 1956-os magyar szabadságharc leverése után lehetővé tette 140 menekült diák tanulmányainak befejezését 1958 és1961 között. A nyitott kapu a szabadság, a kanadai fába faragott ősi magyar motívumok a hivatásunk és az eredetünk jelképei.

Hajdú Csongor

Otthon Kanadában

GPS: 51° 5′ 45.1″ N 103° 24′ 12.8″ W
Cím: Otthon, Saskatchewan S0A, Kanada

Otthon Mellville és Yorkton között helyezkedik el. A tanyavilágot egy bizonyos Kovács János alapította. Ő Pennsylvániában volt a Magyar Református egyház minisztere. A 2006-os népszámláláskor 56 fő lett nyilvántartásba véve mint „Otthon”-i lakos.

Kép: http://www.rootsweb.ancestry.com/~cansk/Saskatchewan/ethnic/hungarian/Otthon_Plaque.html

Forrás: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

Ottawa-i Magyar Ház

Ottawa-i Magyar Ház
GPS: 45° 19′ 19.2″ N 76° 16′ 46.2″ W
Cím: 43 Capital Dr., Ottawa, Ontario, K2G 0E7
Honlapcím: www.ottawamagyarhaz.org
email cím: ottawamagyarhaz@gmail.com
Intézmény vezető: Szeri Béla
email cím: szerimeister@gmail.com

Az 1981-ben alapított Ottawa-i Magyar Házat, amely a kanadai fővárosban és annak környékén élő magyarság részére nyújt kulturális, művelődési és szórakozási lehetőséget.

A vezetőség által összeállított programokban a helyi énekkar, néptánc együttesek, színjátszó körök és zenekarok, valamint Magyarországról és más magyarlakta területekről érkező művészek és együttesek szerepelnek.

A közel 2000 kötettel rendelkező könyvtár a kölcsönzésen kívül magyar nyelvi tanfolyamoknak, irodalmi estéknek és tudományos előadásoknak ad otthont. A több mint 200 fős felnőtt és gyerek tagságnak biliárd, sakk, asztalitenisz, asztalifoci, kártya és egyéb társasjátékok állnak a rendelkezésére.

A Magyar Ház egyéb rendezvényekre (esküvő, születésnapi vacsora, konferencia stb.) is kibérelhető, összesen 120 fő elhelyezésére alkalmas.

(szöveg: http://www.ottawamagyarhaz.org/ )

Götzinger Laura

Okanagani Magyar-Kanadai Kulturális Egyesület

GPS: 49°51’39.0″N 119°35’08.0″W
Cím: 1670 Ross Road, West Kelowna, Kanada
Honlapcím: www.okanaganimagyarhaz.ca

„Ne azt keresd ami szétválaszt, találd meg azt, ami összetart!”

A Magyar Ház, az Okanagani Magyar-Kanadai Kulturális Egyesület saját intézménye.

Az egyesület fő tevékenysége és szerepköre a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolása. A magyar ház, nemzeti ünnepek, vacsorák, gyermek programok és egyéb kulturális rendezvények lebonyolításának ad otthont. Az újonnan érkezett magyar bevándorlók beilleszkedését elősegíti, megismerteti a magyar kultúrát a kanadai nép körében és minden külhonban szakadt magyar honfitárs identitását segít megőrizni.

 

Az 1981-ben regisztrált Turkovics Ferenc által alapított Magyar Klub folytatásaként jött létre az Okanagani Magyar-Kanadai Kulturális Egyesület, és lett annak fő intézménye egy saját tulajdonú Magyar Ház.

Az Okanagan-i Magyar Ház Bujtás Lajos elnöksége alatt került az egyesület birtokába. Az épületet az egyesület 2001-ben megvásárolta és 2002 óta működik a jelenlegi formájában.

Naszák Szilvia

Nanaimo-i Magyar Ház – Nanaimo Hungarian Cultural Society

GPS: 49°13’53″N 123°59’0″W
Cím: 4840 Hammond Bay Road, Nanaimo, BC, V9R5K4
Intézményvezető: Kabai István
E-mail cím: stevancab@yahoo.ca

A Nanaimoi Magyar Ház ideális helye a magyarság összejöveteleinek, rendezvényeinek, stb. Az épület földszintjén található a nagyterem, amelynek befogadóképessége kb. 100-150 fő, színpaddal együtt, gyönyörűen feldíszítve. Az alsó szinten található a ház könyvtára, irodák, és a közösségi tér.

A Házat körülvevő kert tökéletes hely a kikapcsolódásra és a kültéri szabadidős tevékenységekre. A Magyar Ház egyik büszkesége a kertben felállított Székelykapu és a díszes üdvözlőtábla, amely már messziről üdvözli a Ház állandó vendégeit, illetve az arra tévedőket.

Hajdú Csongor

Magyarok Nagyasszonya Templom

GPS: 42.985232, -79.246650
Cím: 337 Hellems Avenue, Welland, Kanada

A Niagara félszigeten szinte egy évszázadra nyúlik vissza a magyarság történte. A magyar hívek számának megnövekedését követően sokan levélben kérték a Torontói Érsekség hivatalát, hogy küldjenek egy magyar lelkipásztort Welland városába. 1926-ban Mosonyi Lipót atya személyében érkezett az első pap a térségbe. 1928-ban Hédli Jeromos atya laatt fejeződött be a Templom és Plébániai Hivatal felépülése. November 18-án szentelte fel Torontó város Érseke McNeil. Az Egyházközség adományai és az emberek önfeláldozó munkája révén összegyűlhetett a megfelelő összeg, amivel sikerült kifizetni a templom építéséhez felvett kölcsönöket.

 

1938-tól kezdték meg áldozatos munkájukat a Karmelita Nővérek, akik egészen 1959-ig tevékenykedtek. Jelentős szervezetekkel rendelkezett a Templom. Ilyen volt a Rózsafűzér Társulat, Szent Név Társulat, az Ifjú Szervezetek – lány és fiú tagozatokkal, színjátszó csoporttal, magyar iskolával és a Házasok Klubjával. Az összes szervezet a hit és a magyarság megőrzését szolgálta. Az 1950-es években kifestették a templomot, új padokat vásároltak és színes ablakok kerültek a régiek helyére. A második világháború és az 1956-os forradalom menekültjei mind otthonra találtak az egyházközösségben. 1957-től Padányi Károly atya szolgálta 27 évig Istent és a híveket.

 

1987-től Erős Sándor atya látott munkához, akinek ideje alatt megalakult az Egyháztanács, aminek fő szerepe volt abban, hogy gondoskodjék az Egyházközség anyagi és egyéb ügyeiről, mint például javítási munkálatok, rendezvények vagy akár a mindennapi munkálatok. Ebben az időben a templom kívül és belül teljesen megújult, ugyanakkor nem feledték el megőrizni a múlt hagyományait. 1989-től már a szomszédos Niagara Fallson is tartottak magyar nyelvű szentmisét vasárnap esténként. Jelenleg a templom plébánosa Miskei László atya és a templom a tavalyi évben (2013-ban) ünnepelte 85 éves fennállását.

 

A Magyar Házzal és a környező magyar templomokkal egyetemben mindenki azon dolgozik, hogy az itt élő hívők megőrizhessék őseik hitét és hagyományait. „Sok féle nemzetiség tartozik hozzánk, mindenki magáénak érzi e helyet. Nincs benne semmi különleges, inkább természetes ez. A földünk minden nemzete eggyé tartozik; mindenki Isten kedves gyereke.”

Baranyai Dóra

Magyar Ház – Victoriai Magyar Társaskör

GPS: 48.435529, -123.373708
Cím: Bay Street 476., Victoria, Brit Columbia, Kanada
Az intézmény vezetője: Vaskó Ágnes

A Magyar Ház a Victoriai Magyar Társaskör (Hungarian Society of Victoria) vezetése alatt áll. A szervezet több mint félévszázados működést tudhat maga mögött, ugyanis 1966-ban alakult. A társaskör kezdetben kevesebb regisztrált tagot számlált. A közösségnek kevés gyakorlata volt szervezeti élet kialakításában, amellett pedig anyagi lehetőségeik is korlátozottak voltak. A kezdeti nehézségek ellenére a társaskör alapítása óta folyamatosan működik, sőt 2005 óta saját Magyar Házzal rendelkezik, ami a szervezet tulajdona. A közösség életét hat fős önkéntes vezetőség szervezi. Lényegében ők vezetik a közösséggel kapcsolatos összes ügyet és vállalják a szervezet működtetését.

A Magyar Ház a város egy jól megközelíthető, parkolókkal ellátott helyén található. A kétszintes épület földszinti részén konyha, könyvtár és illemhelyiségek, valamint raktárak helyezkednek el. A második szinten található a bálterem, egy kisebb konyha és egy iroda, illetve a technikusi helyiség. Az épület akadálymentesített és lifttel is felszerelt. A Magyar Ház 100 fő befogadására alkalmas. A társaskör különböző rendezvényeket szervez. Ide tartoznak többek között az állami és egyházi ünnepek kapcsán rendezett összejövetelek. A Magyar Ház ad otthont a hagyományos báloknak és megemlékezéseknek, filmklubnak és irodalmi délutánoknak. Emellett helyszínül szolgál alkalmi összejöveteleknek: Nyílt Napok, különböző próbák és egyedi foglalkozások. A ház minden szombaton magyar nyelvoktatással, kézműves foglalkozással és gyermek néptánc oktatással várja a gyermekeket.

A társaskör és a ház a magyar kultúra és identitás megőrzése és a diaszpórában élő magyarság összetartása érdekében végzi áldozatos munkáját.

Gáspár Roland

Liszt Ferenc szobor – Toronto

GPS: 43° 40′ 3.7″ N 80° 36′ 16.2″ W
Cím: 273 Bloor Street West Toronto, ON M5S 1W2, Kanada

A bronzszobrot Budapesten készítették és az 1956 óta Kanadában élő Fekete Tamás révén került a konzervatóriumba.

Mint Fekete Tamás az MTI-nek elmondta, a néhány napja leleplezett, 2,25 méter magas bronzszobrot Budapesten készítette Stremeny Géza szobrászművész, mások mellett a budai várbeli gróf Bethlen István-szobor és a Batthyány téren álló gróf Batthyány Lajos-szobor alkotója.

A szobrot repülővel szállították Torontóba, ahol a királyi konzervatórium épületében egy ünnepség keretében avatták fel. A ceremónián a neves Liszt-kutató, Alan Walker is beszédet mondott – idézte fel.

Nem ez az első eset, hogy Fekete Tamás anyagi áldozatot hoz a magyar zeneművészetért, néhány évvel ezelőtt Bartók Bélának egy hasonlóképpen bronzból készült egészalakos szobrát ajándékozta a torontói oktatási intézménynek.

“Beleszerettem Varga Imre Bartók-szobrába, és a személyes ismeretségnek is köszönhetően meg tudtam szerezni a szobor ötödik példányát, ami bronzszobroknál az utolsó eredetinek számít. Ezt ajándékoztam körülbelül 5 évvel ezelőtt a torontói konzervatóriumnak” – magyarázta Fekete Tamás.

Forrás: http://hungarianfreepress.com/wp-content/uploads/2014/12/liszt-toronto.png

 

Mint elmondta, a Liszt-szobor ötletét a konzervatórium magyar származású rektora, Peter Simon vetette fel neki a Bartók-szobor átadásakor.

A nagy romantikus komponista bronz-másának elkészültében nagy segítséget nyújtott öccse, Fekete Márton is – emelte ki.

Fekete Tamás 1956-ban hagyta el Magyarországot, emigrációjának története kapcsán felidézte Boross Péterrel való barátságát is. “Péter gimnáziumi osztálytársam volt. Azt szoktam mondani, hogy én csináltam belőle miniszterelnököt, a József nádor téren ugyanis volt egy beszélgetésünk ’56 novemberében. Péter azt mondta, menjünk el innen, én azt: nem szabad elmenni. Aztán én elmentem, ő maradt.”

MTI

Kossuth Lajos szobor – Ottawa

GPS: 45°24’53.3”N 75°41’27.2”W
Cím: 299 Waverley Street, Ottawa, Kanada

Ottawa egyik magyar vonatkozású köztéri szobra a Magyarország Nagykövetsége előtt álló Kossuth mellszobor. Ennek története 1997 nyarára vezet vissza, amikor Gedai Károly nagykövet úr megkereste az Ottawai Magyar Ház vezetőjét, Györffy Lajost, és a szobor felállításának lehetőségéről tájékoztatta, illetve kérte a magyar közösséget, támogassák a kezdeményezést.

1) „Kanadai magyar nagykovetseg”: A kanadai magyar nagykövetség épülete a Waverley St. felől a 2016-os március 15-i ünnepélyen. Az épület előtt látható a szobor. Ottawa. Fotó: Moldován György

Az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulóját mindenki méltóképpen kívánta megünnepelni, így nem volt kérdés, rögtön el is kezdődött egy gyűjtés a szobor megvalósításának céljából.

3) „Kossuth mellszobor kozelrol”: A szobor közeli képe. Fotó: Moldován György

Magát a Füzy Tibor által készített bronz mellszobrot a magyar állam ajánlotta fel az itteni közösségnek, a Nagykövetség a város segítségével biztosította hozzá a területet, az ottawai magyarokra pedig a talapzat anyagi szükségleteinek összegyűjtése hárult feladatként.

2) „Kossuth mellszobor koszorukkal”: A szobor, mint a nemzeti emlékezés tere, 2016. március 13, nemzeti ünnepünkkor tartott megemlékezés, koszorúzás. A koszorúk balról: Kanadai Magyar Nagykövetség, Ottawai Magyar Ház. Fotó: Kovács Kata

Györffy az Ottawai Magyar Ház nevében felhívást tett közzé, és reménykedtek benne, hogy az akció sikeresen zárul majd. Hála az ottawai és más ontarioi magyar közösségek önzetlenségének ez így is lett, 1998. március 15-én, a 150. évforduló alkalmával a Kossuth-szobrot sikerült felavatni, elfoglalta mai helyét, és azóta nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó megemlékezések színhelye.

Kovács Kata

Kaposvár Múzeum (Kaposvar Historic Site)

GPS: 50° 34′ 49.2″ N 103° 47′ 46.7″ W
Cím: 183 Fertile Belt (3 miles South of Esterhazy) Saskatchewan, Kanada

Fotó: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kaposvarchurchkjfmartin.jpg

Egy Esterházy Pál Oszkár nevű úriember a Canadian Pacific Railway megbízásából toborzott főleg magyarokat, az 1880-as években a Kanadai prérire. Eleinte két kolóniából állt a települést: Esterhazaból, és Kaposvárból, mivel akkoriban főleg kisebb tanyák alkották a települést. A Kaposvar Histoic Site Museum helyén állt az első magyar kolónia, amelynek Kaposvár lett a központja. Megtekinthető az első fagerendákból épült templom és a paplak mérethű modellje, benne kiállítással.

Forrás: http://www.kanadakalauz.hu/

Hungarian Cultural Center – Mindszenty Hall

GPS: 42° 18` 6” N 83° 0` 57” W
Cím: 790 Hanna Street East, Windsor, NBX 2N6

1948-ban Ft. Gáspár Márton plébános vezetésével valósult meg a windsori egyházközség régi vágya, hogy „olyan termet kell építneni, amelyben minden windsori magyar belefér”. Az építkezés 1950-ben kezdődött meg, éppen abban az évben, amikor Mindszenty kardinálist életfogytiglan fogságra ítélték. Természetes volt tehát, hogy a Szent Antal Egyházközség hívei új művelődési házukat a kardinális tiszteletére Mindszenty Hallnak nevezték el. 1951. május 8-án Anyák napja ünnepén nyitotta meg kapuit a windsori Mindszenty Hall. 1988. december 1-én a magyarság nevében a gyülekezet egy csoportja, a Hungarian Christian Women’s League megvásárolta a püspökségtől az épületet és a további négy évben ez a női kör vezette az intézményt. 1992. februárjában megszavazásra került a név kibővítése, így az intézmény azóta a Magyar Kultúrközpont Mindszenty Hall nevet viseli. Ebben az évben került Veres Zoltán elnöki székbe, aki azóta is töretlenül látja el tisztségét. Ez idő alatt az eredeti épület teljes renoválásra került, valamint a Kultúrház területe 2 teleknyi parkolóval és parkkal bővült ki.

 

Jelenleg a Kultúrházban több művészeti csoport is működik, többek között néptánc, irodalmi kör, időszakosan színjátszó kör és népdaléneklő kör, valamint legújabb szakkör a sakk. Legnagyobb ünnepeik és rendezvényeik az Anyák napi és karácsonyi ünnepség, valamint a Carrousel – Festival of nations. Nagy hangsúlyt kap az év során három nemzeti megemlékezésük: március 15., augusztus 20. és október 23. Mindezek mellett megünneplik a Magyar Kultúra Napját, a Magyar Költészet Napját és a Magyar Nyelv Napját is. Természetesen adománygyűjtő rendezvényeik is vannak az év folyamán: ételvásár és több adományozó bál (Sándor/József, szüreti bál, Erzsébet/Katalin bál és Szilveszteri mulatság) is megrendezésre kerül. Nemcsak a magyar kultúra ápolása fontos a közösség számára, külön események alkalmával ünneplik a klasszikus zenei világ kiemelkedő művészeit, ezenkívül hívnak meg több nemzetiségi művészeti csoport is vendégszerepelni.

 

A Kultúrház igyekszik ápolni a magyar-magyar kapcsolatokat határoktól függetlenül. Teszi ezt a kanadai határ másik oldalán élő amerikai-magyar közösséggel és teszi ezt a Kárpát-medencében élő magyarokkal is csereprogramokon keresztül. Részt vesz a Kőrösi Csoma Sándor Program és Julianus Programban is. A Kultúrház legfontosabb célkitűzése a magyar kultúra terjesztése és a magyar emberek helyi közösségének erősítése az alábbi szállóigévé vált sort szem előtt tartva: „Szeresd fajtádat, szolgáld népedet!”

Veres Zoltán, Magyar Kulturház Mindszenty Hall elnöke, Veress Janka Kőrösi Csoda Sándor Program ösztöndíjasa

Független Magyar Református Egyház – Windsor

GPS: 42° 18′ 22″ N 83° 1′ 1″ N
Cím: 1396, Elsemer Av Windsor, Ontario, N8X 4G8

A windsori magyar reformátusság, mint általában minden magyar telep magyarsága, évekig volt vezetés nélkül. Vágyakozásuk valóra vált, mert 1927 tavaszán körükbe érkezett Nt. Kovács Ferenc református lelkész, aki nagy buzgalommal fogott hozzá az akkor még szétszórtan élő kálvinisták tömörítéséhez.

A fáradságos munkát siker koronázta, mert már 1927 június hó 28.-án hivatalosan meg is alakították a Windsori Első Magyar Református Egyházat. Az alakuló gyűlés 1933. március 19-én istentisztelettel kezdődött, melyen 68 lélek vett részt. A jelenlévők kimondták a Windsori Független Református Egyház megalakulását. Első lelkipásztora Dr. Bötykös Béla, gondnoka pedig Cserepes József lett.

Először 1935-44-ig egy Marentette utcai imaházban tartották az istentiszteleteket. 1944. február 6-án megvették a jelenlegi templomot a megfogyatkozott magyar evangélikusoktól. Két év múlva a templom a hozzáépített parókiával együtt ki lett fizetve és adósságmentesen állt a gyülekezet tulajdonában.

A 20. évfordulón az egyháznak 157 rendes tagja volt. Az egyházközségben 2013-ban a lelkipásztor Nt. Lizik Zoltán, a főgondnok Godinek Piroska. A Presbitérium tagjai: Veres Zoltán gondnok-helyettes, Almási Gabriella pénztáros, Csáki Tünde presbiteri jegyző, Onya Klára pénztári ellenőr, Orosz Sándor presbiter.

Veress Janka

Emigrációs Emlékmű (Maple Island)

GPS: 45°26’22″N 75°41’29″W
Cím: Union St, Maple Island, Ottawa

Ez az emlékmű a „Maple” szigeten a Rideau folyó közepén, a Nemzeti Fővárosi Bizottság (National Capital Commission) területén található, amit 2006-ban állítottak fel. Az emlékmű megalkotásával amellett, hogy köszönetüket fejezik ki Kanadának a magyar menekült befogadásáért, az 56’-os forradalom és szabadságharcban elesettek előtt is tisztelegni kívántak. A The National Capital Commission azonban nem engedélyezte a második cél, emlékművön történő feltüntetését.

Az emlékműven olvasható szöveg magyar fordításban: „ Az 56-os forradalom menekültjeinek Kanada iránti örök hálájával befogadásunkért, támogatásunkért és a békés élet megalapításának lehetőségéért.”

Götzinger Laura

Esterhazy város

GPS: 50° 39′ 0″ N, 102° 4′ 0″ W
Cím: Esterhazy, Saskatchewan, Kanada

Foto: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

A kanadai Esterhazy város 2600 lakost számlál, amelyet „a föld sója”-ként is szokták emlegetni az itteni kálisótelepek miatt, és az itteni bánya legnagyobb az egész világon. Magyarok alapították, ám nem ez volt az egyetlen hely, ahol magyarok telepedtek le csoportosan, azonban a többi már eltűnt a térképről. Sajnos az eredeti telepesek leszármazottai közül, csak nagyon kevesen beszélnek magyarul. A helyet Esterhazy Pál Oszkár választotta ki, aki a Canadian Pacific Railway megbízásából toborzott bevándorlókat főleg magyarokat, a kanadai prérire az 1880-as évek második felében.

Foto: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

Eleinte szétszórt tanyákból állt a település, az Esterhaz kolónia. 1889-ben már iskolája is volt, 1892-ben már új postaállomás is nyílt itt, amely a Kaposvár nevet kapta. Ez lett a központja a kolóniának, és ekkor már papja is volt a helységnek. 1894-ben épült fel az első templom, és 1906-ban kőtemplomot emeltek. Miután megérkezett a vasút, a kolóniához közel eső állomás az Esterhazy nevet kapta. A vasútállomás körül külön település fejlődött azonos névvel. 1903-ban a vasút mellett posta és hotel is épült, 1907-ben hetilap jelent meg.  A város lassanként a környék közlekedési és kereskedelmi központja lett. A gyors fejlődés, és az 1940-es évek végén felfedezett kálisó telepeknek köszönhetően 1957-re elnyerte a városi rangot.

Foto: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek
Forrás: http://www.kanadakalauz.hu/

Cambridge-i Kossuth Ház

GPS: 43.464664, -80.335692
Cím: 979 Kossuth Road, Cambridge, Ontario, Kanada
Honlapcím: www.kossuthclub.com
Intézményvezető: Volford Tünde

Az ontarioi Cambridge, Guelph, Kitchener, Waterloo és a környező kisebb települések magyarságát összefogó Kossuth Ház, illetve hivatalos nevén Hungarian Canadian Club of Waterloo-Wellington (magyarul Waterloo-Wellingtoni Kanadai Magyar Klub) már több mint fél évszázada az itt élő magyar közösség tulajdona. A valamikori iskolaépületet száz magyar család vásárolta meg, azzal a szándékkal, hogy székhelyet biztosítson az itt élő magyaroknak, ahol ápolhatják kultúrájukat, feleleveníthetik hagyományaikat, és baráti közösséget építhetnek ki az utókor számára.

A Kossuth ház ma Cambridge városhoz tartozik, és a Kossuth Road és Shantz Station Road kereszteződésénél fekszik. Ezen a helyen valamikor egy kis Kossuth falucska helyezkedett el, amelynek nevét a Pennsylvaniából bevándorló, Holland telepesek adták, tiszteletből Kossuth Lajos, az 1848-as szabadságharc szellemi vezére iránt. Kossuth közösség iskolát alapított az 1870-es évek körül, név szerint a Reist’s School-t. 1960-as évek körül az iskola megszűnt működni, és az épület 1962. május 15-én a környéken élő magyar közösség tulajdonába került. 1962. október 17.-én elkészült az alapító okirat, és a klubot Hungarian Home Club of Waterloo-Wellington (Waterloo-Wellingtoni Magyar Otthon Egyesület) néven vezették nyilvántartásba. Megszületett a klub szándéknyilatkozata, amely magába foglalta többek között azt, hogy az egyesület a Magyar kultúra ápolását, a magyarság fennmaradásának megőrzését tűzi ki céljául. Az egyesület később, 1972. szeptember 22.-én, megváltoztatta nevét Hungarian Canadian Club of Waterloo-Wellington-ra (magyarul Waterloo-Wellingtoni Kanadai Magyar Klub-ra).

Az évek során, a Házon számtalan átalakítást végeztek. 1964-ben nagyszabású építkezésre került sor, ebben az időben ugyanis ismét összefogott a magyar közösség és száz család adományából elég pénzösszeg gyűlt össze ahhoz, hogy kibővítsék az épületet. 1987-ben hét tagú bizottság alakult, hogy egy újabb nagyobb méretű renoválást végezzenek a házon.  A Wintario lottó hozzájárulásával, amely akkoriban szép pénzösszegekhez juttatott hozzá arra érdemes kulturális közösségeket, ismét lehetőség jutott a ház korszerűsítésére.. A munkálatok legnagyobb részét a tagok végezték.

Az egyesület ma is aktív szerepet játszik a magyarság összefogásában. Az évente megtartott, bálok, piknikek, valamint koncertek és egyéb saját szervezésű események mellett a Kossuth Házat rendszeresen bérbe adják például esküvők vagy évfordulók alkalmából, így majdnem minden héten lehetőséget biztosít a környék magyarságának.

Dobai András

Calgary-i Magyar Kultúrközpont – Hungarian Canadian Cultural Centre

GPS: 50 59’ 36” N, 114 3’ 38” W
Cím: 231 Forge Rd. SE., Calgary, ALBERTA, T2V 5C7
Honlapcím: www.hcca-calgary.blogspot.com
E-mail cím: hcca_calgary@yahoo.ca

A Kanadai Magyar Klub (a mostani Magyar Kanadai Kulturális Egyesület elődje) 1931 november 29-én alakult meg.

Első elnök Kovács István, őt váltotta 1932-től Bánffy János. A mostani kultúrközpont a negyedik ’’ Magyar Ház ’’, mint közösségi centrum működik és ad otthont havi vacsoráknak, megemlékezéseknek, havi gyermek kluboknak, karate oktatásnak, valamint a három tánccsoport próbáinak.

Szabó László

Békevár Kanadában

GPS: 50° 6′ 5.1″ N 103° 21′ 54.3″ W
Cím: 502 7 Avenue, Kipling, SK, Kanada

Szabó János az „Otthon” sikerén felbuzdulva saját Református közösséget alapított Békevár néven. Később egy másik Presbiteriánus közösség is megalakult, sőt egy kisebb Baptista gyülekezet lett igen aktív. Békevárra az akkor még Észak-Magyarországhoz tartozó Bótrágy (Batragy, Ukrajna) környékéről érkeztek legtöbben. Ez a kolónia gyorsan nőtt és hamarosan a körzetben négy iskola is elkezdte működését: Kossuth, English, Rákóczi és a Kis-hegy (Small Mountain) A magyar közösséget túlnyomó részbe Protestánsok és Baptisták alkotják akik saját templomot emeltek 1911-ben. A Gótikus és hegyes-íves tervezést kiegészítette a debreceni nagytemplom ihlette építészeti elemek is.  Ez a templom a kevés magyar szimbólumok egyike, ami még megmaradt. 1996-ban felvették a városi örökségek listájára Kipling járásban. A templommal kapcsolatban manapság az a hír járja, hogy furcsa illatok és nyugtalan érzés fogja el az odalátogató embereket, és harangozáskor egy férfi is előkerül aki a templomot őrzi.

Fotó: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

 

A kicsiny fa templomban pedig olyan érzés lesz az emberen úrrá mintha valaki figyelne bennünket. Hogy ebből a mende-mondából mi igaz, talán csak akkor tudjuk meg ha ellátogatunk Saskatchewan-ba, és felkeressük Békevár templomát személyesen is.

Forrás: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve – Victoria

GPS: 48.460475, -123.378355
Cím: Vernon Ave 760., Victoria, Brit Columbia, Kanada

Az 1956-os emlékmű a sziget városaiban élő magyar közösség összefogása nyomán készült el. 1986-ban avatták fel a forradalom és szabadságharc 30. évfordulója alkalmából. A szigeten számos ’56-os menekült talált új otthonra. Ezzel az emlékművel a forradalom hősei és áldozatai előtt tisztelegnek, akik vérüket és életüket adták a szabadságért.

Gáspár Roland

’56-os emléktábla – Vancouver

GPS: 49°14′29.4″N 123°06′54.2″W
Cím: 4600 Cambie Street, Vancouver, BC, V5Y
Alkotója: A Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület,
Felavatás éve: 1989

Az ’56-os emléktábla a Queen Elizabeth parkban található. A Vancouver-i Magyar Kulturális Egyesület állította a forradalom és szabadságharc emlékére 1989-ben. A bronz emléktábla egy fehér kő alapzaton fekszik, a rajta olvasható szöveg a következő:

Thou Shalt Not Forget that the spirit of freedom, justice and democracy transcends national bounderies.

Remember Hungary! 23 October 1956 In memory of the more than 10,000 freedom fighters who sacrificed their lives to free the nation from tyranny and oppression. … „To remind all people of how important freedom is. … That it is worth fighting for”… Dedicated by the citizens of the Hungarian Community of Greater Vancouver, British Columbia on the day of 10. March 1989.

Hajdú Csongor

56-os emlékmű – West- Kelowna

GPS: 49°51’39.0″N 119°35’08.0″W
Cím: 1670 Ross Road, West- Kelowna, Kanada

Az alkotás, felavatás éve: 2006

Az emlékművön látható szöveg: To commemorate those 1956-2006 who never surrendered. 1956-os hőseink emlékére. Remember Hungary.

Naszák Szilvia

’56-os emlékmű – Burnaby

GPS: 49°14’51″N 122°59’39″W
Cím: 3789 Royal Oak Ave, Burnaby, BC, V5G 3M1
Alkotója: Magyar Emlékmű Alapítvány
Alkotás, felavatás éve: 1986

Az emlékmű a Forest Lawn Memorial Parkban található, 1986-ban állították, az ’56-os forradalom és szabadságarc 30. évfordulójára. Egy négyzet alapú csonka gúla márvány oszlopon, a szabadság lángja bronzból formálódik meg.

Hajdú Csongor

Teller Ede Oktatási Központ

GPS: 37° 40′ 47.3″ N 122° 17′ 39.9″ W
Cím: 7000 East Avenue, L-418, Livermore, California, 94551-0808

A Lawrence Livermore Laboratory-t (mostani nevén Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) Teller Ede alapította (társalapítóként).

Az Edward Teller Education Center a UC és az LLNL közötti együttműködés révén jött létre 2003-ban, tisztelegve a tudós tudományos és oktatói munkássága előtt.

Endrődi Judit

(fotó: http://www.trianglecoalition.org/einstein-fellows/einstein-fellows-news/march-2011-einstein-fellows-newsletter)

„Talpra magyar” emlékmű – Florida

GPS: 26.128227,-81.765782
Cím: 3335 Tamiami Trail, Naples, Florida, USA
http://www.patriotsforfreedomfoundation.org/

Évek óta működik az Amerikai Alapítvány a Magyar Ifjúságért és Kultúráért elnevezésű nonprofit alapítvány, amelynek célja a magyarországi történelmi szempontból értékes épületeknek, azok környezetének megvédése, diákok támogatása, valamint a magyar kultúra iránti közérdeklődés és tevékenység ápolása és támogatása.

Az Alapítvány kezdeményezésére az USA Naples városában, Floridában élő magyar származású polgárok felhívással fordultak Collier megye elöljáróihoz és lakosságához, hogy állítsanak maradandó emléket az Amerikában is nagy tisztelettel övezett magyarországi történelmi eseményeknek.

A megye két magyar származású képviselője, Frank Halas és Donna Fiala messzemenően támogatta a kezdeményezést, s a város képviselőtestülete is jóindulattal fogadta.

A Szabadság Emlékparknak a gondolata voltaképpen a múlt év elején magyarok egy csoportjának javaslatából fejlődött ki, akik arra kértek engedélyt, hogy szobrot állíthassanak az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóján.

2006. február 28-án az engedélyt megszavazta a megyei önkormányzati testület, megtörtént a hely kijelölése, a szervezők megkezdték a szoborállítás gyakorlati kivitelezését.

A szobor megalkotására egy neves művész, Harrison Covington kapott megbízást.

A művész miután meghallgatta, végigolvasta a floridai magyarok történetét, elbeszéléseiket az 56-os forradalom és szabadságharcról, úgy döntött, hogy egy térdelő alakot formál meg , aki a forradalom lyukas nemzeti zászlaját tartja maga elé, azzal próbál fölemelkedni.

A talpazat egyik oldalán az amerikai lobogó és az 1776-os évszám az USA megalakulásának történelmi jelentőségére és üzenetére utal, a másik oldalon látható a Time magazin állásfoglalása. 1956-ban a Magyar Szabadságharcost választotta ki „Az év embere” elismerő címre; rá kerül továbbá a Kossuth-címer, a forradalom kirobbanásának dátuma, és egy elesett szabadságharcosnak meg egy zászlóvivőnek az alakja.

A szobor tehát adományokból, magyar és nem magyar származású amerikaiak áldozatkészségéből emelkedik a floridai Naples város Szabadság Parkjának egyik szögletében.

A magyar szabadságharcos alakja ezután sok-sok embert fog Floridában emlékeztetni arra az önfeláldozó küzdelemre, amelyet az elnyomás ellen vívott a magyar nép 1956 őszén, s amelyet az egész világ rokonszenve, elismerése kísért. Egyúttal hirdeti a reménységet, hogy minden nemzet, minden ember képes győztesen talpra állni az elszenvedett tragédiák után.

Evva András: Amerikai magyarok 1956 emlékezetéért (részlet)

Széphalom 16. Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2006.

Szent László Katolikus Templom

GPS: 40 fok 29′ 41.55” É 74 fok 27 ‘ 10.16” NY
Cím: 213 Somerset St, New Brunswick, 08901

A Szent László egyházközséget 1904. október 25-én alapították. Első plébánosa Szeneczey János volt. A templomot 1905-ben építették, 1923-ban a kapisztránus provincia vette át a plébániát. Kalmár Özséb társai segítségével megalakította az Anyák Klubját, a Szent László Szülők-Tanítók társulatát, mert az új iskolában a tanulók száma 529-re emelkedett. Megalakult a Szent Imre Ifjúsági Egylet is.

1941-ben Bódy Kapisztrán felújíttatta a templom belső terét és bevezettette a léghűtést. 1970-ben Fűzér Julián renováltatta Kákonyi Asztrik atyával kifestettette a templomot. 1973-ban Mindszenty bíboros látogatta meg New Brunswickot, akinek emlékére a templom mellett bronzszobrot állítottak 1976-ban. 1910-ben katolikus magyar-angol iskolát nyitottak a templom alagsorában. 1914. szeptemberében pedig megnyílt a Szt László angol-magyar iskola is.

Hegedűs István

Szent József Görög Katolikus Magyar Templom

GPS: 40° 29′ 45.6″ N 75° 32′ 51.5″ W
Cím: High Street, New Brunswick, NJ

1915-ben alapították a Szent József görög katolikus templomot New Brunswickben, New Jersey államban. A templom épületének sarokköve örökíti meg magyar és angol nyelven nevét és alapításának esztendejét.

Deák Nóra (MEVE)

Szent István templom és Magyar utca

GPS: 41° 39′ 33.1″ N 84° 29′ 56.2″ W
Cím: Saint Stephens Catholic Church, Toledo, OH

1892-ben a clevelandi National Malleable Castings Company mintegy kétszáz magyar munkást költöztetett Kelet-Toledóba. Ezek többsége római katolikus volt, a St. Stephen Church 1899-es megépüléséig a Sacred Heart Catholic Churchbe jártak. A helyi iratok alapján az itteni lakosság főképp a palóc területekről vándoroltak ki.

1900-ban 647-en éltek Toledóban, ez a szám 1910-re 3041-re nőtt. A városban a következő magyar egyesületek alakultak meg: Mátyás Király Egylet, Szent István Római Katolikus Társaság, Szent Mihály Görög Katolikus Segélyező Egylet, Kálvin János Társaság, valamint a nők társaságai, a Református Nők Társasága, A Szent Erzsébet Római Katolikus Női Társaság és a Görög Katolikus Női Társaság is fontos szerepet játszottak a helyi magyarság életében. Az első világháború előtt mindhárom felekezet temploma felépült. Még a háború előtt alakult meg, 1903-ban a birminghami katonai fúvószenekar, John Lengyel és Julius Bertok alapította. Fontos zenekar volt még a Rákóczy Band.

Kép: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ohi%C3%B3i_magyarok

A világháború alatt (mint ellenséges ország állampolgárai) bizonyítaniuk kellett az új haza iránti hűségüket, az állampolgárság felvételével vagy szabadságjegyek vásárlásával. Ekkoriban egy bizonyos János Strick volt az „elő polgár Toledóban”, mivel 20 000 dollárért vásárolt ilyen jegyeket. A világháború után sok itteni magyar egykori hazája Csehszlovákia része lett, így nem volt hova hazatérni, végleg amerikaikká váltak. Az 1920-as és 1930-as években a 2. generáció már amerikaiként vett részt a társadalmi életben. Sokan amerikaisították nevüket, pl. Kigyossyból ekkor lett Kinsey, vagy Tony Paczkoból Tony Packo. A magyar öntudat mozgatói ekkor Eördögh Elemér és Dr. Farkas Géza voltak. Eördögh 1913-ban érkezett Toledóba, ő lett a katolikus templom papja. Dr. Farkas Géza a Toledo című lap főszerkesztője volt. Farkas 1904-ben érkezett Clevelandbe, ott az Magyar Napilap szerkesztője volt. 1908-ban költözött Toledóba. A Toledo nevű lap 1971-ig létezett. A toledói magyarság létszáma az 1956-as menekültek érkezésével ugrott meg, mintegy 3000-en érkeztek Toledóba, akiknek egynegyede a szomszédos Birminghamben talált otthonra.

Az 1970-es évekre érezhető volt a magyarság elvándorlása, a kulturális élet hanyatlása. Az utolsó nagy magyar történés az 1974-es utcai blokád volt, amikor Martin Hernady, nancy Packo, Oscar Kinsey és mág páran a Consual Street tervezett kiszélesítése ellen tiltakoztak, sikerrel. Napjainkban még mindig élnek magyarok Toledóban, bár kevesebben, mint egykor. 2006-ban 6,093 magyar élt Toledóban.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ohi%C3%B3i_magyarok

Szent István király templom – Acoma, Új-Mexikó

GPS: 34° 42′ 36″ N 108° 25′ 32.9″ W
Cím: Acoma Pueblo, Új-Mexikó 87034, Egyesült Államok

Legyen tehát legenda, vagy valóság: a sok évszázados pueblo településen épp úgy felfedezhetünk valami apró kapcsolatot hazánkkal, mint az óriás kaktuszok földjéhez közeli sziklába vájt kápolna esetében. Csak nyitott szemmel kell járnunk…

Acoma (Új-Mexikó)

A 112 méter magas, meredek falú platóra (mesa-ra) épült Acoma „Égi Városa” (Sky City) Albuquerquetől egy órára fekszik a kietlen sivatag közepén. Voltaképpen egy puebloról, vagyis az acoma indiánok által lakott településről van szó. Az acomák több mint 800 éve kezdték belakni ezt a területet és ezáltal az USA egyik legrégebb óta folyamatosan lakott településének számít.

Acoma pueblo a mesa tetején (NM) – Fotó: Endrődi Judit

A 17. századi spanyol gyarmati uralom őket is elérte. A gyarmatosítókkal együtt misszionáriusok is érkeztek e területre, akik a kereszténységet hirdették a bennszülötteknek és 1629-1641 között templom építésébe is kezdtek. Az amerikai sárgafenyőből (ponderosa pine) készült hatalmas, faragott fafödémmel borított, és az itteni hagyományos építkezésnek megfelelő, adobe falú (vályog) templomot San Estevan Del Rey, vagyis Szent István király oltalmába ajánlották. A katolikus egyház történetében csak egyetlen Szent Istvánról tudunk, aki egyúttal király is volt: ő nem más, mint a mi államalapító királyunk. Az acomai templom főoltárán egy Szent István szobor is látható.

San Estevan Del Rey Mission Church, Acoma (NM) – Fotó: Endrődi Judit

Feltételezhető tehát, hogy itt, Új-Mexikó belsejében egy olyan templomra leltünk, amelynek védőszentje a magyar szent király. Ezt a feltételezést további két tény is alátámasztja. A jelölt korszakban (17. század) szokás volt olyan védőszentet választani, akinek tevékenységével, életével aktuális példát kívántak állítani. Szent István király államalapító volt, aki felvette népe számára a keresztény hitet. A spanyol misszió szintén a „pogány” bennszülött indiánok megtérítésére, a kereszténység felvételére buzdított – eme vonatkozásban tehát első szent királyunk mindenképpen példamutató volt. Tény az is, hogy ebben a korszakban Szent István király jól ismert szent volt Nyugat-Európában.

A másik érv Szent István király ünnepével kapcsolatos. Az acoma indiánok szeptember 2-án ünneplik templomuk védőszentjét, Szent Istvánt – az eseményre több mint 2000 zarándok érkezik. Talán elbizonytalanodunk, hogy miért nem augusztus 20-án történik mindez? 1686-ban (tehát akkor, amikor az acomai templom már állt) XI. Ince pápa Buda elfoglalása után az egész kereszténység számára a vár visszafoglalásának ünnepét jelölte meg Szent István ünnepeként (ez szeptember 2.-a), ám az egyház továbbra is augusztus 16-án tartotta az ünnepet. Végül 1771-ben ezt az ünnepnapot megszűntették. Elképzelhető, hogy az acomák között ez a dátum maradt meg hagyományként?

San Estevan Del Rey Mission Church, Acoma (NM) – Fotó: Endrődi Judit

A kérdésekre biztos választ egyelőre nem találunk, erősen feltételezhetjük azonban, hogy az acoma indiánok Sant Estevan Del Rey missziós temploma magyar szent patronálása alatt áll remélhetőleg még sok-sok évszázadig.

Endrődi Judit

Semmelweis Ignác szobor – Chicago

GPS: 41° 54′ 37″ N 88° 22′ 24.1″ W
Cím: 1524 N Lake Shore Dr, Chicago, IL

Semmelweis Ignác Fülöp mindenképpen a legismertebb magyar orvos, nagyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése, s az általa kidolgozott megelőzési módszer adja. Egy konkrét betegség okainak felderítésén túlmenően, a fertőzéssel és annak megakadályozásával kapcsolatban olyan elveket fogalmazott meg, amelyek jelentőségét csak egy jó évtized múltán, a francia Pasteur és a német Koch bakteriológiai kutatásait követően fogadtak el.

Kép: patriotaeuropa.hu

Semmelweis Ignác alakját Chicagóban is megörökítették, a világ tíz legnagyobb orvosa között, Louis Pasteur és Wilhelm Conrad Röntgen társaságában – az International Museum of Surgical Science patinás épületében áll szobra, együtt egy általa megmentett anyával, s annak kicsinyével.

http://www.patriotaeuropa.hu/?p=31301

San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház – Grace Hungarian Reformed Church

GPS: 34.183404, -118.54443 N34° 11.0042′, W118° 32.6658′
Cím: 18858 Erwin St. Reseda, CA 91335
honlapcím: www.sfvmre.org
E-mail cím: gracehungarian@gmail.com
intézmény vezetője: Nt. Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztor

A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház 1958. július 27-én alakult Kecskeméthy László és Szabó Antal lelkipásztorok kitartó, odaadó munkájának köszönhetően. A gyülekezet eleinte a beszolgáló lelkész lakásán, illetve gyülekezeti tagoknál gyűlt össze, később más egyházi közösségektől béreltek templomot. Az első saját ingatlant 1964 szeptemberében vásárolták. 1967-ben tovább költöztek, végül 1973-ban vásárolták meg a jelenlegi telket, amelyen valamikor egy csirke-farm állott. Az erősödő, életképes gyülekezet 1974. júliusában választotta meg az első főállású fizetett lelkészt, Nt. Kálmán Szabolcs személyében. Ekkor a gyülekezet látványos fejlődésnek indult.

A tagság szinte megduplázódott, fellendült a kulturális élet. 1992 május 5-én tűz keletkezett a lelkészi irodában. A szándékos gyújtogatás következtében a teljes irattár elégett. Június 1-én ismeretlen tettesek újabb tüzet gyújtottak, melynek során megsemmisült a lelkészi lakás. A gyülekezet újból talpra állt, és nekifogott a helyreállításnak. Decemberre félig elkészültek a munkálatokkal, amikor bekövetkezett a teljes katasztrófa. 1992. december 13-án, Advent második reggelére az újabb, immár igen eredményes gyújtogatás következtében, a gyülekezet templomának helyén csak üszkös hamu jelezte a valamikori épületeket.

Háromévi megfeszített munka, szervezés és erőfeszítés utána a templomszentelésre 1995. szeptember 17-én került sor. 2001. március 15-i Közgyűlés Nt. Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztort hívta meg a megüresedett szószékre, aki 2011. szeptember 11-én rangos állami kitüntetést, a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át a gyülekezetben és a magyarság körében végzett szolgálatáért.

Nt. Jakabffy Zsolt Attila

Magyar Ház – San Diego

GPS: 32° 43′ 44.1″ N 118° 50′ 52.8″ W
Cím: Pan American Pl. 2159, San Diego, 92101
Honlapcím: www.sdmagyar.org
E-mail cím: info@sdmagyar.org
Intézmény vezető: dr. Gidófalvi Zoltán
E-mail cím: zgidofalvi@sdmagyar.org

A San Diego-i Balboa Parkban működő Magyar Ház a House of Pacific Relations International Cottages szervezet tagja, amely 28 nemzetet tömörít. A nemzetek házai az 1936-os Világkiállítás alkalmával épültek, azzal a céllal, hogy bemutassák a különböző etnikumok kulturális hagyományait, szokásait és történelmét. A kiállítás sikerén felbuzdulva a város vezetősége átadta a házakat a nemzetiségi csoportoknak, hogy a továbbiakban is tartsák azokat nyitva a Balboa Park látogatói számára. Az épületeket a második világháború alatt ideiglenesen katonai kórházként használták, de a háború után ismét visszakerültek a nemzetiségi csoportok kezelésébe. A Magyar Ház hivatalosan 1948-ban vált a HPR tagjává.

A HPR lehetővé teszi, hogy minden nemzet a legnagyobb ünnepét szabadtéri műsorral összekötve rendezze meg. A Magyar Ház első királyunk, Szent István emlékére augusztus 20-án tartja ezt az ünnepet.

A Magyar Ház minden vasárnap délután házi süteménnyel, kávéval és üdítővel várja a látogatókat. Szombatonként magyar nyelvtanfolyamot szervez hivatásos magyar anyanyelvű oktatók részvételével, amely nyitva áll minden érdeklődő előtt.

1936-tól évek hosszú során keresztül sok jó magyar adta kézről kézre a ház vezetését, és önfeláldozó munkával tartották fenn a magyar mozgalmat, melynek ismét és ismét alkalma nyílt megmutatni nemzeti kultúránkat San Diego polgárainak.

Kezdetben a csehszlovákokkal kellett egy házon osztozni. Tátrai Gábor javaslatára 1980-ban megalakult az Építési Alap Bizottság, és 15 évi kitartó munkával, eredményes ételvásárokkal, valamint a megrendezett gálabálokkal sikerült annyi pénzt összegyűjteni, hogy elkezdődhetett a saját ház építése. A ház 1996 május 5.-ei ünnepélyes megnyitásával régi álom valósult meg, s felavatásának időpontja egybeesett Magyarország 1100 éves fennállásával.

Dr. Gidófalvi Zoltán

Reményik Sándor Keresztény Magyar Iskola

GPS: 34.183404, -118.54443 N34° 11.0042′, W118° 32.6658′
Cím: 18858 Erwin St. Reseda, CA 91335
E-mail cím: gracehungarian@gmail.com

Csoportkép 2013-ból

Az 1970-es években, az emigráns magyarok által még 1958-ban létrehozott San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház végre megerősödött annyira, hogy meghívta első, főállású lelkipásztorát. Lendületes fejlődés, növekedés kezdődött. A hetvenes évek második felében már sok fiatal, gyermekes család is tartozott a közösséghez. Szervezett gyermek foglalkozások azonban nem voltak. Egyik alkalommal egy édesanya megkérdezte az egyik vezetőt, hogy „van-e itt óvodásoknak való magyar foglalkozás?” A válasz az volt: „ha csinálod, lesz!” És lett! Elkezdődtek a gyermeknapok, lerakva a ma jól működő magyar iskola alapjait.

Eleinte havonta egyszer szombat-vasárnapi, úgynevezett „itt alvós” foglalkozások várták a gyermekeket és az érdeklődő, vagy épp segíteni szándékozó szülőket, majd a kilencvenes évektől minden szombaton, rendszeresen zajlottak az alkalmak. Ekkor váltották az önkénteseket szakképzett tanárok-tanítók. 2008-2009-ben próbálkoztunk a vasárnapi magyar iskolával, mely remekül bevált, és azóta is működik.

Nt. Jakabffy Zsolt Attila

Petőfi Sándor emléktábla (Boston)

GPS: 42°20’50″N 71°4’54″W
Cím: Boylston Street 800, Boston, 02199

Boston második legnagyobb épületének halljában, Prudential Center télikertjében található Petőfi dombormű, amelyet 2013. március 17-én avatnak fel Garai Gábor tiszteletbeli magyar konzul, valamint a Boston Panorama World Club és a Massachusettsi Magyar Társaság összefogásának jóvoltából.

Kurucz Dániel

New York-i Magyar Ház

GPS: 40° 46′ 33.9″ N 74° 2′ 42.1″ W
Cím: 213 East 82nd Street, New York, NY 10028

Az East 82. utcában található épületet 1966-ban vette meg három non-profit szervezet: a Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat; a Széchenyi István Társaság; és az Amerikai Magyar Katolikus Liga. A harmadik tulajdonos átadta részesedését a St. John Capistran Rendnek (a magyar ferenceseknek) 1989-ben, majd tőlük a Külföldi Magyar Cserkészszövetség azt 1993-ban vette át.

Szervezeti felépítés A Magyar Házat tulajdonosai nevében az Amerikai Alapítvány a Magyar Irodalomért és Oktatásért nevű szervezet igazgatja. Az 1964-ben létrehozott Alapítvány egy non-profit bejegyzett társaság. A szervezet célja, hogy a magyar származású amerikaiak kultúrális lehetőségeit elősegítse, és a magyar kultúrát és hagyományokat széles körben terjessze.

Mint a Magyar Ház igazgató egysége, az alapítvány irányítja az épület tevékenységét, koordinálja és tervezi a Magyar Ház programjait, fizikailag karbantartja az épületet, és biztosítja a szükséges személyzetet. Az Alapítvány tisztviselői rendszeres fogadóórát tartanak, és rendelkezésre állnak, ha információra van szüksége.

http://www.magyarhaz.org/

Newport-i Antik Galéria

GPS: 55°30’5”N, 37°20’3”E 55.501N, 37.33E
Cím: Spring Street 152-154, Newport, 02840
Honlapcím: www.drawrm.com
E-mail cím: drawrm@hotmail.com

A galériában található Amerika legnagyobb Zsolnay gyűjteménye. Az üzletvezető John Gacher és Frederico Santi, akinek nagyszülei még 1905-ben vándoroltak ki, innen a magyar kötődés.

Kurucz Dániel

New Buda

GPS: 40° 36′ 5″ N 94° 11′ 22.1″ W
Cím: New Buda, Iowa, Egyesült Államok

New Buda (Újbuda) az első magyar település volt az Amerikai Egyesült Államokban, amelyet a levert 1848–49-es forradalom és szabadságharc után Amerikába menekült magyar emigránsok alapítottak, Iowa államban, a Missouri határ közelében, a Thompson folyó hídjától délre, a mai Davis Citytől északra. Ma már nem létezik.

Kép: http://hu.wikipedia.org/wiki/New_Buda

Megalapítását 1850. szeptember 8-án kelt levelében jelentette be az új amerikai elnöknek, Millard Fillmore-nak Újházy László, volt sárosi főispán, aki a szabadságharc végnapjaiban Komárom kormánybiztosa volt. Az új településnek polgármestere és egyben postamestere is lett. Az itt feladott mintegy 800 levél ma igen értékes ritkaság.

A bevándorlók közti egyet nem értés miatt Újházy röviddel később elhagyta a telepet, hogy helyette újat alapítson.

1854 augusztusában idelátogatott az emigráns Xántus János is, aki itt kezdte meg a préri állatainak és növényeinek gyűjtését a magyar Nemzeti Múzeum számára, de miután birtokszerzési szándéka meghiúsult, egy évvel később csalódottan elhagyta a környéket.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/New_Buda

Mindszenty bíboros szobra – Statue of Cardinal Mindszenty

GPS: 40 fok 29′ 41.62” É 74 fok 27′ 09.52” NY
Cím: 213 Somerset St, New Brunswick, 08901
Alkotó: Varga Ferenc (1906-1989)
Alkotás, felavatás éve: 1976

Mindszenty József bíboros 1973. szeptember végén látogatott New Brunswickba, hogy megáldja és felszentelje az újonnan renovált Szent László Katolikus Templomot. Tiszteletére tíz ezer ember gyűlt össze, javarészt amerikai magyarok. Az akkor 81 éves főpap 1947 óta nem járt az Amerikai Egyesült Államokban.

Emlékének és látogatásának tiszteletére emelték 1976-ban a szobrot, mely ma is a Plum St és Somerset St sarkán, a Mindszenty téren áll.

Hegedűs István

Miki’s Smokehouse

GPS: 43° 9′ 30.4″ N 80° 45′ 13.5″ W
Cím: 91 King St, St Catharines, ON L2R 3H6

Welland Farmers’ üzletlánc északnyugati pavilonjának egyik magyar érdekeltségű látványossága a Miki’s Smokehouse, avagy Miki bódéja. Egy lakókocsi, tele a magyar ízvilág hagyományos ételeit felsorakoztató különlegességekkel. Az étlap nem lehet teljes a hurka, kolbász, lángos és a gulyásleves nélkül.

Foto: http://instagram.com/p/Y4wHqECzFi/

Márai Sándor emléktábla – San Diego

GPS: 32° 44′ 2.9″ N 118° 51′ 19.6″ W
Cím: 1549 El Prado, San Diego, CA, USA

Márai Sándor (1900-1989) halálának 20 éves évfordulója alkalmából emléktáblát avattak San Diegóban, ahol élete utolsó tíz évét töltötte.

San Diego jelenében fontos szerepet játszik a különböző kultúrák együttélése. Márai utolsó tíz éve, amelyet a városban töltött, szintén hozzájárult e sokszínűség erősítéséhez. A város méltán emlékezik a nagy íróra – mondta Jerry Sanders polgármester, amikor felavatták a kaliforniai város Balboa parkjában a bronz emléktáblát.

Csikai Márta szobrászművész alkotása a magyar Külügyminisztérium külföldi magyar emlékek megőrzése pályázatán elnyert pénzügyi támogatással készült el.

Kép: http://www.patriotaeuropa.hu/?p=30590

Az emlékmű jó példája San Diego nyitottságának – fogalmazott a polgármester, aki Bokor Balázs főkonzullal közösen avatta fel a táblát. Bokor Balázs arról beszélt, hogy Márai élettörténete „az elvek melletti maradéktalan kiállásra sarkall mindannyiunkat”. A függetlenség, az önbizalom és az elvi cselekvés igénye pontosan annyira amerikai érték, mint magyar – tette hozzá.

Az évforduló kapcsán a magyar főkonzulátus San Diego város polgármesteri hivatalával és a helyi Magyar Házzal együttműködve szervezte meg a Márai-emlékünnepség eseményeit. A városi központi könyvtár előadótermében angol nyelvű Márai-szimpóziumot tartottak, amelyen az Amerikában élő Márai-leszármazottak nevében az egyik unoka, Liza Philips, a magyarországi örökösök nevében pedig Jáky Judit üdvözölte az egybegyűlteket. Az előadók között volt John Ridland, a Santa Barbara-i Egyetem professzora, Peter Czipott, Márai több művének angol fordítója, Joyce Corbett, a San Diegó-i Mingei Múzeum kurátora, továbbá Mészáros Tibor, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főmunkatársa és Ungvári Tamás, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem professzora.

mfa.gov.hu

Magyarok síremléke Princetonban

GPS: 40° 21′ 14.5″ N 75° 20′ 25.9″ W
Cím: 29 Greenview Ave, Princeton, NJ, 08540

Neumann János (1903-1957) és Wigner Jenő (1902-1995) sírjai az 1757-ben alapított Princeton temetőben, amelynek története szorosan kötődik a híres egyetemhez és a Nassau Presbiteriánus Templomhoz.

Deák Nóra (MEVE)

Magyar Szabadság Park – Hungarian Freedom Park névtáblája

GPS: 39° 43′ 6.9″ N 105° 1′ 25.2″ W
Cím: 901 E 1st Ave, Denver, 80218
Alkotás, felavatás éve: 1989. október 22.
(A régi névtábla 1976-ban)

1989 őszén a Hungarian Freedom Park feliratú névtáblát márványtörmelékkel beszórt betontáblára cserélték. Az a tény, hogy a város engedélyt adott egy betontábla elhelyezésére azért is nagy szó, mert Denver más parkjainak névtáblái mind fából vannak. A táblára fényes bronz betűkkel került fel a felirat: Hungarian Freedom Park.

A névtábla átadására 1989. október 22-én, a forradalom 33. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen került sor.

Endrődi Judit

Magyar Szabadság Park – Hungarian Freedom Park

GPS: 39° 43′ 6.9″ N 105° 1′ 25.2″ W
Cím: 901 E 1st Ave, Denver, 80218
Emlékpark elnevezésének éve: 1966. október 11.

A denveri Hungarian Freedom Park az USA első ’56-os emlékparkja. A Colorado-i Magyar Klub, illetve annak „Emlékmű Bizottsága” hathatós tevékenysége révén és az itt élő, valamennyi magyar példás összetartásának, kitartó akaratának köszönhetően 1966. október 23-án, a forradalom 10 éves évfordulóján Colorado kormányzója (John Love) és Denver polgármestere (Tom Currigan) magyar emlékparkot avatott és adott át. Az Park átadásán mintegy 600 magyar, és más nemzetiségű résztvevő jelent meg. Az ünnepélyes átadást autós felvonulás előzte meg.

1968-ban avatták fel ebben a parkban Észak-Amerika első ’56-os emlékművét is. A park betonból készült Hungarian Freedom Park feliratú névtábláját 1989 őszén helyezték el.

A park belvárosi közterületként hasznosul. A park közepén egy szökőkút van felállítva, a trianoni palotában található szökőkút eredetijének mintájára. A parkban rendezi a Colorado-i Magy Klub minden évben nemzeti ünnep megemlékezéseit október 23-án és március 15-én.

Endrődi Judit

Magyar Református Templom (New Brunswick)

GPS: 40 fok 29′ 44.90” É 74 fok 27′ 03.93” NY
Cím: 175 Somerset St., New Brunswick, 08901
Honlapcím: www.magyarreformedchurch.com
E-mail cím: info@magyarreformedchurch.com

A New Brunswick-ban élő református magyarok először 1900-ban gyűltek össze, hogy anyanyelvükön hallgassanak igehirdetést. A templomot 1905. május 14-én alapították, azonban az építkezés csak 1915-ben indulhatott meg. Az első istentisztelet az új épületben 1916. március 26-án volt.

1903-ban Paul Hamborszky magyar származású princetoni diák volt, aki a református közösségről hallott. Odautazásakor komoly szervezettséget tapasztalt, melynek vezetője Nagy Ferenc volt. A missziós ház a kezdetekben Neilson St-en volt.

A templom legfontosabb tiszteletesei Paul N. Hamboroszky, Adam Schodle, Andrew Kosa, Imre Bertalan, Barnabas Rőczey voltak.

A szolgálatot 2008. decembere óta Ötvös Zsolt tiszteletes végzi, aki korábban Columbus, OH-ban szolgált.

Hegedűs István

Magyar Hentesbolt New Yorkban

GPS: 40° 46′ 27.9″ N 74° 2′ 46″ W
Cím: Yorkville Meat Emporium, 1560 2nd Ave New York, NY 10028
Honlap: http://www.hungarianmeatmarket.com

A Magyar Hentesbolt története a „Gulyás Avenue-ról” indult, visszatekintve egészen az 1950-es évekig, mikor Manhattan Yorkville-nek hívott negyedét jórészt magyar bevándorlók lakták.

Abban az időben nem szorult bemutatásra a füstölt kolbász, a húsvéti sonka, vagy a székelygulyás fogalma. Mára ez a kép megváltozott. Yorkville utolsó és egyetlen magyar hentesüzleteként büszkén néznek szembe a feladattal, hogy megőrizzék, és megismertessék a látogatókkal a magyar kultúra, és a magyar konyha világát.

Kép: http://iranynewyork.hu

A mai napig eredeti formájában megmaradt füstölő, és az eredeti magyar földön termett fűszerek segítségével igyekszenek megőrizni azt a minőséget, amit a magyar vásárlók megszoktak, és az európai, vagy más ízeket ismerők megkedveltek. Termékeink között a mai igényeknek eleget téve szerepel nemcsak a magyar, de Európa számos országának különlegessége, a német, vagy svájci csokoládéktól kezdve a görög, és bulgár sajtokon keresztül a lengyel befőttekig, és cseh sörökig minden, ami kiegészítheti a kalocsai paprikát, a piros aranyat, a baracklekvárt, vagy a beigliket.

Forrás: http://www.hungarianmeatmarket.com

Magyar hágó – Hungarian traverse

GPS: 43° 9′ 18.4″ N 123° 46′ 45.8″ W
Cím: Mount Bailey, USA, Oregon

A Coloradói Magyar Klub 1985-ös krónikájában olvasható egy beszámoló Eszenyi Dénes, egykori denveri lakos és klubvezetőségi tag idős kori sikereiről. A bejegyzés szerint Eszenyi Dénes 1978-ban Oregon államba költözött és tagja lett a Mazamas hegymászó egyesületnek. 1984-ben, 79 éves korában megkapta a Mazamas hegymászó egyesület kitüntetését, mert az évek folyamán megmászott tizenöt nagyobb hegycsúcsot, amelyek közül, a klub követelményeinek megfelelően legalább az egyiken egész évben gleccsernek kell lennie.

„1983-ban, majd 1985-ben más hegymászókat vezetve jutott el új úton a Mount Bailey csúcsára, és ezt az utat Eszenyi Dénes származására való tekintettel Hungarian Traversenek nevezték el. Ezen az úton 25 perccel előbb értek fel, mint az addig ismert úton.”

„A Mazames Klub 1982-es és az 1985-ös évkönyvében pedig Eszenyi Dénesnek két angol nyelvű verse jelent meg. Az egyiknek a címe: The Mountains are calling, a másiké: The Lover of Mountains. Az 1985-ös évkönyvben cikke is jelent meg az általa talált új hegyi útról, és ebben kiemelte az ő magyar származását és megemlékezett a magyar nemzetről is.”

Endrődi Judit

Magyar Baráti Közösség

GPS: 45° 30′ 53.3″ N 123° 22′ 9.3″ W
Cím: 3306 SE Taylor St, Portland , OR, 97214, USA
Intézményvezető: Kovalszki Péter e-mail: kovalszki@mbk.org

1967-ben levelezőlistaként indította Éltető Lajos és Ludányi András az Itt-Ott névvel, amely hírlevéllé, majd időszakos kiadvánnyá-folyóirattá terebélyesedett. 1972-ben a levelezőlista-folyóirat Magyar Baráti Közösséggé alakult át, ma is évente minden augusztusban megrendezésre kerülő hetes találkozókkal. A találkozók helyszíne a Lake Hope (OH) állami park, amelyek szintén az Itt-Ott nevet kapták. Az egyesületet 1977-ben jegyeztetett be, Oregon államban, mint nonprofit vallásos-kulturális-karitatív intézményt. Évente kalendáriumot(évkönyvet) ad ki, szintén Itt-Ott címmel.

 

Részletes megismerésre a két honlap, a Facebook oldal és a Youtube-csatorna megtekintése ad módot. (http://www.mbk.org, http://www.itt-ott.org, http://www.facebook.com/ittott ,  http://youtube.com/ittottmbk )

Ugyanitt találhatóak multimédiás megjelenítések – így digitalizált kiadványok, szövegek, fotók, hang-és videofelvételek találkozókról, rendezvényekről.

 

A kiadványok (meghívók-programok, folyóiratok és évkönyvek, valamint csatolódó dokumentációk a mindenkori gondnoknál, titkárnál, tanácstagoknál és évkönyvszerkesztőknél találhatóak.

Kovalszki Péter, Veress Janka

Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház

GPS: 34.040311, -118.302469
Cím: 1975 W Washington Blvd, Los Angeles, CA 90018
Honlapcím: www.unitedmagyarhouse.org
Intézményvezető: Pereházy Miklós
E-mail cím: perehazy.miklos@gmail.com

A Ház a Los Angeles környékén élő magyarság csoportjainak összefogásával alakult meg. 100 évvel ezelőtt. Az alapszabályok értelmében támogatja a magyar hagyományokat, a sportot, azon kívül otthont ad a magyar kulturális értékeknek is.

A Magyar Ház alapvető célja a magyar kultúra ápolása, a magyar szokások, gyökerek fenntartása, testvériség, és az együvé tartozás gondozása.

A Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház e hatalmas metropolis magyarjainak Háza. A magyarság nem alkot egységes palettát, platformján nagyon sok szín jelenik meg. Nehéz e sokféleségnek kulturális vonatkozásban megfelelni, azonban a Ház célja ez, s évtizedek óta megfelel a vállalt feladatoknak.

1923. január 11-én tizenkét lelkes és optimizmussal teli magyar jött össze Szász Árpádék otthonában, ahol megalakítottak egy futballcsapatot, s ennek a Magyar Athletic Club (MAC) nevet adták. Szászék lakása a szinte naponként megismétlődő gyűlések színhelye volt Zombár Béla elnök vezetésével. A csapatnak hiányzott a felszerelése, ezért táncmulatságokat rendeztek, és meglehetősen sok pártolóra találtak.

1940. szeptember 28-a nagy eseménye volt a Los Angeles-i magyarság történetének. A Magyar Athletic Club, Amerikai Magyarok Californiai Családja, a Los Angeles-i Magyar Munkás Dalkör és a Magyar Ifjúsági Kör összefogott, és tulajdonába vette a jelenlegi, 1975 W. Washington Blvd., Los Angeles-i épületet. Megkezdődtek a magyar rendezvények, kulturális programok, bálok és a táncmulatságok.

1942-ben a második világháború tragikus eseményei rányomták bélyegüket a Magyar Ház életére is. Másfél év után megszűnt az Ifjúsági Kör és a Dalárda. Ekkor Arch István, majd Zombar Béla volt a Ház elnöke. Ez idő alatt a két megmaradt egyesületnek összesen 92 tagja volt.

1969. január 9-én tartott taggyűlésen a Magyar Athletic Club és az Öreg Amerikai Magyarok Californiai Családja egyesülése az United Magyar House név alatt egyesült. Sacramentoban hivatalosan bejegyezték a United Magyar House Társulatot, mint egy nonprofit szervezetet.

Hámori halálával nagy űr támadt a Ház életében, ezen évek története nem követhető az adatok hiányosságai miatt. A Házhanyatlásnak indult, az eseménytelenség ártott a jó hírnévnek. Tagjainak létszáma 15 főre csökkent, és karbantartás hiányában egyre romlott az épület állaga is; teljes felszámolás fenyegette az otthont.

1972-73. elnök: Kenedi Béla. 1993. elnök: Kolozsvári Tibor. 1996. elnök: Kapitány László. 1997. egy ötfős bizottság irányította a Házat, mert nem volt jelentkező a Ház vezetésére. 1998. elnök: Ivann Judit. 1999. elnök: Gáspár László. 2000-2002. Kapitány László elnöksége alatt rendszeresek voltak a taggyűlések, az irodalmi délutánok, népi tánc műsorok, Anyák és Apák napja, Halloween-party, Mikulás és Szilveszter-esti ünnepségek. 2002. Dr. Bokor Ágnes az elnök, majd három hónap múlva, Pereházy Miklós, alelnök lett a Ház elnöke.

Új, sokat ígérő korszak kezdődött a Magyar Ház életében, ami a mai napig is tart. A tagság létszáma hamar 180 fölé emelkedett. Az erős, új vezetőség nagy lendülete vonzó hatást váltott ki a dél-kaliforniai magyarság körében. Rendszeres taggyűlések, irodalmi délutánok, magas színvonalú koncertek, bálok és filmvetítések szerepelnek a programok között. A péntek továbbra is a klubnap, amelyet a tagok és azok vendégei látogatnak.

A vezetőség, különös tekintettel az élükön álló elnökkel kitartanak elveik mentén, várják a fiatalokat a Házba, szervezik a közösségformáló rendezvényeket, helyet adnak új programoknak is, s a legfontosabb, hogy mindezt nagy szeretettel és hozzáértéssel teszik.

Pereházy Miklós

Livermore-i 56-os emlékmű

GPS: 42°21’28″N 71°3’19″W
Cím: Liberty Square, Boston, 02109
Alkotója: E. György Hollosy
Alkotás, felavatás éve: 1986

A Massachusetts-i Magyar Egyesület ’81-ben felvetődött ötletét, megvalósítását ‘83-tól a Szobor Bizottság irányította, amely a gyűjtésen túl a művészeti pályázatokat is koordinálta. Számos jelentkezés érkezett, amelyet a Bizottság először nyolc döntősre szűkített, majd közülük választotta ki Hollósy György magyar származású kansas-i szobrász “Aspiration for Liberty” (Törekvés a szabadságra) című munkáját. Az Aspiration of Liberty három alakján keresztül a forradalom tragédiáját és a szabadság reményét jeleníti meg.

Az emlékműnek a Boston Art Commission és a Liberty Square Associates segítségével Boston belvárosában, a Liberty Square-n találtak helyet. Ezen a szimbolikus helyszínen összefonódik az amerikai és magyar történelem, ahogy az emlékmű talapzatán elhelyezett emléktáblák is mutatják. Az első emléktábla a Liberty Square történetét mutatja be. 1765-ben ezen a téren állt az a brit vámhivatal (stamp office), amit a bostoniak leromboltak, hogy így tiltakozzanak az új vámok bevezetése ellen. Ez az esemény az amerikai forradalom előfutára volt. A tér tehát a bostoniak számára a szabadságra való törekvéshez kapcsolódott, talán ezért is választották pont ezt a teret 1793-ban a francia forradalom ünneplésére. A tér ekkor kapta a Liberty Square (Szabadság tér) nevet.

A második emléktábla John F. Kennedy beszédéből származik, amit az 56-os forradalom első évfordulóján tartott. Akkor még szenátorként, Kennedy következőképpen fogalmazta meg az 56-os forradalom jelentőségét: “October 23, 1956 is a day that will live forever in the annals of free men and nations. It was a day of courage, conscience and triumph. No other day since history began has shown more clearly the eternal unquenchability of man´s desire to be free, whatever the odds against success, whatever the sacrifice requires.” (1956 Október 23. egy olyan nap, mely örökre beíródott a szabad emberek és nemzetek krónikájába.

A bátorság, a lelkiismeret és a diadal napja volt. Nem volt még egy olyan nap a történelem kezdete óta, mely tisztábban szemléltetné az ember örökké olthatatlan szabadságszomját, legyen bármennyire is csekély esély a sikerre, követeljen az bármennyi áldozatot is.) Az emlékmű talapzatát díszítő ajánlás kapcsolja össze Kennedy gondolatát és a szobor reményre utaló üzenetét: “To commemorate those who never surrendered. Hungary, October 1956.”

További érdekesség még, hogy a szobor kicsinyített másolata megtalálható a Nemzeti Múzeumban, Budapesten.

Kurucz Dániel

Lawrence Laboratórium

Cím: 7000 East Avenue, L-418, Livermore, USA California, 94550

A Lawrence Livermore Laboratory-t (mostani nevén Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) Teller Ede alapította (társalapító volt). Egy darabig társigazgatója is volt az intézménynek. 1998-ban ezt mondta: „The Laboratory is the one thing in my life that I am completely happy about.”

Endrődi Judit

Kossuth város és iskola Mississippiben

GPS: 34° 52′ 35.4″ N 89° 21′ 32.7″ W
Cím: 15 CR 604, Corinth, MS 38834, Egyesült Államok

Kossuth Lajos Észak-Amerika-i útjának több város is emléket állított, nemcsak szobrok, emléktáblák felavatásával, de városok, városrészek átnevezésével is. Négy Amerikai államban is találkozhatunk Kossuth nevű településsel, többek közt Mississippi államban. A település Alcorn megyében található, hivatalos várossá nyilvánításának éve 1840, eredeti nevén Új Remény (New Hope), de 12 évvel később, 1852-ben megváltoztatták Kossuth village-re.

Kép: http://alcorn.schoolspan.com/

A város elnevezése és Kossuth utcáján kívül a helyi általános és középiskola is Kossuth nevét viseli, jól tükrözi ezt baseball csapatuk mezén feltüntetett szürke alapon bordó felirat is.

Kossuth szobor Algonában

GPS: 43° 4′ 11.8″ N 95° 46′ 1.1″ W
Cím: Algona, Iowa 50511, Egyesült Államok

A Kossuth-szobrot Kossuth megye (county) létrehozásának 150. évfordulóján emelték 2001. július 13-án. A bronzszobor Wayne Thompson alkotása.

Kép: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Felirata: „KOSSUTH LAJOS (LOUIS) 1802-1894. Kossuth, a megye névadója magyar szabadságharcos és a magyar függetlenségért kirobbant 1848-49-es forradalom vezetője volt. A XIX.század egyik legnagyobb államférfiaként és szónokaként lett ismert. Közismert személyiség volt, akit annak idején jól ismertek az Egyesült Államokban is. Kossuth megyét 1851. január 15-én alakították meg. 2001. július 13.”

Forrás: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Kossuth megye – Kossuth County

GPS: 43°14’12 É, 94°14’38 Ny
Cím: Kossuth County, Iowa

Az Amerikai Egyesült Államokban, Iowa államban található Kossuth megye. A szobra is áll a megye székhelyén, Algonában, a megyegyűlés épülete előtt. A megyének 974 négyzetmérföld a teljes területe (2524 km²) ezzel kiérdemelte Iowa legnagyobb területű megyéje címet.

Endrődi Judit

Kossuth kerület – Maine

GPS: 45°25’48″N 67°55’40″W
Cím: Kossuth Township, Maine, Washington, USA

Kossuth Lajos Észak-Amerika-i útjának több város is emléket állított, nemcsak szobrok, emléktáblák felavatásával, de városok, városrészek átnevezésével is. Négy Amerikai államban is találkozhatunk Kossuth nevű településsel, többek közt Washington államban is.

Kossuth Lajos emléktábla Trentonban

GPS: 40° 13′ 15.6″ N 75° 14′ 17.8″ W
Cím: 319 East State Street, Trenton, NJ

Trentonban, New Jersey-ben, a városházán található emléktáblát a város magyar származású polgárai helyezték el, Kossuth Lajos trentoni látogatásának 100. évfordulója alkalmából, 1952-ben.

Kép: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Forrás: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Kossuth emléktábla a Battery Parkban

GPS: 40° 42′ 11.3″ N 75° 58′ 58.8″ W
Cím: Battery Park, New York, NY

Az 1823-ban létesített Battery park kerti házában (Castle Gardens, korábbi nevén: Clinton kastély). Az épület 1855-ig közösségi célokat szolgált, színi előadásokat is tartottak benne. Olyan híres személyiségeket is fogadtak itt, mint Lafayette, Kossuth és Jackson elnök.

Kép: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

A Kossuth Lajos New York-i látogatásának emlékét megörökítő tábla a ház falán található, a szöveg utal arra is, hogy Kossuth Lajost 1851-ben a városházán Ambrose Kingsland, a város polgármestere fogadta, s hogy az eseményt ugyancsak a városháza falán látható festményen örökítették meg.

Forrás: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Kossuth Lajos emléktábla Pittsburghben

GPS: 40° 26′ 18.5″ N 81° 59′ 55.4″ W
Cím: 201 Wood Street, Pittsburgh, PA

A Wood utca és a 3. sugárút sarkán álló Point Park College helyén állt egykor a St. Charles Hotel, ahol Kossuth 1852. január 22-31. között megszállt. Felirata: „KOSSUTH Lajos, a nagy magyar hazafi, a szabadság bajnoka, államfő és szónok, 1849-ben Magyarország kormányzója, az egyesült államokbeli körútja során itt, a Szent Károly Szállodában szállt meg 1852. január 22-31. között, Pittsburgh városának vendégeként.” Az emléktábla alján ez a szöveg olvasható: „A. Finta, 1949, Los Angeles, California. Ezt a táblát a Nyugat-Pennsylvania magyarsága állította emlékül”.

Kép: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Forrás: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Kossuth emlék a Lafayette téren

GPS: 29° 56′ 54.1″ N 91° 55′ 46.9″ W
Cím: Lafayette Square, New Orleans, LA

New Orleans, Louisiana államban, a Lafayette téren, a történelmi nevezetességű Gallier-ház falán elhelyezett emléktábla Kossuth 1852. március 30-án, ott elhangzott beszédének állít emléket.

Kép: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Forrás: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Kossuth Lajos szobor (New York)

GPS: 40 fok 48′ 25.28” É 73 fok 58′ 02,56” NY
Cím: 113th utca és Riverside Dr kereszteződés, New York, NJ.

A szobrot 1928. március 15-én, 25 ezres tömeg előtt avatták fel, amelyet Horvai János (1873-1944) tervezett és alkotott. A szobor anyagi fedezetét magyar gyökerekkel rendelkező amerikaiak adták össze. A szobor avatása azonban nem volt vitáktól mentes. Az avatásra érkezett 520 magyar tisztviselőt tüntetés fogadta, amellyel a Horthy-kormányzat konzervatív politikája ellen tiltakoztak. 1930-ban az emlékművet ideiglenesen leszerelték a rossz alapanyag használat miatt.

Az eredeti emlékműhöz tartozott egy Kossuth életének főbb állomásait bemutató bronzszobor-csoport is, melyet később Horvai a First Hungarian Reformed Church, NY számára adott át a 344 E 69th St szám alá. A Kossuth-szobor egy a tucat közül amely a Riverside Dr parkját díszíti és állít emléket a magyar hazafinak és hősnek.

Az emlékművön olvasható szöveg: Kossuth. Erected by a liberty loving race of Americans of Magyar origin to Louis Kossuth the Great Champion of Liberty.

Hegedűs István

Kossuth Emília síremlék Brooklynban

GPS: 40° 39′ 22.9″ N 74° 0′ 17″ W
Cím: 500 25th Street, Brooklyn, NY

Kossuth Lajos testvérének, Zulavskyné Kossuth Emíliának állít emléket a sírkő a brooklyni Green-wood temetőben. A felirat:”Zulavskyné Kossuth Emília – született Magyarországon, 1817. november 12-én, elhunyt Brooklynban, 1860. június 29-én. Ki visszatérsz, ha Magyarország szabad lesz, vigyél magaddal, mert szívem otthagytam. – Száműzetésében társai, akik csodálták őt míg élt, s akik most megszomorodottak.”

Kép: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Forrás: http://www.fapuma.hu/terezapu/kepes_ifi/web_archiv/2249/kozelet.htm#st5

Kokai utca

GPS: 39° 50′ 36.9″ N 106° 59′ 42.3″ W
Cím: Kokai Circle, Sharellwood, 80221, Colorado state

Kókai Miklósról, egy 1956-ban Magyarországról elmenekült denveri magyar klubtagról elnevezett zsákutca.

Endrődi Judit

Ilona of Hungary – Kozmetikai szalon és üzlet

GPS: 39° 43′ 12″ N 105° 3′ 0.7″ W
Cím: 226. Steele Street, Denver, 80206
Elérhetőség: http://www.ilona.com/

Makari Ilona 1956-ban menekült el fiatal lányként Magyarországról, és  New Jerseyben ismerkedett meg szintén menekült férjével. Közös karriert építve, szépségiparba kezdtek, majd 1971-ben Colorado államba, Denverbe költöztek. 1971-ben létrehozták első üzletüket a Colorado Blvd-on, majd megvették a mai üzletet is magába foglaló épületegyüttest. Amerika-szerte számos üzletük volt (Houston, Chicago, New York, Palm Springs, Costa Mesa), amiket az utóbbi húsz évben fokozatosan bezártak (nem a sikertelenség miatt). A denveri az egyetlen, ami megmaradt (1994-ben 31 saját szalonjuk volt).

Az Ilona of Hungary névre keresztelt cég egyedülálló sikereket ért el az évtizedek során a kozmetikaiparban, saját fejlesztésű kozmetikai termékeik most is világhíresek, a világ minden tájáról rendelik őket. Klientúrájába máig gazdag hírességek tartoznak, de a régi időkben is olyan előkelő személyek jártak Ilona kezeléseire, mint a Kennedy család tagjai, Henry Kissinger felesége, Raquel Welch, stb. Nem volt olyan magazin Amerikában, ami ne cikkezett volna a népszerű és sikeres magyar cégről – pl. a Vogue, a Cosmopolitan, a Harper’s Bazar, vagy a Modemoiselle

Endrődi Judit

Hollywoodi Magyar Református Egyház – Hungarian Reformed Chorch of Hollywood

GPS: 34° 3′ 34″ N 119° 40′ 45.3″ W
Cím: 751 Crenshaw Blvd. Los Angeles, California 90005, USA
Honlapcím: hollywoodiegyhaz@gmail.com
E-mail cím: balint.nagy@sbcglobal.net

A Hollywoodi Magyar Református Egyház alapítási éve 1959. március 1-re tehető, amikor Nt. Trombitás Dezső esperes, teológiai magántanár megkezdte szolgálatát a West Hollywood Presbyterian Church bérelt templomában. Az esperes és a főjegyző jelenlétében 1959. márciusában választották meg az egyház vezetőségét, akik között ott vannak az 1956-57-ben emigrált személyek, így megalakult a Los Angelesi Független Magyar Református Egyház.

Az 1960-as év mérföldkőnek számított, több szempontból is, a templomszentelés és lelkészbeiktatás mellett, 1960-tól jelenik meg hivatalos lap formájában az Egyházi Hiradó. 1962-ben cserkész csapat szervezéséhez kezdenek, melyet 1963. januárjában jogilag is bejegyeznek a Külföldi Magyar Cserkész Szövetségbe. (Az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 50.évfordulóját a 17. számú Könyves Kálmán Cserkészcsapat.)

A meghirdetett lelkészi állásra Nt. Nagy Bálintot hívta meg az egyház vezetősége, aki hivatalosan 2000. október 1-től végzi szolgálatát a gyülekezetben. Az elmúlt közel 13 év során az egyház tovább folytatja a helyi és az egyetemes magyarság érdekében végzett misszióját, jelenlegi taglétszámuk: 49 fő.

Nt. Nagy Bálint lp.

Haraszthy Ágoston emléktáblája – San Diego

GPS: 32° 44′ 2.9″ N 118° 51′ 19.6″ W
Cím: 1549 El Prado, San Diego, CA, USA

A kaliforniai szőlőkultúra atyjának tekintik sokan a Magyarországról Amerikába kivándorolt Haraszthy Ágostont (1812-1869). Az Újvidékhez közeli Futakon (Délvidék) született, eleinte jogi pályára készült, majd 1830-ban felvételt nyert a királyi testőrségbe. Később szülőföldjén képviselővé választották, a pozsonyi országgyűlésben barátságot kötött Wesselényi Miklóssal és Kossuth Lajossal is.

Részben kalandvágyból utazgatni kezdett, bejárta Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat. 1840-ben családjával együtt végleg kivándorolt, először Wisconsin államban telepedett le, ahol megalapította Haraszthy-falvát, ami ma Sauk City néven ismert.

Majd San Diegóban lett seriff és képviselő – előbb itt, utóbb San Franciscótól északra, Sonomában szőlőtelepítésre adja a fejét. Vesszőket hozatott Európából (300 fajtát és százezer oltványt), köztük a Zinfandelt, amely ma is az egyetlen tősgyökeresnek számító kaliforniai szőlő.

1857-ben lerakja a birtok alapjait, a Buena Vistát (ma is működik Buena Vista Carneros néven). 1862-es angol nyelvű könyvéből (Grape Culture, Wines and Wine Making with Notes upon Agriculture and Horticulture) több nemzedék tanulta a szőlőművelést.

Az utókor sokat vitázik személyéről, de két fontos tényt elismernek: ő tette kereskedelmileg is sikeressé Kaliforniát, és ő bizonyította be, hogy ebben a klímában is lehet öntözés nélkül jó minőségű szőlőt termelni.

Élete utolsó szakaszában cukornád-ültetvényes és rumkészítő volt Nicaraguában, mígnem saját birtokán – feltételezések szerint – halálra marcangolták a krokodilok. Sírja a Corinto melletti Hacienda San Antonióban található, nevét szobrok, táblák, utcák és intézmények őrzik. San Diegóban a Balboa Park közepén, az ottani Magyar Ház előtt áll a képen látható bronz emléktábla.

magyaremlek.nolblog.hu

Fried Vilmos herendi porcelánba égetett örök érvényű mondata – Hollywood

GPS: 34° 14′ 57.7″ N 119° 24′ 27.6″ W
Cím: 21050 Lassen St, Chatsworth, CA

Fried Vilmos, avagy Wilhelm Fried 1879. január 1-jén Tolcsván született. Magyarul akkor sem tanulhatott volna meg, ha akar, mert még kilenc hónapos sem volt, amikor családja kivándorolt Amerikába. William valóban az életnek tanult: New York legvadabb részén, az utcán nőtt fel, formális képzése tizenegy éves korában abbamaradt. Végül a ruhaiparban boldogult, vállalkozása 1904-ben már 50 ezer dollár nyereséget termelt. A jó üzleti szimattal rendelkező Fox ekkor túladott a cégen, a pénzen egy olcsó brooklyni mozit vett meg. Az új szórakozástól idegenkedő helybélieket kikiáltóval győzte meg, a filmek között élő produkciók is szórakoztatták a nagyérdeműt. Fox pár év múlva már a legnagyobb filmforgalmazó hálózat tulajdonosa volt, hosszas pereskedés után 1913-ban elérte, hogy az addig monopolhelyzetet élvező Motion Pictures Patent Company mellett ő is gyárthasson filmeket.

A Fox Film Corporation New York-i stúdiója 1919-ben költözött Hollywoodba, amely hamarosan a film fővárosa lett. 1923-ban épült fel a híres Fox Hills Studios, a mai 20th Century Fox otthona. A korai Fox-filmek sztárja Theda Bara volt, a Theodosia Goodman néven született cincinnati lányból a publicitás minden eszközét bevetve teremtették meg a végzet asszonyát, vele kapcsolatban született meg a vamp kifejezés. A stúdió újabb és újabb sztárokat szerződtetett vagy maga csinálta őket: például Tom Mixet, a vadnyugati westernek hősét, akinek minden filmje egymillió dollárral gazdagította a céget. A pénz máshonnan is özönlött: Foxnak több mint ezer filmszínháza volt, ahol persze jórészt saját stúdiójának termékeit vetítették. A kommersz filmek nyereségéből valódi művészeknek is rendezési lehetőséget biztosított, az így készült filmek csekély veszteségét bőven ellensúlyozta a presztízsnyereség. Fox mindig előbbre gondolkodott vetélytársainál: 1927-ben megszerezte és horribilis összegért minden mozijába beépíttette a svájci Movietone hangrendszert, amely összehasonlíthatatlanul jobb hangzást biztosított az immár beszélő filmeknek, mint a rivális Warner Brothers által pártolt szisztéma. Bár az első hangosfilm, A dzsesszénekes még az utóbbival készült, az iparág szabványa a Movietone lett.

Fox ekkor volt a leggazdagabb és leghatalmasabb. A legenda szerint százdollárosnál kisebb bankjegy soha nem volt nála (a dollár akkoriban jóval többet ért, mint ma) és annyira szerette volna megállítani az időt, hogy órát nem viselt, irodájában pedig mindig lehúzva tartotta a redőnyt. Magánéletét is praktikusan szervezte: feleségét december 31-én vette el, így egy csapásra elintézhette születésnapja, házassági évfordulója és az újév megünneplését.

1929 azonban végzetes évnek bizonyult számára. A Metro-Goldwyn-Mayer stúdió felvásárlására készülő Fox súlyos autóbalesetet szenvedett, s mire felépült, beütött az őt óriási adósságokba verő világgazdasági válság. A filmmogulnak így egyszerre kellett volna megküzdenie hitelezőivel, hollywoodi ellenfeleivel, a kormányzat trösztellenes vizsgálóbizottságával és a túlterjeszkedett vállalat pénzügyeit katasztrofálisan kezelő beosztottaival. Erre még ő sem volt képes, 1930-ban alig 18 millió dollárért kellett megválnia a nevét viselő vállalatban birtokolt, 200 millió dollár értékűre becsült részvényeitől.

Fox hosszú és kitartó utóvédharc után 1936-ban jelentett csődöt, egy évvel azután, hogy egykori vállalata egyesült a 20th Century stúdióval. A csődeljárás során megpróbált megvesztegetni egy bírót, ezért rövid időre börtönbe kellett vonulnia. Szabadulása után sem nyomorgott (személyes vagyona dollármilliókra rúgott), de a filmiparban soha nem tudta pozícióit visszaszerezni, valóságos páriaként halt meg 1952. május 8-án New Yorkban.

A világon azonban ma sem telik el egyetlen nap egyetlen perce sem úgy, hogy Fox neve ne tűnne fel a filmvásznon, hiszen a 20th Century Fox stúdió napjainkban is a leghatalmasabbak egyike. Az alapító herendi porcelánból készült emléktábláját 1999-ben avatták fel a Fox filmgyár vetítőtermének falán. A táblán magyar és angol nyelven olvasható az 1927-ben készült, Hetedik mennyország című Fox-produkció nyitó mondata: „Azoknak, akik elindultak a mélységből a magasba, a csatornából a csillagok felé, a Bátorság létráját kell megmászniuk”.

William Fox amerikai filmproducer 60 éve halt meg – Portré

Csík Hágó Magyar Iskola és Óvoda

GPS: 42° 6′ 40″ N 89° 58′ 35.2″ W
Cím: 800 E. Palatine Road, Palatine IL

2009 őszén alakult a Chicagó és környéke ifjú magyarsága javára. A legfőbb cél megismertetni a gyermekeket a magyar történelemmel, nyelvvel, népköltészettel, irodalommal. Hagyományainkat kincsként megőrizni, nagyjainkat megismerni és alkalmat adni a nyelv használatára és fejlesztésére, barátságokat építeni és közösséget formálni.

Az iskola kéthetente szombaton d.e. 9:45-től d.u. 12-ig működik.

Az iskolát, szülők és elkötelezett oktatók vezetik, nagyszerű programokat kínálva a diákjainak.

http://www.csikhago.com/index.html

Clevelandi Magyar Történelmi Társulat – Cleveland Hungarian Heritage Society

GPS: Lat: 41.5053313, Long: -81.6908491
Cím: 1301 East 9th Street, Cleveland, OH, 44124
Elnök: Szabó Éva
E-mail cím: eva.szabo@sbcglogal.net
Múzeum: kurátor: Lázár András, állomány: 500 db ebből nyilvános 90 db
Levéltár: Dr. Mészáros Magdolna, állomány: 6,5 folyó-méter, nyilvános
Könyvtár: Dr. Mészáros Magdolna, állomány: 9000+ db, nyilvános

A Clevelandi Magyar Történelmi Társulat (Cleveland Hungarian Heritage Society) 1985 június 18.-án alakult, az akkori Szent Erzsébet katolikus templom plébánosa, Ft. Nyeste János kezdeményezésével. Egy kis lelkes magyar csapat megalkotta az első alapszabályt, amely az intézmény szervezetét, működési célját és formáját írásba foglalta. Ez év szeptemberében benyújtotta és megkapta az Ohio állam szervezeti bejegyzését, mint non-profit egyesület.

A Társulat küldetése az északkelet ohioi magyarok történetének és kultúrájának megőrzése azon célból, hogy jelen és jövő nemzedékek ebből művelődést, lelkesítést és szellemi gazdagodást meríthessenek. E célból a Társulat művelődési és kutatói munkát patronál, és egy múzeumot és könyvtárat/levéltárat működtet, ami letéteményese és kiállítási központja a magyar irodalmi, művészeti és történelmi emléktárgyak gyűjteményének. A múzeum, könyvtár és levéltár anyaga az északkelet ohioi magyarok ingyenes adományaiból tevődik össze.

A Társulat múzeuma 1986 április 20.-án nyílt meg először a clevelandi Szent Erzsébet templom alagsorában. Itt működik egészen 1991 szeptemberéig, amikor is a templom átépítési munkálatai miatt a múzeum ideiglenes raktárba kényszerült. 1996 szeptemberében új helyen, egy bevásárló központ – Richmond Mall – térségében kapott elhelyezést egy 400 négyzetméter nagyságú üzletrészben, nagyon kedvezményes bérleti szerződéssel. Innen 1999 májusában átköltözik egy másik bevásárló központba, a Euclid Square Mall-ba, ahol hasonló előnyös bérlettel és térfogattal, most valóben kezdetét vette a Társulat kulturális működése.

A múzeum elhelyezésének csúcspontja 2003-ban érkezett el, amikor Cleveland belvárosának egyik legelegánsabb vásárló-központjában az üveg-bolthajtású Gallériában kapott helyet, két teremben, 450 négyzetméteres térfogattal. Az ünnepélyes megnyitón, Cleveland város polgármestere vágta el a nemzetiszínű szalagot. A Társulat működésének egyik kimagasló csúcspontja 2004-ben történik amikor is Karcag város szülöttjének fabriczi Kováts Mihály ezredes – az amerikai szabadságharc kimagasló hőse – emlékére egy szobrot (a washingtoni magyar nagykövetségen nemrég felállított szobrának kicsinyített mását) egy három tagú küldöttség visz el és adományoz a városnak.

A ma már 9000 kötetet is meghaladó könyvtára, 2003 óta mai napig ezen a helyen működik, ahová a világ minden tájáról jövő látogatókat tart számon annak vendégkönyve. Ezáltal a múzeum nagy szolgálatot tesz a magyar kultúra széles körű bemutatásában, és térsége egyúttal helyet ad a clevelandi magyar közösség különböző funkcióinak, többek között konzuli napoknak és magyar állampolgári avatásoknak. Valóban, a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat múzeuma ennek a közösségnek ma már fókuszpontjául, központjául szolgál.

Szabó Éva

Chapel of the Holy Cross – Sedona, Arizóna

GPS: 34° 52′ 11″ N 112° 14′ 20.4″ W
Cím: Sedona, Arizona, Egyesült Államok

Sedona mesés izzó vörös hegyekkel körbezárt kis település a forró Arizónában, a Grand Canyon szomszédságában. A város fölé magasodó vörös sziklaoromra 1957-ben épült Szent Kereszt Kápolna a város egyik leglátogatottabb turista látványossága. A táj festői. Van is egy régi mondás erre felé: „Isten megteremtette a Grand Canyont, de Sedonában lakik.” A kápolna tervezője, Marguerite Brunswig Staude eredetileg egy modern, 150 méter magas katedrálist álmodott meg.

Holy Cross Chapel, Sedona (AZ) – fotó: Endrődi Judit

Első megépített modellje egy üveggel teljesen körbebélelt épület volt, nagy kereszttel. Terveit 1937-ben elfogadták. Itt érkezünk el történetünk érdekes momentumához: a templomot ugyanis Marguerite eredetileg Budapesten szerette volna felépíttetni, egyenesen a Duna fölé – a II. világháború azonban meghiúsította terveit. A háború után pedig a kommunizmus miatt véglegesen le kellett mondani a templom budapesti kivitelezéséről.

Így épült fel végül Magyarországtól oly távol, tizennyolc hónap alatt mai, csodálatos panorámával körbevett helyén a kis kápolna, amelynek bejáratánál egy emléktábla meséli el a kápolna történetét, benne foglaltatva az első helyet, ahova azt megálmodták: Budapestet.

Emléktábla a templom történetéről, Sedona (AZ) – Fotó: Endrődi Judit

Endrődi Judit

Budapest Bistro

Cím: 1585 S Pearl St., Denver, Colorado, 80210
GPS: 39° 41′ 16.1″ N 105° 1′ 10.3″ W

A Budapest Bistro Denver egyik legkedveltebb turisztikai és gasztronómiai célpontja volt, főként a magyar ízeket kedvelői számára, akik elkötelezett hívei a magyar konyha világának, illetve azoknak a helyi lakosoknak, akiket az étterem megnyitását követően rabul ejtett a csirkepaprikás és a lekváros palacsinta ízvilága.

Az étterem jelenleg nem üzemel, ismeretlen okból kifolyólag 2013. májusától szünetel nyitva tartása.

Endrődi Judit

Budapest (Missouri)

GPS: 36° 37′ 15.2″ N 91° 10′ 35.5″ W
Cím: Doniphan, MO 63935, Egyesült Államok

New Yorkból és Chicagóból elvándorló osztrák, cseh, szlovák, lengyel és magyar családok Missouri államban is „tanyát vertek”. A Ripley megyében életre hívott Budapest nevű település elsősorban a bányászatra épült és nem volt több egy postahivatalnál, valamint néhány háznál.

 

A városka nevét állítólag az egyébként osztrák származású Oberney Gábor adta ki, aki a település első postamestere volt. A postát 1922-ben zárták be végleg, az utolsó lakó pedig tíz évvel később hagyta el örökre a missouribeli Budapestet.

Forrás: wikipedia.org

Budapest (Georgia)

GPS: 33° 42′ 49.9″ N 86° 46′ 43.6″ W
Cím: Budapest, Tallapoosa, Georgia 30176, Egyesült Államok

Budapest, Georgia egy kis, hét épületből álló település Haralson megyében, az Amerikai Egyesült Államokban, Georgia államban. Budapest a 78-as főúton érhető el kb. 5 mérföldnyire délkeletre a georgiai Tallapoosától. Budapest kicsinysége miatt a főúton nem jelölik a település nevét.

Az 1880-as évek végén új bevándorlók érkeztek Georgia államba: a magyarok. Ralph L. Spencer, egy Connecticutban született úriember hívására érkeztek. Az ő terve az volt, hogy Haralson megye dombjain szőlészeteket hoz létre, és ehhez olyan európai bevándorlókat keres, akiknek van valamilyen tudásuk a borkészítésről. A magyar közösség Pennsylvaniából érkezett, ahol bányákban dolgoztak. Spencer ajánlata visszautasíthatatlan volt: a borkészítésért cserébe olyan ágazatban dolgozhatnak, ami a hazájukra emlékezteti őket, ráadásul földeket is kaptak. A századfordulóra már körülbelül 200 család költözött a vidékre, akik a legnagyobb településüket a magyar főváros iránti tisztelet jeléül Budapestnek nevezték el. Később még két települést neveztek el a környéken, egyik a Tokaj, a másik a Nyitra nevet kapta.

Kép: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

Az itt élők idővel házakat, utcákat, üzleteket építettek, majd iskolát, katolikus templomot, temetőt, és egyéb közösségi intézményeket is. A vidékre jellemző klíma miatt a borászat virágzott. A helyiek jól éltek, és tevékenyen részt vettek a környék fejlődésében is, hiszen segítségükkel lett egyre nagyobb vállalat a Georgia Vineyard Company. Spencer még egy katolikus papot is meghívott a környékre, hogy a magyarok lelki szükségleteit kielégítse.

A környékbelieknek nem tetszett a magyar közösség életmódja, valamint hogy nem beszélték az angol nyelvet. Rengeteg előítélet volt a magyarokkal szemben, sőt, a helyiek le is nézték a messziről jött borászokat. 1908-ban Georgia Államban szesztilalmi törvényt hoztak (Prohibition Act in Georgia), és ennek következtében hanyatlásnak indult a bortermelés. A magyarok, akik elveszítették a megélhetésüket, visszaköltöztek északra, ahol ismét csak bányákban tudtak dolgozni.

Kép: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

 

A Georgia Történeti Társaságnak köszönhetően egy emléktáblát helyeztek ki az egykori település közelében. Mára azonban a táblát megrongálták, így csupán a temető maradt meg. A temetőben még ma is olvashatók olyan nevek, mint például: Radó, Fekete, Lakatos, Polyák. 2008-ban egy társaság kitakarította a temetőt, hogy az ott nyugvók valóban békében nyugodhassanak. Terveik között szerepel az is, hogy visszaállítják az emléktáblát, és a temető előtti utat Budapest Cemetery Road-nak keresztelik át. Azt is szeretnék elérni, hogy a temetőt történelmi helynek nyilvánítsák.

Forrás: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

Buda (Texas)

GPS: 30° 4′ 54.2″ N 98° 9′ 25.5″ W
Cím: Buda, Texas 78610, Egyesült Államok

Buda város az Amerikai Egyesült Államok Texas államában Austintól 20 km-re délkeletre és San Antoniotól 100 km-re északnyugatra az a 35-ös Interstate főútvonal mellett terül el.

A környék első telepese 1846-ban Phillip J. Allen volt. Budát 1881 április 1-jén alapították. Ekkor Cornelia Trimble a Nagy Északi Vasút állomása mellett lakóházak építésének céljára földterületet adományozott.

Kép: http://www.sboa.com/signs/buda-texas-signs

1887-ben nyitották meg a város első postahivatalát és fokozatosan a környék kereskedelmi központjává vált. A Nagy gazdasági világválság idején a település lélekszáma 300 főre esett vissza. 1948-ban kapott Buda hivatalosan is városi jogokat. Az 1980-as években indult meg újra a város fejlődése, amikor egyre többen költöztek ide a közeli fővárosból Austinból.

Forrás: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

Buda (Illinois)

GPS: 41° 19′ 34.1″ N 90° 19′ 15.6″ W
Cím: Buda, Illinois 61314, Egyesült Államok

Buda egy falu Bureau megyében, Illinois államban. A 2000-es népszámlálási adatok szerint 592 fő a lakónépessége. A 2000-es népszámlálási adatok szerint a falu lakónépessége 592 fő, a háztartások száma 236 és a faluban 171 család él. A népsűrűség 226,3 fő/km².

forrás: wikipedia.org

Bartók Béla emléktábla New York

GPS: 40° 46′ 1.9″ N 74° 1′ 0.1″ W
Cím: 307 W 57th St, New York, 10019, Egyesült Államok

A nyolcadik sugárúthoz közel, az 57. utca 307-en lévő épület bejárati ajtajának jobb oldalán találni Bartók Béla emléktábláját. Az 1940-ben New York-ba emigrált zeneszerző, zongoraművész ebben az épületben töltötte élete utolsó éveit.

Kép: http://iranynewyork.hu/magyar-helyek-kossuth-szobor/

Forrás: http://iranynewyork.hu/magyar-helyek-kossuth-szobor/

Balaton város Minnesotában

GPS: 44° 14′ 9.9″ N 96° 7′ 41.9″ W
Cím: Balaton, MN 56115, Egyesült Államok ‎

Az 1800-as évek végén alapított települést a legnagyobb magyarországi tavunkról nevezték el.

Kép: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/balaton-az-usa-ban/

A Yankton tó mellett fekvő, 643 lakosú Balaton vízparti, amerikai kisváros elsősorban nyári fesztiváljáról híres: július első hétvégéjén minden évben megrendezik a Balaton Fun Festet. Ezen többek között hajókarnevált és utcafesztivált is tartanak.

Kép: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/balaton-az-usa-ban/

Egyébként pedig Balaton idilli nyaralóhely, parkokkal, kempingekkel, strandröplabda-pályával. Emellett természetesen az amerikaiak egyik kedvenc sportja, a baseball sem maradhat ki a kínálatból, és itt van a környék egyik legjobb golfpályája is.

Kép: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/balaton-az-usa-ban/
Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/balaton-az-usa-ban

Az 1907. évi bányász szerencsétlenség 116 magyar áldozatára is emlékező emlékmű – Pittsburg

GPS: 38° 1′ 40.7″ N 122° 6′ 55.1″ W
Cím: Olive Branch Cemetery, Pittsburg, USA

Az akkori szájhagyomány szerint minden Amerikába kivándorolt száz honfitársunk közül tíz meggazdagodott, negyven valahogyan megélt, ötven pedig nyomorultul elpusztult. Végeredményben ez utóbbiak közé tartozott az a 116 magyar is, akik a Pittsburgtól délkeletre fekvő Darr bányában 1907-ben sújtólégrobbanásban lelték halálukat, további 123 más nemzetiségű bányásszal együtt.

Ez volt az amerikai bányaipar második legnagyobb katasztrófája, egyben a magyar szénbányászat legtöbb áldozatot követelő tragédiája. A közeli Olajág (Olive Branch) temetőben, ahol többségük nyugszik, 1909-ben az ottani magyarság legrégebbi szervezete, a ma is működő Amerikai Magyar Szövetség sírkövet állított, emellett a temető szélén emléktábla is utal a magyar bányászáldozatokra.

http://www.patriotaeuropa.hu/?p=29987

Arany János Magyar Iskola – New York

GPS: 40° 46′ 25.7″ N 74° 2′ 58.3″ W
Cím: 414. E 82nd Street New York, NY – 10028
Honlap: http://aranyjanosschool.knighthosting.hu/

Az Arany János Magyar Iskola, amely ma a legrégebbi magyar nyelvű iskola az Egyesült Államokban, 1963-ban alakult. Több mint 50 évre visszatekintő múltja élethűen tükrözi a New York-i magyar emigráció sokrétű, színes összetételét. Ma már több száznál tart azon fiatal magyaroknak a száma, akik képzett, lelkes tanáraik szakszerű útmutatása által ismerték meg a magyar nyelvet és a magyarság évezredes kultúráját. A diákok összetétele is igen sokszínű: A tanulók egy része az Egyesült Államokban, mások Magyarországon, vagy Erdélyben születtek. A gyermekek jelentős része olyan családból jön, ahol csak az egyik szülő magyar származású.

A tanítás a Szent István Katolikus Templom iskolájában szombatonként zajlik 9.30-tól 12.30-ig. Mivel hetente csak három óra áll rendelkezésünkre, elsődleges cél a magyar írás, olvasás és nyelvtani alapfogalmainak elsajátítása. Ezt kiegészítve a magyar szókincs fejlesztésével és az alapvető magyar történelmi és földrajzi ismeretekkel.

A diákok évről-évre változó száma, és az azonos életkorú gyerekek eltérő magyar nyelvi tudásszintje miatt az osztályok létszáma és karaktere évente változik. Általában 3-4 iskolás osztályt indítunk minden évben. Az osztályok kis létszámúak. Ez tanáraink számára lehetővé teszi, hogy tantervüket saját tanulóik igényeihez szabják. Tanáraink évenként kísérik keresztül az osztályaikat, ezáltal hosszabb távon nyomon tudják követni tanítványaik fejlődését.  Tanárok és diákjaik között így szoros kapcsolat alakul ki az évek során. A diákok között pedig mély, sokszor életre szóló barátságok köttetnek.

A 2013/2014-es tanévben három óvodai csoportot indítunk. A kiscsoport 3-4 évesek, a középső csoport 4-5 éveseket fogad. A nagycsoport pedig 5-6 éves korosztály. A kisgyermekeknél elsődlegesen az a cél, hogy a legfontosabb magyar szavakat és kifejezéseket magabiztosan tudják használni. A kicsik ennek érdekében számos kreatív foglalkozáson vesznek részt. A nagycsoportban iskolai előkészítés is történik. A cél a magyar hagyományok megismertetése és megszerettetése népdalokon, mondókákon és gyermekjátékokon keresztül.  Iskolára illetve óvodára való érettség nem feltétlen életkorhoz kötött, tanáraink szakértelmében bízunk, ezért a tanulók besorolását illetően a pedagógusaink véleménye az irányadó.

Jelenleg minden foglalkoztatott tanárunk Magyarországon vizsgázott okleveles pedagógus.

A tanév szeptembertől júniusig tart, 33 iskolai napot biztosítva tanulóinknak. A tanév során megemlékezünk a jelesebb magyar ünnepekről is.

Reményeink szerint az iskola, jövőben is kiemelkedő szerepet tölt majd be a New York-i magyarság életében.

Forrás: http://aranyjanosschool.knighthosting.hu/

’56-os emlékmű Wallingfordban

GPS: 41° 27′ 25.2″ N 73° 10′ 36.9″ W
Cím: Wallingford, Connecticut, Egyesült Államok

Emlékművet állítottak az 1956-os forradalom és korábbi bevándorlók emlékére az Egyesült Államokbeli Wallingfordban, Connecticut szövetségi államban – jelentette a MyRecordJournal című amerikai internetes újság vasárnap.

A Magyar Közösségi Központ előtt felállított, gránitkőből készült emlékmű a magyaroknak az 1956-os forradalom alatt hozott áldozatait, valamint azt örökíti meg, amikor az 1880-as években bevándorlók érkeztek Wallingfordba.

Fotó: myrecordjournal.com

„Azoknak az emlékének ajánljuk, akik előttünk érkeztek” – mondta mintegy száz ember előtt Kapi Barbara, a klub korábbi elnöke.

Fotó: myrecordjournal.com

Az ünnepségen jelen volt Dán Károly, Magyarország New York-i főkonzulja és William W. Dickinson, a város polgármestere is.

Forrás: hir.ma

56’os emlékmű – Denver

GPS: 39° 43′ 7.1″ N 105° 1′ 25.2″ W
Cím: 901 E 1st Ave, Denver, Hungarian Freedom Park, 80218
Alkotója: Popovits Zoltán (dombormű), Popovits István (oszlop)
Alkotás, felavatás éve: 1968. október 27.

Észak-Amerika legelső 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve, amelyet 1968. október 27-én avatták fel. Az emlékmű bronz reliefjét egy Finnországban élő, egri származású szobrász, Popovits Zoltán készítette.

Domborműve egy, a vasfüggönyön áttörni próbáló fiatalt ábrázol; alatta bronzból öntött felirat áll: „Az 1956-os magyar forradalom emlékére”. Az emlékmű alapzatán 13 vas gyertyatartó utal a forradalom 13 dicső napjára. Az emlékmű 25 láb magas, négyszögletes, zúzott gránit emlékoszlop. Szoboravató ünnepség (1968. október 27.)

Az emlékművet közadakozásból sikerült megvalósítani. Összesen 121-en adakoztak, közülük a legnagyobb összeget egy itt élő gróf Perényi István ajánlotta. Az adományozók névsorában szerepel Habsburg Ottó osztrák főherceg is, aki a második legnagyobb összeggel, 500 dollárral támogatta az emlékmű létrehozását.

http://www.nemzetiregiszter.hu/elsok-kozt-amerika-kozepen-56-os-emlekmu-a-denveri-magyar-szabadsag-parkban

Endrődi Judit

1956-os emlékmű – Los Angeles

GPS: 34° 3′ 37.2″ N 119° 43′ 17.9″ W
Cím: MacAtrhur Park, Los Angeles, Egyesült Államok

Az 56-os emlékmű Los Angeles-ben, a Mindszenty téren, a Mac Arthur Parkban található. Az emlékművet 1969-ben emelték a kaliforniai magyarok. Tetején turul madár, bronz dombormű az elején. Los Angeles-ben ez a legmagasabb emlékmű. Mellette, balról helyezték el Mindszenty biboros emlékművét. A MacAtrhur Park ezen részét a város Mindszenty térnek nevezte el. A Magyar Szabadságharcos Világszövetség los-angeles-i Csoportja minden évben megrendezi az emlékünnepséget a dél-kaliforniai magyarsággal és a Los Angeles-i Főkonzulátussal karöltve.

http://www.bavarianbrewerytech.com/

1956-os emlékmű – Gloria victis!

GPS: 37° 43′ 19″ N 123° 31′ 14.1″ W
Cím: 1600 Holloway Ave, San Francisco, CA 94132, Egyesült Államok

Gloria victis! (Dicsőség a legyőzötteknek) az elnevezése annak a szobornak, amelyet a San Franciscóban és környékén élő magyarok avattak fel 1986. október 23-án, a California State Building udvarán. Rózsa Olga szobrászművész alkotásának alapzatán egy Watson Kirkconnel-idézet olvasható: “A magyar szellem halhatatlan, s eljő megváltani még az embernemet”. (Kirkconnel kanadai költő volt, aki előszeretettel fordított angolra kelet-európai irodalmi alkotásokat, így a többi között Arany Jánostól A walesi bárdokat is.)

A szobor, amely Hungáriát égnek tárt karokkal, egy elesett gyermekét gyászoló magyar anyát pedig térdeplő helyzetben ábrázolja, a megrendelő magyar egyesületek és egyházak szándéka szerint az emberiség – s benne a magyarság – olthatatlan szabadságvágyát fejezi ki.

waymarking.com

patriotaeuropa.hu

1956-os emlékmű – Cleveland

GPS: 41.50703, -81.68948
Cím: Cardinal Mindszenty Plaza, Lakeside Ave E, Cleveland, OH 44114, Egyesült Államok

Forrás: kanadavilaga.com

Egykor Cleveland volt a második legnagyobb magyarlakta város Budapest után, a csaknem százezres magyarságával. Az ohiói városba három hullámban érkeztek betelepülők. Legtöbben 1870 és az 1910-es évek között érkeztek; később ők segítettek a második világháborút és az 1956-os forradalmat követően érkező újabb ezreknek a letelepedésben. A magyar származásúak száma az 1980-as években érte el a csúcsot, akkor 113 ezer embert tartottak számon. Az 1956-os magyar forradalmár szobra a stilizált lyukas zászlóval a belvárosban található a Mindszenty szobor mellett. Az emlékművet 2007 június 16.-án leplezték le, melyen nagybetűvel John F. Kennedy idézete áll. az “A repedés a Berlini Falban egy lyukkal egy zászlóban kezdődott Budapesten” mondat alatt:

„1956. október 23-a az a nap, amely örökké élni fog a szabad emberek és szabad nemzetek krónikáiban. A bátorság, a lelkiismeret és a diadal napja volt. Nincs még nap a történelem kezdete óta, amely világosabban bizonyította volna az ember szabadságvágyának örök olthatatlanságát, bármily csekély lenne az esély, és bármekkora áldozatot követelne.” -John F. Kennedy

Forrás: http://kanadavilaga.com

1956-os magyar forradalom emlékműve

GPS: 40° 29′ 41.8″ N 75° 32′ 52″ W
Cím: 195 Somerset St, New Brunswick, NJ, 08901

New Brunswickben található emlékmű 2006-ban került felavatásra, Hollósy Györgynek köszönhetően, aki személyében az 56-os forradalom és szabadságharc emlékmű megalkotóját tisztelhetjük.

Az emlékművön látható szöveg: Gloria Victis. 1956 – 1981. In Memoriam of the 25th anniversary of the Hungarian Revolution by Americans of Hungarian Descent. Magyarra lefordítva: A szabadságharc hőseire emlékezve, 25. évforduló alkalmából állította Amerika magyarsága. Nem felejtünk!

Hegedűs István

Árpádhon

GPS: 30° 29′ 36.8″ N 91° 25′ 3.5″ W
Cím: 29025 LA Highway 43, Amerikai Egyesült Államok

Fotó: Dudda Roland

Árpádhon Louisiana északkeleti részén található, Albanytól keletre, a „Floridai Egyházközösségek“ területén. Ezek az községek valaha Florida államhoz tartoztak. Az első magyar bevándorlók Amerika északi területein találtak megélhetést, később kerültek a déli államokba. Árpádhon környékére – amely még nem létezett- a Brackenbridge fűrészipari cég hívta a magyar munkásokat. A cég később megszűnt, a magyarok azonban maradtak és mezőgazdasági termelésbe fogtak. Árpádhon környékén eper termesztésébe kezdtek.

Fotó: Dudda Roland

Árpádhonban két templom találtható. A Szent Margit katolikus templom és a Magyar Presbiteriánus Templom. A Szent Margit templom egy 20 holdas területre épült, amelyet Juhász József adományozott az egyházközösségnek. A templomot 1912. szeptember 8-án szentelték fel. 1927-töl önálló plébánia lett, amelyhez iskola is tartozott. Minden szerda délután apácák tanították a katekizmust a magyar gyerekeknek. A másik magyar templom az Albany Presbiteriánus Templom. 1907-ben épült a Brackenbridge Fűrészipari Cég által adományozott területen. Eredetileg református templomnak épült, a hívek azonban New Orleansi Presbitériumhoz csatlakoztak. A vasárnapi iskola magyar nyelven folyt, egészen 1965-ig. Az ezt követő években két nyelven – angolul és magyarul- folyt az istentisztelet, ma pedig már csak angol nyelven hallgatható meg, még akkor is, ha a templom neve hivatalosan Presbiteriánus Magyar Templom.

Fotó: Dudda Roland

Új közösségi ház, magyar tánccsoport őrzi a magyar hagyományokat. A könyvtárban magyar nyelvű könyvek kölcsönözhetők ki, minden esztendőben megrendezésre kerül a szüreti bál, ahol magyar táncokat ad elő a tánccsoport.

Fotó: Dudda Roland

http://rolanddudda.weebly.com/magyar-falu-louisianaacuteban

hanganyag, rádió:

http://www.afoldgomb.hu/images/stories/audio/vilaglato/gazdi_20140821.mp3

Dudda Roland

Békevár Kanadában

GPS: 50° 6′ 5.1″ N 103° 21′ 54.3″ W
Cím: 502 7 Avenue, Kipling, SK, Kanada

Szabó János az „Otthon” sikerén felbuzdulva saját Református közösséget alapított Békevár néven. Később egy másik Presbiteriánus közösség is megalakult, sőt egy kisebb Baptista gyülekezet lett igen aktív. Békevárra az akkor még Észak-Magyarországhoz tartozó Bótrágy (Batragy, Ukrajna) környékéről érkeztek legtöbben. Ez a kolónia gyorsan nőtt és hamarosan a körzetben négy iskola is elkezdte működését: Kossuth, English, Rákóczi és a Kis-hegy (Small Mountain) A magyar közösséget túlnyomó részbe Protestánsok és Baptisták alkotják akik saját templomot emeltek 1911-ben. A Gótikus és hegyes-íves tervezést kiegészítette a debreceni nagytemplom ihlette építészeti elemek is.  Ez a templom a kevés magyar szimbólumok egyike, ami még megmaradt. 1996-ban felvették a városi örökségek listájára Kipling járásban. A templommal kapcsolatban manapság az a hír járja, hogy furcsa illatok és nyugtalan érzés fogja el az odalátogató embereket, és harangozáskor egy férfi is előkerül aki a templomot őrzi.

Fotó: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

 

A kicsiny fa templomban pedig olyan érzés lesz az emberen úrrá mintha valaki figyelne bennünket. Hogy ebből a mende-mondából mi igaz, talán csak akkor tudjuk meg ha ellátogatunk Saskatchewan-ba, és felkeressük Békevár templomát személyesen is.

Forrás: http://canadaquebecmontreal.network.hu/