visionfresh, Author at Külhoni Magyarok

Szerző: visionfresh

Domszky Pál emléktábla (Varsó)

GPS: 52 o 13’42,8″N 21o0′ 39,3″E
Cím: 00-691, Nowogrodzka 36., Varsó, Lengyelország
Alkotás, felavatás éve: 1998.

Domszky Pál (1903-1974) történész, a magyar-lengyel történelmi, irodalmi, kulturális kapcsolatok kiemelkedő kutatója, lelkes társadalmi aktivista volt. Távoli ősei Lengyelországból származnak. 1933-tól Varsóban élt. Többek között ő volt a kezdeményezője III. Sobieski János lengyel király esztergomi domborműve felállításának, továbbá a két ország közös hőse, Bem József hamvai hazaszállításának a törökországi Aleppóból lengyelországi szülőhelyére, Tarnówba.

A II. világháború idején maga köré gyűjtve a Lengyelországban élő magyarokat a német megszállók által 1939-ben Német Birodalomhoz csatolt országrészben, az ún. Főkormányzóságban megszervezi a Magyar Szövetséget. A Magyar Szövetség tagjait magyar címeres, német nyelvű igazolványokkal látja el, amelyek a Főkormányzóság területén viszonylag szabad mozgást és élelmiszerjegyhez való jogosultságot biztosítanak. A Domszky által a lengyel Honi Hadsereg képviselőinek kiadott magyar igazolványok birtokában a lengyel földalatti ellenállási mozgalom biztonságos ellátást szervezhetett és hírszerzői összeköttetést tarthatott fenn. A német letartóztatás veszélyének kitett katonákat és a rászoruló zsidókat megfelelő okmányokkal, útlevéllel látta el, s ezzel megkönnyítette Magyarországra való menekülésüket. A Varsó környékén állomásozó magyar hadtest parancsnokságával fenntartott kapcsolatai révén fegyvereket szerez a varsói felkelőknek. 1945-ben visszatért Magyarországra.

Kép: MSCDN, Varsó

A német megszállás alatt a lengyel ellenállási mozgalommal folytatott együttműködéséért 1999-ben Domszky Pált posztumusz a Lengyel Köztársaság Érdemrendje Tiszti Keresztjével tüntették ki. Varsóban, a Nowogrodzka utca 36. szám alatti, a Varsó Belváros Kerületi Önkormányzati Hivatallal szembeni épület falán kétnyelvű emléktáblát avattak fel.

Az emlékművön látható szöveg:

Ezen a helyen állt a ház, amelyben a hitleri megszállás éveiben lakott Domszky Pál (1903-1974) Magyarnak született. Szívében lengyel volt. A lengyelországi magyar szövetség elnöke. A lengyel-magyar kapcsolatok fáradhatatlan kutatója és ápolója. A háború alatt a lengyelek védelmezője és menedéke

Kiss László

Szöveg: VEDA

Csorba házaspár: Helena és Tibor sírja (Varsó)

GPS: 52o15’35,8″N 20o57’16,6″E
Cím: 01-728, cmentarz komunalny, d. Wojskowy, Varsó, Lengyelország

Egy rendkívüli magyar házaspár, akik a német megszállás alatt a lengyel menekültek ügyét szolgálták. Gyökeresen megváltoztatták sok Magyarországra menekült lengyel fiatal életét. Képzettségüket tekintve, de lelki alkatuknál fogva is igazi humanisták – a feleség orvos-szociológus, a férj – festőművész, író és műfordító. Mindkettőjüknek megadatott túlélni a háborút. 1945 után Csorba Tibor Magyar Kulturális Intézetet szervezett Krakkóban. Az ő szerkesztésében készült a nagy Lengyel-Magyar Szótár, amelynek kidolgozásában a Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia jeles nyelvészekből álló nagyobb csoportja vett részt. A szótár első kiadása 1958-ban jelent meg. A második kiadása 1985-ben látott napvilágot.

Varsóhoz a festészet kötötte Csorba Tibort. Itt született életre szóló festészet iránti szenvedélye. Elsősorban lengyelországi utazásai során készített tájképeket festett. Sohasem hagyott fel a lengyel-magyar kapcsolatok mélyebb szövedékét fejtegető cikkeinek az írásával, sem pedig a két ország irodalmának a kölcsönös megismertetésével.

A Csorba házaspár a varsói Mazowiecka utcában élt, Csorba Tibor festőműterme az óvárosi Piwna utcában volt. A varsói régi Powązki temetőben vannak eltemetve.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Esterházy János emlékmű és emléktábla (Varsó)

GPS: 52 o 8′ 15,2″N 21 o 3′ 56,2″E
Cím: 02-793, Przy Bażantarni 3, Varsó, Lengyelország
Alkotás, felavatás éve: 2011

A szobor felírata Esterházy János mottójára utal: A mi jelünk a kereszt, s nem a nyilaskereszt.

Kép: Kiss László

A főnemesi családból származó mártírsorsú magyar arisztokrata Esterházy János (1901-1957) anyja Elżbieta Tarnowska lengyel grófnő volt. Hatalmas családi birtoka Magyarország megcsonkítását követően, a trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához került. A harmincas évektől a Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga vezetője lett. Csehszlovákia 1938-ban bekövetkezett német megszállását követően a Szlovák Köztársaság fennhatósága alá került. Esterházy János volt a szlovák parlament egyetlen olyan képviselője, aki 1942-ben a zsidóság Szlovákiából történő kitelepítését elrendelő törvényjavaslat ellen szavazott.

Kép: Kiss László

Lengyelország 1939-es szeptemberi összeomlása után részt vett a lengyel katonák Magyarországra menekítésében. Személyesen szöktette át Budapestre Kazimierz Sosnkowski lengyel tábornokot. Elkerülte a nácik általi letartóztatást, sajnos azonban nem sikerült megmenekülnie a kommunisták börtönétől. Személyes tragédiája a II. világháború befejeződése után kezdődött. Gustáv Husák utasítására letartóztatták és átadták a szovjet NKVD titkosszolgálatnak, majd a Szovjetunióba szállították. Egy évig a moszkvai Lubjankában tartották fogva, majd tíz év kényszermunkára ítélték és szibériai munkatáborba küldték. Pozsonyban távollétében halálra ítélték, s ezt később életfogytiglani büntetésre változtatták. Sohasem nyerte vissza szabadságát, börtönben halt meg.

A lengyel menekültek érdekében a második világháború idején kifejtett tevékenységéért Lengyelországban posztumusz megkapta a rangos Polonia Restituta elnevezésű kitüntetést, valamint a Lengyel Köztársaság Újjászületése Érdemrend Tiszti Keresztjét.

A varsói Ursynów kerületben lévő Gielniowói Boldog László-templom mellett állították fel Esterházy János mellszobrát, a templom falán pedig elhelyezték az emléktábláját.

Kiss László

Szöveg: VEDA, Varsó

Bartók Béla utca (Varsó)

GPS: 52 o 9′ 43,8″ N 21 o 2′ 0,9″ E
Cím: 02-787, Ulica Beli Bartoka, Varsó, Lengyelország

Bartók Béla (1881-1945) volt az egyik legnagyobb XX. századi zeneművész, zeneszerző, zongoraművész és zenetörténész. Érdeklődött a magyar és a szomszédos országok – köztük a Lengyelország – népművészete iránt.Voltak kapcsolatai Lengyelországgal, többek között közelebbi kapcsolatban állt Karol Szymanowskival.

Kép. Kiss László

Zeneművészeti munkásságának lelkes híve volt Witold Lutosławski – akinek 1958-ból származó Gyászzene c. műve ezzel a dedikációval jelent meg á la memoire de Béla Bartók. Varsóban rendezik a gyermekekhez szóló Bartók Béla Nemzetközi Zongoraművészeti Versenyt.

A nagy magyar zeneszerző nevét viseli a varsói Ursynów kerület egyik főutcája. Közvetlen tőszomszédságában található a Magyar Zeneművészet nevű sétány.

Kiss László

Hedvig királynő emléktábla (Krakkó)

GPS: 50° 3′ 40.1″ N 19° 55′ 59.5″ ECím: Golebia 24, Krakkó

Az 1364-ben Nagy Kázmér király által alapított Krakkói Egyetem (Akadémia) hanyatlani kezdett, melynek megmentéséért igen sokat tett Nagy Lajos lengyel és magyar király leánya, Hedvig lengyel királynő.  Ő érte el IX. Bonifác pápánál a teológiai kar megnyitását. Az egyetem érdekében pénzt gyűjtött, ékszereit eladta, és a fiatalon elhunyt királynő minden vagyonát az intézményre hagyta.

 

A Jagello Egyetem Hedvig lengyel királynő születésének 600. évfordulóján, 1974-ben emléktáblát állított  tiszteletére.

Deák Piroska (MEVE)

Balaton étterem (Krakkó)

GPS: 50° 3′ 29.6″ N 19° 56′ 16.4″ ECím: ul. Grodzka 37., Krakkó

Krakkó főterén található Balaton étterem, amely hagyományos magyar ízvilágával vonzza az arra tévedő turistákat és a helyi lakosokat. Étlapján magyar ételek, közöttük gulyásleves, halászlé, Gundel palacsinta is szerepel.

Deák Piroska (MEVE)

Jagello Egyetem magyar diákjai emléktábla

GPS: 50° 3′ 40.1″ N 19° 55′ 59.5″ ECím: Golebia 24, KrakkóAlkotás, felavatás éve: 1928

A Nagy Kázmér által 1364-ben alapított Krakkói Egyetem (Akadémia) 1817-ben vette fel a Jagello Egyetem nevet. A Collegium Novum épületét – mely ma az egyetem főépülete – 1872-1887 között emelték. Az épület homlokzatán megtaláljuk az Anjou-liliomos és négy sávos magyar címert.

Az első emeleten a díszterem előtti emléktáblát a XV-XVI. században itt tanult magyar diákok emlékére állították.

 

A felirat szövege magyarul:

„A magyar akadémiai polgárok emlékére, akik a XV-XVI. században több mint másfél ezren a hírea Krakkói Egyetemet látogatták, a Magyar Történelmi Társulat az Úr 1928. évében helyezte el ezt az emléktáblát, hogy az utódok köszönetét fejezze ki az Alma Mater iránt, amely a magyar ifjakat kegyesen befogadta, a műveltség és a szabad művészetek értékeivel gazdagította.”

Az emléktábla felső részén a magyar címer, alul „Emlékezzünk a régiekről” jelmondat és a Magyar Történelmi Társulat pecsétje látható.

Deák Piroska (MEVE)

Keresztes-Fischer Ferenc tér (Varsó)

GPS: 52o 8′ 3,8″N 21o 3′ 32,6″E
Cím: 02-793, Keresztes-Fischer Ferenc utca, Varsó, Lengyelország

A jogi végzettségű Keresztes-Fischer Ferenc (1881-1948) két alkalommal – először 1931-1935-ben, majd később viharos időszakban 1939-1944 között – volt belügyminiszter.

Horthy Miklós ellentengernagy, kormányzó személyes környezetéhez tartozott és az egyik legbefolyásosabb politikus hírében állt. Ellenezte a hitlerista Németországgal érvényben lévő szövetség további elmélyítését és Magyarország katonai elkötelezettségét a tengelyhatalmak oldalán. Megpróbálta rávenni a kormányzót a nyugati hatalmakkal való kapcsolatfelvételre.

Ez azonban sajnos nem sikerült. Keresztes-Fischert a németek 1944 tavaszán őrizetbe vették, kínzásoknak vetették alá, majd ezután a Mauthausen-Gusen-i koncentrációs táborba deportálták. Néhány hónappal később a németek letartóztatták és Németország területén internálták Horthy Miklós kormányzót is. A háború után Keresztes-Fischer Ferenc Ausztriába emigrált. Bécsben hunyt el. Varsóban az Ursynów nevű kerületben egy teret neveztek el emlékének megörökítésére.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Antall-Varga emléktábla

GPS: 52’19’ 7,3″N 20o 57’22,9″E
Cím: 03-126 Pasaż ks. B. Vargi, Varsó, Lengyelország,

A II. világháború idején ugyanazt az utat választotta, mint idősebb Antall József – segítséget nyújtani az üldözötteknek, a Magyarországra érkezett lengyel menekülteknek. Embermentő tevékenységében figyelmét a lengyel gyerekek és fiatalok oktatásának megszervezésére és számukra megfelelő menedék biztosítására összpontosította. Az atya munkájába bevonta magyar parókiájának híveit is. Balatonboglári plébánosként több oktatási intézmény létrehozását is kezdeményezte. Ilyen például a templom mellett működő kultúrház. A háború alatt Varga plébános a lengyel fiatalok számára iskolának rendeztette be a kultúrházat. Mind a gimnáziumban, mind pedig a líceumban megfelelően magas oktatási színvonalat sikerült teremteni. A balatonboglári középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány feljogosított a felsőfokú továbbtanulásra. De Varga plébános atya munkássága kevés lett volna a baráti segítség nélkül. Az egyik ilyen segítő barát volt Pehm József plébános atya, a későbbi érsek, és Magyarország hercegprímása (a magyarok Mindszenty József néven ismerték), akinek köszönhetően Varga plébánosnak sikerült megmenekülnie a Gestapo általi letartóztatásától.

A háború után Varga atya antikommunista közéleti tevékenységbe kezdett. Annak ellenére, hogy pártja, a Független Kisgazdapárt győzelmet aratott a nemzetgyűlési választásokon és ő maga lett az országgyűlés elnöke, mégis emigrációba kényszerült. Először Ausztriába, majd Svájcba s végül Írországon keresztül az Amerikai Egyesült Államokba ment. Az emigrációban a magyarok mellett újra felvette a kapcsolat a lengyel emigránsokkal is, akik úgyszintén a szovjet kommunista rabiga alóli felszabadulásra vágytak. Varga Béla atya baráti kapcsolatban állt Zbigniew Brzezińskivel. 2010-ben post mortem a Lengyel Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített parancsnoki keresztjével tüntették ki.

 

A varsói Tarchomin kerületben egy sétány Varga Béla atya nevét viseli.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Krakkói Jagello Egyetem magyar emlékei

GPS: 50° 3′ 41.6″ N 19° 56′ 2.4″ ECím: ul. Jagiellonska 15., Krakkó

Nagy Kázmér király 1364-ben kapott engedélyt a Pápától egyetem alapítására Krakkóban. A Krakkói Egyetem (Akadémia) ténylegesen 1367-ben kezdett működni három fakultással. Közép-Európa második legrégebbi alapítású egyeteme. Nagy Lajos lengyel és magyar király leánya, Hedvig lengyel királynő igen sokat tett az egyetemért, ő érte el IX. Bonifác pápánál a teológiai kar megnyitását. A XIV. század folyamán válságba került egyetemért pénzt gyűjtött, ékszereit eladta, és a fiatalon elhunyt királynő minden vagyonát az intézményre hagyta. Ekkor épült a Collegium Maius épülete, melyben tábla emlékezik meg Hedvig királynőről. Az épületben Múzeum működik. Az Egyetem matrikulájában megtalálhatók a XVI. században ott tanult magyar diákok nevei is.

Deák Piroska (MEVE)

Antall József utca (Varsó)

GPS: 52o 19′ 0,5″N 20o 57′ 36,5″E
Cím: 03-126, Antall József utca, Varsó, Lengyelország
Elnevezésének éve: 2009

Id. Antall József politikai életrajza rendkívül változatos. Hivatalnoki pályafutása a két világháború közötti időszakban kezdődött. A második világháború alatt menekültügyi kormánymegbízottként elsősorban a menekültek túlnyomó többségét alkotó lengyel menekültek sorsával foglalkozott. Ugyancsak tevékenyen részt vett a zsidóknak nyújtott segítségnyújtásban, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy Vácon a Lengyelországból elmenekült zsidó gyerekeknek Lengyel Tiszti Árvák Otthona néven működő árvaházat és iskolát szervezett.

A háború vége előtt a németek felfedezték tevékenységét és 1944-ben a Gestapo letartóztatta. A háború után több fontos tisztséget töltött be, többek között volt újjáépítési miniszter, a Magyar Vöröskereszt kormánymegbízottja, majd később a Magyar-Lengyel Kereskedelmi Kamara elnöke. Idővel a kommunista hatalom eltávolította a közéleti tevékenységből. A magyarországi megtorlásoktól a Lengyel Népköztársaság kormányának közbenjárása mentette meg. 1974-ben hunyt el Budapesten.

 

1990-ben az izraeli Yad Vashem Intézet posztumusz a Világ Igaza-kitüntetést adományozta neki, és 2010 márciusában Lengyelország államelnöke posztumusz Lengyelország Újjászületése Érdemrend csillaggal ékesített parancsnoki keresztjével tüntette ki.

Idősebb Antall József fia, ifjú Antall József volt a demokratikus Magyarország első miniszterelnöke 1990-1993 között.

Varsóban a Belváros kerületben az Óvárost övező városfalon emléktábla örökíti meg idősebb Antall József alakját. Egy másik szintén neki szentelt emléktábla az ő nevéről elnevezett varsói Białołęka kerületi utcában található. A közelben találjuk a Magyarbarátok nevű sétányt, id. Antall József nevét viseli a varsói Lengyel-Magyar Baráti Társaság is.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Korompay Emánuel emléktábla – Varsó

GPS: 52° 14′ 24.1″ N 21° 0′ 59.3″ E
Cím: Krakowskie Przedmieście 26/28, Varsó, Lengyelország

Magyar áldozatai is voltak annak a történelemben páratlan rémtettnek, amelyet a nyugat-oroszországi Katynban, valamint két másik helyen, Harkov mellett és Mednojében hajtottak végre szovjet belügyesek, midőn 1940-ben csaknem 22 ezer lengyel tisztet, tartalékos tisztet, földbirtokost, tisztviselőt, a lengyel polgári elit számos képviselőjét ölték meg.

Az egyik áldozat, Korompay Emanuel Aladár (1890-1940) Budapesten született, a magyar fővárosban szerzett filológusi diplomát, 1930-tól a varsói egyetem magyar lektora volt, halála előtt három évvel ő szerkesztette az első lengyel-magyar szótárt. Lengyel nőt vett feleségül, lengyel állampolgár lett.

Kép:patriotaeuropa.hu

Szolgált az első világháború galíciai frontján, majd önként jelentkezett Józef Pilsudskinak a Vörös Hadsereg ellen harcoló lengyel csapataiba. 1939-ben mozgósították, és a keleti fronton szovjet hadifogságba esett. A sztarobjelszki fogolytáborba került, egy harkovi fogdában ölték meg 1940 tavaszán. Holttestét nem találták meg.

Emlékét több tábla őrizi, az egyik a varsói lakóhelye, a másik az egyetem falán. A közelmúltban harmadik táblát is állítottak, éspedig egy fiatal tölgyfa mellé, melyet a Názáreti Nővérek gimnáziumának növendékei és tanárai ültettek tanintézetük kertjében, Korompay emlékére, akinek három leánya valaha ebbe az iskolába járt.

Forrás: http://www.patriotaeuropa.hu/?p=32278

Antall József emléktábla (Varsó)

GPS: 52o 14′ 52,1″N 21o 0′ 42,1″E
Cím: 03-126, Óváros városfalán, Varsó, Lengyelország
Alkotás, felavatás éve: 1990

Id. Antall József politikai életrajza rendkívül változatos. Hivatalnoki pályafutása a két világháború közötti időszakban kezdődött. A második világháború alatt menekültügyi kormánymegbízottként elsősorban a menekültek túlnyomó többségét alkotó lengyel menekültek sorsával foglalkozott. Ugyancsak tevékenyen részt vett a zsidóknak nyújtott segítségnyújtásban. Ezt mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy Vácon a Lengyelországból elmenekült zsidó gyerekeknek Lengyel Tiszti Árvák Otthona néven működő árvaházat és iskolát szervezett.

A háború vége előtt a németek felfedezték tevékenységét és 1944-ben a Gestapo letartóztatta. A háború után több fontos tisztséget töltött be, többek között volt újjáépítési miniszter, a Magyar Vöröskereszt kormánymegbízottja, majd később a Magyar-Lengyel Kereskedelmi Kamara elnöke. Idővel a kommunista hatalom eltávolította a közéleti tevékenységből. A magyarországi megtorlásoktól a Lengyel Népköztársaság kormányának közbenjárása mentette meg. 1974-ben hunyt el Budapesten.

1990-ben az izraeli Yad Vashem Intézet posztumusz a Világ Igaza-kitüntetést adományozta neki, és 2010 márciusában Lengyelország államelnöke posztumusz Lengyelország Újjászületése Érdemrend csillaggal ékesített parancsnoki keresztjével tüntette ki.

Idősebb Antall József fia, ifjú Antall József volt a demokratikus Magyarország első miniszterelnöke 1990-1993 között.

Varsóban a Belváros kerületben az Óvárost övező városfalon emléktábla örökíti meg idősebb Antall József alakját. Egy másik szintén neki szentelt emléktábla az ő nevéről elnevezett varsói Białołęka kerületi utcában található. A közelben találjuk a Magyarbarátok nevű sétányt, id. Antall József nevét viseli a varsói Lengyel-Magyar Baráti Társaság is.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Lengyel-Magyar barátság emléktábla

30. Lengyel-magyar barátság emléktábla
GPS: 50° 17′ 40.1″ N 18° 40′ 16.9″ E
Cím: Gliwice, Lengyelország

Emléktáblát avattak 2013. december 12-én a nógrádi megyeszékhely lengyel testvérvárosában, Gliwicében az 1956. december nyolcadikai salgótarjáni sortűz mementójául és annak emlékére, hogy ezt követően a lengyel bányászvárosban több mint ötezren vonultak utcára szolidaritásból.

Kép: http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/?p=56818

Az emléktábla-avatáson részt vett Salgótarján képviselő-testületének küldöttsége, a Magyarország lengyelországi nagykövete és a varsói Magyar Intézet vezetője. Az ünnepséget megelőző konferencián a gliwiczei múzeum vezetője elmondta hogy a városban élők 1956-ban véradásokkal, kötszer- és gyógyszerszállítmányokkal is segítették a magyar forradalmárokat.

Kép: http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/?p=56818

 

Az emléktábla avatáson Salgótarján polgármestere ünnepi beszédében jelentette be, hogy Salgótarján a most restaurált Báthory-szobor másolatával ajándékozza meg lengyel testvérvárosát.

radiofocus.hu

Magyarok burzája emléktábla

GPS: 50° 3′ 37.5″ N 19° 56′ 10.2″ ECím: ul. Bracka 5-7., Krakkó

A Bracka u. 5-7. sz. alatti épületben laktak egykoron a magyar diákok, az épületet Magyarok burzájának nevezték el, amelynek falán a mai napig tábla őrzi a magyar diákok emlékét.

 

Érdekes történet a XV. századból: A magyar diákok – régi hagyományt felelevenítve – aprószentek napján a fiatalabb diákokat megvesszőzték. A lengyelek nem ismerték ezt a szokást, ezért feljelentették a magyar diákokat. A rektor betiltotta a vesszőzést és elrendelte, hogy aprószentek ünnepén a magyarok burzáját zárják be.

Deák Piroska (MEVE)

Magyar Zeneművészet sétány (Varsó)

GPS: 52 o 9′ 44,1″ N 21 o 1′ 54,2″ E
Cím:02-787, Skwer Muzyki Węgierskiej/ Ulica Beli Bartoka, Varsó, Lengyelország

Bartók Béla (1881-1945) volt az egyik legnagyobb XX. századi zeneművész, zeneszerző, zongoraművész és zenetörténész. Érdeklődött a magyar és a szomszédos országok – köztük a Lengyelország – népművészete iránt.Voltak kapcsolatai Lengyelországgal, többek között közelebbi kapcsolatban állt Karol Szymanowskival.

Zeneművészeti munkásságának lelkes híve volt Witold Lutosławski – akinek 1958-ból származó Gyászzene c. műve ezzel a dedikációval jelent meg á la memoire de Béla Bartók. Varsóban rendezik a gyermekekhez szóló Bartók Béla Nemzetközi Zongoraművészeti Versenyt.

 

A nagy magyar zeneszerző nevét viseli a varsói Ursynów kerület egyik főutcája. Közvetlen tőszomszédságában található a Magyar Zeneművészet nevű sétány.

Kiss László

O’sváth László emlékmű és körönd

GPS: 52° 13′ 46.8″ N 21° 0′ 44″ E
Cím: 03-139, Hanki Ordonówny/Strumikowa, Varsó, Lengyelország
Alkotója: Győrfy Lajos, Felavatás éve: 2011

Jogász, a II. világháború alatt a Magyar Belügyminiszterium dolgozója. A hivatalos tilalom ellenére segítette a sokezer lengyel menekült befogadását a magyarországi táborokban.

Segítségével a közel 500 táborban élő több mint 130 ezer menekült élte túl a háborút. O`sváth nemcsak menedékről gondoskodott, hanem lehetőséget teremtett részükre tanulásra és kulturára is. A Białołęka kerületben – a róla elnevezett köröndön – 2011-ben leplezték le O`sváth Lászlónak a szobrát, melynek felállítását az O`sváth Alapítvány és a Lengyel Nemzeti Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács finanszírozta. Az emlékművön olvasható az életrajza és azon mintegy harmincöt magyar történelmi személyiség neve és korabeli pozíciója, akik hozzá hasonlóan segítséget nyújtottak a II. világháború alatt a menekült lengyeleknek.

 

CSENGERÚJFALUSI O`SVÁTH LÁSZLÓ

1892 – 1970

A MAGYAR-LENGYEL TÖRTÉNELMI BARÁTSÁG ELKÖTELEZETTJE.

Több mint 130 000 lengyel menekült befogadásának, ellátásának és nyugatra segítésüknek megszervezője 1939 és 1943 között, szembeszállva a szélsőjobb és szélsőbal erőivel, a Közép-Európa kereszténydemokrácia megújulásának hirdetője. Emlékművén keresztül fejezi ki a lengyel nemzet köszönetét mindazokkal szemben, akik a lengyel menekültek megmentését előmozdították.

A második világháború idején a lengyel menekültek főbb magyar segítői.

 

Kiss László

Petőfi Sándor szobor (Varsó)

GPS: 52 o 13′ 59,8″N 20 o 54′ 23,3″E
Cím:01-317, Park Górczewska, Varsó, Lengyelország
Alkotója: Jerzy Teper Alkotás, felavatás éve: 2013

A magyar költészetben a nemzeti-függetlenségi hullám előfutárának tekintett, váteszi rangra emelt nemzetlelkesítő költő. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eszmei vezetőjeként írta be nevét a történelembe.

Bem József tábornok adjutánsaként vett részt a forradalomban. 1849-ben a segesvári csatamezőn esett el. Költeményei 1869-ben jelentek meg első ízben lengyel nyelven.

 

Varsó Bemowo kerületében Petőfi Sándor nevét viseli egy általános iskola és ugyancsak itt található a nagy magyar költő és hazafi mellszobra is.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Petőfi Sándor utca (Varsó)

GPS: 52 o 16′ 57,5″N 20 o 55′ 49,5″E
Cím: 01-917 Ulica Sandora Petöfiego, Varsó, Lengyelország

A magyar költészetben a nemzeti-függetlenségi hullám előfutárának tekintett, váteszi rangra emelt nemzetlelkesítő költő. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eszmei vezetőjeként írta be nevét a történelembe. Ő írta a Nemzeti dal c. harci indulót, amely felhangzott szinte minden magyar forradalmár ajkán. Bem József tábornok adjutánsaként vett részt a forradalomban. 1849-ben a segesvári csatamezőn esett el. Költeményei 1869-ben jelentek meg első ízben lengyel nyelven.

Kép: Wacław Piekarski

Varsó Bemowo kerületében Petőfi Sándor nevét viseli egy általános iskola és ugyancsak itt található a nagy magyar költő és hazafi mellszobra is.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Teleki Pál utca (Varsó)

GPS: 52o 7′ 30,1″N 21o 3′ 38,5″E
Cím:02-793, Teleki Pál utca, Varsó, Lengyelország

Volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint két alkalommal Magyarország miniszterelnöke. A magyar cserkészszövetség megalapítója. Az akkori időkben azon kevés külföldi politikusok egyike volt, akihez közel állt a lengyel kérdések ügye. Már a lengyel-bolsevik háború idején Teleki kormánya jelentős hadfelszereléssel és lőszerrel látta el Lengyelországot, ami komoly mértékben hozzájárult a szovjet-orosz bolsevik hadsereg feletti győzelem kivívásához az 1920. évi háborúban.

A II. világháború idején Teleki Pál újból tanújelét adta a lengyelek iránti messzemenő rokonszenvének. A hitleri Németország részéről Magyarországra nehezedő óriási nyomás ellenére nem engedélyezte a Wehrmacht csapatoknak az átvonulását Magyarországon, hogy dél felől támadjanak Lengyelországra 1939 szeptemberében. A döntő német túlerővel szembeni reménytelen lengyel ellenállás és az 1939. szeptember 17-én bekövetkezett végzetes szovjet agresszió okozta lengyel vereség és Lengyelország összeomlása láttán Teleki Pál Horthy Miklós kormányzó tudtával és beleegyezésével megnyitotta a magyar-lengyel határt a lengyel katonai és polgári menekültek előtt.

Ezzel hozzájárult a Magyarországra érkező lengyel katonai menekültek jelentős részének a nyugaton szerveződő új lengyel hadseregbe történő „evakuálásához”, a polgári menekülteknek menedéket nyújott, a fiataloknak pedig lengyel tanulási lehetőséget teremtett.

1941. március 3-án Teleki Pál magyar miniszterelnök öngyilkossággal vetett véget életének, így tiltakozva a magyar hadseregnek Németország oldalán való Jugoszlávia elleni agressziója ellen.

Lengyelország védelmében szerzett érdemeiért Lengyelország államelnöke a Lengyel Köztársaság Érdemrendje csillaggal ékesített parancsnoki keresztjét adományozta 2001-ben post mortem Teleki Pálnak.  Varsóban a Kabaty kerületben utcát neveztek el Teleki Pálról.

Kiss László

Szöveg: VEDA

Waweli Székesegyház magyar emlékei

GPS: 50° 3′ 16.9″ N 19° 56′ 7.5″ ECím: Wawel, Krakkó

A krakkói Wawel-domb 228 m-re emelkedik a tengerszint fölött. A rajta emelt várfalak közötti fenséges épület-együttes (katedrális és királyi palota) sok szállal kötődik a magyar történelemhez. Lokietek Ulászló (1261-1333) -aki magyar segítséggel került a lengyel királyi székbe – leányát, Erzsébetet Károly Róbert vette feleségül. Erzsébet testvére, (Nagy) Kázmér uralkodása után az unokaöccs, Nagy Lajos magyar király került a lengyel trónra. Őt követte a lengyel trónon leánya, Hedvig, aki Jagello Ulászlóhoz ment feleségül. 1384-ben koronázták királlyá Hedviget a waweli székesegyházban.

Báthory István erdélyi fejedelmet  szintén a waweli székesegyházban  koronázták lengyel királlyá 1576. május 1-jén.

A waweli székesegyházban találjuk Hedvig, férje Jagello Ulászló, Lokietek Ulászló, továbbá az 1444-es várnai csatában Hunyadi János mellett harcolt és elesett lengyel-magyar király, II. Ulászló és Nagy Kázmér síremlékét, (melyet Nagy Lajos állíttatott). A kripta őrzi Báthory István sírját.

Deák Piroska (MEVE)

Liszt Ferenc szobor – Cork

GPS: 51.885884, -8.533218
Cím: Rossa Ave, Bishopstown, Co. Cork, Írország

Az alkotás Gerő Katalin műve, melyet 2014. november 14-én avattak fel a CIT könyvtárában. Az alkotást a Dublini Magyar Nagykövetség ajándékozta úgyszólván Cork városának. A megtekintése az intézménynél engedély kérésével lehetséges.

Pethő Krisztina

Wieliczkai sóbánya

GPS: 49° 58′ 58.7″ N 20° 3′ 20.4″ ECím: Daniłowicza 10, Wieliczka, 32020

A Krakkóhoz közeli Wieliczkában a sóbányászat ezer éves hagyománnyal rendelkezik. A tömbös fejtést mintegy 700 éve magyar bányászok kezdték meg, akiket Szemérmes Boleszláv király felesége, Árpád-házi Kinga hívott az országba.

Kinga, IV.Béla magyar király leánya 15 évesen ment hozzá Boleszláv lengyel királyhoz. Kinga nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is hozzájárult adományaival a tatárok elleni védekezéshez. 1249-ben hazatért Magyarországra, hogy anyagi segítséget kérjen apjától a tatár betörés miatt nélkülöző lengyel nép számára. Ekkor kapta apjától ajándékba a máramarosi sóbányát. A legenda szerint amikor Kinga meglátogatta ezt a sóbányát  annak jeléül, hogy birtokba vette a sóbányát, jegygyűrűjét az egyik aknába dobta.

Amikor Kinga Wieliczkába ért, megparancsolta, hogy az egyik dombon kezdjenek ásni. Néhány ásónyom után megtalálták a Magyarországon eldobott gyűrűt és a sót. Itt nyitották meg az első sóbányát. A jelenetet -sóból kifaragva -a Wieliczkai sóbánya Janowice-kamrájában láthatjuk.

Kinga templomokat, kolostorokat építtetett, köztük az ószandeci ferences kolostort, ahova férje halála után klarissza apácaként visszavonult. Vagyonát szétosztotta a szegények között.

A lengyelek királynőként szerették és tisztelték, XI. Kelemen pápa a lengyelek és litvánok védőszentjévé nyilvánította.

1690-ben VIII. Sándor pápa boldoggá, 1999-ben II. János Pál pápa szentté avatta.

Deák Piroska (MEVE)

Ganz és Tsa. által gyártott feldolgozóipari gép

GPS: 53.341874 -6.286709299999984
Cím: St James’s Gate, Dublin, Írország

A Guinness sörgyár látogatóközpontjában található egy, a Ganz és Tsa. által 1903-ban, Budapesten gyártott, a söriparban használatos feldolgozóipari gép. Az emléktárgy a Guinness Storehouse Limited tulajdona, és a látogatóközpontba váltott belépőjegy ellenében tekinthető meg.

Az emlékművön látható szöveg: „Ganz és Tsa. 24703 1903 Budapest”.

A kulturpart.blog.hu-n az alábbi összegzés olvasható: „Ahogy a világ egyéb nagy találmányaihoz, úgy természetesen a Guinness tökéletesítéséhez is hozzátettek valamit a magyarok. Az épület második emeletén kiállított gépek között látható egy Ganz Ábrahám gyárában a húszas években készített árpadaráló. A minőségre mindig is nagy hangsúlyt fektető cég az adott kor legjobb malomipari gépeivel dolgozott, amiket akkoriban történetesen Magyarországon gyártottak.”

Biri Ingrid Gizella

Szent László kápolnája – Vilnius

GPS: 54° 45′ 6.4″ N 25° 16′ 40″ E
Cím: Katedros a. 2, Vilnius
Alkotója:Henrikas Dmachauskas szobrász műve

A magyarok iránti megkülönböztetett rokonszenv történelmi jelét találjuk Vilnius központjában, a XIII. században épült és többször újjáépített főszékesegyházban, melynek egyik védőszentje – Szent László magyar király (másik védőszentje – Szent Szaniszló lengyel püspök).

A Vilniusi székesegyház utolsó nagy felújítása során (1783–1801), L. Stuoka-Gucevičius litván építész Szent László tiszteletére kápolnát tervezett. Az ellipszis alakú kápolna a mennyezeten lévő, ugyancsak ellipszis alakú ablakon át kapja a fényt. A mennyezetet és a falakat freskó díszítette.

A kápolna oltárát a XIX. században építették. Az oltáron Szent László kifejező, gipsz szobra áll (Henrikas Dmachauskas szobrász munkája, 1831).

Az oltár felett – a jelenleg eltakart részen – található a latin nyelvű dedikációs felírat, magyar fordításban: SZENT LÁSZLÓNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYÁNAK, aki a szent háborúba vezette a keresztesek seregét. Felszentelve: 1863. év június 27-ik napján. )

A kápolnában megmaradt feliratok részletei – a latin nyelvű ZELUS (Buzgóság) és FIDES (Hit) – a freskók vallásos jellegére utalnak.

Az idővel erősen megrongálódott szobrot 1889-ben Boleslovas Mykolas Ruseckas (1824–1913), Szent Lászlót ábrázoló képe takarta el. A két világháború közötti időben a szobrot felújították. 1950-ben a székesegyházat bezárták és 1956-ban a kápolna falait fehérre meszelték.

A Szent László szobor a XX.sz. végén töredezni kezdett és felújításra szorul. Jelenleg Szent László oltárát és a kápolna nagy részét az itt kiállított torinói lepel másolata takarja el.  Karácsonykor a kápolnában állítják fel a Betlehemi jászolt, Húsvét előtti Nagyhéten pedig a körmenet ide kíséri az Oltáriszentséget.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Dublini Iskola és Óvoda

GPS: 53.34547449999999 -6.26568270000007
Cím: IBAT College Dublin, 16-19 Wellington Quay, Dublin, Írország

A Dublini Iskola és Óvodát (DIÓ) Binder András és Temesi Krisztina alapította 2015 szeptemberében, azon dublini és Dublin környéki magyar családok részére, akik számára fontos, hogy a gyermekek megőrizzék a magyar nyelvet, megismerjék és ápolják a nemzeti kultúrát. Az óvodában összevont kis- és középső, illetve különálló nagycsoport, az iskolában négy osztály működik (elsőtől negyedikig). Jelenleg közel száz gyermek jár a Dublini Iskola és Óvodába.

Biri Ingrid Gizella

Szent Hedvig királynő oltára

GPS: 54° 40′ 48.3″ N 25° 16′ 50.1″ E
Cím: LT-01132, Trakų g. 9/1, Vilnius
Alkotója: Dariusz Nadzieja, lengyel művész

Hedvig lengyel királynő, litván nagyfejedelem asszony (1374–1399) I. Anjou (Nagy) Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő leánya – a „litvánok apostola”, aki hitvesével, II. Jagelló Ulászló litván nagyfejedelemmel elősegítette a litvánok keresztény hitre terítését.

Fiatalon, huszonöt évesen halt meg gyermekágyi lázban, Krakkóban.

Közeli szentté avatását a lengyelek annyira biztosra vették, hogy a Krakkói Wawel katedrális oltára alá temették, nem a kriptába, ahová a királyi főket szokták temetni.

Uralkodása rövidre szabott ideje alatt is fényesen beírta nevét a lengyel és litván történelembe: erényeit és lelki tisztaságát legendák egész sora örökítette meg. 1997-ben avatták szentté.

Szent Hedvig oltárának építését Vilniusban Marek Detlaff, a Szűz Mária Mennybemenetele (Ferencesek) templom rektora kezdeményezte. 2010-ben a Krakkói Wawel székesegyházból általa elhozott Szent Hedvig ereklye, a főleg adományokból készült oltáron lett elhelyezve, melyet 2012-ben szenteltek fel.

Az oltár felső részén Szent Hedvig királynő, középen – korona formájú ereklyetartóban az ereklye, alatta pedig balról jobbra – Litvánia, Hedvig királynő és Lengyelország címere látható.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Cork-i Magyar Iskola és Óvoda

GPS: 51° 52′ 4″ N 9° 33′ 38.2″ W
Cím: The Children’s Centre, 1 Calderwood Road, Donnybrook, Cork
Levelezési cím: 24 The Spires, Carrignafoy, Cobh, Co.Cork
Honlap: www.corkisuli.com

Az iskola a Cork-i Magyar Kulturális Klubból alakult meg és 2010. szeptember 12-én kezdte meg működését 13 diákkal Cork belvárosának egyik irodaépületében. Az egyre növekvő létszám miatt ma már egy négytermes óvodai épületben folynak a foglalkozások Cork egyik külvárosi részén, Donnybrook-ban.

A tanítás vasárnaponként történik 25 alkalommal szeptember és május között 10.00 és 13.00 óráig. Az iskolai csoportok számára havonta egyszer kézműves‐foglalkozást is tartanak, amelynek keretében a magyar hagyományokkal, népszokásokkal, ünnepekkel ismerkedhetnek meg a diákok. Az iskolában néptánc oktatás is folyik, ugyancsak havonta egy alkalommal.

Az óvodás csoportban 3-5 éves korú gyermekekkel foglalkoznak, ahol a legkisebbek körjátékok, és anyanyelvi játékok segítségével őrizhetik meg anyanyelvüket. Az alsótagozatos diákok elsősorban a betűvetéssel, es olvasással ismerkedhetnek meg, a nagyobbak magyar nyelvet és irodalmat, illetve történelmet és földrajzot is tanulnak.

A diákok a tanári kar által összeállított saját tananyag alapján sajátítják el az önálló tantervet. Az iskola célja a magyar nyelv (beszéd, írás, olvasás) és a magyarság ismeret (történelem, néprajz, földrajz) oktatása. Az iskola igyekszik a tanítást játékossá tenni es ezáltal felkelteni a gyermekek érdeklődését. A gyermekek a tanév folyamán a fontosabb eseményekre évnyitóra, műsorral is szoktak készülni. Az iskola évente egyszer buszos kirándulást is szervez. Az iskola kapcsolatot tart a Dublin közelében található Hétvégi Magyar Iskola és Óvodával és a Kerry megyében működő Magyar Iskolával is.

www.corkisuli.com

„Jagelló és Hedvig“ szobor – Vilnius

GPS: 54° 41′ 16.9″ N 25° 17′ 14.3″ E
Cím: Žygimantų g. 1, Vilnius
Alkotója: Tomasz Oskar Sosnowski

Hedvig lengyel királynő, litván nagyfejedelemasszony (1374–1399) I. Anjou (Nagy) Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő leánya – a „litvánok apostola”, aki hitvesével, II. Jagelló Ulászló litván nagyfejedelemmel elősegítette a litvánok keresztény hitre terítését.

Fiatalon, huszonöt évesen halt meg gyermekágyi lázban, Krakkóban.

Közeli szentté avatását a lengyelek annyira biztosra vették, hogy a Krakkói Wawel katedrális oltára alá temették, nem a kriptába, ahová a királyi főket szokták temetni.

Uralkodása rövidre szabott ideje alatt is fényesen beírta nevét a lengyel és litván történelembe: erényeit és lelki tisztaságát legendák egész sora örökítette meg. 1997-ben avatták szentté.

A „Jagelló és Hedvig“ fehér márvány szobor (Sosnowski Tomasz Oskar, 1852) a Litván Tudományos Akadémia Könyvtárának előcsarnokában van kiállítva.

A szobor 1856-ban került Vilniusba. Kiállítása után a lengyel és a litván nép egységének szimbóluma lett, melyhez özönlött a felkelők tömege. M. Muravjov, a kitörő lázadások elnyomására Litvániába küldött cári főkormányzó, 1863-ban a szobrot Oroszországba „száműzette”.

A szobor Vilniusba csak 1931-ben került vissza, akkor került jelenlegi helyére. T. O. Sosnowski-nek van egy második „Jagelló és Hedvig“ iker-szobra, melyet 1886-ban, Litvánia-Lengyelország egyesülésének 500. évfordulója alkalmából állítottak fel Krakkóban. A két szobor csak méreteiben és a kő megmunkálásában különbözik. Különös közös sorsuk – mindkét szobron megrongálódott a Hedvig kezében lévő márványkereszt. A Krakkói szobor felújítása 1986-ban, felállításának 100 éves évfordulójára, míg a Vilniusi – 2003-ban, Mindaugas litván király koronázása 750. éves évfordulójára, a Litvániai Szépművészeti Múzeum Vilniusi képtárában rendezett kiállításra lett felújítva.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Bekes-hegy – Bekešo kalnas

GPS: 54° 41′ 20.7″ N 25° 17′ 37.9″ E
Cím: Kalnų parkas (Hegyi park), Vilnius

Bekes Gáspár (1520-1579) erdélyi főnemes János Zsigmond bizalmas tanácsosa volt és Habsburg támogatással megkísérelte Báthory István fejedelemségének megdöntését. Miután – 1575-ben, Kerelőszentpálnál – csatát vesztett, kibékült Báthoryval és lengyelországi magyar zsoldosainak főparancsnoka lett. Kitűnő hadvezér volt és 1579-ben, Polock város támadásánál szerzett érdemei elismeréseként Litvánia szenátusától állampolgárságot és földbirtokot kapott.

Bekes Gáspár Hrodnában halt meg.

Kérésére, Vilniusban, a Vilnia (Vilnele) folyó jobb partján lévő három domb egyikén temették el, oda, ahol Báthory másik hadvezére, a Polocki csatában korábban hősi halált halt Pannóniai Vadas Mihály volt eltemetve.

Báthory fejedelem Bekes Gáspár sírja fölé 20 méter magas nyolcszögletű, torony alakú síremléket állíttatott. Akkor kapta a domb a Bekes nevet. A Vilnia (Vilnele) folyó idővel alámosta a dombot, s a síremlék a XIX. század közepén leomlott, maga alá temetve a kőtömböt.

Megjegyzés:

Adam Honory Kirkor feljegyzése szerint 1838-05-17-én leomlottt a torony öt oldala, 1841-01-17-én pedig – a további három oldal is. Az első rész leomlása után a téglák és kőtörmelék között egy süveget és egy koponyát találtak. Semmi más tárgyat illetve leletet nem találtak.

(http://www.vilniauspilys.lt/bekeso15. :Bekešo kalva).

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Bekes Gáspár emlékoszlop

GPS: 54° 41′ 20.7″ N 25° 17′ 37.9″ E
Cím: Kalnų parkas (Hegyi park), Vilnius
Alkotója: Rimantas Zinkevičius, népművész

Bekes Gáspár (1520-1579) erdélyi főnemes János Zsigmond bizalmas tanácsosa volt és Habsburg támogatással megkísérelte Báthory István fejedelemségének megdöntését. Miután – 1575-ben, Kerelőszentpálnál – csatát vesztett, kibékült Báthoryval és lengyelországi magyar zsoldosainak főparancsnoka lett. Kitűnő hadvezér volt és 1579-ben, Polock város támadásánál szerzett érdemei elismeréseként Litvánia szenátusától állampolgárságot és földbirtokot kapott.

Bekes Gáspár Hrodnában halt meg.

Kérésére, Vilniusban, a Vilnia (Vilnele) folyó jobb partján lévő három domb egyikén temették el, oda, ahol Bathory másik hadvezére, a Polocki csatában korábban hősi halált halt Pannóniai Vadas Mihály volt eltemetve.

Báthory fejedelem Bekes Gáspár sírja fölé 20 méter magas nyolcszögletű, torony alakú síremléket állíttatott. Akkor kapta a domb a Bekes nevet. A Vilnia (Vilnele) folyó idővel alámosta a dombot, s a síremlék a XIX. század közepén leomlott, maga alá temetve a kőtömböt.

A Bekes (tölgyfa) emlékoszlop 2009-ben lett állítva, a Litvánia – Magyarország Baráti Kulturális Társaság kezdeményezésére. Felirat az oszlop egy-egy oldalán – litván, angol, magyar és lengyel nyelven olvasható.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

A dublini Központi Könyvtár magyar polca

GPS: 53.34980099999999 -6.26462760000004
Cím: Ilac Shopping Centre, Henry Street, Dublin, Írország

A dublini Központi Könyvtár idegen nyelvű gyűjteményében magyar nyelvű kötetek is megtalálhatóak. A kis gyűjtemény ír szerzők magyar nyelven, hazai kiadók gondozásában megjelent műveiből áll.

Biri Ingrid Gizella

Báthory István utca – Vilnius

GPS: 54.6915171, 25.3616856
Cím: Naujosios Vilnios és Rasų (városi) kerület, Vilnius

Litvánia történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533-1586) Erdélyi fejedelem, Litvánia nagyfejedelme és Lengyelország királya. Különös érdeme, hogy megerősítette a litván államot, annak igazságügyi rendszerét és az ország hadi erejét.

A lengyel rendek azt kívánták tőle, hogy szerezze vissza a livóniai háborúban Rettegett Iván cárral szemben elvesztett területeket.

1579-1581 között három hadjáratban győzte le az oroszokat. Előbb Polock várát foglalta vissza, majd Velikije Lukit ostromolta sikerrel, végül pedig Pszkov ellen vonult.  1582-ben Jam Zapolszkijban sikerült fegyverszünetet kötnie az oroszokkal.

Báthory Istvánról nevezték el a Vilniusból, illetve Litvániából Polock felé kivezető utcát, melyen hajdan a fejedelem harcba vezette seregét.

Az utca hossza kb. 6,9 km.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Báthory István Terem és Magyar Stúdiumok Terme

GPS: 54° 40′ 57.6″ N 25° 17′ 12.6″ E
Cím: LT-01513, Universiteto g. 3, Vilnius
Nyitva tartás: I-V: 8.00 – 16.00 óráig: egyetemi oktatás, 16.00 – 20.00 óráig: a Litvániai magyar közösség rendezvényeinek helye
Könyvtár alapítása: 2001.

Litvánia történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533-1586) Erdélyi fejedelem, Litvánia nagyfejedelme és Lengyelország királya. Különös érdeme, hogy megerősítette a litván államot, annak igazságügyi rendszerét és az ország hadi erejét. Uralkodásának tíz éve alatt sok újítást vezetett be.

1579. április 1-én kelt alapítólevelével különleges jogokat élvező egyetemi rangra emelte a jezsuiták vilniusi kollégiumát, a Litván Nagyfejedelemség “dicsőségére és hasznára”, így alapítva meg Európa egyik legrégibb egyetemét, az Almae academica et universitas Vilnensis-t. Célja az volt, hogy a szegényebb diákok is elvégezhessék tanulmányaikat, de emellett az egyetem “olyan legyen Északon, akár egy tisztás, ahová, mint a jó tudományok vásárára, gyűljenek össze a környező vidék diákjai tudományt és katolikus hitet meríteni” – írta alapítólevelében “Stephanus Rex”.

Göncz Árpád köztársasági elnök 1997. évi hivatalos Litvániai látogatásakor megtekintette a Vilniusi Egyetemet, ahol létrejött az a szóbeli megállapodás, hogy az egyetem biztosít egy helyiséget a Litvániában élő magyarok rendszeres összejövetelei szervezésére, a magyar kultúra-tudomány népszerűsítésére, Báthory István egyetemalapító emléke megőrzésére.

2001-ben avatták a Vilniusi Egyetem, valamint Magyarország kormánya anyagi támogatásával létrehozott Báthory István Termet és a Magyar Stúdiumok Termet, melyek működtetését a Vilniusi Egyetem, a Magyar Nagykövetség, valamint a Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális szövetsége háromoldalú szerződésben rögzítettek. Ez a helyiség a Litvániai magyarok rendezvényeinek állandó bázisa, itt található a Báthory-emlékanyag állandó kiállítása és a Szövetség könyvtára, ezzel biztosítva a technikai lehetőséget a jövőbeli magyar nyelv oktatásához.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Báthory István emléktábla a Vilniusi Egyetem Nagyudvarában

GPS: 54° 40′ 57.6″ N 25° 17′ 12.6″ E
Cím: LT-01513, Universiteto g. 3, Vilnius
Alkotó: Petras Repšys, litván művész

Litvánia történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533-1586) Erdélyi fejedelem, Litvánia nagyfejedelme és Lengyelország királya. Különös érdeme, hogy megerősítette a litván államot, annak igazságügyi rendszerét és az ország hadi erejét. Uralkodásának tíz éve alatt sok újítást vezetett be.

1579. április 1-én kelt alapítólevelével különleges jogokat élvező egyetemi rangra emelte a jezsuiták vilniusi kollégiumát, a Litván Nagyfejedelemség “dicsőségére és hasznára”, így alapítva meg Európa egyik legrégibb egyetemét, az Almae academica et universitas Vilnensis-t. Célja az volt, hogy a szegényebb diákok is elvégezhessék tanulmányaikat, de emellett az egyetem “olyan legyen Északon, akár egy tisztás, ahová, mint a jó tudományok vásárára, gyűljenek össze a környező vidék diákjai tudományt és katolikus hitet meríteni” – írta alapítólevelében “Stephanus Rex”.

A fehér márvány emléktáblát 1994-ben avatták a Vilniusi Egyetem Nagyudvarában, a Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális Szövetség kezdeményezésére. Litvánia címere, Báthory István neve és rangja alatt a XVI. századbeli történész, Martin Kromer varniai püspök De origine et rebus gestis Polonorum (1555) elismerő sorai olvashatók.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Szabó Lőrinc emléktábla

GPS: 42° 57′ 31.6″ N 17° 8′ 12″ E
Cím: Korčula, Horvátország

Szabó Lőrinc költő dalmáciai utazásainak emlékére 2011-ben emléktáblát avattak Korculán, a kikötőben, a Révkapitányság árkádsora végén.

Szabó Lőrinc (1900-1957), a 20. század egyik legnagyobb magyar költője többször járt az Adriai-tenger keleti partvidékén, 1925-ben Fiuméból (Rijeka) újságíróként tudósította lapját, 1934-ben Abbáziában (Opatija) pihent.

Előtte 1932-ben feleségével és lányával Susakból, a fiumei kikötőből hajózott Dubrovnikig, ezt az utat 1937-ben megismételte, ezúttal fia társaságában.

Fotó: mertnet.net

A hajó egyik állomása Korcula volt, a város annyira elbűvölte a költőt, hogy elhatározta, Dubrovnikból visszafelé eltölt ott pár napot.

Az emléktábla elhelyezését a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelye kezdeményezte, finanszírozta és az avatáson a kutatóhely vezetője, Kabdebó Lóránt egyetemi tanár mondott ünnepi beszédet.

Szabó Lőrinc verseiben rendszeresen visszatér az utazás emléke, a Dalmácia tücskeihez című alkotásában emlegeti Raguzát (Dubrovnik) és Korculát. Dalmáciai élményei „köszönnek vissza” az Egy raguzai leánderhez, a Adria, az Álom a tengeren című verseiben – foglalta össze Curkovic-Major Franciska, a Szabó Lőrinc-kutató.

MTI/Prae.hu

Báthory István emléktábla – Vilnius

GPS: 54° 40′ 57.6″ N 25° 17′ 12.6″ E
Cím: LT-01513, Universiteto g. 3, Vilnius
Alkotója: Antanas Vaičekauskas szobrász

Litvánia történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533-1586) Erdélyi fejedelem, Litvánia nagyfejedelme és Lengyelország királya. Különös érdeme, hogy megerősítette a litván államot, annak igazságügyi rendszerét és az ország hadi erejét. Uralkodásának tíz éve alatt sok újítást vezetett be.

1579. április 1-én kelt alapítólevelével különleges jogokat élvező egyetemi rangra emelte a jezsuiták vilniusi kollégiumát, a Litván Nagyfejedelemség “dicsőségére és hasznára”, így alapítva meg Európa egyik legrégibb egyetemét, az Almae academica et universitas Vilnensis-t. Célja az volt, hogy a szegényebb diákok is elvégezhessék tanulmányaikat, de emellett az egyetem “olyan legyen Északon, akár egy tisztás, ahová, mint a jó tudományok vásárára, gyűljenek össze a környező vidék diákjai tudományt és katolikus hitet meríteni” – írta alapítólevelében “Stephanus Rex”.

A dombormű-emléktábla a Vilniusi Egyetem Disztermének bejárata melletti folyosó falába van beépítve. Az eredeti, 1929-ben alkotott dombormű Antoni Madeyski (1862-1939) munkája volt és 1979-ben, az egyetem felújításakor elveszett. A portré 2011-ben lett felújítva, a korábbi rajzok alapján, Benediktas Juodka egyetemi rektor kezdeményezésére. A felújított dombormű Antanas Vaičekauskas szobrász alkotása.

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Jókai Mór emléktábla – Fiume

GPS: 45° 19′ 37.4″ N 14° 26′ 31.8″ E
Cím: Fiume, Horvátország

Az emléktábla állítását a Magyar Írószövetség és a fiumei Baross Magyar Kultúrkör Egyesület kezdeményezte, a megemlékezés anyagi hátterét a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) biztosította. Rétvári Bence, a KIM parlamenti államtitkára kiemelte: Jókai Mór írói nagysága Victor Hugo vagy Charles Dickens nagy európai írókéval ér fel. A magyarság kultúrája pedig az európai kultúra szerves része – tette hozzá.

Az avatón részt vett Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Kiss Gy. Csaba, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, Fiume város alpolgármestere és a helyi magyar szervezetek vezetői is.

1881 szeptemberében érkezett Jókai Mór Fiuméba, akit személyesen a város polgármestere Ciotta János (Giovanni de Ciotta) fogadott, az író az akkori Európa szállóban szállt meg. Ez az épület ad ma otthont Fiume város különböző hivatalainak és az emléktáblát is az épület falára helyezték el.

A táblaavató után kerekasztal-beszélgetésre került sor Jókai és Fiume címmel. Kiss Gy. Csaba előadásában Jókai Mór fiumei látogatásairól beszélt, míg Curkovic Major Franciska, a zágrábi bölcsészettudományi kar tanára az író Egy játékos, aki nyer című művét elemezte, amelynek a cselekménye Fiuméban és környékén játszódik.

Forrás: MTI

A Vilniusi szimpátiatüntetés és az 1956-os magyar forradalom emléktáblája

GPS: 54° 40′ 27.1″ N 25° 17′ 21.1″ E
Cím: LT-01129, Bazilijonų 14/21, Vilnius
Alkotás/felavatás éve: 2006.

1956. november 2-án, a vilniusi fiatalok-diákok – a magyar forradalommal való szolidaritás kifejezéseként, a város szélén lévő Rasos (ejtsd: Rászosz) temetőből békés tüntetéssel vonultak a város központja felé. Az Aušros-kapunál (ejtsd: Ausrosz, Hajnal-kapu) a rendőrség a szimpátiatüntetést megállította és szétoszlatta, sokakat közülük letartóztattak, majd kizártak az egyetemről.

Az Aušros-kaputól balra, közvetlenül a kapu melletti épület falán az 1956-os Magyar forradalom emléktáblája, jobbra – a városfal látható. Fotó: http://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ros_vartai

A vilniusi események emlékére a Hajnal-kapunál 2006. szeptember 7-én emléktáblát avattak.

Az emléktábla szövege:

1956 MINDENSZENTEK EMLÉKEZETES NAPJÁN,

DACOLVA A SZOVJET ELNYOMÁSSAL, VILNIUSBAN NYILTAN TÁMOGATTÁK

A MAGYARORSZÁGON KITÖRT FORRADALMAT.

DICSŐSÉG AZOKNAK, AKIK

KINYILVÁNITOTTÁK SZOLIDARITÁSUKAT –

IGY SEGITVE ELŐ A LITVÁN ÉS A MAGYAR FÜGGETLENSÉGET.

AZ EMLÉKTÁBLÁT FELAVATTA 2006-BAN

SÓLYOM LÁSZLÓ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE ÉS

VALDAS ADAMKUS, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

A VILNIUSI SZIMPÁTIATÜNTETÉS ÉS

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Marija Rubaževičienė, szül. Homoki Mária

Petőfi Sándor mellszobor (Macedónia)

GPS: 41° 10′ 40.2″ N 20° 40′ 41.9″ E
Cím: Sztruga (Struga), Macedónia
Alkotás/Felavatás éve: 2013.

2013. augusztus 22-én Pető Hunor képzőművész alkotását L. Simon László, az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke és dr. Bencze József nagykövet, valamint, Elizabeta Kancseszka-Milevszka macedon kulturális miniszter leplezte le az Ohridi-tó partján fekvő Sztrugában, az 52. nemzetközi költészeti fesztivál nyitányaként. L. Simon László a Petőfi szobor avatásán elmondta, a bronzszobor Magyarország ajándéka Macedóniának, amit Macedónia a magyar kormány adományaként a Nemzeti Kulturális Alap keret finanszírozásából kapott meg.

Foto: kms.mtva.hu

Sztrugában, az Ohridi-tó partján fekvő festői városkában 1962 óta rendezik meg a Sztrugai Költészeti Estek elnevezésű költőtalálkozót, amely 1966-tól vált nemzetközi kulturális eseménnyé. Olyan nagy magyar költők vettek részt a Költői Esték Fesztiválján és kapták meg az Aranykoszorú-díjat, mint Nagy László 1968-ban és Juhász Ferenc 1992-ben. Az utóbbi években Balázs F. Attila és Turczi István volt jelen a találkozón. Petőfi Sándor sztrugai szobrának avatása jól illeszkedett a rangos nemzetközi esemény nyitányához.”

kms.mtva.hu

Szent-Györgyi Albert emléktábla

GPS: 53° 13′ 9.4″ N 6° 33′ 47.3″ E
Cím: Broerstraat 5, 9712 CP Groningen, Hollandia

Kép: http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/hu/szent-gyorgyi-emlekszoba/szent-gyorgyi-emlekszoba/21-szent-gyorgyi-albert-unnepseg-hollandiaban.html

2007 június 20-án a Groningeni Egyetem Fiziológiai Intézetének dísztermében ünnepséget rendeztek Szent-Györgyi Albert emlékére, aki 1922 és 1926 között a Groningeni Egyetemen dolgozott. Szent-Györgyi Albert orvos-kémikus 1937-ben kapott Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért. A Fiziológiai Laboratórium régi épületének falán kétnyelvű emléktábla őrzi emlékét. Cím: Bloemsingel 1, Groningen.

Kép: http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/hu/szent-gyorgyi-emlekszoba/szent-gyorgyi-emlekszoba/21-szent-gyorgyi-albert-unnepseg-hollandiaban.html

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

I. világháborús emléktábla Macedóniában

GPS: 41° 18′ 31″ N 21° 31′ 4.4″ E
Cím: Prilepi Katonatemető, Macedonia
Felavatás éve: 2013. november 6.

2013. november 6-án a Prilepi Katonatemetőben /Krieger Friedhof – Prilep/ koszorúzással egybekötött megemlékezést és emléktábla avatást tartottak, amelyen a Macedóniai Magyarok „Teleház Szervezetének” mintegy tucatnyi tagja is részt vett.  Jelen volt még a megemlékezésre hivatalos minőségben delegált Horváth Lajos HM vezető főtanácsos, valamint Mátyus Sándor konzul és Szaso Janakievszki bitolai TB konzul. A rendezvényen a szkopjei egyházkerült két papja római katolikus istentiszteletet celebrált a magyar hősök emlékére.

A prilepi katonatemető magyar történelmi vonatkozásaira tekintettel a macedóniai magyarság egyesülete – Nagykövetségünkkel közösen – magyar nyelvű márvány emléktáblát helyezett el a sírkertben.

Ismeretes, hogy a Bundeswehr KFOR alakulata által 2009-ben felújított katonai sírhelyen számos magyar nevet viselő katona emlékét őrzik a temetőben elhelyezett emléktáblák, márvány-plakettek. Egyes magyar hangzású neveken (Szekely, Szarkozi, Simony, Petri, Cserep, Donath, Ferenzi) túlmenően valamennyi a prilepi temetőben elhelyezett német nyelvű faragott márványtábla nevesíti, hogy az I. világháború időszakában elesett 156 német, osztrák, bolgár, török, stb. katona között magyar nemzetiségű honvédek is nyugszanak a temetőben.

’56-os emléktábla Vallettai várfal

GPS: 35° 54′ 8.3″ N 14° 31′ 8.8″ E
Cím: Valletta, Málta

2006 október 23-án avatták fel a Valletta várfalán található emléktáblát, amellyel Málta tisztelegni kíván az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak emléke előtt. Az emléktáblán magyarul, angolul és máltai nyelven emlékeznek meg az ’56-os eseményekről.

Marton Szabolcs

Magyar hadifogoly emlékmű – Chisinau

Cím: Strada Pantelimon Halippa 5, Chișinău 2009, Moldova

Az 1945 és 1948 között Moldovában meghalt magyar hadifoglyoknak és polgári áldozatoknak állítottak Chisinauban emlékművet, amelyet Hende Csaba honvédelmi miniszter Viorel Cibotaruval, a moldovai védelmi tárca vezetőjével együtt avatott fel.

 

„Ha békét akarsz, emlékezz a háborúra” – mondta Hende Csaba a katonai tiszteletadással felavatott emlékmű előtt, amely a moldovai hősöknek szentelt Eternitatea (Örökkévalóság) emlékparkban kapott helyet több mint hatezer, hazájától távol meghalt magyar ember jelképes síremlékeként. A halottak sírjai a béke követeivé válnak, amikor egykori ellenfelek és utódaik együtt tisztelegnek a háború áldozatai előtt – mutatott rá a honvédelmi miniszter.

Szilágyi Mátyás, Magyarország chisinaui nagykövete a kiváló magyar–moldovai hadisír-gondozási kapcsolatok megkoronázásának minősítette a pénteki emlékműavatást, amelyet – a korábbiakhoz hasonlóan – a moldovai fél finanszírozott.

 

„A halottak mind egymás bajtársai”

Ciobanu ezredes az MTI-nek elmondta: három olyan hadifogolytábor működött a volt szovjet tagköztársaság területén, ahol – az embertelen fogva tartási körülmények, járványok és atrocitások miatt – sok magyar hadifogoly, illetve „jóvátételi munkára”, azaz málenkij robotra elhurcolt magyar civil vesztette életét. Chisinauban, a fővárostól északra lévő Balti-ban és a Dnyeszteren túli szakadár területen lévő Benderiben működött gyűjtő-elosztó tábor: az ezekben elhunyt magyarok között több mint hatszáz nevet sikerült azonosítani, miután a Moldovai Köztársaság feloldotta a szovjet levéltári anyagok titkosítását.

MTI, MNO

Stipendium Bernardinum – Emléktábla Utrechtben

GPS: 52° 5′ 4.9″ N 5° 7′ 14.8″ E
Cím: Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

2011. november 10-én emléktáblát helyeztek el az utrechti Geertekerk falán (Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht) a Stipendium Bernardinum fennállásának 250. évfordulója tiszteletére.

A Stipendium Bernardinum a legtekintélyesebb mindazon alapítványok és ösztöndíjak közt, melyek külföldi egyetemeken a (történelmi) Magyarországról ott tanuló református teológusok ellátására máig is léteznek. Alapítója Bernard Daniel, egy német származású, de Hollandia gyarmatain megvagyonosodott református ember, aki 1761-ben az utrechti egyetemen pfalzi és magyar református diákok számára 9000 sterling alapítványt tett.

A magyar kollégiumok és a holland egyetemek közötti ismert évszázados kapcsolat alapja a politikai háttér mellett a kálvinizmusban rejlett. Bár Hollandia soha sem volt egységesen református, a politikai vezetés református kézben volt éppúgy mint jórészt a vallási tolerancia országában, Erdélyben is. A magyar református kollégiumok nagy számban küldték diákjaikat Utrechtbe, Leidenbe, Groningenbe, Franekerbe, gyakran holland ösztöndíjakkal. Ma is van több állandó holland egyetemi ösztöndíj magyar teológusok számára, ezek közül a legismertebb az utrechti Stipendium Bernardinum. Az évszázadok folyamán több száz magyar református diák tanult Utrechtben a Stipendium Bernardinum ösztöndíjával.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Zsigmond király szobra – Ulm

GPS: 48.396880, 9.993473
Cím: Marktplatz 1., Ulm, 89073, Németország

A Rathaus oldalában az egykori nagy császárok alakjai jelennek meg szoborként. Luxemburgi Zsigmond magyar király 1430-tól Német-római császár volt, s Európa szerte jelentős történelmi alakként tartják számon. Ezért került fel alakja az ulmi városházára is.

Bechtold Róza Eszter

Tiszaföldvár tér – Gräfenberg

GPS: 49° 38′ 31.4″ N 11° 15′ 3″ E
Cím: Tiszaföldvárplatz (korábban Bahnhofplatz) 91322, Gräfenberg, Németország

A Nürnbergtől északra eső Fränkische Schweiz és Oberfranken (Felsőfrankföld) területén az utóbbi években számos település választott magának magyar testvértelepülést.

A Tiszaföldvár téren a testvérváros légvonalbeli távolsága is szerepel egy táblán

2003. május 1-jén a 12.000 lakosú magyar Tisza-menti kisváros lett Gräfenberg testvértelepülése. Ennek emlékére éves rendszerességgel rendeznek kölcsönös látogatásokat a kisvárosok polgárai.

A kétnyelvű Lessing-idézet, fent a magyar változattal néhány éve ékesíti a teret

Gräfenberg vasútállomásától a belváros felé indulva pedig a Tiszaföldvárplatzon találja magát a városba látogató. A patakoktól övezett hangulatos hegyi tér középpontjában egy bronztáblán Lessing-idézet található magyar nyelven. A városházán pedig Tiszaföldvárral kapcsolatos táblák, fotók vannak kifüggesztve.

Molnár Gergely

Pilinszky János emlékhely Leidenben

GPS: 52° 10′ 24.1″ N 4° 28′ 23.6″ E
Cím: 144. Rijnsburgerweg, Leiden

Kép: http://hu.wikipedia.org/Pilinszky_Leiden

A Stichting Tegenbeeld, amely alapítvány nevéhez több mint száz világirodalmi gyöngyszem falra festése és egy erről szóló szép kiadvány fűződik, Leidenben a Rijnsburgerweg 144. számú ház falára festette Pilinszky János: A mélypont ünnepélye című versét. A vers holland fordítása a Rijnsburgerweg 146. számú ház falán díszlik. A verset Dedinszky Erika fordította hollandra. Az ünnepélyes avatásra 2004. novemberében került sor.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Szent István szobor – Aachen

GPS: 50° 46′ 28.6″ N 6° 4′ 58.4″ E
Cím: 52062, Fishmarkt 1., Aachen
Alkotó: Varga Imre
Alkotás, felavatás éve: 1993

Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália tartományában Aachen városi Dóm szomszédságában kapott helyett Szent István királyunkat ábrázoló szobor, melyet Varga Imre készített 1993-ban. Az alkotó egyéni stílusát tükrözi a szobor, amely a székesegyház falánál foglalja el méltó helyét. A dóm történelmi szerepét hangsúlyozza, hogy a IX. századtól kezdődően 700 éven keresztül itt koronázták a német királyokat és császárokat. Az emlékmű az egykor nyugatra vezető magyar zarándokút fontos állomása is egyben.

Gazdag Zsuzsanna

Szent Erzsébet-emlékszoba – Pottenstein

GPS: 49° 46′ 11.6″ N 11° 24′ 30.8″ E
Cím: Burg Pottenstein, Burgstraße 13., 91278, Pottenstein

A Nürnbergtől északra eső Fränkische Schweizban található Pottenstein ezeréves, festői várának legidősebb részében kapott helyet a Szent Erzsébet-emlékszoba annak kapcsán, hogy a magyar származású szent 1228 telén itt tartózkodott néhány hétig. Wartburgból Marburgba menekülése közben, férje, II. Lajos halála után, három gyermekével érkezett e helyre, férje távoli rokona, Ekbert püspök fogadta be.

A pottensteini vár belső udvara

A legvalószínűbb források szerint négy hétig tartózkodott Pottensteinben. A vár egykori lakótornyában kialakított emlékszobájában értékes 18-20. századi bútorok és vallási ábrázolások vannak kiállítva, melyeken megjelennek a Szent Erzsébethez kapcsolódó motívumok. A 2007-es emlékévben „Korona, Kenyér és Rózsák. Thüringiai Szent Erzsébet 800 éve” címmel a várhoz tartozó pajtában 32 információs táblából álló kiállítás is nyílt a vár leghíresebb szent lakója életéről.

A Szent Erzsébet életét ábrázoló táblakiállítás részlete

Pottenstein településen Szent Erzsébet-szobor, róla elnevezett utca, határában pedig emlékút és forrás is található.

Molnár Gergely

Szent Anna-templom – München

GPS: 48.1374782 11.569063
Cím: Damenstiftstraße 1, 80331, München, Németország
Honlapcím: www.erzbistum-muenchen.de

A müncheni történelmi óvárosban található, 1735-ben felszentelt barokk templom a helyszíne 1966 óta a város magyar nyelvű római katolikus szentmiséinek (jelenleg is minden vasárnap 10:30-tól). A templomkaputól jobbra 2000-ben készített nemesfém öntött emléktábla található, melyet a magyar-bajor kapcsolatok 1000 éves évfordulója alkalmából készített Johann B. Gunezrainer. Rajta Szent István és Boldog Gizella királyné, közöttük Krisztus a kereszten. Feliratai: „Magyar Millennium AD. 2000” „Sehlige Gisella Regina – Stephanus Rex””1000 Jahre Bayerisch-Ungarische Freundschaft”.

 

Molnár Gergely

Pilinszky János emlékhely Leidenben

GPS: 52° 10′ 24.1″ N 4° 28′ 23.6″ E
Cím: 144. Rijnsburgerweg, Leiden

Kép: http://hu.wikipedia.org/Pilinszky_Leiden

A Stichting Tegenbeeld, amely alapítvány nevéhez több mint száz világirodalmi gyöngyszem falra festése és egy erről szóló szép kiadvány fűződik, Leidenben a Rijnsburgerweg 144. számú ház falára festette Pilinszky János: A mélypont ünnepélye című versét. A vers holland fordítása a Rijnsburgerweg 146. számú ház falán díszlik. A verset Dedinszky Erika fordította hollandra. Az ünnepélyes avatásra 2004. novemberében került sor.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Semmelweis Ignác szobor– Heidelberg

GPS: 49° 23′ 55.5″ N 8° 40′ 20.7″ E
Cím: Heidelberg, Németország

Világszerte “az anyák megmentőjét” tisztelik Semmelweis Ignácban (1818-1865), akinek emlékét a nagy német egyetemi város, Heidelberg gyermekklinikája előtt felállított szobra is őrzi. Semmelweis Ignác Fülöp mindenképpen a legismertebb magyar orvos, nagyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése, s az általa kidolgozott megelőzési módszer adja. Egy konkrét betegség okainak felderítésén túlmenően, a fertőzéssel és annak megakadályozásával kapcsolatban olyan elveket fogalmazott meg, amelyek jelentőségét csak egy jó évtized múltán, a francia Pasteur és a német Koch bakteriológiai kutatásait követően fogadtak el.

A budai Tabánból származó, Bécsben tanuló és dolgozó, majd Pestre visszatérő Semmelweis ezzel a felfedezésével a modern nyugati medicina fejlődésének egyik kulcsfigurája lett. Német hangzású neve ellenére magyarnak tekintette magát, orvostörténeti kutatók megtalálták azt a korabeli német folyóiratot, amelynek lapszéleire Semmelweis megjegyzéseket írt – magyar nyelven.

Kép: patriotaeuropa.hu

De ő maga is így fogalmazott egyik cikkében: “Sorsom úgy hozta magával, hogy midőn a felfedezést (1847. évben) tettem, mint a bécsi szülészeti intézet segédorvosa hazám határain kívül tartózkodtam. Így történt, hogy felfedezésem legelőször is német szakközönségnek lőn bemutatva.

Hazámba visszatértem után a magyar szakértő közönségnek is előadtam tapasztalataimat, s elméletemet a gyermekágyi láz körül az itt megjelenő Orvosi Hetilapban. Mialatt azonban tanom nálunk nem talált ellenzőre, többrendbéli részint megtámadásoknak, részint elferdítéseknek volt az kitéve Németországban.” Heidelbergi emlékműve tehát egyfajta rehabilitációként is értelmezhető.

http://www.patriotaeuropa.hu/?p=31297

Misztótfalusi Kis Miklós és az „Aranyos Biblia”

GPS: 52° 22′ 26.6″ N 4° 53′ 23.3″ E
Cím: 134. Spuistraat, Amsterdam

Amszterdamban a Spuistraat 134. számú ház falán emléktábla tanúskodik arról, hogy ott dolgozott Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702) teológus, világhírű betűmetsző és nyomdász. A máig használt Jansonius antiqua nyomdai betűk az ő alkotásai. A Bibliának 1590-ben Károli Gáspár által elkészített fordítását revideálta (1685) és a szöveget gyönyörű szép kivitelezésben az ´Aranyos Biblia´ formájában saját költségén kiadta. Ennek első példányát az amszterdami Athenaeum Illustre-nek ajándékozta. Ezt a példányt mindmáig az Amszterdami Városi Egyetem könyvtára őrzi.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Petőfi Sándor mellszobor Weimarban

GPS: 50° 58′ 24.4″ N 11° 20′ 7.2″ E
Cím: 99423 Weimar, Park an der Ilm

Petőfi Sándor mellszobra az Ilm-menti parkban Weimarban (1823–1849) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja.

www.buod.de

Múzeumhíd magyar címere – Nürnberg

GPS: 49.4527994 11.0779729
Cím: Museumsbrücke, Nürnberg, Németország

A Museumsbrücke (Múzeumhíd, mai formájában 1700 körül épült) keleti oldalán álló barokk szoboremelvény jobb oldalán látható vöröshomokkő magyar címer a 19. századból, az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származik, az egyik nürnbergi császári fogadás emlékezetére. Rajta tisztán kivehetők az Árpád-házi sávok, a kereszt, a hármas halom és a korona. Jelenleg sétálóhídként köti össze a belváros két oldalát a Pegnitz folyócska felett.

 

Molnár Gergely

Magyarországi Mária – Maria van Hongarije

GPS: 52.087685 – 5.118416
Cím: Geertebolwerk 1, Utrecht, 3511XA

Magyarországi Mária (Maria van Hongarije) szobra az V. Károly nevű ötcsillagos szálloda udvarán áll Utrechtben. II. Lajos királyunk özvegye bátyja V. Károly császár kérésére lett Németalföld kormányzója. Több magyar udvarhölgye és személyes titkára – Oláh Miklós – vele tartott a budai várból új, de ugyanakkor régi hazájába; ugyanis Mária Németalföldön született. Nagy tiszteletnek örvendett. Férje iránti szeretete jeléül élete végéig feketében járt. Oláh Miklós fontos szerepet játszott kormányában. Legnagyobb érdeme a holland és a magyar humanisták támogatása, valamint e kettő egymással való kapcsolatának a megszervezése.

(Pizi Zoltán, Hollandiai Magyar Szövetség elnöke)

Csanád Márton

Mindszenty Ház (Köln)

GPS: 50° 55′ 59.6″ N 6° 56′ 51.3″ E
Cím: 50676 Köln, Thieboldsgasse 96

A kölni katolikus magyar misszió Mindszenty Házát Dr. Joseph Frings kölni bíboros érsek 1964-ben építtette, annak érdekében, hogy hatékonyan közreműködhessenek a magyar menekültek befogadásában és megsegítésében.

Mindszenty József, (1892-1975, Magyarország bíboros hercegprímása) 1973 április 29-tól május 1-ig és 1974 július 15-én tett Köln-i látogatása emlékére a lelkes kölni hívei márvány táblát avattak, a bíborost ábrázoló domborművel egyetemben.

(Foto: www.buod.de)

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Magyarok Nagyasszonya mozaik

GPS: 41° 53′ 40.7″ N 12° 28′ 10.3″ E
Cím: Via Giulia 1., Róma, 00186

A Római Magyar Akadémiának helyet adó Falconieri Palota homlokzatán, egy befalazott bejárat ablaknyílása fölött látható a magyarok patrónáját, a Szűzanyát ábrázoló mozaik kép. A Szűzanya jobb kezében jogar, fején a Szent Korona, ölében a kis Jézus ül. A mozaikképet a Pápai Magyar Intézet vezetőjének megrendelésére Prof. Gaudenzi, a Szent Péter Bazilikában működő mozaik- műhely igazgatója készítette.

 

Jelenlegi helyére először akkor került, mikor az 1956-os forradalom kitörésének hírére a kommunista követségi dolgozók elmenekültek az épületből és az egész épületet átvette a Pápai Magyar Intézet. 1960. június 1-én éjszaka az Akadémia gondnoka eltávolította. Úgy tűnt, hogy a mozaik-kép elveszett, de hónapokkal később az Akadémia megbízottai átadták a Pápai Magyar Intézetnek. Az Intézet kápolnájának előterében lett elhelyezve, és csak a rendszerváltás után, 1991. április 12-én került vissza eredeti helyére.

Deák Nóra (MEVE)

Magyar szürkemarha-szobor a Húshídon – Nürnberg

GPS: 49.4529145 11.0767775
Cím: Fleischbrücke, Nürnberg, Németország

A középkor óta tízezres nagyságrendben terelték a magyarországi legelőkről, pusztákról széles marhahajtó utakon a betegségekkel szemben ellenálló szilaj szürke marhát Németország felé. A városok határaiban bérelt legelőkön legeltették őket, hogy a terelésből eredő súlyveszteséget visszapótolják, majd tömegesen a nagyobb német, bajor városok vásáraira és vágóhídjaira hajtották őket (Nürnberg mellett Regensburg, Erfurt, Augsburg stb.). A Pegnitz folyó partján álló régi vágóhíd kapuján eredeti szarvú szürkemarha-szobor őrzi ennek emlékét. A vágóhídra hajtás megkönnyítésére épült továbbá 1596-1599 között a Fleischbrücke (Húshíd). A vágóhíd portálja az ökörszoborral 1599-ben keletkezett, homokkőből készült, illetve a szarv eredeti ökörszarv. 1974 óta műemléki védelem alatt áll. A szobor talapzatán aranyozott latin felirat áll: „Omnia habent ortus suaque in crementa sed ecce quem cernis nunquam bos fuit hic Vitulus“  (Ford: Mindennek megvan a maga kezdete és gyarapodása, de nézd: ez az ökör itt sosem volt borjú.)

Molnár Gergely

Magyar utcanevek – Nürnberg

GPS: 49.4333813 11.0830009
Cím: Ajtoschstrasse, Gyulaer Strasse, Budapester Strasse, Budapester Platz, Nürnberg, Németország

A leghíresebb nürnbergi művész, Ajtósi Dürer születésének 500. évfordulója előtt tisztelegve 1971-ben a város a Maffeiplatztól nem messze több utcát és teret nevezett el magyar településekről.

Ajtós és Gyula települések egyébként is szoros kapcsolatot ápolnak a magyar származású művész kapcsán.

Molnár Gergely

Magyar vonósnégyes szobor

GPS: 52° 21′ 20.9″ N 4° 52′ 42.9″ E
Cím: Concertgebouwplein 2-10, 1071 LN Amsterdam, Hollandia

Az amszterdami Concertgebouw-ban áll egy szobor a ‘Magyar Vonósnégyes’ címmel. Alkotta: Ubo Scheffer, szobrászművész. Leleplezték: 1967. november 23-án.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Magyar-Német Emléktábla – Berlin

GPS: 52.518545,13.376069
Cím: 11011, Platz der Republik 1., Berlin
Alkotás, felavatás éve: 1991

A német törvényhozás épületének, a Reichstagnak az északi oldalán az egyedüli idegen nyelvű emléktábla magyarul és németül is emlékeztet az 1989. szeptember 10-ei határnyitásra, megköszönve Magyarország erőfeszítéseit az egységes Németország kivívásában és a demokratikus Európa építésében nyújtott segítségéért. Az 1991-ben felavatott tábla hasonmását egy évvel később, 1992-ben helyezték el a magyar Országgyűlés épületének falán.

A pontos szöveg a következő: „1989. szeptember 10. A magyar és német nép barátságának jelképeként, az egységes Németországért, a független Magyarországért, a demokratikus Európáért”.

Nagymihály Zoltán

Magyar leánykollégium emléktábla

GPS: 49° 22′ 10.2″ N 11° 41′ 0.4″ E
Cím: 83080 Oberaudorf, Klosterweg 20 – Karmelitenkloster

A Niederaudorf-Reisach-i kolostor falán a 1947-1951 között működő magyar leánygimnázium és kollégium emlékére 2012-ban avattak emléktáblát.

(Foto: ww.buod.de)

www.buod.de

Magyar kápolna – Utrecht

GPS: 52.090582 – 5.122455
Cím: Domplein 29, Utrecht, 3512 JE

Az Utrechti Egyetem főépülete (Domplein) és a Dóm között állt a XIX. század végéig egy kápolna, amelyet ´magyar kápolná´-nak neveztek. Itt tartották az utrechti magyar diákok istentiszteletüket. Erről emléktábla tanúskodik a magyar kápolna helyén levő kertben (a régi kerengőn), a jelenlegi templomkertben. A hollandiai magyarság az egyetemmel együttműködve 2001 március 29-én állította fel ezen emléktáblát.

1644-ben az Egyetem építtetett egy előadótermet, fent a „Pandhof” kerengő déli szárnyán (önnel szemben). Az orvosi fakultás használta ezt a „Theatrum Chirurgicum”-ot anatómiai előadások tartására valamint összejöveteli- és előadóteremként. 1722. november 30-tól az épületet magyarországi és erdélyi teológiai hallgatók rendelkezésére bocsájtották, akik a protestantizmus hazai elnyomatása miatt kerültek ide. A lelkészek és diákok minden vasárnap ebben az előadóteremben tartották istentiszteletüket. 1882-ben a Magyar Kápolnát restaurálási munkák miatt lebontották. 1956-ban, a magyar menekültek érkezésével újra megkezdődtek a vasárnapi református istentiszteletek Utrecht városában.

Csanád Márton

Magyar Kulturális Intézet Berlin

GPS: 52.521189,13.406678
Cím: 10117, Dorotheen Straße 12., Berlin
E-mail: collegium@hungaricum.de
Honlap: www.hungaricum.de
Intézményvezető: Can Togay János
Nyitva tartás:
iroda: hétfőtől péntekig 9-17 óra; kiállítások: hétfőtől péntekig 10-19 óra, szombat-vasárnap 14-19 óra; könyvtár: hétfőtől csütörtökig 14-18 óra, pénteken 11-15 óra

1924 októberében, a külföldi magyar intézetek sorában az elsők között jött létre a berlini Collegium Hungaricum. A Klebelsberg Kunó kultuszminiszter (1922-1931) által alapított intézmény először a Marienstraßén kapott helyet. Az új, Dorotheenstraße-i épületbe 1927 áprilisában költöztek be az első ösztöndíjasok. Igazgatói a 2. világháború végéig: Gragger Róbert (1924-26) – aki a Collegium Hungaricum létrehozásában óriási érdemeket szerzett –, Tamedly Mihály (1926-30) és Farkas Gyula (1930-45) voltak.

A Collegium Hungaricum ezután csaknem három évtizedig „parlagon” maradt. Saját ösztöndíjasokat és tudományos tevékenységet ugyan nem folytatva, de tevékenysége 1973-ban indult újra. A Magyar Intézet bérelt irodákban, a Karl Liebknecht Straße 9 szám alatt, az ún. Haus Ungarn-ban működött. Az épület 2007-ben költözött vissza az eredeti helyre (a magyar állam 1997-ben vásárolta vissza a telket), a Dorotheenstraße 12-be. Az új épületet – amely rendkívül modern, lehetőséget biztosít a „streetscreening” (utcai vetítés) használatára – a Schweger Assoziierte Gesamtplanung GmbH nevű iroda tervezte.

Az intézményt 2007 óta vezeti a jelenlegi igazgató, Can Togay János. A Berlini Magyar Intézet küldetésének a magyar érdekek kulturális érvényesítését tekinti.

Nagymihály Zoltán

Magyar kereszt (és kopjafák) – Kastl

GPS: 49° 22′ 10.2″ N 11° 41′ 0.4″ E
Cím: Klosterburg; 84556, Kastl, Németország

Dél-Bajorországi előzmények után 1957 és 2006 között öt évtizeden keresztül Burg Kastl egykori várkolostorában működött romantikus környezetben a németországi exilmagyar gimnázium. Emlékét Bajorország-szerte számos emléktábla őrzi, a szimbolikus emlékezet mégis máig a Kastl várhegyen összpontosul. A gimnázium egykori diákjai, a Kastl Alumni és más szervezetek részvételével minden év Pünkösdjén osztálytalálkozókat szerveznek.

A 2014. június 19-én, az Úrnapi Körmenet során felszentelt Magyar kereszt, előtte virágszőnyeg, mellette a Müller György és tanítványai által faragott, Burg Kastlt ábrázoló szárnyasoltár

A gimnázium tárgyi emlékei a világ számos pontjára szóródtak szét, többek közt az Alumni Szervezet tagjaihoz és a Lakiteleki Népfőiskolára, az irattár jelentős része pedig az Eichstätti Püspöki Levéltárban érhető el. Számos tárgyat őriz Müller György, a gimnázium egykori tanára is, aki utóbb – fafaragó és hagyományőrző is lévén – a gimnázium jelentős emlékhelyét alakította ki a főépület alatti függőkertben a maga által faragott kopjafákból, melyek a gimnázium tanárai és diákjai emlékére készültek (mintegy 15 db). A fafaragó legutóbbi alkotását, egy négy méter magas, másfél méter széles tölgyfa keresztet pedig 2014. Pünkösdjén szenteltek fel a templomban, majd 2014. június 19-én, Úrnapján helyezték el a kastl-i várhegy bejáratához, hogy az „exilmagyar” diákok fél évszázados híres gimnáziumának dicső múltját hirdesse.

Magyar vonatkozású kopjafák csoportja a Magyar Gimnázium alatti függőkertben

A munka az eredeti kereszt utódja, mely a kolostor bejáratánál harminc éve, 1983 óta dacolt az oberpfalzi időjárással. Müller György jelentős munkája továbbá a kastl-i gimnázium kápolnájának egykori triptichonja. A kapuszárnyas nagykaput formázó alkotás középpontjában a szálláskereső Szentcsalád látható a kastl-i gimnáziummal, mely a világ minden tájáról érkező magyar diákokat befogadó intézményt szimbolizálja. Jobbról a Magvető-ábrázolás a Jó Tanár, balról a Pásztor a Jó Nevelő jelképe. A 25 esztendeje készült alkotás megfaragásában a gimnázium négy országból érkezett négy magyar diákja működött közre.

Molnár Gergely

Magyar gályarab-prédikátorok emléktábla Vlissingenben

GPS: 51° 26′ 33.5″ N 3° 34′ 27.7″ E
Cím: Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen, Hollandia

2007 szeptember 24-én, hétfőn délután 2 órakor a vlissingeni Nagytemplomban emléktáblát lepleztek le azoknak a magyar gályarab-prédikátoroknak az emlékére, akiket Michiel de Ruyter admirális, a Holland Államtanács utasítására 1678-ban Nápolyban a gályarabságból felszabadított. A vlissingeni református gyülekezet a felszabadított lelkészeket utólag felvette saját volt lelkészei közé és az ő nevük most ott olvasható a vlissingeni egyház volt lelkészei sorában a templomban.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Magyar katonasír Pocking városában

GPS: 48° 24′ 1.4″ N 13° 18′ 4″ E
Cím: 94060 Pocking, Friedhofweg – Stadtfriedhof Ungarnfriedhof

A legnagyobb, második világháborús nyugati magyar katonatemető Bajorországban, Pockingban található.

www.buod.de

Mária Mennybevitele (templom)-Vianen

GPS: 51.994572 – 5.09029
Cím: Brederodestraat 2, Vianen, 4132 VP
Alkotás, felavatás éve: 1879

Árpád-házi Szent Erzsébet (Sárospatak, 1207. – Marburg, 1231. november 17.) II. András magyar király és merániai Gertrúd lánya volt. A magyar történelemben az egyik legkiemelkedőbb Árpád-házi szentként tartják számon. Házassága révén német nyelvterületen is igen ismert (Thüringiai Szent Erzsébet). Hollandiában mint Heilige Elisabeth van Hongarije ismerik és számos templom üvegablakán ábrázolják, köztük pl. a vianeni római katolikus templom ablakán.

Csanád Márton

Magyar gyalogos és huszárezred emléktábla

GPS: 49° 24′ 57″ N 8° 23′ 46.2″ E
Cím: 67117 Limburgerhof, Weinbietstraße – Im Park

Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezredek tiszteletére, akik a koalíciós háborúkban 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

www.buod.de

Liszt Ferenc sírja (Bayreuth)

GDP: 49° 56′ 32″ N 11° 33′ 52.1″ E
Cím: 95444 Bayreuth, Erlanger Straße – Alter Friedhof

Liszt Ferenc sírja Bayreuthban (1811-1886, zeneszerző, zongoraművész, karmester).

 

www.buod.de

Gazdag Zsuzsanna

Hágai Királyi Levéltár – 1956-os Forradalmi Zászló

GPS: 52° 4′ 50.9″ N 4° 18′ 22.4″ E
Cím: Noordeinde 68, 2514 GL Den Haag, Hollandia

A hágai Királyi Levéltárban őrzik azt a magyar forradalmi zászlót, melyet 1956-ban a magyar menekültek Juliana holland királynőnek nyújtottak át az utrechti Juliana Hal-ban. Ezt a zászlót a királynő ötévente a Hollandiai Magyar Szövetség rendelkezésére bocsátja a Forradalom és Szabadságharc emlékünnepén. A világon sehol másutt nem őriznek 1956-os forradalmi zászlót ilymódon, az ország legszentebb ereklyéi között.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Liszt Ferenc múzeum – Bayreuth

GPS: 49° 56′ 27.3″ N 11° 34′ 55.4″ E
Cím: Wahnfriedstraße 9, 95444, Bayreuth
Honlapcím: http://www.bayreuth.de/franz_liszt_museum_310.html
Alapítás éve: 1993, állomány: kb. 400 db dokumentum

A Liszt Ferenc-emlékház állandó kiállítását 1993. október 22-én, a zeneszerző 182. születésnapján nyitották meg. Alapjául a müncheni zongorista Ernst Burger mintegy 300 darabos kézirat-, kép- és nyomtatványgyűjteménye szolgált, melyet a Richard Wagner-alapítvány megvásárolt és kiegészített.

A borostyánnal sűrűn befutott elegáns villa bejáratánál a zeneszerző mellszobra található, mely Antonio Galli alkotása

A Richard Wagner lakóházának szomszédságában álló villa 5 terme Liszt teljes életútját és életművét bemutatja, kronologikus sorrendben, számos értékes dokumentummal és személyes tárggyal (pl. levelek, naplók, hangszerei, halotti maszkja).

Liszt Ferenc kedvenc zongorája az emlékház egyik termében

Többször töltött hosszabb időt itt a világjáró zeneszerző, majd 1886. július 31-én e házban hunyt el. Liszt sírja a mintegy 800 méterre található városi temetőben található saját halotti kápolnájában.

A zeneszerző halotti maszkja

 

Molnár Gergely

Liszt Daniel síremléke – Berlin

GPS: 52.5375661,13.3793417
Cím: Liesenstraße 8., Berlin, Németország

Liszt Daniel (1839-1859), az egyik legjelentősebb magyar származású zeneszerző, Liszt Ferenc és Marie d’Agoult grófnő harmadik közös gyermeke, egyben egyetlen fia volt. Daniel Berlinben nevelkedett, apjához hasonlóan ígéretes zongorista volt. A kiváló képességű fiú azonban inkább a jogi pályát választotta volna Eduard nagybátyja nyomán, de sajnos igen korán, húszéves korában meghalt tüdővészben.

 

Danielt 1859 végén döntötte ágynak tüdőbetegsége. Amikor Liszt Ferenc értesült fia betegségéről, Berlinbe utazott, és fia betegágya mellett maradt annak haláláig, december 15-éig. Liszt fiáért érzett gyászában komponálta 1860-ban az első gyászódát Les morts címmel, Lamennais abbé versére.

Szirmai Barbara

Dombormű az Utrechti Egyetem falán

GPS: 52.090530 – 5.121668
Cím: Domplein 29, Utrecht, 3512 JE

1936-ban felavatott nagy dombormű az utrechti egyetem főépülete bejárati folyosójának a falán (néhány lépésre attól a teremtől, amelyikben 1579-ben Hollandia függetlenségét kikiáltották), amely egy magyar  Bocskai-ruhás peregrinus diákot ábrázol, aki a debreceni református Nagytemplomtól az utrechti Dóm felé gyalogol. A dombormű emlékül szolgál a magyar peregrinusoknak, akik a XVII. századtól mindmáig nagy számban tanultak holland egyetemeken, s különösképpen Utrechtben. Felírás: “Sanguine Christi conglutinati sumus”, azaz “Krisztus vére által ötvöződtünk össze”.

Csanád Márton

Lehár Ferenc emléktábla (Passauban)

GPS: 48° 35′ 20.6″ N 13° 27′ 42.9″ E
Cím: 94034 Passau, Marktplatz 3

Zeneszerző, operettkomponista, karmester. Előadói pályafutását színházi hegedűsként kezdte, emellett egy katonazenekarban is játszott 1899-ig. Első zeneszerzői próbálkozásai kudarcba fulladtak, ezért átvette apja katona-karmesteri posztját, amelyet csak 1902-ben adott fel, amikor bemutatták első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett és meghatározta további munkásságának fő irányvonalát.

Az igazi elismerést azonban A víg özvegy (1905), a Luxemburg grófja és a Cigányszerelem (1910) hozta meg számára. Életének legnagyobb részét az osztrák fővárosban és rövid ideig Berlinben töltötte, itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. A századeleji operett egyik legkiválóbb képviselője, operettjeiben magas igényű kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkor már sablonossá merevedő bécsi operett stílusát.

wikipedia

Fotók: www.buod.de

Kurt Schwitter és Karl Jakob Hirsch emlékműve

GPS: 52.37149,9.73155
Cím: 30159, Klostergang 1., Hannover
Alkotó: Nádasdy János
Alkotás, felavatás éve: 1991

Ifj. Nádasdy János (1939) képzőművész-grafikus 1956 után hagyta el Magyarországot, és a ’60-as években telepedett le Hannoverben. Ezzel az alkotásával – amely a Leinéből különböző akciók során kiemelt tárgyakból készült (a tárgyak nevei egyébként szintén fel vannak tüntetve az emlékművön) – két hannoveri művésznek, Kurt Schwittersnek és Karl Jakob Hirschnek kívánt emléket állítani.

Az alkotáson szereplő szöveg magyarra lefordítva:

„E szobor azokból a tárgyakból készült, amelyeket a Leine-kastély és a Marstall-híd között a Leine (folyó) medréből szedtek ki. Az 1980-as, 1987-es és 1990-es akciókat két hannoveri modern művész emlékének ajánlották. Így emlékeztek Kurt Schwittersre (1887, Hannover-1948), a Merz-képek alkotójára és Karl Jakob Hirsch (1892, Hannover-1952, München) íróra, képzőművészre, újságíróra. A város polgárainak ajánlva: Nádasdy János.”

Nagymihály Zoltán

De Ruyter admirális és a magyar protestáns gályarabok emléke

GPS: 52° 22′ 12.7″ N 4° 53′ 42.6″ E
Cím: Nieuwe Kerk te Amsterdam

Kép: http://www.friends4rivers.hu/Szovegek_F4R_2/De_Ruyter_emlekere_3.htm

Az amszterdami ´Nieuwe Kerk´, az ´Új Templom´ (koronázási templom) kriptájában található Michiel de Ruyter admirális sírja. A sírbolt felett látható a magyarok piros-fehér-zöld szalaggal ellátott ezüst koszorúja hálás emlékezetül azért, hogy 1676-ban De Ruyter admirális a holland parlament megbízásából kiszabadított 26 magyar protestáns lelkészt a nápolyi alkirály gályáiról, akiket hitük miatt az ellenreformáció idején gályarabságra ítéltek. A sírkamra egyik kulcsa a Magyar Református Egyház Zsinatánál van. Amint ismeretes Debrecenben a református Nagytemplom mögött áll De Ruyter Admirális emlékoszlopa.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Kőrösi Csoma Sándor emléktábla (Göttingen)

GPS: 51° 32′ 4″ N 9° 56′ 5.9″ E
Cím: 37073 Göttinga, Weender Straße 31

Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842, nyelvtudós, könyvtáros és a tibetológia megalapítója) emléktábla az egykori Göttingeni lakóházának falán is megtalálható. 1816 és 1818 között a Göttingeni Egyetem angol ösztöndíjas hallgatója volt, két évet töltött a német városban, de már ekkor 13 nyelven beszélt a híres nyelvtudós.

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Kossuth Lajos emléktábla Drezdában

GPS: 51° 6′ 58.3″ N 13° 44′ 44.3″ E
Cím: 01109 Drezda-Hellerau, Ludwig-Kossuth-Straße 61

Drezdában, Kossuth Lajos emlékére a róla elnevezett utca 61-es számú parcellán emléktábla jelzi az 1848-49-es magyar szabadságharc emlékét, tisztelegve ezzel Kossuth Lajos emléke mellett a ’48-49-es szabadságharcban elhunytak előtt.

Foto: www.buod.de

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Kitelepítési, világháborús és áttelepülési emléktáblák – Ulm

GPS: 48.394686, 9.990008
Cím: Donauschwabenufer, Ulm, 89077, Németország

Az emléktáblák nagyjából hat éve lettek elhelyezve a városfalon, a városi kitelepülési és világháborús emlékmű szomszédságában. Főként délvidéki és baranyai testvérvárosok tábláiról van szó, ahová Ulm városából és annak környezetéből vándorolt el számos család a XVII-XVIII. században. A legtöbb tábla a háborúkban elesett német származású magyar katonáknak állít emléket, de van, amelyik a kivándorlást örökíti meg. A Németországban élő magyarországi németek országos szövetségének vezetője állíttatta a táblákat, annak jelképeként, hogy a mai napig nem felejtették el az elűzöttek, hol volt egykor a hazájuk, s hogy az ottmaradtakkal tartják a kapcsolatot.

Bechtold Róza Eszter

Kiss Edith utca – Berlin

GPS: 52.5066,13.4401
Cím: Edith-Kiss-Straße, Berlin, Németország, 10249

Berlin Kreuzberg-Friedrichshain városrészének vezetése 2014 februárjában Kiss Bán Edith, magyar festő- és szobrásznőről nevezte el a Mercedeseket gyártó német Daimler-Benz nagyvállalat berlini központjának utcáját. A budapesti születésű zsidó nőt a vállalat a második világháború alatt több hónapon át kényszermunkára vezényelte genshageni gyárában.

 

Kiss Bán Edith a kényszermunka alatt szerzett élményeit megrázó képekben festette meg, majd 1966-ban Párizsban öngyilkos lett. Az utcanévtábla átadásakor 30 festményt kiállítottak a festőnő deportálás ciklusából az új berlini Daimler irodaházban.

Szirmai Barbara

Innsbruck-i Magyar Ház

GPS: 47° 16′ 36.1″ N 11° 24′ 5.7″ E
Cím: 6020, Richard Wagner Strasse 3.
Honlapcím: www.magyarhaz.at

Az időközben „Magyar ház”-ként ismert diákotthon a Richard-Wagner utcában sokrétű feladatot lát el. A Házat a tiroli tartomány és Innsbruck városa műemlékké nyilvánította.

A ház elsősorban ideális lakóhelyként szolgál az egyetemisták és a fiatal akadémikusok számára az itt eltöltött tanulmányaik, szakmai gyakorlatuk alatt.

Továbbá otthont nyújt az olyan tiroli magyar egyesületeknek, mint a Magyar Diákok és Akadémikusok Innsbrucki Szövetsége, az Innsbrucki Magyar Cserkészcsapat, a Magyar Egyházközösség, valamint „Pax Romana” mozgalom és lehetővé teszi a klubhelyiségekben a kulturális, társasági és vallási tevékenységek gyakorlását.

Ünnepi eseményekre, művészeti kiállításokra és kellemes összejövetelekre is kiválóan alkalmas helyiségek állnak rendelkezésre.

(Képek: Tóth András)

Leírás: www.magyarhaz.at

Gróf Leiningen-Westerburg Károly emléktábla

GPS: 50° 16′ 46.5″ N 8° 48′ 7.2″ E
Cím: 61194 Niddatal-Ilbenstadt, Im Kloster

Gróf Leiningen-Westerburg Károly emléktáblája szülőházán Ilbenstadtban. A 13 aradi vértanú tábornok egyike, akiket az 1848-49-es szabadságharc leverése után 1849. október 6.-án kivégeztek.

(Foto: www.buod.de)

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Gragger Róbert síremléke – Berlin

GPS: 52.458396,13.286203
Cím: Königin-Luise-Straße 57., Berlin, Németország

Gragger Róbert (1887-1926) filológus, kultúrdiplomata a berlini Humboldt Egyetem Magyar Intézetének (1916) és a Collegium Hungaricum Berlinnek (1924) volt alapítója és első igazgatója. Gragger Róbert nevéhez fűződik a legrégebbi, magyar nyelven fennmaradt vers, az Ómagyar Mária-siralom felfedezése is, amely az egyik legrégebbi nyelvemlékünk is. A Gragger által alapított és szerkesztett „Bibliographia Hungarica” 1923-tól a külföldön megjelent magyar vonatkozású könyveket gyűjtötte. A mai berlini Collegium Hungaricumon belül működik a róla elnevezett Gragger Intézet, amely névadója szellemiségéhez hűen a hungarológia folyamatos jelenlétét szeretné biztosítani mindennapi munkájában.

Gragger Róbert síremléke a berlini „Friedhof Dahlem” temetőben található. A sírján a következő német nyelvű feliratot olvashatjuk: „Ungarn und Deutschland galt seine Arbeit und seine Sehnsucht”, melynek jelentése: „Magyarország és Németország jelentették a munkáját és a szenvedélyét”, amely jól jellemzi Gragger életművét.

Szirmai Barbara

Gizella királyné sírja – Passau

GPS: 48° 34′ 27.3″ N 13° 28′ 18.4″ E
Cím: Jesuitengasse 94032, Passau, Németország

A 8. századi gyökerekkel bíró Niedernburg Kolostor temploma

Gizella királyné sírboltja a 15. század óta jelentős magyar búcsújáró hely, mely a Passau óvárosának szívében, a három folyó összefolyásánál található Niedernburg kolostorban található. A kolostor életére is jelentős hatással volt a magyarországi üldöztetések között itt letelepedő apátnő tevékenysége. A 740-ben alapított kolostor többször átépített templomának falán kétnyelvű emléktábla látható magyar szalaggal átkötve, magyar nyelvű felirata: „Ezen ősi templom falai között nyugszik Boldog Gizella – bajor hercegnő, Szent István felesége, az első magyar királyné, a niedernburgi kolostor apátnője.”

A templomkapu melletti emléktábla

A templom jobb oldalhajójában, elöl található egy oldalkápolnában a királyné sírja, mely jelen formájában talán a középkor végéről származik, díszes gótikus kivitelezésben,az árkádok mögött látható a kiemelt koponya és végtagcsontok, melyeket a 2000-ben történt ünnepélyes újratemetés előtt restauráltak. A csontok 20. század eleji régészeti feltárása során kiderült, hogy Gizella 60-70 év körüli, karcsú, magas nő volt. A sírbolt márvány fedőkövén turulos címerábrázolás. A sír felett, jobb kéz felé Gizella és Szent István díszes, aranyozott ereklyetartói találhatók vitrinben. A templomban megtalálhatók továbbá Szent István, Boldog Gizella, Szent Erzsébet, Szent Hedvig különböző korokból származó szobrai. Az oldalkápolna összmagyar zarándokhely-jellegét erősíti a falon elhelyezett magyar címer, valamint a waldwerkei gimnázium emléktáblája, felirata: „A Waldwerkei Magyar Gimnázium emlékére. Az ötödik osztály szövetség tagjainak 40 éves találkozója alkalmából. Passau 1989. aug. Wald-Werke 1946-51.”

A szépen felújított gótikus sírbolt

A templomban rendszeres magyar misék vannak, napjainkban is jelentős zarándokhely, amit számos magyar koszorú és emlékkönyvi bejegyzések sokasága is jelez. A sírnak díszruhás magyar őre is van.

A magyar címer az oldalkápolnában

A kolostorhoz tartozó közösségi tér jelenleg a passaui magyarság kezelésében áll, a 2013-as dunai rekordárvíz miatt, melynek során a templomban is térdig állt a víz, még zajlanak a szárítási és helyreállítási munkák. – Passauban gimnáziumot és utcát is neveztek el az első magyar királynéról.

A Wald-Werkei Magyar Gimnázium emléktáblája

Molnár Gergely

Gizella királyné-ereklye – Regensburg

GPS: 49° 1′ 11.9″ N 12° 6′ 0″ E
Cím: Dompfarrkirche Niedermünster, Niedermünstergasse 3., 93047, Regensburg, Németország

Boldog Gizella királyné valószínűleg a Regensburg közelében található Bad Abbachban született, illetve Bajorországba tért vissza Szent István király halálát követően. Bajorországban ezért jelentős tisztelet övezi a királynét, s újabban a passaui sírbolton kívül másutt is terjed a rá való emlékezés. A regensburgi Niedermünster plébániatemplomban például a királyné ereklyéit tartalmazó modern művészeti ereklyetartóját helyezték el a templom bal oldalán található királysír felett.

Az ereklyetartót a templomhajó bal oldalfalán helyezték el

Az ezüstsugaras alapú emailmunka Johanna Andrä művésznő alkotása, stilizált, megfelezett templomhajót ábrázol, melyen a négy evangélista szimbólumai mellett (ember, oroszlán, bika, sas) a Szent Istváni korona és a Gizella-kereszt láthatók. A királyi pár és származási országaik összetratozását a kék-fehér és a piros-fehér-zöld színvilág fejezi ki.

Az ereklyetartó stilizált motívumai és modern, nemzeti utalásokat tartalmazó színvilága

 

Molnár Gergely

Fürth-i Magyar Katonasírok

GPS: 49° 29′ 9.3″ N 10° 59′ 24.9″ E
Cím: Städtischer Friedhof, Fürth, Erlanger Straße 97., R parcella (II. Weltkrieg), 90765, Fürth, Németország

A fürth-i városi temető R parcellájában mintegy 300, a környéken a II. világháború éveiben hősi halált halt szövetséges honvéd sírja található. Köztük 6 db magyar vonatkozású sír is:

– Sidlo Jenő (1909. 08. 08. – 1945. 08. 09.) (175. sír)

– Tímár Ferenc (Ismeretlen – 1945. 08. 08.) (153. sír)

– Szabó Károly (Ismeretlen – 1945. 08. 11.) (145. sír)

– Török János (1918. 04. 24. – 1945. 08. 09.) (128. sír)

– Nagy Sándor (1910. 02. 28. – 1945. 08 09.) (129. sír)

– Rácz József (1927. 02. 27. – 1945. 06. 25.) (16. sír)

A parcellában álló valamennyi sír egységesített, stilizált: a sima fűszőnyegből sűrű sorokban emelkednek ki a betonból formázott keresztek, rajtuk fémplakett domborított réz betűkkel.

Az R parcella a Südeingang közelében, a temető Pegnitz folyó felőli oldalán található.

Molnár Gergely

Faragott emlékmű a volt magyar gimnázium falán (Kastl)

GPS: 49° 22′ 10.2″ N 11° 41′ 0.4″ E
Cím: 92280 Kastl, Klosterburg

A faragott emlékművel az ott tanuló volt magyar diákokból álló alumni közösség állít emléket Kastl városának, amiért az 1956-os forradalom és szabadságharc után új otthont biztosított a magyar gimnazistáknak. Az emlékművek felavatására 2008-ban került sor.

(Foto: www.buod.de)

www.buod.de

Érsekcsanád hajó (Dunai Hajózási Múzeum)

GPS: 49° 1′ 15.4″ N 12° 5′ 58″ E
Cím: Thundorferstraße /// Marc-Aurel-Ufer, 93047, Regensburg, Németország

Eredetileg Ruthof néven épült 1922-ben Regensburgban a Bayerischer Lloyd részére. 1944-ben Érsekcsanádnál aknarobbanás következtében elsüllyedt, 1957-ben a MAHART kiemeltette, 1958-ban újpesti hajógyárában újraépíttette. Új neve Érsekcsanád lett.

1975-ben selejtezték, majd a regensburgi Donau-Schifffahrts-Museum 1979-ben megvásárolta, négyéves munkával restaurálta, 1983 óta múzeumhajóként kiállítás működik benne, a regensburgi Duna-part legelegánsabb részén, a belvárosi kikötőben, a dóm alatt állították ki. Gőzgépe és dízelmotorja egyaránt működőképes, alkalomadtán be is indítják. Benne számos dioráma, makett, hajózási tárgy mutatja be a dunai hajózás történetét. Hossza 61,5 m, szélesség 7,9 m, legnagyobb merülés 1 m, gépteljesítmény 800 LE.

 

Molnár Gergely

Duna forrás emléktábla

GPS: 47° 57′ 6.5″ N 8° 30′ 8.7″ E
Cím: 78166 Donaueschingen, Fürstenbergstraße – Donauquelle

Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az európai népek sorsát összekötő folyam. Az emléktáblán található felirat magyar és német nyelven emlékezik meg a Duna, mint a természet egyik kincséről, amely nekünk, magyaroknak 1100 év mindennapi vendégünk.

Az emléktáblára felvésett áldás: „Isten áldja meg a helyet ahol ered!”

(Foto: www.buod.de)

www.buod.de

Cserkészpark – Kastl

GPS: 49° 22′ 31″ N 11° 39′ 45.3″ E
Cím: Mennersberg 8. 92280, Kastl, Németország

A Nürnbergtől 50 km-re keletre található Kastl egykori magyar gimnáziuma mellett a KMCSSZ I. kerület bajorországi cserkészparkja miatt is fontos helyszíne a magyar életnek. A mintegy 30 éve a KMCSSZ tulajdonában és használatában álló cserkészpark a nyugat-európai magyar cserkészélet legfontosabb helyszíne, minden évben számos kerületi és csapattábor helyszíne, valamint visszatérő programoknak ad helyet (pl. vezetőképzés, akadályverseny).

A cserkészpark tűzrakó pagodája a cserkészliliommal

A festői dombok közt elhelyezkedő, mintegy 420-450 m tengerszint feletti magasságú terület mintegy felét jó minőségű rét, kaszáló, másik felét fenyves és lombhullató erdők teszik ki. A park bejáratánál található a két nagyobb lakószobával, több vezetői szobával, raktárakkal, étkezővel, konyhával, vizesblokkokkal felszerelt, számos értékes magyar cserkész vonatkozású emlékkel felszerelt, ám felújításra szoruló központi ingatlan (Farkastanya), feljebb pedig egy ácsolt pagoda füstkürtővel (tűzrakó és étkező céljára). Tervezik az épület fűtőrendszerének rekonstrukcióját, zöldítését, valamint egy erdei kápolna építését. Jó a kapcsolat és raktárhelyiségek bérlése történik a környékbeli állattartó tanyákon.

A Farkastanya névadójának, Kisbarnaki Farkas Ferencnek emléktáblája a házban

 

Molnár Gergely

Celle katonai temető

GPS: 52° 36′ 29.1″ N 10° 2′ 0.7″ E
Cím: 29221 Celle, Ententeich – Waldfriedhof

A cellei Erdei temetőben (Waldfriedhof) egy parcellában nyugszanak azok a magyar katonák, akiket 1945. február 22-én ért bombatámadás a város vasútállomásán. A 116 hősi halottat 1945. február 24-én temette el Kápolnai Jenő tábori lelkész. A parcellában nyugszik még 6, a városi kórházakban elhunyt magyar katona.

A halottak neveit Berdó Ferenc főtörzsőrmester irányításával rávésték egy Turán típusú páncélos csapóajtóra, majd e helyett egy 1 méter magas kőkeresztet készítettek, amelyet a zászlóalj parancsnoka, Muraszombathy Pál alezredes sírja elé állítottak. A kereszten a következő felirat olvasható: „116 MAGYAR HONVÉD, 1945”.

Nagymihály Zoltán

Budapest utca – Berlin

GPS: 52.505964,13.342134
Cím: 10787, Budapester Straße, Berlin

A Budapester Straße a Berlin Tiergarten és Charlottenburg városrészeit köti össze. 1925. április 22-én nevezték el a Kurfürstendamm északi, a Vilmos császár emléktemplomával kezdődő részét Budapestről. 1965-ben a Kurfürstenstraße egy részét is hozzácsatolták. Az utca a berlini állatkertet és Charlottenburgot köti össze. 1998 óta Budapest belvárosa és Berlin Charlottenburg kerülete testvérkerületek.

Nagymihály Zoltán

Budapest címer (Ofen-Pest) – Ulm

GPS: 48.396825, 9.993380
Cím: Marktplatz 1., Ulm, 89073, Németország

Az ulmi városháza rendkívül színes, freskókkal és szobrokkal tarkított épület. A városház főhomlokzatán azoknak a városoknak a címerei szerepelnek, amelyekkel Ulm aktív kereskedelmi kapcsolatot ápolt. Így kapott helyet Bécs alatt Budapest, azaz Ofen-Pest címere is. Természetesen akkoriban a két város még nem volt egyesítve, tehát ilyen értelemben nem Budapestről van szó, hanem külön Budáról és Pestről, ezért szerepel kötőjellel, Buda-Pest.

Bechtold Róza Eszter

Bolyai Farkas emléktábla

GPS: 51° 31′ 50.3″ N 9° 56′ 10.1″ E
Cím: 37073 Göttingen, Kurze Straße 2

Bolyai Farkas (matematikus, 1775-1856) a nem euklideszi geometria egyik megalapítója, emléktábla Göttingen városában található, ugyanis Bolyai göttingeni évei alatt kezdett el foglalkozni Euklidész tételével, kutatásait 1804-ben sikerült összefoglalnia.

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Bóly utca – Heroldsberg

GPS: 49° 31′ 38.5″ N 11° 8′ 56.3″ E
Cím: Bolystraße 90562, Heroldsberg, Németország
Honlapcím: http://www.heroldsberg-boly.de/

A Nürnbergtől északra eső Fränkische Schweiz és Oberfranken (Felsőfrankföld) területén az utóbbi években számos település választott magának magyar testvértelepülést. 2007-ben Heroldsberg lett a 4.000 lakosú Bóly testvértelepülése. Ennek emlékére éves rendszerességgel rendeznek kölcsönös látogatásokat a kisvárosok polgárai, a testcérvárosi kapcsolat ünnepén pedig Heroldsbergben bólyiak által ajándékozott szőlőtőkéket ültettek el (hiszen a Dél-Dunántúlhoz hasonlóan a Frank Svájc is neves borokat termő terület). A vasútállomás közelében utcát is neveztek el (Bólystraße), valamint létezik Partnerschaftsplatz nevű település is a kisvárosban. A magyar-frank kulturális kapcsolatok egyik központja a kisvárosban található, Spitz János és családja által üzemeltetett magyar vendéglő, a Goldener Anker, ahol rendszeresen magyar-német dalestekre, illetve magyaros gasztronómiai eseményekre kerül sor (Oberer Markt 19).

Szőlőültetés a partnerség felvételének napján 2007-ben

 

Molnár Gergely

Altenfurti kápolna

GPS: 49.4065094 11.164217
Cím: Altenfurter Straße 48., Nürnberg, Németország
Honlapcím: http://www.rundkapelle-altenfurt.de/

Az Altenfurti kápolna Nürnberg délkeleti Altenfurt városrészének szélén áll, gyönyörű 11. (más források szerint 12.) századi román stílusú körtemplom, a város legrégebbi vallási emléke, a középkorban Aachen felé igyekvő magyar zarándokok rendszeresen betértek ide imádságra; Szent Erzsébet jelenléte is bizonyítható benne: Árpád-házi szentünk a környékben tartózkodása idején (Bamberg, Pottenstein) többször imádkozott benne.

Molnár Gergely

Albrecht-Dürer szobor és emlékplakett – Nürnberg

GPS: 49.4559473 11.0759901
Cím: Albrecht-Dürer-Platz, Nürnberg, Németország

Dürer emlékét több szobor (és nevükben középületek, utcák) is őrzik a városban. Az Albrecht-Dürer-tér centrumában áll a művész 1840-ből származó bronzszobra, Christian Daniel Rauch vázlata alapján  Jacob Daniel Burgschmiet készítette. A szobor Németország első művészszobra volt. A szobor készítését Ludwig bajor koronázóherceg rendelte el, az emlékmű alapkövét a művész halálának 300. évfordulóján helyezték el, 1828. április 7-én. 1840. május 21-én leplezték le. A tér egyik épületének falán lévő Dürer-plakett ugyancsak 1840-ből származik.

 

Molnár Gergely

Albrecht Dürer síremléke – Nürnberg

GPS: 49.4587479 11.06274
Cím: Am Johannisfriedhof (Johannisstraße), I / 0649, Nürnberg, Németország

Nürnbergben található Ajtósi Dürer sírja, a középkori St. Johannis-temetőben. A sír az evangélikus temetői  templomtól nyugatra, egy tekintélyes tuja tövében található. 1528. áprilisi halála és 1681 között egy egyszerű fémlap alatt, melyet apósa készíttetett, mígnem  Joachim von Sandrart a düledező sírt felújíttatta. Latin felirata : „Qvic quid Alberti Dvreri mortale fvit, svb hoc conditvr tvmvlo emigravit, VIII. IDVS Aprilis”. Magyarul: „Mindaz, ami Albrecht Dürerből halandó volt, e domb alatt van eltemetve. ” 1828-ig, a Dürer-ház emlékkiállításának létrehozásáig sírja nemzetközi zarándokhelynek számított. Egyes újabb kutatások szerint hamvait elrabolták.

Molnár Gergely

Albrecht Dürer háza Nürnbergben

GPS: 49° 27′ 25.9″ N 11° 4′ 26.4″ E
Cím: 90403, Albrecht Dürer Strasse 39., Nürnberg, Németország

Ajtósi Albrecht Dürer (1471–1528, festő) háza, sírja felirattal és szobra Nürnbergben. Ősei a Gyula melletti Ajtósról származtak, Id. Albrecht Dürer 1455. március 11-én, 28 évesen érkezett Nürnbergbe.

 

A reformáció Németországának egyik legnagyszerűbb művésze, festő, grafikus, könyvkiadó és művészetelméleti író egy személyben, a német reneszánsz legismertebb képviselője hazájában és külföldön egyaránt.

dr. Tóth András

A bambergi lovas – Bamberg

GPS: 49° 53′ 26.5″ N 10° 52′ 57″ E
Cím: Domplatz 5; 96049, Bamberg, Németország

A bambergi dóm északi oldalán, a keleti kórusfeljáró melletti oszlop szobortartóján található a „bambergi lovas” néven híressé vált szobor. Több régi és újabb kutatás szerint is Szent István királyt ábrázolja, aki a dóm alapítójának, II. Henriknek sógora volt. (A dóm építése idején ráadásul Szent Erzsébet jelenléte is kimutatható a városban.) Eszerint Ekbert püspök állíttatta volna a magyarok iránti hálából, akik közben jártak a pápánál megmeneküléséért. Több vélemény szerint a lovasszobor nyerge jellegzetes magyar forma. Más kutatók szerint viszont Nagy Konstantin szobra, mivel vele szemben korábban Szilveszter pápa szobra állott.

A szobor több homokkőtömbből készült 1225-1237 között, melyeket utólag illesztettek össze. Mérete 200x64x228 cm, stílusa gótikus, eredetileg színes lehetett, alkotója ismeretlen. Erélyes, jellegzetes középkori lovagot jelenít meg. (A nemzeti szocialisták ezért a 20. században felhasználták ideálképeikhez.)

Molnár Gergely

’56-os elesettek kopjafája (Hessen)

GPS: 50° 7′ 19″ N 8° 37′ 16.7″ E
Cím: 60487 Frankfurt-Rödelheim, Ludwig-Landmann-Straße 365

Kopjafa Majna-Frankurtban az 1956-os magyar szabadságharc és annak hősei emlékére.

(Foto: www.buod.de)

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Visitini Magyar kápolna

GPS: 45° 51′ 53.9″ N 13° 33′ 52″ E
Cím: 34070 Visintini Gorizia, Olaszország

A magyar emlékek útját járva Visintinibe is megéri ellátogatni, itt található ugyanis az a Magyar kápolna a magyar területekről sorozott 17-es közös hadosztály egykori temetőjével szemben kezdték építeni még az első világháború alatt, de nem tudták befejezni.

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

 

Csak 2009-ben adódott erre lehetőség. Igazi magyar zarándokhely. Szemben a Vallone-völgyben lévő temetőt az 1930-as években felszámolták, az áttemetések tisztázatlanok.

Türr István mellszobra (Róma)

GPS: 41° 53′ 34.9″ N 12° 27′ 37.3″ E
Cím: Passeggiata del Gianicolo, Roma, Gianicolo
Alkotója: Csikszentmihályi Róbert
Alkotás, felavatás éve: 1999.09.29.

A Gianicolo dombon, Róma egyik legszebb pontján áll a Garibaldi téren Garibaldi, a nagy olasz szabadsághős lovasszobra. A szobor körüli parkban számtalan márványszobor áll. Olyan személyek szobrai, akik a hazáért, szabadságért és Róma fővárossá emeléséért harcoltak. Már 1948-ban, a magyar szabadságharc 100. évfordulóján felmerült, hogy valamelyik kiemelkedő magyar szabadságharcos szobra is szerepeljen a szoborparkban. Kossuth Lajosra gondoltak, de ő a Róma felszabadításáért vívott harcokban nem vett részt, ezért elvetették a gondolatot.

1997-ben a Római Magyar Akadémia kezdeményezte, hogy Türr István – aki Garibaldi hadsegédje, majd tábornoka, Nápoly első kormányzója, altábornagy volt – kapjon szobrot a Gianicolo-n. Végül a római önkormányzat úgy döntött, hogy bár ő sem vett részt Róma felszabadításában, de szorosan kötődik személyisége Garibaldihoz és az olasz-magyar együttműködés terén igen jelentős szerepe volt, ezért méltó arra, hogy szobra felállításra kerüljön. Csíkszentmihályi Róbert a megalkotója, a mellszobrot 1999.09.29-én avatták fel. A szobor alatti felirat magyarul:

TÜRR ISTVÁN TÁBORNOK A MAGYAR GARIBALDISTA

Deák Piroska (MEVE)

Türr István emléktábla (Nápoly)

GPS: 40° 50′ 11.9″ N 14° 14′ 55″ E
Cím: Piazza del Plebiscito, Nápoly
Alkotója: Varga Tamás
Alkotás, felavatás éve: 2002.

A Piazza del Plebiscito-n a Királyi Palotától (Palazzo Reale) jobb kéz felől találjuk a Prefektúra épületét. Az épületben volt a székhelye Türr Istvánnak, a város első kormányzójának.

A bajai születésű Türr István (1825-1908), az oszták hadsereg egykori katonája részt vett a sziciliai Marsalában Garibaldi szárnysegédjeként a nevezetes „Ezrek” partraszállásánál. Garibaldi Palermo elfoglalása után tábornokká, majd Nápoly elfoglalása után a város kormányzójává nevezte ki 1860-ban. A Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma és Nápoly városa 2002. június 21-én a kormányzó emlékére emléktáblát állított az épület bal oldalán, mely Türr Istvánt kettős arcképen ábrázolja. A táblán olasz és magyar nyelvű felirat olvasható.

Deák Piroska (MEVE)

Szent Péter Bazilika magyar zarándoklat emléktábla

GPS: 41° 54′ 7″ N 12° 27′ 25.3″ E
Cím: Piazza San Pietro, Vatikan, 00120

A Szent Péter Bazilika sekrestyéjébe vezető folyosó jobb oldalfalára a szent évben, 2000 október 8-án a magyar nemzeti zarándoklat alkalmával helyeztek el a márvány emléktáblát, Paskai László bíboros-prímás áldásával. „A latin nyelvű felirat emlékeztet rá, hogy itt állt 1030-tól 1776-ig az a zarándokház, amelyet Szent István, a magyarok első királya az apostolfejedelmek sírjához zarándokló magyaroknak építtetett, és utal Szent Istvánnak a„II. Szilveszter Pápától kapott koronával megkoronázása 2000. jubileumi évére is, melynek alkalmából került a tábla felállításra.

Deák Piroska (MEVE)

Szent István Ház (Róma)

GPS: 41° 51′ 41.2″ N 12° 26′ 17.5″ E
Cím: Via del Casaletto 481., Róma, 00151

Szent István király a Szentföldre és Rómába zarándokoló magyarok védelme, szálláslehetőségének biztosítása és lelki gondozása érdekében megszerezte a Szent Péter bazilika tövében álló Szent István első vértanú tiszteletére szentelt San Stefanino templomot. Emellette zarándokházat építtetett és fenntartására alapítványt hozott létre. A Szent Péter Bazilika 1776 évi átépítésekor azonban VI. Piusz pápa lebonttatta a magyar templomot és zarándokházat és elrendelte új sekrestye megépítését. A Szentszék 7500 scudo kártalanítást adott a Collegium Germanicum-Hungaricumnak azzal, hogy gondoskodjanak a magyar zarándokokról, ez azonban az akkori zavaros időkben nem valósulhatott meg.

1927-ben a római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet biztosított szállást a Falconieri Palotában a magyar ösztöndíjasok és kutatók számára.

1946. június 20-án, a zarándokház lebontásának 170. évfordulóján Mindszenty József sikertelenül tett kísérletet XII. Pius pápánál a tituláris templomául megkapott Santo Stefano Rotondo melletti egykor pálos kolostor megszerzésére a célból, hogy belőle magyar zarándokházat alakítsanak ki.

Az 1956-os forradalom idején a Magyar Akadémia kommunista alkalmazottjai elmenekültek. A kiürült helyiségekbe Zágon József prelátus és Mester István, a Pápai Magyar Egyházi Intézet vezetője 25 menekült magyar egyetemistát költöztetett be, akik egy évig tartózkodtak az épületben. 1964-ben a kommunista rezsim és a Szentszék közötti részleges megállapodás alapján a Vatikán Magyarországról küldött személyeket nevezett ki a Pápai Magyar Intézet élére.

 

A volt emigráns lakók számára új házat kellett keresni. Zágon József és Mester István gyűjtést indítottak és az eladott kollégium árát hozzátéve megvették a telket. Fáy Erzsébet vállalta az építkezés költségeit, aki menekült magyar volt, éveken át ápolta Oliver Duncan angol lordot, és nagy vagyont örökölt tőle. Az ünnepélyes alapkőletétel 1966. november 19-én, Szent Erzsébet napján, a ház felavatása 1967. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén történt.

Mindszenty József bíboros 1971. október 2-i látogatásakor ezt írta a Ház emlékkönyvébe: A magyar katolikus egyház megvalósult álma boldogsággal tölt el.

Deák Piroska (MEVE)

Sissi emlékkő – Cap-Martin

GPS: 43° 45′ 14.9″ N 7° 28′ 46.7″ E
Cím: Cap Martin, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, Franciaország

Erzsébet magyar királyné gyönyörű kilátású emlékhelye, nyaralóhelye, szállodája kereshető fel Cap Martin-ben (Márton-fok) az Azúrparton.

 

1898 évi szeptember 10-i tragikus halálát követően két évvel egy gránit emlékoszlopot is állítottak a szálloda mellett, amelyen az osztrák császári és magyar királyi címer is látható. Alatta a felírat magyar fordításban: „ Erzsébet Ausztria császárnéja, Magyarország királynéja Márton-foki tartózkodása emlékére” majd egy kilenc-soros idézet következik, amelyben az uralkodónő oltalma alá helyezik a környező ligetet. A környék lakói szívesen látták, hogy az uralkodónő ezt a helyet választotta.

A királyné 1894-ben, 1895-ben, 1896-ban, 1897-ben is itt töltötte a téli évadot.

Messik Miklós (MEVE)

Római Magyar Akadémia

GPS: 41° 53′ 40.7″ N 12° 28′ 10.3″ E
Cím: Via Giulia 1., Róma, 00186

A palota a XVI. század közepén épült, 1574-ig a Ceci család birtokában volt. 1606-ig az Odescalchi, rövid ideig a Farnese család, majd 1638-ban a Falconieri család tulajdonába került. Orazio Falconieri bízta meg a barokk építészet legnevesebb mesterét, Francesco Borrominit az épület átalakításával. A Borromini-loggiát 2009 óta láthatjuk eredeti állapotában az épület legfelső szintjén.

Az épületet 1927-ben hatmillió líráért vásárolta meg a magyar állam, és létrehozta benne a Magyar Királyi Akadémiát, mely három szekcióból állt: Magyar Történeti Intézet Magyarország történész kutatói részére, kollégium egyetemi hallgatók részére, művész-szálló, és negyedik szekcióként létrejött a Pápai Kollégium fiatal magyar papok számára.

A Magyar Történeti Intézetet eredetileg Fraknói Vilmos nagyváradi kanonok saját költségén hozta létre a Fraknói Villában, majd 1912-ben átadta a magyar államnak. A Magyar Akadémia létrehozásában és a Falconieri Palotában elhelyezésében döntő szerepe volt Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszternek, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy hazánknak legyen reprezentatív épülete Rómában, amely kulturális és kutatási célokat szolgál.

A Római Magyar Akadémia keretében 1928-tól működő Papi Osztály 1936-tól belső igazgatásában önállóvá vált, és a palota teljes második emeletét foglalta el. 1940. július 16-án a Római Magyar Egyházi Intézetet XII. Piusz pápa”pápai” címmel ruházta fel. A hatalomra jutott kommunista diktatúra igyekezett az intézmény működését ellehetetleníteni, bizonyos esetekben az olasz karhatalmi szervek közbelépésére volt szükség. 1964. november 5-én a Szentszék és a Magyar Kormány részleges megállapodást kötött, melynek keretében az emigráns magyar papok az Intézetet átadták a Magyar Püspöki Kar képviselőinek, hogy posztgradulális teológiai tanulmányok céljából Magyarországról a püspökök ismét küldhessenek papokat. Az Intézet kápolnájában a falakat Prokop Péter freskói díszítik, a kápolna üvegablakai Hajnal János alkotásai.

Deák Piroska (MEVE)

Padovába menekült magyar diákok emléke

GPS: 45° 24′ 24.4″ N 11° 52′ 39.1″ E
Cím: Via 8 Febbraio 1848, 2, Padova, Olaszország

2006. május 3-án a milánói Magyar Főkonzulátus, a padovai Szt. István plébánia testvérkapcsolati bizottságával együttműködve, az 1956-os forradalom 50. évfordulójának emlékére nagysikerű kerekasztal-beszélgetést rendezett, mintegy 130 fős közönség előtt.

A rendezvényre Padova települési és kerületi önkormányzata védnökségével került sor az esztergomi Szt. Anna és a padovai Szt. István plébánia testvérkapcsolatai jegyében, figyelemmel a Padova-Esztergom testvérvárosi perspektívákra is. A plébánia az 1956-os forradalommal való szolidaritás jegyében kapta elnevezését, hiszen Padova akkori püspöke úgy döntött, hogy az első új plébániát egy magyar szentről nevezik el.

A megemlékezésen Okolicsányi Lajos 1956-os menekült, a Padovai Egyetem professzora adott történeti áttekintést és szemtanúi beszámolót, valamint Korsós Tamás főkonzul ismertette a rendszerváltozás óta eltelt időszakot, különös tekintettel az EU taggá válás 2. évfordulójára. A rendezvényen bemutatták a korabeli fotókból készült tablókiállítást, melyet előző vasárnap már kiállítottak a Szt. István templom előterében. A közönség soraiban a plébánia kerületének lakosai mellett jelen volt Pintér Lajos 1956-os menekült, Németh László tiszteletbeli konzul, a Pápai Magyar Intézet rektora, továbbá a Trivenetoi Magyar-Olasz Kulturális Egyesület képviselői, önkormányzati képviselők, valamint olyan személyiségek is, akik a forradalmat követően a Padovai Egyetemen segítették a befogadott, ott tanulmányokat folytató magyarokat.

Az egyetemen egy emléktábla is őrzi az 1956-ban elmenekült magyar diákok itt létét, amellyel hálájukat fejezik ki befogadásukért és köszönetet mondanak mindazoknak, akik biztosították számukra a továbbtanulás és tanulmányaik befejezésének lehetőségét.

A felirat magyar és olasz nyelven olvasható:

„Hazánkat, szeretteinket harminc éve hagytuk el, hogy az Alma Mater ölén szabadon lehessünk.

Ez évfordulón hálával emlékezünk mindazokra akik akkor befogadtak és szabad jövőt biztosítottak nekünk. – a menekült magyar diákok (1956-1986)”

Szöveg forrása: http://www.19562006.hu

Nápolyi Dóm magyar síremléke

GPS: 40° 51′ 7.6″ N 14° 15′ 32.3″ ECím: via Duomo 147. , Nápoly, 80138Alkotója: Pietro degli Stefani Alkotás, felavatás éve: 1599.

A nápolyi Dóm építése a XIII. században kezdődött I. (Anjou) Károly király megbízásából, mely fia, II. Károly idejében folytatódott, akinek felesége Árpád-házi Mária, V.István magyar király leánya volt. Gyermekeik közül Martell Károly, a magyar trónigénylő, felesége, Habsburg Clementia és a nagyapa, I. Károly síremléke található a Dómban. A síremléket Enrico Gusmann alkirály, Olivares grófja 1599-ben állíttatta fel, amikor ide helyezték az apszisból a királyi család hamvait. Az emlékmű emléktáblából és felette balról I. Károly, középen Klemencia, jobbról Martell Károly egész alakos szoborábrázolásából áll. Martell Károly szobra felett ill. a külső bejárat felett a négysávos címer látható. A főkaput II. Károly és Árpád-házi Mária uralkodása idején, a XIII. század végén készítették.

Deák Piroska (MEVE)

Magyar Golgota

GPS: 45° 53′ 32.7″ N 13° 30′ 0.6″ E
Cím: Gradisca D’Isonzo, Gorizia, Olaszország

Monte Saint Michele hegyén, a Magyar Golgota hegytető őrzi az I. világháborúban a Doberdói fennsíkon elesett magyar katonák emlékét. Belátni innen az egész Doberdó-fennsíkot, az olasz ágyúk, zászlók, emlékhelyek mellett pedig egy kicsi magyar táblán Keresztúry Dezső Sírverséből olvasható egy részlet a háborúban elesett magyar katonák emlékére: „Áldozatunk… Jóra parancs”

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

http://nagyhaboru.blog.hu

Magyar és olasz katonák hősi emléke

GPS: 45° 53′ 32.7″ N 13° 30′ 0.6″ E
Cím: Gradisca D’Isonzo, Gorizia, Olaszország

Az I. világháborúban harcoló olasz és magyar katonák emlékét együtt őrzi a doberdói fennsíkon, a háború alatt (1917-ben) emelt kőhalom, rajta egy szép felirattal: „olaszok és magyarok hősiesen küzdöttek egymással, és testvérekké lettek a halálban”. Ez a Doberdó egykori kulcspontjának számító magaslat központi emlékhelye.

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

 

Mellette egy szerény vaskereszt telis-tele nemzetiszínű szalagokkal állít emléket az itt harcolt budapesti 1-es honvédeknek.

http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

Liszt Ferenc emléktábla (Róma)

GPS: 41° 55′ 11.1″ N 12° 26′ 45.8″ E
Cím: Via Alberto Cadlolo 51, Roma, Monte Mario
Alkotás, felavatás éve: 1911. október 22.

Liszt Ferenc életének második szakaszában a vallás és Isten felé fordult, ezért Rómában a Szent Péter Bazilikától északra, a Monte Mario lábánál fekvő S. Rosario Kolostorba költözött. Döntésében az is szerepet játszott, hogy 1859-ben és 1862-ben súlyos csapások érték. Előbb fia Daniel, majd leánya Blandine hunyt el. Liszt befelé fordulóvá vált és magányra vágyott. 1863. június 20-án költözött be a kolostorba, és két kivétellel – vatikáni lakása és a Santa Francesca Romana kolostor – öt évig itt is maradt. A földszinten egy 20 nm-es cellát kapott egyszerű bútorokkal, az ablakból azonban csodálatos kilátás nyílt Rómára. Döntéséről ezt írta: „Az életem egyszerűsödik, gyermekkorom katolikus áhitata pedig rendes és rendező érzéssé vált”.

A kolostor külső falán, a templom bejáratától balra látható emléktáblát a Monte Márióért Társaság és a Történelem és Művészet Egyesület állította Liszt születésének 100. évfordulóján, 1911. október 22-én.

Az emlékművön olvasható szöveg:

„Ezen a magaslaton -ahonnan oly hatalmas látványa nyílik – a szépségnek és a történelemnek – kért nyugalmat és lelki békét -Liszt Ferenc – és a hely harmóniáiban – fenséges akkordokat talált a Christus számára – Születésének századik évfordulóján – 1911.október 22-én – a Monte Marióért Társaság – és a Történelem és Művészet Egyesület – azt akarták, hogy meg legyen örökítve – az itt tartózkodásának emléke – ahová IX. Piusz pápa – eljött, hogy meglátogassa – 1863. július 11-én.”

Deák Piroska (MEVE)

Klebelsberg Kuno emléktábla

GPS: 41° 53′ 40.7″ N 12° 28′ 10.3″ ECím: Via Giulia 1., Róma, 00186Alkotója: Csíkszentmihályi Róbert Alkotás, felavatás éve: 2000

A Falconieri palotában működő Római Magyar Akadémia előcsarnokának jobb oldali falán a magyar államalapítás ezredik évfordulóján állíttatta fel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Klebelsberg Kunó grófnak és a Római Magyar Akadémia megalapításának emléktábláját, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész alkotását.

 

Az emléktábla magyar nyelvű szövege: KLEBELSBERG KUNO gróf vallás-és közoktatásügyi miniszter (1922-1931), emlékére, aki FRAKNÓI VILMOS püspök alapítványát továbbfejlesztve, 1927-ben ebben a palotában hozta létre a RÓMAI MAGYAR AKADÉMIÁT, hogy a magyar tudománynak, kultúrának és művészképzésnek otthona legyen az Örök Városban. E táblát  a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma állíttatta 2000-ben, a kereszténység nagy jubileumának és a Magyar Állam alapítása milleniumának esztendejében.

Deák Piroska (MEVE)

Fraknói villa és emléktábla

GPS: 41° 54′ 32.5″ N 12° 30′ 29″ E
Cím: Piazza Girolamo Fabrizio 2, Róma, 00161
Alkotás, felavatás éve: 1991. december 4.

Fraknói Vilmos a 19. század második felében a hazai főpapság egyik kiemelkedő alakja, történész, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

Az 1870-es évektől a vatikáni könyvtár és levéltár anyagait kutatta, majd Rómába költözése után magánvagyonából kezdte meg a Piazzale del Policlinico-n a Történeti Intézet befogadására is alkalmas épület építését, mely 1895-ben készült el. A Magyar Történeti Intézet számos történész és művész ösztöndíjasnak biztosított helyet. Az épületet az alapító 1914-ben a magyar államnak engedte át.

A villa később a trianoni békeszerződés alapján Olaszország birtokába került. 1923. augusztus 1-én az olasz állam visszaadta a magyar kormánynak azzal, hogy benne a Magyar Történeti Intézetet nyissák meg. 1924-től 1927-ig működött itt a Magyar Történeti Intézet, melyet később egy olasz és magyar állam közti megállapodás alapján a Falconieri Palotában székelő Római Királyi Akadémia keretébe illesztettek.

Ezután a villa bérházként funkcionált, majd a Magyar Nagykövetség konzulátusát helyezték el benne. 1991 óta Magyarország Szentszéki Nagykövetségének székhelye. A villát a Szentszéki Magyar Nagykövetség számára II. János Pál pápa magyarországi látogatásának évében újíttatta fel a magyar állam. Az emléktábla olasz nyelvű szövege szerint:

Angelo Sodano bíboros úr Őemininciája Államtitkár avatta fel ünnepélyesen e követség székhelyét áldását adva II. János Pál pápa nevében.

Az emlékművön látható szöveg:

EZT A VILLÁT FRAKNÓI VILMOS 1843- 1924 TÖRTÉNÉSZ, VÁLASZTOTT PÜSPÖK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRA AZ ÁLTALA ALAPÍTOTT MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZET SZÁMÁRA ÉPÍTTETTE 1895-BEN EBBŐL AZ INTÉZETBŐL SZÁRMAZOTT A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA ÉS A PÁPAI MAGYAR INTÉZET A VIA GIULIÁN. A FRAKNÓI VILLÁT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG II.JÁNOS PÁL PÁPA MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSÁNAK ÉVÉBEN 1991-BEN ÚJÍTTATTA FEL A SZENTSZÉKI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG SZÁMÁRA 1991 DECEMBER 4.

Deák Piroska (MEVE)

Esztergom megnevezése a Szent Péter Bazilikában

GPS: 41° 54′ 7″ N 12° 27′ 25.3″ E
Cím: Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Vatican City
Alkotás, felavatás éve: 1977.december 21.

A Szent Péter Bazilika főhajója padlózatán a világ legnagyobb bazilikáinak megnevezései és azok méretei láthatók.

1977. október 19-én kérte Lékai László bíboros VI. Pál pápától, hogy az Esztergomi Bazilika jelölése és mérete odakerülhessen a Szent Péter Bazilika márvány padlózatára a padovai Szent Jusztinián Bazilika és az Assisi Angyalos Boldogasszony Bazilika neve közé. A pápa eleget tett a magyar bíboros kérésének.

A feliraton az Esztergom Bazilika 118 m. hosszúságát is jelölték. A ferrarai Bazilika hosszmérete is ugyanekkora, ezért neve az Esztergomi Bazilika felirata fölött látható.

Deák Piroska (MEVE)

Endresz-Bittay emlékmű a Római Magyar Nagykövetség kertjében

GPS:41° 54′ 38.3″ N 12° 30′ 20.5″ E
Cím: via dei Villini 12-16, Róma, 00161
Alkotás, felavatás éve: 1992.

Endresz György volt az első magyar-, és a világon a tizenötödik Atlanti óceán-átrepülő pilóta. 1931-ben „Justice for Hungary” nevű repülőgépével Új-Foundlandról Bicskéig repült. 1932. május 21-én társával, Bittai Gyulával Mátyásföldről a világ óceánrepülőinek Rómában rendezett találkozójára indult, azonban a gép a római repülőtér felett lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. Az olaszországi magyarok a pilóták emlékére 1932-ben Rómában emlékművet állítottak, de azt az 50-es években – fetehetőleg a repülőgép „irredentának minősített” elnevezése miatt –

eltávolították. 1992-ben Szörényi László magyar nagykövet kezdeményezésére újrafaragták, és eredeti helyén, a Római Magyar Nagykövetség kertjében állították fel.

Deák Piroska (MEVE)

Emléktábla az 1956-os forradalom menekült diákjainak kollégiumán

GPS: 41° 53′ 49″ N 12° 28′ 38.4″ E
Cím: Via dei Cestari 34., Róma, 00196
Alkotója: Csikszentmihályi Róbert
Alkotás, felavatás éve: 2001. október 24.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után Zágon István kanonok, és helyettese, Mester István segítségével a Palazzo Falconieri-ben elhelyezetett diákoknak 1957 őszén a palotát el kellett hagyniuk, mivel a kommunisták az 1956 őszén egyházi irányítás alá került épületet vissza akarták szerezni. Megfenyegették az olasz hatóságokat, hogy a Budapesti Olasz Kultúrintézetet elkobozzák, ha nem kapják vissza az épületet. A magyar diákoknak ezért el kellett hagyniuk a Palazzo Falconierit.

Az olasz kormány és XII. Pius pápa 15 millió líra összegű hozzájárulásával sikerült a Pápai Magyar Intézetnek megvásárolni a Via dei Cestari 34 szám alatti épület 3. és 4. emeletén lévő nagy lakást, mely még hat éven keresztül biztosított otthont 20-25 magyar diáknak. Itt működött a Szabad Magyar Egyetemisták Olaszországi Szövetsége is, mely védte a forradalom örökségét és a diákok érdekképviseletét is ellátta. 1964-ben, az utolsó diák tanulmányainak befejezése után a lakás eladásra került. Az ebből származó bevétellel hozzájárultak a Via del Casaletton lévő Szent István ház megépítéséhez.

A kétnyelvű emléktábla lyukas zászlót ábrázoló domborműve Csíkszentmihályi Róbert alkotása, a Magyar Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma állíttatta, felavatására a forradalom 45. évfordulóján, 2001. október 24-én került sor.

 

Az emlékművön olvasható szöveg: EBBEN AZ ÉPÜLETBEN MŰKÖDÖTT 1958-1964 KÖZÖTT AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM MENEKÜLT DIÁKJAINAK KOLLÉGIUMA

Deák Piroska (MEVE)

József Attila szobor – Moszkva

GPS: 55° 45′ 6.3″ N 37° 36′ 31.9″ E
Cím: Vozdvizhenka St, 3/5, г. Мoszkva, Oroszország
Alkotó: Janzer Frigyes, alkotás éve: 2005

Kép: patriotaeuropa.hu

A József Attilának emléket állító alkotás a moszkvai Idegennyelvi és Irodalmi Intézet udvara ad otthon. A költő születésének 100. évfordulója alkalmából állították a szobrot, amely Janzer Frigyes szobrászművész alkotása.

www.litera.hu

Magyar hadifogoly emlékmű – Jereván

GPS: 40° 12′ 40.6″ N 44° 28′ 28.5″ E
Cím: 27/5 Fuchik st, Yerevan, Armenia

2004-ben avatták fel az örmény fővárosban, Jereván központjában, a II. világháborúban elesett, illetve hadifogságban elhunyt magyar és örmény katonák emlékművét. Wapplerné Balogh Ágnes honvédelmi államtitkár-helyettes avatta fel, Szerge Szargszján örmény védelmi miniszter jelenlétében.

A II. világháború utolsó hónapjaiban sok magyar hadifoglyot vittek az akkor még szovjet köztársaságba, Örményországba. Gyárakat, erőműveket, hidakat építtettek velük. Az ötvenes évek elején hazaengedték őket, de több mint kétszázan az örményországi fogságban haltak meg, sírjaik Jereván és Gümri környékén vannak. Budapesten 2002-ben már avattak emlékművet a magyarországi harcokban elesett örményeknek, illetve az Örményországban meghalt magyar hadifoglyoknak. A Fiumei úti sírkertben több mint 300 olyan sír található, amelyben örmény katona nyugszik.

Forrás: http://www.origo.hu/nagyvilag/20040828jerevanban.html

Magyar tér Fátimában

GPS: 47° 9′ 44.9″ N 19° 30′ 11.8″ E
Cím: Fátima, Portugália

2011. november 10-én Fátimában a két éve elhunyt Kondor Lajos atyára emlékeztek. Az ünnepség keretében elneveztek róla egy közteret Fátima központjában, emlékére a Leiria-i püspök celebrált szentmisét és gondolataiból összeállított könyv bemutatójára is sor került. Konkoly Norbert nagykövet rövid méltató beszédet tartott, felolvasta az ünneplőknek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes üzenetét, majd a polgármesterrel és a Leiria-i püspökkel közösen leleplezte a Kondor atya nevét viselő tér névtábláját.

Kondor atya évtizedekig rendkívül népszerű és emblematikus figurája volt a fátimai zarándokhelynek. 1928-ban született Csikvándon, 1946-ban lépett be a verbiták (Isteni Ige Társasága) rendjébe, majd 1954-ben Portugáliába került. 1961-től a még gyermekkorukban elhunyt fátimai pásztorgyermekek, Ferenc és Jácinta boldoggá avatási perének posztulátora volt. Nagy szerepe volt a fátimai Magyar Keresztút felépítésében, amely 1956-ban külföldre menekült magyarok kezdeményezésére és adományaiból jött létre. A magyar látogatókat és zarándokokat mindig szeretettel fogadta, és sokat tett a magyar-portugál kapcsolatok elmélyítéséért. 2006-ban magyar állami kitüntetésben részesült. 2009-ben, 81 évesen halt meg. Szellemi hagyatéka és emléke fontos pozitív referencia a kétoldalú viszonyban.

Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PT/hu/Hirek/magyar_ter_fatimaban.htm

Fatimai Magyar Keresztút és Kálvária – Calvário Húngaro

GPS: 39°37’06.2″N 8°40’15.9″W
Cím: Portugália, Fátima

A közel száz évvel ezelőtti Mária-jelenésekről híres Fátimaban található a Magyar Keresztút – Calvário Húngaro – amely a kommunizmus által sújtott Magyarország felszabadulásáért való könyörgést hivatott szimbolizálni, és egyben az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentős emlékhelyévé is vált.

A tizenöt stációból álló Keresztút építését a Spanyolországba menekült, majd Fátimába zarándokolt Kardos Illés csanádi plébános kezdeményezte még 1956 előtt. A mozgalom további szervezésében, adományok gyűjtésében nagy szerepet játszott Kondor Lajos verbita szerzetes és Győrfy Albert plébános áldozatos munkája.

Fotó: Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület

Abban reménykedtek, hogy mire a Kálvária elkészül az ország megszállása is megszűnik. A gondolatmenet kapcsolódott az egyik fátimai titkokhoz, mely a kommunizmus térnyerését és bukását jövendölte.

A Kálvária felépítéséhez José Alves Correia de Silva leiriai püspök 1956. július 16-án a következő szavakkal adta meg az engedélyt: ”Megáldom és engedélyezem a Mozgalmat, amely Cova da Iriában egy Magyar Kálváriát akar felállítani és kérem a fátimai Szűzanyát, hogy kísérje áldásával ezt a mozgalmat és az egész magyar népet”.

A Keresztút – erős szimbolikával – a kis pásztorok útját követi, ahol az angyali jelenések és egy Mária jelenés történtek. A stációkon és a kápolnában a világ minden tájáról származó magyar adományozók nevei olvashatók.

Fotó: Portugál – Magyar Együttműködési Egyesület

Az adományozó családok és szervezetek a következők: K Danyi Mária – Capron, VA. USA, Canadai Magyarság, Özv. Szabó Jánosné és családja – St. Lorain, USA, Kertész Mária – Cleveland, USA, Kovács István és családja – Palm Beach, Florida, USA, Minarovich Júlia és Szeraphine – Oak Park, III. USA, Özv. Vrabely Istvánné és családja – East Chicago, Ind. USA, Özv. Kolonitsné Szász Mathild – Pittsburgh, Pa, USA, Andrew Györgyné – New York, USA, Tóth Ferenc és neje – South Bend, Ind. USA, Rosepál Erzsébet és a Clevelandi Asszonycsoportok – USA, Mr. és Mrs. Michael Kish és családja – East Chicago, Ind. USA, Tóth Jánosné és családja – Cleveland, O. USA, Rózsafüzér Társulat – London, Lajosmizsei plébános és hívei.

Az épületeket Marek László építész tervezte, a domborművek és a kápolnában lévő Mária szobor Maria Amélia Carvalheira alkotása.

A Szt. István kápolna felszentelésére 1964. V. 12-én került sor. A kápolna mennyezetén látható 55 négyzetméteres mozaik és a színes üvegablakok Prokop Péter római műtermében készültek.

Valamennyi üvegablak magyar szentet ábrázol, melyek 1968-ban kerültek beépítésre. A kápolna feletti szobrokat Domingos Soares Branco portugál művész készítette.

Fotó: Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület

1972-ben a keresztutat végigjárta Mindszenty bíboros és egy komolyabb ünnepségre is sor került.

1992. október 13-án szentelték fel az utolsó, XV. stációt. Ezt lajosmizsei hívek adományaiból építették és ennek célja: hála Magyarország feltámadásáért.

1993-ban Göncz Árpád látogatott el Fátimába, legutóbb pedig Áder János tett látogatást 2014 őszén, majd 2015 tavaszán, mikor Erdő Péter bíboros megáldotta Kondor Lajos szerzetes szobrát és a leiria-fátimai püspökkel ünnepi szentmisét celebrált.

Szebegyinszki Kinga

Kondor Lajos szobor – Fatima

Cím: Fátima, Portugália

Kondor Lajos SVD magyar szerzetes szobrát március 7-én áldotta meg Erdő Péter bíboros Portugáliában, a fatimai kegyhelyen. Az eseményen részt vett António Marto leiria-fatimai püspök, Áder János köztársasági elnök és csaknem kétszázan helyiek és zarándokok – tájékoztat az MTI.

A bíboros hangsúlyozta: „Lajos atya volt a lelke a világban szétszórt magyarság összefogásának is, amely lehetővé tette, hogy itt, Fatimában megépülhessen a magyar kálvária és a Szent István-kápolna.” Erről mondta Mindszenty bíboros fatimai látogatása során, hogy az egész magyarság szenvedésének jelképe.

Áder János köztársasági elnök köszöntőjében kiemelte: a portugáliai csoda, amelynek elismertetéséért rendkívül sokat tett a magyar szerzetes, azt üzeni a világnak, hogy kitartó hittel és a béke iránti imádsággal véget lehet vetni a háborúnak, és a földet épp úgy meg lehet menteni a pusztulástól, ahogy „lelkünket is megmenthetjük a pokol tüzétől és a kárhozattól”.

Kondor Lajos egy „olyan korban kötelezte el magát Isten és az emberek szolgálata mellett, amikor a kommunista diktatúra magyarországi helytartói a nép ellenségeit látták mindenben és mindenkiben, aki fölött nem gyakorolhattak hatalmat” – mutatott rá a magyar államfő. Felidézte: a magyar szerzetes Salzburgban tanult filozófiát, teológiai végzettségét Németországban szerezte, majd Bonnban szentelték pappá 1953-ban. Innen egy évvel később került Portugáliába, ahol élete végéig Fatima lett az otthona magyar szerzetesként.

Áder János emlékeztetett, Kondor Lajos sokat tett azért, hogy Fatimából ismert zarándokhely legyen, az ott élt pásztorgyerekeket boldoggá avassák. Ugyanakkor jót tett velünk, magyarokkal is, akiket hazájától távol élve is mindvégig testvéreinek, honfitársainak tekintett. Összetartotta a nyugati magyarságot azzal, hogy feladatot állított eléjük. Hatalmas szerepe volt a magyar kápolna és a magyar keresztút megépítésében. Tudta, hogy ezek a stációk azoknak is közös imahelyet teremtenek, akik hazájuktól távol élnek.

A portugál zarándokhelyen szolgált magyar szerzetesre való emlékezés keretében Marco Daniel, a Fatimai Szentély Kutatási Központjának igazgatója tartott előadást a magyar kálvária történelmi és művészeti jelentőségéről.

MTI, Magyar Kurír

Horthy villa és emléktábla

GPS: 38.715200, -9.395329
Cím: Rua D. Afonso Henriques nº 1937, Estoril, Portugália

A II. világháború után emigrációba kényszerülő Horthy Miklós 1948-ban kérte letelepedését Bajorországtól, Svájctól és az Egyesült Államoktól, de érthető okok miatt mindenhol zárt ajtókra talált. Így maradt Portugália, ahol 1949-ben a diktátor Salazar menedéket nyújtott számára.

Lakóhelye – egészen 1957-ben bekövetkezett haláláig – a Lisszabon melletti festői kisváros, Estoril lett. A ma panzióként működő villában élt feleségével.

 

Emlékirataiban így fogalmaz:

„Gondolataim az Atlanti-óceán partjáról szüntelen hazaszállnak a Duna-Tisza partjaira, édes hazámba, melyet számomra a világ legszebb országa sem pótolhat. Itt naponta látom a tengert, eredeti élethivatásom annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködöm benne. Mély a tenger és végtelen… de mélyebb szeretetem mely szülőhazámhoz fűz, és nagyobb vágyódásom mely a magyar földre, a magyar nép körébe hazavonz!”

A volt kormányzót az 1956-os forradalom utáni szabadságharc leverése nagyon megviselte. Apátiába zuhant, majd 1957. február 9-én elhunyt, holott az orvosok szerint különösebb egészségügyi problémái korábban nem voltak. Végakarata szerint addig nem hozták haza földi maradványait, míg a szovjetek el nem hagyták Magyarországot, így újratemetésére csak 1993-ban került sor szülővárosában, Kenderesen.

Egykori portugáliai otthonára 2010-ben, azaz kormányzóvá választásának 90. évfordulóján ez a tábla került:

 

Forrás:

http://alfahir.hu/itt_elt_az_59_eve_elhunyt_horthy_miklos

http://vilagszep.reblog.hu/post-028

Szebegyinszki Kinga

Guttmann Béla szobra a Benfica stadionnál

GPS: 38° 45′ 9″ N 10° 48′ 52.3″ W
Cím: Estadio da Luz, Lisszabon, Portugália

A Benfica stadionjánál 2014 február 28-án felavatták a lisszaboni labdarúgóklub egykori magyar sikeredzőjének, Guttmann Bélának a szobrát. A 220 centiméter magas bronzszobor – Szatmári Juhos László alkotása -, amely a legendás trénert a két megnyert BEK-serleggel a kezében ábrázolja, az Estádio da Luz 18-as kapujánál, a 2004 januárjában elhunyt Fehér Miklós mellszobra mellett látható.

Az óriási médiaérdeklődés által övezett ünnepségen, amelyet a klub alapításának 110. évfordulóján rendeztek, Németh Zsolt tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét: „Guttmann Béla rendkívüli tehetséggel megáldott ember volt, legendás szakértelmével és lelkierejével nagyszerű győzelmekre vezette a klubot.”

Fotó:nemzetisport.hu

 

Orbán Viktor levelében hangsúlyozta: Guttmann magyar zsidó ember volt, aki megmenekült a holokauszt elől, és „ez a pillanat is arra int bennünket, ne engedjük, hogy teret nyerjenek az embertelen eszmék”.

A szoborállítás ötlete Konkoly Norbert lisszaboni nagykövettől származik, tavaly júliusban vetette fel ennek lehetőségét Luís Filipe Vieirának, a Benfica elnökének. A legenda szerint Guttmann a távozásakor megátkozta a Benficát, hogy nélküle száz évig nem fog európai kupát nyerni, és a csapat azóta hét finálét bukott el. Németh Zsolt hozzátette: a szoborral most Guttmann Béla végleg visszatért a Benficához.

Az 1900-ban Budapesten született Guttmann Béla edzői pályafutása során 12 ország 25 csapatnál dolgozott, külföldön – Portugália mellett – megfordult Ausztriában, Hollandiában, Romániában, Olaszországban, Argentínában, Cipruson, Brazíliában, Uruguayban, Svájcban és Görögországban.

Legnagyobb sikereit Portugáliában érte el. Előbb, az 1958/59-es idényben bajnok lett az FC Portóval, majd a következő szezonban már a nagy rivális Benficát irányította. A lisszaboni együttessel 1961-ben és 1962-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, és ő fedezte fel minden idők egyik legjobb futballistáját, a nemrég elhunyt Eusebiót.

Guttmann karrierje csúcsán távozott Lisszabonból, s bár még 1973-ig aktív volt, portugáliai sikereit nem tudta megismételni. 1981-ben, Bécsben hunyt el.

(MTI)

Puskás Ferenc szobor Madridban

GPS: 40° 27′ 7.6″ N 4° 18′ 40.6″ W
Cím: Santiago Bernabéu Stadion, Madrid
Felavatás éve: 2013. október 24.
Alkotója: Pedro Montes

2013. október 24-én a Real Madrid valdebebasi sportcentrumában leplezték le Puskás Ferenc bronzszobrát. Az Aranycsapat legendás kapitánya 1958-tól 1967-ig szerepelt a Real Madridban, 179 mérkőzésen 154 gólt szerzett. Az együttessel többek között hatszor nyert spanyol bajnokságot, valamint háromszor hódította el a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Az ünnepélyes avatáson, Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Puskás a világtörténelem egyik legnagyobb játékosa volt, minden Madrid-szurkolót, aki láthatta góljait, büszkeséggel töltött el a játéka.

„Hazájától távol emelkedett a leghíresebb labdarúgók közé, egy sor bajnoki címhez és nemzetközi kupagyőzelemhez segítette a Real Madridot, összesen 511 gólt rúgott, nagyságát a FIFA Puskás-díj létrehozásával ismerte el” – tette hozzá a klubelnök. „Sokan talán nem tudják, hogy Puskás úgy érkezett meg a Real Madridhoz, hogy több más európai klubot visszautasított.”

Az ünnepségen Simicskó István sportért felelős államtitkár is méltatta Puskást. Mint mondta: „Puskás Ferenc még mindig egy olyan hívó név, amelyre emberek százmilliói állnak fel egyszerre, dobban meg a szívük. Életútja, tevékenysége két népet köt össze. Öcsi bácsi, vagy ahogy a spanyolok mondják, Pancho a spanyol nép büszkesége, nekünk magyaroknak pedig a nemzeti kincsünk. A magyar emberek mindig bátrak voltak, mindenhol megállták a helyüket, ennek kimagasló példája Öcsi bácsi, aki örökös nagykövet a két nép barátságában.”

A szobor készítője Pedro Montes, aki régóta nagy Real Madrid-szurkoló és pártoló tag. Az ünnepségen részt vett Schmitt Pál volt köztársasági elnök, korábbi madridi nagykövet, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja. A madridi Puskás-hetek keretein belül a kiállítás november 25-ig, a londoni 6-3-as magyar győzelem 60. évfordulójáig lesz látható.

MTI

Apáczai Csere János emléktábla

GPS: 52° 20′ 52.8″ N 5° 37′ 5.7″ E
Cím: Klooster 1, Harderwijk, Hollandia

Kép: http://www.harderwiek.nl/

A Harderwijk-i Cahterina kápolna falán található Apáczai Csere János (1625-1659) emléktáblája, aki 1651-ben az ottani egyetemen doktorált. Apáczai Csere János volt az első magyar nyelven író encyklopédista és pedagógus. A ´Magyar Logikátska´ és a ´Magyar Encyklopaedia´ írója. Apáczai emléktábláját 2001. október 17-én leplezték le.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Magyar finomságok boltja Barcelonában

GPS: 41° 24′ 23.8″ N 2° 10′ 25″ E
Cím: 08025. Barcelona, C./Lepant 311

Barcelonában a Paprika Gourmet üzlet, a tervezett lánc első spanyolországi boltja. A magyar élelmiszereket forgalmazó bolt kultúrsarkában magyar könyveket, lemezeket és filmeket, illetve spanyol és katalán nyelvű magyar vonatkozású kiadványokat lehet kapni. Két-három hetente érkezik a friss áru, tejföl, túró-rudi és más csemegék. A boltban hétköznap délben egyszerre 8 vendég kaphat főtt ételt is, előrendelés esetén pedig esti étkezés is biztosítható.

Forrás:http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Barcelona/hu/Hirek/Paprika_Gourmet.htm

Árpádházi Szent Erzsébet szobra Groningenben

GPS: 53° 12′ 53.3″ N 6° 34′ 23.5″ E
Cím: Radesingel 4, Groningen

Kép: http://home.kpn.nl/nickl001/hekhir-2012-3.html

Árpádházi Szent Erzsébet, a szentéletű magyar királylány szobra Groningenben a Sint Joseph katedrálisban látható (Radesingel 4, Groningen).

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Kubala László-szobor – Nou Camp Stadion

GPS: 41° 22′ 46.5″ N 2° 7′ 9.1″ E
Cím: Carrer d’Aristides Maillol, 12, Barcelona, Spanyolország

A 100 ezer férőhelyes Nou Camp felépülésének 52. évfordulóján felavatták Kubala László szobrát a katalán klub stadionjának központi helyén. A szobrot Montserrat García neves spanyol szobrászművész készítette, amelynek ünnepélyes avatására 2009. szeptember 24-én került sor. A közel két méteres alkotást nagyszabású megemlékezés keretében, több mint húszezer fanatikus részvételével leplezte le az FC Barcelona vezérkara.  A magyar szövetség képviseletében két alelnök, Dunai Antal és Nemes Ferenc, valamint Bánki Erik, az Országgyűlés sport- és turisztikai bizottságának elnöke is jelen volt az eseményen.

Forrás: http://www.vkla.hu/kubala-emlekhelyek

Árpád-házi Jolán síremléke

GPS: 39° 59′ 4″ N 1° 57′ 18.1″ W
Cím: Castellón de la Plana, Castellón, Spanyolország

Hispánia északi régióiban a 8. században kisebb-nagyobb frank kötődésű hercegségek, királyságok alakultak. Az egyik az Aragón Királyság volt, 1208-ban itt született meg az egyik legnagyobb formátumú spanyol király, a “nagy honfoglaló”, I. Jakab. Ő hódította meg a Baleár-szigeteket, a Valenciai és a Murciai Kalifátust. Ezzel vette kezdetét a híres spanyol Reconquista.

Jakab király többször házasodott, másodszorra II. András magyar uralkodó leányát, Árpádházi Szent Erzsébet és a későbbi IV. Béla húgát, Jolánt (1219-1251) vette feleségül. Az esküvőt 1235. december 15-én Bertalan pécsi püspök celebrálta a barcelonai katedrálisban.

Férjhezmeneteléről a keresztény hercegnők gyámjaként IX. Gergely pápa döntött, elsősorban politikai és dinasztikus szempontokat véve figyelembe.

A pápa a magyar hercegnő jövendőbelijének I. Jakabot választotta, egyes feltételezések szerint azért, mert az így létrejövő magyar–aragóniai szövetség, amely magában foglalta volna a Földközi-tenger nyugati medencéjét és a délkelet-európai térséget, megfelelő ellenpólust képezhetett volna a Német-római Birodalommal szemben.

Jolán királyné hamar megtalálta helyét új otthonában, és tökéletesen beilleszkedett. Életrajzírója, Brachfeld F. Olivér szavai szerint: “Jolán olyan volt, amilyenre szüksége volt a férjének: előkelő származású, szép, jóságos és mindenekelőtt termékeny.” Tíz gyermeket hozott világra, közülük többet a csatatéren, a katonai sátorban, mivel rendszerint elkísérte férjét hódító háborúira.

Valencia ostromakor is jelen volt, és részt vett a város feladásáról szóló tárgyalásokon is. Jakab rendszeresen kikérte felesége véleményét és tanácsát. 1251 októberében a királyné Huesca városában pihent, amikor valamilyen lázas betegséget kapott el, és harmincas éveinek elején elhunyt.

Jolánt – akit katalánul így tisztelnek: Nos Violant d’Hongria – végrendeletének megfelelően az egykori Aragon uralkodócsalád sírboltjában temették el (Vallbona de les Monges – Real Monasterio de Santa María de Vallbona), amely országszerte ismert, fontos kegyhely. Emlékét szerte Spanyolországban azóta is szobrok és róla elnevezett közterek őrzik.

S őrzi a castellóni hagyományos Magdalena-ünnep is, melyre egész éven át készül a város apraja-nagyja, hogy aztán kilenc munkaszüneti (!) napon át ünnepeljék településük megalapítását.

Forrás: http://www.patriotaeuropa.hu/?p=32238

Amszterdami Történeti Múzeum – ‘Magyarok Hollandiában’

GPS: 52° 22′ 13.4″ N 4° 53′ 28.6″ E
Cím: Kalverstraat 92, Amsterdam, Hollandia

“Magyarok Hollandiában” – a magyar bevándorlók első maradandó megörökítése az Amsterdams Historisch Museum-ban. Az állandó kiállítás 1999. december 11-én nyílt meg a felújított múzeumban (Kalverstraat 92). Az első emeleti ´bevándorlók´ kiállítási termében megemlékeznek az akkor 70 éves Amszterdami Hungária Klubról 1929-ről és annak reprezentáns képviselőjéről Darázsdi Józsefről. Az 1929-ben alapított Amszterdami Hungária Klub Nyugat-Európa legrégibb, megszakítás nélkül, még ma is működő magyar kulturális és társadalmi szervezete (a grazi magyar egyesület után, amely a XIX. században alakult meg, az akkori Monarchiában).

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

1956-os Emléktábla ‘Heerewegen’ Zeistben

GPS: 52° 4′ 35.5″ N 5° 15′ 16.2″ E
Cím: Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist

Az 1956-ban Hollandiába menekült magyar diákok 2006 november 23-án emléktáblát avattak Zeistben, ahol annakidején fogadták őket. A holland nyelvű felirat fordítása:“1956 Heerewegen 2006 Mély hálával gondolunk vissza arra, ahogy fogadtak minket Huize Heerewegen-ben. A Zeist-i polgárok és egész Hollandia lakossága mindent megtett azért, hogy minket tovább segítsenek az életben és megtanítsanak minket a Szabadsággal élni. Hálas köszönet mindezért! A Magyarországról menekült diákok.”

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Zürichi Magyar Iskola és Óvoda

GPS: 47° 24′ 30.8″ N 8° 33′ 47.4″ E
Cím: Tramstrasse 210, ‎8050 Zürich, Svájc
Honlap: http://www.magyar-iskola.ch/

A Zürich kanton által elismert és a kanton oktatási rendszerébe integrált Zürichi Magyar Iskola tanítási időben minden szombaton 09.00-től 11.30-ig várja a gyermekeket Zürichben, a Schulhaus Saatlenben.

Az iskola lehetőséget nyújt a magyarul beszélő gyermekeknek, hogy a svájci iskolai tanulmányok kiegészítéseképpen megismerkedhessenek a magyar kultúrával és ápolhassák anyanyelvüket.

A Magyar Iskola és Óvoda foglalkozásai Zürich kanton tanítási rendjét követik.

Forrás: http://www.magyar-iskola.ch/

Zürichi Magyar Egyesület

GPS: 47° 21′ 39″ N 8° 38′ 4.2″ E
Cím: 8121 Benglen, Svájc

Az 1956-os magyar szabadságharc után, a Nyugatra menekült magyarok közül kb. 5000 talált új otthont Zürichben és közeli környékén. Ugyan a különböző, segítőkész svájci segélyszervezetek a menekülteket lehetőleg minden szükséges, a letelepedést segítő dologgal támogatták, mégis az első időkben nagy nehézségek merültek fel a menekültek körében, melyeket főleg a nyelvi nehézségek és más kezdeti, szükséges intézkedésekkel járó, ismeretlen dolgok idéztek elő. Ezért az új menekültek nehézségeik könnyebb megoldása, az idegenbeli összetartozási érzés és könnyebb beilleszkedés miatt, elhatározták egy ún. „magyar egyesület” megalapítását, ami a már korábban itt élt honfitársaik segítségével 1957-ben sikerült is. A megalapított egyesület neve: Zürichi Magyar Egyesület lett zürichi székhellyel.

Az Egyesület vezetőségének összetétele az idők folyamán, szükségszerűen többször is változott. Az 1999 március 26.-i közgyűlés óta a vezetőség összetétele a következő: 3 tagú elnökség (egy közülük „ügyvezető”) titkár, pénztáros, jegyző, és 2 vezetőségi tag; továbbá 2 ellenőrzési bizottsági tag.

Az évtizedek folyamán a cél és egyesületi munka szintén különböző változásokon ment át. Pl. korábban, amikor még sok fiatal tagja volt az új menekültek közül, az általános tevékenység a következő célok szerint alakult:

Az Egyesület minden évben, méltó keretek között megrendezte a magyar nemzeti ünnepeket, így: Az 56-os szabadságharc emlékünnepélyét és a Március 15-i Emlékünnepet. Ezeken kívül hathatósan támogatta a zürichi magyar egyházak nagyobb ünnepségeit.

A magyar kultúrát kisebb-nagyobb irodalmi, zenei és filmelőadásokkal szolgálta, melyek keretében főleg az itt élő magyar művészek szerepeltek.

Forrás: http://www.magyarhaz.ch/

1956-os emléktábla Amszterdamban

GPS: 52.345984 – 4.904598:
Cím: Vrijheidslaan 101, Amszterdam, 1079 KJ
Alkotás, felavatás éve: 2006.

2006. november 4-én, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc leverésének 50. évfordulója alkalmából Amszterdam városa és a Hollandiai Magyar Szövetség szervezésében ünnepélyes emléktábla avatást tartottak Amszterdamban, a Vrijheidslaan-on (a Victoriaplein sarkán). Az emléktáblát Job Cohen, Amszterdam polgármestere és Szentiványi Gábor a Magyar Köztársaság hollandiai nagykövete leplezte le. 1956 novemberéig ezt az amszterdami sugárutat Stalinlaan-nak hívták. A Magyar Forradalom leverésének napján az amszterdami polgárok kimentek az utcára és leverték a ’Stalinlaan’ utcatáblát. Azóta hívják ezt az utat Vrijheidslaan-nak. A táblán a következő szöveg áll magyar, holland és angol nyelven:

Jelenleg elviselhetetlennek bizonyult Magyarországnak az Orosz Sovjet Unio általi elárulása és véres elnyomása miatt a Sztálin fasor nevet városunkba továbbra is megtartani.

A polgárság egy része ennek az érzésnek már kifejezést adott azzal, hogy e fasorban eltávolította az utcai névtáblákat, és azokat felcserélte: November 4 fasorra.

Kívánatos azonban általánosan kifejezni a polgárság szándékát, és a:

SZTÁLIN FASOR nevet felcserélni SZABADSÁG FASOR névre Amsterdam Városi Tanácsa   Hollandiai Magyar Szövetség 1956   –   november 4   –   2006

Csanád Márton

Szalay Lászó emléktábla – Zürich

GPS: 47.379635,8.543712
Cím: Hochfarbstrasse 18., Zürich, 8001
Alkotás, felavatás éve: 1871

Szalay László (Buda, 1813. április 18. – Salzburg, 1864. július 17.) magyar történetíró, jogász, liberális politikus és publicista, az MTA tagja és főtitkára (1861), a modern magyar történettudomány egyik megalapozója. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a Deák Ferenc vezette igazságügy minisztérium kodifikációs osztályának vezetője.  A szabadságharc bukása után a történettudománynak szentelte magát. Svájcba emigrált, itt Zürichben és Rohrschachban élt, Magyarország történetét feldolgozó munkáját írta.  Svájci emigrációja alatt, 1851-1854 között írja meg a nagyobb történelmi fordulópontok mentén 27 könyvre tagolt Magyarország története c. munkáját.

Svájci emigrációja alatt továbbá közreműködött Valais (Wallis) kanton polgári törvénykönyvének megalkotásában.

Elismerése jeléül a Zürichi Magyar Egyesület 1871-ben emléktáblát állított annak a háznak a falára, amelyben Zürichben lakott. A házat idővel lebontották, az emléktáblát 1942-ben a zürichi „magyar kolónia” az új ház falára is felállíttatta.

Szilárd Katalin

Puskás Ferenc emléktábla – Athén

GPS: 37° 59′ 14.1″ N 23° 45′ 15.3″ E
Cím: Leoforos Alexandras, Athén, Görögország

Az 1971-es BEK döntőjének 43. évfordulóján a Panathinaikosz labdarúgócsapatának stadionjában felavatták Puskás Ferencnek, a klub egykori sikeredzőjének, az Aranycsapat legendás kapitányának emléktábláját.

A hétfő esti ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, majd özvegy Puskás Ferencnével közösen leplezte le az Aposztolosz Nikolaidisz Stadion VIP-páholyában található emléktáblát.

„A Panathinaikosz egy dicsőséges, nagy klub, mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan zseni, mint Puskás, az önök nagyságához valamit hozzátehetett” – mondta a miniszterelnök, majd azzal folytatta, hogy csak azokra a nagy sztárokra fognak örökre emlékezni, akik mély nyomot hagynak a másikban, és hajlandóak egész életükben másokat szolgálni.

Az emléktáblán, amelyen Domonkos Béla szobrászművész domborműve mellett görögül és magyarul is olvasható a legendás csatár méltatása, helyet kapott – ugyancsak két nyelven – Puskás egyik jelmondta: „Ők is csak tizenegyen vannak”.

Fotó: MTI

A komoly médiaérdeklődés mellett megtartott eseményt megelőzően a pályán köszöntötték az 1971-es BEK-hősöket, akiket kitörő örömmel fogadott a stadionba kilátogató több száz drukker. A kapus Takisz Ikonomopulosz beszédében elmondta, a görög klub eredetileg Puskás madridi csapattársát, José Santamaríát szerette volna megnyerni a kispadra, ő azonban családja miatt Spanyolországban maradt, és maga helyett a magyar klasszist ajánlotta, aki végül történelmet írt a csapattal.

Ezután Orbán Viktor és Iliasz Mihalariasz, a Panathinaikosz elnöke emlékérmet adott át a Wembley Stadionban szerepelteknek.

Az emléktábla avatását megelőzően az athéni városházán kiállítás nyílt Puskás Ferenc életéről és pályafutásáról. A tárlatot három hétig, június 22-ig tekinthetik meg ingyenesen az érdeklődők. Az avatást követően a házigazda athéniek és a felcsúti Puskás Akadémia U17-es mérkőzésére került sor.

1971. június 2-án a Puskás irányította, félamatőr játékosokkal felálló Panathinaikosz története legnagyobb sikerét ért el azzal, hogy a Johan Cruyff fémjelezte Ajax Amsterdam ellen a londoni Wembley Stadionban BEK-döntőt játszott. A finálét ugyan 2-0-ra elvesztette, de így is maradandót alkotott.

MTI

Siebenechi kápolna

GPS: 46.916879, 8.279097
Cím: Kappelmatt 1-3, Kerns, 6064

Siebeneich egy kicsi hegyi falu Közép-Svájcban, Obwalden kantonban. Méhes Ignác (a Sallai Imre és Fürst Sándor ügyében ítélkező egyik bíró, akit ezért 1948-ban 5 évi fegyházra ítéltek, emiatt volt kénytelen menekülni) az 50-es évek elején véletlenül fedezte fel a falu kápolnájában a Máriapócsi vért könnyező Szűzanya képének másolatát, amiből kettő is van a barokk kápolnában. Az egyik 1722-ből, a kápolna felszentelésének évéből való, és egy rézkarc szentkép alapján készült, a másik kép 1793-ból származik. Magányos zarándokok már 1726 óta keresik fel a kápolnát és hagynak fogadalmi ajándékokat a „Siebeneichi Istenanya” tiszteletére.

Dr. Hász István tábori püspök vezetésével – aki a II. világháború végén visszavonuló hadsereggel került először Ausztriába, majd Svájcba –1954. május 23-án volt az első magyar zarándoklat. A zürichi Katolikus Misszió szervezésében azóta minden Pünkösd hétfőn összegyűlnek a magyarok, hogy a pócsi Szűzanyát kérjék a világon szétszórt, de különösen a svájci magyarok áldásáért. Az 50-es évek második felétől 3-400 hívő is részt vett a zarándoklatokon, s 5-6 magyar pap celebrálta a misét. A magyarok hűséges visszatéréséről tanúskodnak a zarándoklatok utáni közös ebéd helyszínéül szolgáló étterem (Mühle Sarnen) vendégkönyvében talált bejegyzések az ötvenes évekből.

A kápolna egyik üvegablakán egy magyar címer is található, azt azonban nem tudni, hogy kinek a műve, illetve kinek a felajánlásából készült.

Szilárd Katalin

Kodály Intézet Athén

GPS: 38° 1′ 50.5″ N 23° 47′ 46.2″ E
Cím: Kiprou 61, Chalandri 152 33, Görögország

A nemzetközi hírű zenei intézménynek egy kifejezetten erre a célra tervezett modern épület ad otthont Halandriban, Athén egyik északi külvárosában.

Az iskola alapítója: Michalis Patseas, az első művészeti vezetője: Valentinos Patrikidis volt. Az intézmény büszkén viseli a nagy magyar zeneszerző, zenetudós és pedagógus Kodály Zoltán nevét.

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézettel (Kecskemét) és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel (Budapest) fennálló együttműködésnek köszönhetően a görög Kodály Konzervatóriumban végzett diákoknak lehetősége van arra, hogy Magyarországon folytassák tanulmányaikat, és különböző zenei alap-és mesterképzésben (Bachelor és Master) vegyenek részt!

Görög a hivatalos nyelv a Kodály Konzervatóriumban, de angol, francia, német, holland, finn, orosz és magyar nyelvű oktatást is választható.

Molnár Ágnes (MEVE)

Hála emléktábla – Zürich

GPS: 47.378482 8.543192
Cím: Neumühlequai 10, Zürich, 8001
Alkotás, felavatás éve: 1971. október 23.

Zürich városának és lakóinak hálából az új hazáért és a magyar menekültek befogadásáért a helyi magyar szervezetek 1971. október 23-án, a 15 éves évforduló alkalmából „Hála emléktáblát” adtak át. A táblát a Kaspar Escher-Haus falán helyezték el. (Neumühlequai 10., 8001 Zürich) A Hősök Fájának felállításáig itt emlékeztek meg évről évre október 23-án a forradalom hőseiről a zürichi magyarok.

(Zürich városának és lakóinak hálából az új hazáért a magyar menekültek. 1956-1971 október 23.)

 

Szilárd Katalin

Grossmünster emléktábla

GPS: 47.370258, 8.543662
Cím: Grossmünsterplatz, Zürich, 8001
Alkotás, felavatás éve: 1978. november 26.

A Zürichi Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet 1978. november 26-án egy emléktáblát állíttatott a Grossmünster templom falán, hálából és emlékül, amiért a zürichi protestáns közösség 1667-ben – egy holland admirális, Michael Ruyter vezetésével magyar gályarabokat fogadott be, hogy testi-lelki felépülésüket segítse.

Az emléktábla szövege magyarul:

Köszönetteljes emlékezettel a 30 gályarabságból 1676-1677 között megszabadított magyar protestáns igehirdető befogadásáért és zürichi tartózkodásukért.

Zürichi Magyar Gyülekezet 1977.

Szilárd Katalin

Szent Erzsébetről elnevezett hitoktatási központ (Versailles)

GPS: 48° 47′ 46.8″ N 2° 8′ 14.9″ E
Cím: 25 Rue des Chantiers, 78000 Versailles, Franciaország

Versaillesben a Magyarországi Szent Erzsébetről elnevezett kis templom a palotáktól kissé keletre a 25. rue des Chantiers cím alatt kereshető fel. A nem túl régi építésű templomban élénk vallási élet folyik a Szent Erzsébet év keretében is (2007-ben) több megemlékező ünnepséget tartottak. A templomban több kép és szobor is magyarországi Szent Erzsébetet ábrázolja.

Messik M- Varga I. :Párizs és környéke magyar emlékei (Gálos kiadó, 1997)

Genfi Magyar Könyvtár

GPS: 46° 13′ 33.9″ N 6° 6′ 42.1″ E
Cím: Chemin Terroux 21, 1218 Le Grand Saconnex
Honlap: http://www.bibliohun.ch/

Az 1950 óta Genfben élő Szabó Zoltán a hetvenes években kezdett hozzá saját gyűjteményéből a mostanra már több, mint 25 ezres példányszámmal rendelkező, korszerű könyvtár fejlesztéséhez. Elsősorban magyar nyelvű vagy magyar témájú idegen nyelvű könyveket talál az olvasó a könyvtárban.

A könyvtár állományának gyarapodásában nagy szerepet játszottak azok a magyar nyelvű könyvek nemcsak Svájcból, de egész Európából, melyeket a szétszóródott magyar emigránsok hagyatékából kaptak.

Ami kezdetben elfért egy kis vendégházban, a kilencvenes évek óta jelenleg elfoglalja Szabó Zoltán házának egész alagsorát. A megnövekedett helyen előadások, kulturális rendezvények, közösségi összejövetelek, iskolai foglalkozások, egyesületi gyűlések tartására is lehetőség nyílt. A nagyterem mellett berendezett vendégszoba állt a távolról érkezett előadók, művészek, meghívottak rendelkezésére. A magyar kultúra jelenléte Genfben 30 éve nagyrészt a könyvtár létéhez kapcsolódik.

Említésre méltó a hangfelvétel (lemez és kazetta) és video tár, valamint a gyermekkönyvtár. A könyvtár ad helyet egyesületi rendezvényeknek, összejöveteleknek és előadásoknak is.

http://www.bibliohun.ch/

Szent Erzsébet templom – Párizs

GPS: 48.866719,2.356095
Cím: 195, rue du Temple, Párizs, 75003
Honlapcím: http://www.sainteelisabethdehongrie.com/index.html
Email cím: parste@aliceadsl.fr

A Szajna jobb partján épült az egykori „Temple”-hez simuló épület. Az első köztársaság viharáig itt virágzó lovagrend többtornyú rendházából alig maradt fenn valami, s ma már csak a hely neve emlékeztet a templomosokra.

A Szent Erzsébetről elnevezett templom első formáját, egy kápolnát még 1628-ban kezdte építtetni Medici Mária, IV. Henrik király felesége. A királyné a ferences harmad-rend apácái számára, s Magyarországi Szent Erzsébet tiszteletére emeltette az épületet. Hiszen alázatos, adakozó életével kiérdemelt szentté avatását követően hatalmas Erzsébet-kultusz alakult ki a keresztény világban.  A templom főhomlokzatára tekintve láthatjuk szelíd szobrát, Assisi Szent Ferencéhez hasonlóan.

Szomorú érdekesség, hogy az 1789-es forradalom idején lisztraktárnak használták az épületet. Sajnos a forradalom még e békés, jótékonykodó rendet sem kímélte meg; 1791-ben elkergették az apácákat, s a templomot bezárták.

Még a napóleoni időkben visszakerült az egyház tulajdonába a kápolna, amely végül is a városnegyed plébániatemplomává vált. Az épület többször átalakításra kényszerült, majd bővült is Louis Bonaparte, azaz III. Napóleon uralkodása alatt.

A templom számos érdekességet rejt, közöttük a főoltár felett jobbra és balra két, már XIX. századbéli üvegfestményeken Szent Erzsébet képmását. Balra, a magyar címer alatt, Erzsébet és férje, a türingiai őrgróf alamizsnát oszt az elesetteknek. Jobb oldalon pedig IX. Gergely pápa alakjával az 1235. évi május 26-i szentté avatás szertartását láthatjuk.

A főhajóban elhelyezett kisebb szobor mellett márvány fogadalmi táblák is mutatják Erzsébet mindmáig élő párizsi kultuszát. A bal oldalhajóban, a Szent Szűz-kápolnában, egy nagyméretű festményen életének három jelenetére tekinthetünk.

forrás: http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2007.01.21/0701.html

Fazekas Anna

Genfi Magyar Egyesület

GPS: 46° 12′ 12.6″ N 6° 11′ 5.6″ E
Cím: 3 av. des Cavaliers, 1224 Chêne-Bougeries
Honlap: http://www.ahg.ch/

Az Egyesület jelenlegi formájában 25 éve létezik, tagjaink száma 200. Elődje a Genfi Magyar Klub a hatvanas években működött, de ennél korábban is létezett Genfben – 1957 óta -, magyar egyesület, melyet az 1956-os magyarok alapítottak. Ismeretes, hogy már a háború előtti genfi magyar emigráció is rendelkezett szervezettel.

Hagyományos rendezvényeik: október 23-i megemlékezés, március 15-i megemlékezés, Genfi Magyar Jótékonysági Bál. A bálon általában 150-180 ember vesz részt, képviseli magát a genfi polgárság is, az est jótékonysági célú, anyagi eredményét minden esetben egy magyarországi gyermekintézmény kapja.

Évente kisebb közönségnek szóló kulturális, szórakoztató vagy tudományos- ismeretterjesztő programokat is szerveznek.

Az egyesület vezetősége 10 tagú, önkéntesen végzik munkájukat, évente választják őket.

Támogatnak genfi magyar kulturális szervezeteket, többek között a Genfi Magyar Cserkészetet, a Genfi Magyar Iskolát, a Genfi Magyar Könyvtárat, a GenfHun internetportált és a Pannonia Táncegyüttest. Svájci országos szinten a svájci-magyar, szociális tevékenységet folytató közösségeket, a Svájci Magyar Munkavállalók szervezetét, valamint a magyar nyelv és kultúra érdekében folytatott kiállást kisebbségekben élők esetén, melyért legutóbb Báthory-díjat adományozott Egyesületünknek az erdélyi Bolyai Kezdeményező Bizottság.

Újságjuk a Genfi Magyar Értesítő, melyet 300 példányszámban nyomtatnak. 22 éve jelenik meg évente öt-hat alkalommal. Szerkesztőségi céljuk: kifejezetten genfi-magyar eseményekről szóló írások, hírek, riportok közlése, Genfben-Svájcban élő magyar szakemberek bemutatása, munkájuk népszerűsítése, valamint az egyetemes magyar kultúra évfordulóinak ismertetése.

Forrás: http://www.ahg.ch/

ETH Egyetem Főépület emléktábla (Eidgenössische Technische Hochschule)

GPS: 47.376718, 8.547964
Cím: Rämistrasse 101., Zürich, 8006
Alkotás, felavatás éve: 2006. november

1956-ban rengeteg egyetemista korú fiatal menekült érkezett Svájcba, akik már Magyarországon elkezdték tanulmányaikat. Nagy részüket azonnal fölvette a zürichi Állami Műszaki Egyetem, hogy halasztás, kimaradás nélkül folytathassák a tanulást.

Hálából az egykori menekült diákok 2006 novemberében márvány emléktáblát állíttattak az Egyetem főépületének második emeletén.

Az emléktábla szövege magyarul:

A svájci népnek és az ETH-nak hálás emlékezettel a felvételért a továbbtanuláshoz a szovjet csapatok Budapestre való bevonulása után.

Szilárd Katalin

Széchenyi Ödön emléktábla – Párizs

GPS: 48.858928, 2.292303
Cím: Promenade Quai Branly, 75007 Párizs, Franciaország
Alkotás, felavatás éve: 1997.

Az emlékművön látható szöveg:  „Itt szállt partra 1867 május 18-án gróf Széchenyi Ödön aki először hajózott Budapesttől Párizsig az Európát egyesítő víziúton.1997. június 4. Gróf Széchenyi Ödön Magyar Hajózási és Yacht egylet”

1867. május 18-án gróf Széchenyi Ödön először hajózott Budapesttől Párizsig az Európát egyesítő víziúton. Ennek emlékére 1997. június 4. Gróf Széchenyi Ödön Magyar Hajózási és Yacht egylet emléktáblát állíttatott az Eiffel toronyhoz közeli rakparton, ahol annak idején partra szállt.

Fazekas Anna

Basel-i Kopjafa

GPS: 47° 32′ 53″ N 7° 35′ 45.4″ E
Cím: Peter-Merian Strasse 27, 4052 Basel

2013. október 27-én ünnepélyes keretek között került sor a Kopjafaavatásra, amely az 1848-49-es és az 1956-os Hőseinknek szentel emléket, a bázeli Rosenfeld parkban.

Tångagärde Magyar Gyülekezeti Otthon

GPS: 57.7788672, 13.2288185
Cím: Tångagärde 136, Tångagärde, Hökerum, 523 98
Honlapcím: www.keve.se
E-mail cím: tggparokia@gmail.com

1962. júniusában tartották a Tångagärde-i ház szentelőjét. Glatz József volt abban az időben a lelkész, és így emlékszik vissza a kezdeti nehézségekre: „Honnan vegyük a pénzt? Divatba jöttek a kézimunka-vásárok. Asszonyaink hónapokon át hímezgettek (még én is csináltam egy párnahuzatot keresztöltéses hímzéssel). Stockholm, Göteborg és Malmö versengtek, hogy ki, melyik gyülekezet tud magasabb bevételt elérni. De nemcsak dolgoztunk a házért, hanem éltünk, működtünk is benne. Kezdettől fogva nagy súlyt fektettünk a gyerekek közt végzett munkára, beindítottuk a ”nyári magyar iskolát” (ennek helyébe jött később a cserkészet). Konferenciáinkra a ”svédek” mellett jöttek ”dánok”, ”norvégok”, sőt néha még hazai vendégek is, de hetvenen már nem voltunk (annyinak még helyet se tudtunk volna szorítani); örültünk, ha összejöttünk harmincan, hétvégeken néha többen is.

 

A ház kapacitása akkor nőtt meg, mikor a szomszédos kis házat is megvehettük, de annak kiépítése már utódom, Koltai Rezső idejében történt. A kezdet nem volt könnyű, de számomra nagyobb csoda, hogy ez a ház még ma is megvan, s van benne élő, eleven élet.” (Új Kéve 2002/ 2.6-9)

A műemlék jellegű (és ezért folyamatos karbantartást igénylő) gyülekezeti otthonban már több mint ötven éve pezseg a magyar élet, az áldozatos munka koordinálását a Tångagärde Alapítvány, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség és természetesen Molnár-Veress Pál lelkipásztor végzi.

Kántor Julianna

Rue Beatrix de Hongrie tábla (Romans)

GPS: 45° 2′ 14.8″ N 5° 2′ 17.4″ E
Cím: Rue Beatrix de Hongrie, Romans

Szépséges kis városka Dél-Franciaországban, az Isére folyó északi partján fekvő Romans. A Grenoble és Valence között fekvő település nagy történelmi múlttal dicsekedhet. Itt található a „Magyar Beatrix utca”, illetve a Saint Barnard templomban „Beatrix de Hongrie”-nak az emlékköve. Az 1285-ben született „Magyar Beatrix” Magyarországi Mária nápolyi királyné unokája, azaz a nápolyi Anjou-ágból származó Martell Károly és Habsburg Klemencia dédunokája volt.

Messik Miklós (MEVE)

Svédországi Ifjusági Központ – Hälleberga

GPS: 56° 51′ 54.5″ N 15° 41′ 14.7″ E
Cím: Hälleberga 108, Gullaskruv, 38041
Honlapcím: www.hälleberga.se
email cím: info@halleberga.se

Hälleberga menedékház egy 1000 négyzetméteres lakófelület, ami egy 10.100 négyzetméteres telken fekszik. A Ház két részből áll: egy központi épületből és egy másik részből, ahol a hálószobák többsége található. A két épületet folyosó köti össze, ami ma recepcióként működik. A telken van még egy 50-60 négyzetméteres épület, ami javításra szorul. A telek a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) saját tulajdona.

A SMOSZ az eredetileg 54 személy elszállásolására alkalmas turistaszálló kapacitását kibővítették 75-80 szálláshelyre. A fürdőszobákat teljesen felújították és újakat is építettek, most tíz áll a vendégek rendelkezésre.

A kényelmes és felújított szobákon kívül nagy ebédlő, tálaló, modern ipari konyha, egy kis konyha, hall, társalgó, és egy nagy nappali szolgálja a vendégek kényelmét és komfortérzetét.

A SMOSZ 2013 márciusában vette birtokba az Ifjúsági Házat, ahol azonnal megkezdődtek a felújítási munkálatok, és a nyári táborokra már el is készültek a modernizálások: hálók, fürdőszobák felújítása valamint építése, új ágyneműk és huzatok vásárlása, illetve a konyhai edények számának kibővítése.

A Szövetség tervei között szerepel a hällebergai Ház további fejlesztése, hogy az észak-európai magyar szervezetek különféle ifjúsági programjain központként működhessen.

A Házavató 2013. Szeptember 14-én volt, ahol az ünnepi műsor keretén belül a helyi svéd lelkésznő, valamint a magyar lelkész is megáldotta az Ifjúsági Házat és a benne folyó áldozatos munkát.

Kántor Julianna

Mária szobor – Uppsala

GPS: N 59˚51.384’ E 017˚38.328’
Cím: Svédország, Uppsala, Slottsgärd 7 B.

Varga István jó barátja, István Illés építészmérnök tervezte a St. Lars katolikus templomot Uppsalába. A templom mellette lévő másik épületen – ahol a Mária nővérek laknak – található a Mária nevű szobor/ dombormű. Erre a domborműre a Mária nővérektől kapta a megbízást az alkotó.

Ebben az időben az alkotó és családja Gotlandon lakott, a műterme is ott volt. A szobor gotlandi mészkőből készült. Körülbelül fél éves munka volt.

Alkotó: Varga István

Alkotás és a szobor felavatásának éve: 1985

Tóth Luca Réka és Sándor István

Karinthy Frigyes emléktábla

GPS: É: 59.32836 K: 18.05192
Cím: Hantverkargatan 2 F, Stockholm, 112 83
Alkotója: Mihály Ferenc
Alkotás, felavatás éve: 2009. április 18.

„Az emléktábla állításának ötlete 2007-ben született, amikor Karinthy Márton író és rendező svédországi látogatása alkalmával a Stockholmi Önképzőkörnek is vendége volt a Magyar Házban. A beszélgetést Veress Zoltán vezette; szó volt a vendég Ördöggörcs című frissen megjelent könyvéről és ennek kapcsán az egész Karinthy családról, nem utolsósorban Karinthy Frigyes betegségéről és stockholmi műtétjéről. A találkozóról hazafelé menet ötlött fel Veress Zoltánban az emléktábla állításának a gondolata, hogy zarándokhellyé avathassák ezt a stockholmi színhelyet. Az ötletet felkarolta a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) és rengeteg utánajárással, sok lelkes ember áldozatos hozzájárulásával (a hatóságokkal való kapcsolattartást, engedélykérést, az anyagiak előteremtését – egyéni adakozásából), többszöri nekirugaszkodásra sikerült. Szép példája lett ezzel a svédországi magyarok összefogásának.”

 

(A 2F épület, amely falán megtalálhatóak az emléktáblák)

Az emléktáblákat 2009 április 18-án avatták fel, a Serafen kórház udvarán. A kórház főbejáratán keresztül a belső udvarra jutunk és ott balra fordulva meglátjuk a Hantverkargatan 2 F épületet, amelynek a bejáratától balra helyezkednek el az emléktáblák ( magyar és svéd nyelven ).  A táblákat Mihály Ferenc alkotta, 2009-ben.

Karinthy Frigyes emlékére 1887-1938 ebben az épületben műtötte meg a magyar írót Herbert Olivecrona agysebész professzor 1936-ban lehetővé téve az ”Utazás a koponyám körül” megírását.

Komáromi Márton

Híradó (Stockholm), 27. évfolyam, 2009. június, 112. szám. 7. oldal. http://hirado.smosz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=170:karinthy-emlektabla-stockholmban&catid=47:smosz-oldalak

Nizza-i Ady Endre emlékplakett

GPS: 43° 42′ 7.3″ N 7° 15′ 55.6″ E
Cím: 7 Avenue Georges Clemenceau, Nice, France

A Szent György szállóban a bejárat mellett az egykori vendég: Ady Endre emléktábla található, az emléket 1970 -ben állították.

Levélrészlet:

(157.) Ady Endre – Ady Lajosnak [Nizza, 1904. szept. 20.]

A Rivierán vagyok s maradok pár hétig. Szeretettel gondol reád bátyád. Írj hosszú levelet.

Címem: Endre de Ady publiciste Nice Hotel S. Georges rue de la Paix.

Nem csak 1904-ben, hanem később is a Saint Georges volt szálláshelyük Lédával közös utazásaik alkalmával.

Messik Miklós (MEVE)

Északi Magyar Archívum – Ungerska arkivet

GPS: 59° 15′ 38.6″ N 17° 53′ 56.1″ E
Cím: Box 8027, Kungens Kurva, 141 08
Honlapcím: www.ungerska.se
E-mail cím: info@ungerska.se
Szöllősi Antal

„Amikor 1973. október 23-án, Stockholmban az Északi Magyar Archívum (svédül: Ungerska arkivet) megalakult, csak a svédországi magyarok és magyar egyesületek által produkált anyagokat gyűjtöttem. Az akkori magyar emigráns újságok hírt adtak az Archívum megalakulásáról. Így egyre több és több nyugaton élő magyarral kerültem személyes találkozás vagy levelezés útján kapcsolatba. Félő volt akkor is, hogy idős honfitársaink elhalálozása után feltehetően sok irat elveszhet, amit az idő azóta csak bizonyított. Az Északi Magyar Archívum honlapjának feltöltése 2011. december 1-től  folyamatos és  szerkesztés alatt áll. Figyelemmel követheti a honlap alakulását és így olyan információszerzési lehetőségeket kap, amely áthidalja az idő-, és távolság adta akadályokat. Jelenleg körülbelül kétezer oldal olvasható, amely folyamatosan bővül és terveim szerint legkevesebb 6-8 ezer oldalt szeretnék minél előbb elérhetővé tenni.” – Szőllősi Antal az Északi Magyar Archívum alapítója.

Az Északi Magyar Archívum pártpolitikától és vallási nézetektől független gyűjtemény.

Szöllősi Antal

Magyar katonák sírja

GPS: 46° 24′ 12″ N 13° 35′ 57.7″ E
Cím: 5231 Log pod Mangartom, Szlovénia

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

Log pod Mangartom faluban, az itteni I. világháborús temetőben is fekszenek magyar hősi halottak. Kevesen, mert többnyire hegyi harcokra kiképzett osztrák és bosnyák katonák harcoltak itt. A sírhantok még ma is kivehetőek, nem simultak bele a földbe és magyar nyelvű tábla is tájékoztat, hogy több mint 800 osztrák–magyar katona nyugszik a temető négy szintjén. Az elesettek kezdetben az alsó teraszokon lettek eltemetve, majd egyre feljebb. A sírok fémkeresztekkel vannak jelölve, azonban a muszlim katonák sírhelyein tipikus muzulmán sírkő, azaz „notches” található.

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

 

A sírkert közepén álló emlékmű a Rombon hegy elhunyt védőinek állít emléket. A szoborcsoport egy bosnyák katonát és az osztrák–magyar hegyi egység katonáját ábrázolja, akik felfelé néznek a hegy csúcsa felé, ahol az itt eltemetett katonák vesztették életüket a gyilkos csatákban. Az emlékművet a prágai Ladislav Kofranek készítette.

http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

Thököly Imre emlékoszlop – Izmit

Cím: Kozluk, Oramiral Salim Dervişoğlu Cd., 41200 İzmit/Kocaeli, Törökország

Az Izmitben lévő Thököly Emlékház parkjában Tarlós István, Budapest főpolgármestere avatta fel Thököly Imre emlékoszlopát Kocaeli város polgármesterével, İbrahim Karaosmanoğluval. A felállított oszlop megegyezik azzal az emlékoszloppal, amit Thököly hamvainak 1906. évi hazaszállítása után állíttatott az akkori magyar kormány. Az eseményen részt vett Kiss Gábor ankarai nagykövet, Heindrich Balázs isztambuli főkonzul, Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Alpaslan Kaya tiszteletbeli magyar konzul és Fodor Gábor, az Isztambuli Magyar Intézet igazgatója.

 

Az eredeti oszlop (Thököly sírjával együtt) az izmiti örmény temetőben állt, amit az első világháború zivataros éveiben feldúltak azt, az oszlop ledőlt, a rajta lévő turul eltűnt. Az oszlop egy maradványát a 2000-es években megtalálták az izmiti kőtárban, ezt a töredéket (pont a magyar címert ábrázoló rész) kiállították egy talapzaton a 2008-ban megnyílt múzeum melletti parkban. Az oszlop tetején ülő turult a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói készítették a Nemzeti Panteon Alapítványanyagi támogatásával. A most felállított, közel hatméteres oszlop hű mása az egykori síremléknek, amelyet korabeli fotókról ismerünk. A Kocaeli város anyagi támogatásával felállított emlékmű mellett további Magyarországot népszerűsítő és a magyar–török kapcsolatokat erősítő fejlesztések várhatóak a Thököly Emlékház környezetében.

Kép és a cikk forrása: www.btk.mta.hu

Liszt Ferenc emléktábla (Strasbourg)

GPS: 48° 34′ 44.2″ N 7° 44′ 51.5″ E
Cím: 5 Quai Saint- Thomas, Strasbourg, Franciaország

Fotó: Angyal Réka

Liszt Ferenc, 12 évesen, 1823 december 5-én l Hotel de l Esprit-ben adott koncertet. Ez a strasbourgi fellépés volt az első franciaországi fellépése.

Angyal Réka

Thököly Imre Emlékház

GPS koordináták: 40°45’43.40″ N, 29°53’59.83″ E
Cím: SEKA Park 2.Etap Kültür Alanı, İzmit – Kocaeli

2008. november 14-én nyílt meg Izmitben – mely ma Kocaeli nagyváros része – a Seka parkban a Thököly Emlékház, amely az 1701–1705 között száműzetésben itt élő Thököly Imrének állít emléket.

www.rodosto.hu

A politikai emigráció tartózkodási helyéül Csiprovac várost jelölték ki néhány környékbeli faluval, míg Thököly szűkebb kíséretével Isztambulban tartózkodott. 1701 szeptemberében azonban engedély nélkül Drinápolyba ment, amiért kíséretével együtt Izmitbe (görög nevén Nikomédia), a „Virágok mezejére” telepítették át szűk kíséretével.

Hamvait 1906-ban hozták Magyarországra felesége, Zrínyi Ilona, mostohafia, II. Rákóczi Ferenc, Rákóczi József, Bercsényi Miklós és neje Csáky Krisztina, Esterházy Antal, Sibrik Miklós maradványaival együtt, miután az 1906. XX. törvénycikk eltörölte a Rákóczit és társait száműző 1715. XLIX. tc. 2. és 3. paragrafusát. Thököly Imre földi maradványait a késmárki új evangélikus templomban helyezték örök nyugalomra.

dr. Chikány Gábor (MEVE)

(foto:www.rodosto.hu)

Liszt Ferenc emléktábla és tér

GPS: 48° 52′ 39.7″ N 2° 21′ 6.9″ E
Cím: Place Franz Liszt, 75010 Párizs, Franciaország

Emléktábla a Place Franz Liszt 7. sz. ház falán, a 10. kerületben.

Az emléktábla szövege magyar fordításban: „Tisztelet Lisztnek. 1811-1886. Magyar zeneszerző, zongoraművész, aki ebben a negyedben lakott. Francia Liszt Társaság. Liszt Társaság, Budapest, 1979.”

Bár Liszt Ferenc sohasem lakott itt, emléktáblája a róla elnevezett térre került, ugyanis a városrendezés miatt több címe már nem található meg a környéken.

1823. december 11-én érkezett Párizsba édesapjával az akkor tizenkét éves zeneszerző, zongoravirtuóz csodagyermek, Liszt Ferenc. Az Hőtel d’ Angleterre-ben, a Rue du Mail I0.sz. alatt szálltak meg, a zongoragyáron Sebastien Erard házával szemben, aki felkarolta a zseniális tehetségű gyermeket.

Virtuóz művészete meghódította Párizst. Barátai: Delacroix, Victor Hugo, Musset, Chopin, George Sand, Dumas, Paganini, Berlioz és Ary Scheffer festő, akinek házát-műtermét gyakran kereste fel (Rue Chaptal 16, metró: Blanche-Pigalle), ahol Chopin-nel együtt szívesen kísérték zongorán Pauline Viardot énekesnőt.

1835-ben a Rue de Provence 61 ill. 63-ban lakott (8. kerület, met¬ró: Auber), amikor a nagy szenvedéllyel találkozott: Marie d’ Agoult grófnővel, aki otthagyta érte a családját. Genfbe, majd Olaszországba mentek, 1837 telét Párizsban töltötték a Rue Laffitte 23. sz. alatt, a 9. kerületben, metró: Richelieu-Drouot. (Helyén ma nagy modern banképület áll). Kapcsolatuk megromlott, a „szerelem gályarabjai¬nak” életútja elvált. Marie visszatért Franciaországba, Liszt Weimarban telepedett le. Liszt ettől kezdve nagyon ritkán, csak átutazóként tartózkodott Párizsban.

Liszt üstökösként ragyogott át Párizs egén. A franciák álmélkodtak, megbotránkoztak, viccelődtek, imádták és még ma is büszkék arra, hogy közöttük élt.

Irodalom:

– j-G.Proud’homme: Liszt et Paris (La revue musicale)

Claude Rostand• Liszt (Edition du Seui/ 1960. Paris)

Dr. Nádor Tamás: Liszt Ferenc életének krónikája (Zeneinelkiadó, 1975. Bp.)

Messik Miklós – Varga Ida: Párizs és környéke magyar emlékei

Réthly Antal – Meteorológiai Múzeum – Ankara

GPS: 40.005222,32.879299
Cím: Kalaba Mevki Kütükçü Ali Bey Cad. 4, Keçiören Merkez, Keçiören, Ankara, Törökország

Réthly Antal (Budapest, 1879. május 3. – Budapest, 1975. szeptember 21.) magyar meteorológus, egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora.

Réthly Antal fényképe az ankarai Meteorológiai Múzeumban. A fényképet készítette: Gál Erika

Kemál Atatürk meghívására 1925-ben Törökországba érkezett, és két teljes évet a kis-ázsiai országban tartózkodott. Kiépítette az ország meteorológiai állomáshálózatát; szerkesztésében adták ki az első havi időjárás-jelentést.

Dr. Réthly Antal fényképe mellett bekeretezve látható az 1927-ben Ankaráról készített meteorológiai jelentése. A fényképet készítette: Gál Erika

Az 1926-ban megjelent az első török meteorológiai évkönyv, amely szintén az ő nevéhez fűződik. Réthly Antal létesítette az ankarai meteorológiai obszervatóriumot, amelynek épületét, magyar társa, Tittes György mérnők munkáját dicséri. A világon először ő mért hitelesen Ankarában 0 %-os nedvességtartalmat.

A múzeum kívülről. A fényképet készítette: Gál Erika

1927-ben Atatürk magas kitüntetésben részesítette. A Meteorológiai Múzeumban fényképével és bekeretezett mérésével emlékeznek Réthly Antalra.

Az ankarai Meteorológiai Obszervatórium (jobbra tőle található a múzeum) , amelyet Tittes György mérnök tervezett. A fényképet készítette: Gál Erika

Gál Erika

Kossuth Lajos utca és emléktábla

Cím: Layoş Koşut Caddesi, Ankara, Törökország, 6400
GPS: 39.870888,32.8623803

„Mádl Ferenc köztársasági elnök 2002 októberében tett hivatalos látogatása során felavatta Ankarában a Kossuth Lajos utcát (az utcában található a magyar nagykövetség épülete), valamint a Kossuth emléktáblát.”

 

Az emléktábla Magyarország Ankarai Nagykövetségének szomszédságában található.

Gál Erika

Kőrösi Csoma Sándor emléktábla

GPS: 48° 51′ 18.6″ N 2° 19′ 49.5″ E
Cím: 3 Rue Perronet, 75006 Párizs, Franciaország

Rue Perronet 3. sz., a 7. kerületben található egy emléktábla Kőrösi Csoma Sándorról, a szöveg magyar fordításban:”Ph. Ed. Foucaux (1811-1894), a nyugati világ első tibeti nyelvtanára ebben a házban folytatta az erdélyi magyar tibetológus, Kőrösi Csorna Sándor művét.”

Messik Miklós – Varga Ida: Párizs és környéke magyar emlékei

Kozma József utca (Nizza)

GPS: 43° 42′ 1.6″ N 7° 18′ 21″ E
Cím: Rue Joseph Kosma, 75019 Párizs, Franciaország

A neves sanzon- és film- zeneszerző Kozma Józsefről (1905-1969) elnevezett utca. Sírja Párizsban a Montmartre-i temetőben található, a 18. kerületben.

A komponista 1933-ban emigrált Franciaországba. Sanzonjaival, a Hulló falevéllel, a Barbarával, valamint filmzenéivel, amelyeket Renoir, Carné, Chanois és Duvivier számára írt, világhírűvé vált. Operettet, balettzenét és oratóriumot is komponált, p1. A lyoni selyemszövők c. oratóriumot. Roche Guyon-ban halt meg. (Val-d’ Oise, Párizs közelében)

 

Forrás:

– Messik M.-Varga I: Párizs és környéke magyar emlékei (Gálos kiadó,1997)

-Albert István: Búrsú Kozma Józseftől (Muzsika, 1969. 10. sz.)

Esztergom vára Török Kulturális Központ – Ankara

GPS: 39.980719,32.8664645
Cím: 06280, Güçlükaya, Fatih Cad., Keçiören/Ankara, Törökország

A törökök saját ingatlan beruházásként Ankara egyik kerületében felépítették az esztergomi vár hasonmását. A Népszabadság beszámolója szerint az egymillió lakosú Keciören negyedben létrehozott kulturális központot hatalmas népünnepéllyel övezve a Recep Tayyip Erdogan miniszterelnök és a török kormány több tagjának jelenlétében nyitották meg.

Fotó: Gál Erika

A közelmúltban Budapesten járt Erdogan miniszterelnök, valamint Keciören polgármestere, Turgut Altinok egyaránt azt hangsúlyozta, hogy Törökország büszkén és tisztelettel tekint vissza történelmére, így a Magyarországhoz fűződő különleges viszonyra is. Az esztergomi vár különleges szerepet tölt be a török köztudatban és kultúrában. Estergon Kalesi címmel egy hajdanán janicsárindulóként használt, de ma is népszerű virágének született az erődítményről.

Az ankarai Estergon Kalesi

Fotó: Gál Erika

A tervek szerint a turisztikai látványosságnak szánt kulturális központban alakítják majd ki a török nyelvű világ tárgyi emlékeit gyűjtő új Etnográfiai Múzeumot. A lap szerint szó van arról is, hogy itt állítsák ki az esztergomi vár egykori török zászlóját is. A Japánban restaurált hat négyzetméteres lobogót nemrégiben mutatták be a nyilvánosságnak Isztambulban.

Forrás: Index.hu

Kossuth Lajos tér – Párizs

GPS: 48.875985,2.339884
Cím: Place Kossuth, Párizs, 75009

Kossuth Lajos tér Párizs IX. kerületében található, a téren egy tábla is őrzi Kossuth emlékét.

Fazekas Anna

Dr. Rásonyi László emléktáblája – Ankara

GPS: 39.9298278,32.8556983
Cím: 06230, Hacettepe Mahallesi, Ankara, Törökország

Rásonyi László (1899-1984) a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát, majd szintén itt doktorált török filológiából. Kemal Atatürk meghívására került Ankarába 1935-ben, és megalapította az Ankarai Egyetemen a Hungarológiai Intézetet. 1947-ben Kolozsvárra került, ahol a Balkán Intézet munkatársa volt.  Ezt követően Budapesten a MTA könyvtárának Keleti Gyűjteményében dolgozott; neki köszönhető a gyűjtemény olvasótermének kialakítása is.

Fotó: Gál Erika

1963-ban ismét visszakerült Ankarába, és öt évig vendégprofesszora volt a Hungarológia Intézetnek.

Kutatási területei a magyar és török nevek, a török népek története, irodalomtörténete és a magyar őstörténet etnikai, nyelvi problémái voltak.

Az emlékművön látható szöveg: Dr. Rásonyi László hírneves turkológus professzor emlékére, aki kiemelkedő munkát végzett az Ankarai Egyetem Nyelvi, Történelmi és Földrajzi Kara Magyar Intézetének megalapításában, és tevékenységével erősítette a magyar-török barátságot. Születésének 100. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és Oktatási Minisztériuma, 2001.

Gál Erika

Budapest utca – Ankara

Cím: 06690, Budapeşte Caddesi, Ankara, Törökország
GPS: 39.8968408,32.8021221

Az újonnan felavatott Budapest utca táblája a törökországi fővárosban A fényképet készítette: Gál Erika

Budapestről neveztek el utcát Törökország fővárosban, Ankarában. Az ünnepségen részt vett Tarlós István, Budapest polgármestere, Melih Gökcek ankarai polgármester pedig elmondta, abban reménykedik, hogy 2016-ban Budapesten az Ankara utcát is felavatják.

 

Budapestről neveztek el utcát pénteken a török fővárosban. Az ünnepségen Tarlós István kifejtette, hogy az ankarai Budapest utca tovább erősíti a török és a magyar nép közötti mély köteléket, valamint a két város közötti szoros együttműködést. Felidézte, hogy februárban Budapesten írták alá a török és a magyar főváros testvérvárosi egyezményét, amellyel új alapokra helyeződött a két település viszonya.

Forrás: http://turkinfo.hu/

Kossuth Lajos emléktábla – Párizs

GPS: 48.875985,2.339884
Cím: Place Kossuth, Párizs, 75009
Alkotója: Gál András
Alkotás, felavatás éve: 1998.

Kossuth Lajos emléktáblája a Párizs IX. kerületében, a Kossuth téren. Az emlékművön olvasható felirat: „Kossuth Lajos (1802-1894), a demokratikus Magyarország megalapítója, hazája függetlenségi harcának vezetője (1848-1849), akit a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi vezéreltek. Az európai népek tavaszának 150. évfordulója alkalmából. 1998. március. Az Emberi Jogok Magyar Ligája. Magyar Köztársaság.“

A bronz dombormű alkotója: Gál András (1951), Párizsban élő magyar szobrászművész. Felavatva: 1998. június 6-án.

Fazekas Anna

Emlékház és Múzeum II. Rákóczi Ferenc Fejedelem és a Magyar Politikai Emigráció Tiszteletére

GPS koordináták: 40,973702 27,509573
Cím: 59100 Tekirdağ, Ertuğrul Mah., Rakoczi Cad. 26.

A törökországi Rodostó városa az elmúlt évszázadokban a magyar emigráns lét szimbólumává vált. Rákóczi fejedelem ebédlőpalotájának tartott törökországi épületben 1968 óta működik a Rákóczi Emlékmúzeum. A házat 2007-ben felújíttatta a Magyar Köztársaság, 2010 februárjától pedig az erdélyi magyar fejedelmet és családját, a szabadságharcot és az emigráció életét bemutató korszerűsített kiállítás, valamint többnyelvű tárlatvezető rendszer várja az idelátogatókat.

A rodostói csodaszép tengerparti sétányról a sziklás parton macskaköves utca vezet fel a Rákóczi-házhoz, amely a Magyar-utca első háza, vele szemben egy kis kápolnával. Az emeletes házon, a főbejárat baloldalán márványtábla van török és magyar nyelven: A Rákóczi-Emlékmúzeum, 1929-1932 közt épült újjá (Möller István építőművész vezetésével), ugyanis ekkor vette meg a magyar kormány az épületet Törökországtól és ma is a magyar állam tulajdona.

www.rodosto.hu

dr. Chikány Gábor (MEVE)

1848-as szabadságharc magyar áldozatainak síremléke és Gróf Széchenyi Ödön sírja a Feriköy-i temetőben

GPS: 41.052495° N 28.985281° E
Cím: Paşa Mh., 34379 Şişli/İstanbul

Az egyik legjelentősebb törökországi magyar történelmi emlékhely, a Feriköy-i protestáns temetőt, ahol  összesen 17 magyar sír található, itt nyugszik többek között II. Rákóczi Ferenc orvosa, a Kossuth emigráció néhány tagja és az 1848-as szabadságharc résztvevői közül Törökországba menekült magyarok többsége. A temető különálló katolikus felében található Széchenyi Ödön, a törökországi tűzoltóság megalapítójának síremléke.

(www.mfa.gov.hu)

Dr. Chikány Gábor (MEVE)

Kisfaludy Sándor emléktábla (Draguignan)

GPS: 43° 32′ 21.5″ N 6° 28′ 2.3″ E
Cím: 46 Rue de l’Observance, 83300 Draguignan, Franciaország

A költő szerelmi bánattal vonult katonaként Itáliába. Indulása előtt azonban búcsúlátogatást tett szerelménél. Ez az elszánt és borongós kedélyállapot tette őt költővé: ebből születtek első Himfy-dalai.

„Rendeltetési helye Milánó volt; ahol a több ízben megvert ausztriai hadat visszaszorította és bekerítette Napóleon. A fellegvár őrsége 1796. június 29-én megadta magát, így Kisfaludy is hadifogollyá lett, és Franciaországba vitték. Jó csillaga Provence-ba vezette, ahol több hónapot töltött; Draguignan városában lakott a rue de l’Observance 46. számú házban. A szemközti házban lakó ifjú leány, a művelt Caroline d’Esclapon ismertette meg őt a korabeli francia lírával, ennek hatására kezdett el verseket írni. A történetet Kisfaludy a Francia fogságom című naplójában írta meg. Draguignanban a ház falán kis kerámia tábla őrzi a magyar költő emlékét”.

Messik Miklós (MEVE)

József Attila emléktábla – Párizs

GPS: 48.855962,2.337019
Cím: Rue du Vieux-Colombier 4., Párizs, 75006

Az emlékművön látható szöveg:  Ebben a házban élt 1926-ban a magyar költő,József Attila.1905-1937.”

József Attila közel hét évet töltött Franciaországban, 1926 októberétől 1927 júliusáig Párizsban élt, a nyarat pedig dél-franciaországban töltötte.

Korábban Hotel du Vatican volt a neve annak a szállodának, ahol József Attila először lakott, jelenleg Atlantisnak hívják. Szalonjában Agárdi Gábornak József Attiláról készült festménye látható.

 

Fazekas Anna

József Attila emléktábla

GPS: 43.66721,7.146279
Cím: Montée du Chateau, Rue du Piolet, Cagnes-sur-mer, 06800
Alkotója / Felavatás éve: Csontos László / 1992

Az emlékművön látható szöveg:  Itt töltötte  a magyar költő József Attila /1905-1937/ 1927 nyarát.

József Attila 1927 júniusától két hónapot töltött egy Nizzától 8 km-re eső halászfaluban, ahol a Medáliák írásába kezdett.

Fotó: Molnár Luca

Az azóta várossá nőtt Cagnes-sur-Mer középkori felsővárosában francia nyelvű márványtábla őrzi emlékét, melyet a nizzai Magyar-Francia Baráti Egyesület állított a várhoz vezető egyik út menti ház falán.

Udvari József, aki részt vett az avatáson, a költő nyaralásának irodalmi hátteréről és a tábla történetéről mesél József Attila a francia Riviérán c. írásában.

http://uj.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=5129

Fazekas Anna

Jókai Mór lakhelye (Nizza)

GPS: 43° 41′ 34.3″ N 7° 15′ 6.8″ E
Cím: 65 Promenade des Anglais, Nice, France

Jókai lakhelye a tengerparton 1903-1904 évi utazásakor, a mai Hotel Versailles-ben volt. Az idős, sikeres író második feleségével, Nagy Bellával ezekben az években nyarait az Azúr- parti – a mai Versailles szálló helyén álló- panzióban töltötte. Az épület a Mediterrán Egyetem szomszédságában kitűnő kilátást nyújt a tengerre.

(MEVE tagság, Jókai emlékek nyomában kiállítás, 2006)

Illyés Gyula emléktábla – Párizs

GPS: 48.851815,2.355545
Cím: 15 Rue Budé, Párizs, 75004
Alkotója / Felavatás éve: László Balázs / 1988.

Az emlékművön látható szöveg: „Ebben a házban élt a magyar költő, Illyés Gyula (1902-1983) 1922-től 1926-ig.”

Illyés 1922. április 24-én érkezett meg Párizsba. Noha további útitervekkel a zsebében (Róma, Barcelona, Afrika) Párizst átmeneti állomásnak tekintette, végül négy évet töltött a francia fővárosban. A Szent Lajos-szigeten, a magyar munkások tömegszállásának egyik szűkös padlásszobájában húzta meg magát többedmagával, s megélhetéséért a legkülönfélébb alkalmi munkákat vállalta.

Illyés Gyula emléktábla Párizsban: a Szent Lajos-szigeti utca 15-ös számú ház falán egyszerű fehérkőtáblán olvasható a felirat:.

Az emléktáblát a Mallarmé Költői Akadémia állíttatta 1988. április13-án.

(MTI Fotó: László Balázs)

Fazekas Anna

Budapest utca – Párizs

GPS: 48.876484,2.32739
Cím: Rue Budapest, Párizs, 75009

Az utcát 1826-ban nyitották meg az első Tivoli helyén. 1910-ben kapta a Budapest nevet. A közelben van az Európa tér, a környék tereit és utcáit szisztematikusan az európai nagyvárosokról nevezték el.

Fazekas Anna

Budapest tér – Párizs

GPS: 48.877509,2.327288
Cím: Place de Budapest, Párizs, 75009

A teret 1885-ben alakították ki. A Budapest nevet 1904-ben kapta. A környék érdekessége, hogy tereit és utcáit szisztematikusan az európai nagyvárosokról nevezték el.

 

Fazekas Anna

Bercsényi László sírköve (Párizs)

GPS: 48° 51′ 31.1″ N 2° 19′ 37.1″ E
Cím: 58 Rue de Verneuil, 75007 Párizs, Franciaország

Az emléktábla szövege: „Székesi Bercheny László Ignác gróf, magyar mágnás, Franciaország marsallja, a királyi nagykereszt rend viselője, Szent Lajos bajnoka, a róla elnevezett Huszársereg tábor¬noka, a huszárseregek főparancsnoka, 1689. augusztus 3-án született Eperjesen, Magyarországon, meghalt 1778. január 9-én Luzane-ban, Bercheny Miklós grófnak, II. Rákóczi Ferenc főgenerálisának fia. Rákóczi, aki magyarországi és erdélyi fejedelem volt és 1725-ben, száműzetésben halt meg Rodostóban, Törökországban.”

Bercsényi László gróf, II. Rákóczi Ferenc főgenerálisának fia, apjához hasonlóan a fejedelem hűséges, bátor tisztje volt. A szabadságharc leverése után a fejedelemmel együtt Lengyelországba menekült.

1712-ben Rákóczi Franciaországba küldte, s ajánlatára XIV. Lajos, a Napkirály, testőrgránátosai századosává nevezte ki. Bercsényi László már alezredesként küzdte végig a spanyol örökösödési háborút, 1719-tõl ezredesi rangot ért el a francia hadseregben. Majd Rodostóba ment, hogy a magyar menekültekből megszervezze francia lobogó alatt a Bercsényi-huszárezredet.

1735-ben dandárparancsnok, 1738-ban tábornok lett. 1744 és 1747 között Flandriában lovassági főparancsnokként szolgált. A francia huszárság megszervezéséért 1758-ban Franciaország marsalljává nevezték ki. XV. Lajos király személyesen adta át neki a marsallbotot.

46 évi szolgálatért, 14 hadjáratban való részvételéért a francia történelem legmagasabb hadvezéri méltóságainak sorába került a vitéz magyar gróf.

A Bercsényi-ezred további sorsa több leírásból ismert. (Ballagi A.: A Bercsényi-huszárok, 1873., Thaly Kálmán: Bercsényi ivadékok Franciaországban, 1889., Lendvay Kálmán: Bercsényi László Lusancy kastélyában, Vas újság, 1910.)Ma is viseli a nevét egy ezred a Toulouse-közeli Auch-ban, korábban harckocsizó, ma ejtőernyős alakulat. Névadójuk emlékét tisztelettel őrzik.

/Kivonat: Messik M.-Varga I. Párizs és környéke magyar emlékei ,1997/

Batsányi János emléktábla – Párizs

GPS: 48.855962,2.337019
Cím: Rue Mazarine 30., Párizs, 75006

Az emlékművön látható szöveg: „Itt élt 1812-1815 között Batsányi János, nagy magyar költő és hazafi.”

Batsányi János 1809-ben érkezett Párizsba, akkori lakóházában került sor letartóztatására 1815-ben, amikor az angol és porosz szövetséges csapatok bevonultak Párizs utcáira. Érdekességként a házon egy másik emléktábla is található, mivel a XVIII. században még tűzoltólaktanyaként funkcionált és Párizs első tűzoltóságának megteremtője lakott benne.

Batsányi János költőnek minden diák ismeri forradalmi sorait: „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

Fazekas Anna

Bartók Béla Emlékpark – Párizs

GPS: 48.87601,2.339884
Cím: Square Bela Bartok, Párizs, 75015
Alkotó/ Alkotás éve: Varga Imre / 1982

Az életnagyságú Bartók-szobor a Bartók Béla parkban található. A szobrot Budapest ajándékozta Párizsnak, hálájuk jeléül, hogy Bartókról teret neveztek el a városban. Másolata Budapesten és Makón látható.

Bartók Béla és Párizs viszonya némileg ellentmondásos: franciaországi pályája kissé nehézkesen indult, több mint száz évvel ezelőtt, 1905-ben ő is részt vett a Rubinstein zeneszerző- és zongoraversenyen, amelyen azonban nem aratott sikert. Az 1910-es években a fiatal francia előadók és esztéták már kiálltak a magyar zeneszerző mellett, 1922-ben pedig itt mutatta be I. hegedűszonátáját Sztravinszkij, Ravel és Poulenc jelenlétében. Később a francia Becsületrendet is megkapta. Ma Franciaországban az egyik legismertebb magyar személyiség, a francia koncerttermek leggyakrabban játszott külföldi zeneszerzői közé tartozik.

A szobor talpazata

Fazekas Anna

Antall József és ifj. Antall József emlékkő

GPS: 48° 51′ 1.9″ N 2° 15′ 36.7″ E
Cím: Square Alfred Capus, 75016 Párizs, Franciaország

Emlékkő a Square Alfred Capus nevű kis parkban, a 16. kerületben található. Az emlékkõ felirata magyar fordításban:

„Antall József emlékére (1896-1974), magyar államférfi, oltalmazója a francia hadifoglyoknak és a nácizmus áldozatainak, akik menedéket találtak Magyarországon, és fia, Antall József emlékére (1932-1993), a demokratikus Magyarország első szabadon választott kormányfője.

A hálás Franciaország.

1994. február 23.”

Messik Miklós – Varga Ida: Párizs és környéke magyar emlékei

Ady Endre emléktábla – Párizs

GPS: 48.850523,2.339302
Cím: Rue Casimir Delavigne, Párizs, 75006
Alkotás/felavatás éve: 1956

Ady élete során hétszer látogatott hosszabb időre Párizsba, 1906-tól azonban már nem Lédáék lakásában szállt meg. Ezt követően abban a Hotel des Balons nevű szállodában vett ki szobát, amelynek falán emléktábla lett elhelyezve Ady Endre tiszteletére. Az emléktáblán Ady domborműportréja látható, az alábbi szöveg kíséretében: „Még itt van Párizs a szívemen…Ady.” Az emléket a Magyar-Francia Bizottság állította 1956-ban..”

Fazekas Anna

II. Rákóczi Ferenc emlékmű (Yerres)

GPS: 48° 43′ 7″ N 2° 27′ 24.7″ E
Cím: Square de Francois II. Rakoczi, Yerres

Az emlékoszlop Csáki József kubista szobrász alkotása, amely Yerres területén található. (kb. 20km-.re Párizstól délkeletre, az RN6 főúton  Villeneuve – St. Georges-ig, majd a D 32-es úton)

Az emlékmű francia ill. magyar nyelvű feliratai:

„II. Rákóczi Ferenc emlékére, aki XIV. Lajos szövetségese, a magyar függetlenségi harc vezetője volt. 1676-1735, 1713 és 1717 között a Grosbois-i kamalduliak kolostorának visszavonultságában élt. Akarata szerint a szíve ebben a földben nyugszik békében.

Ezen emlékművet a franciaországi magyar szövetség állította fel a magyar kolónia adományaiból e helyen, ahol a száműzött fejedelem szíve porlad. Magyar Kolónia ajándéka Yerres községének 1937-ben hálája jeléül, hogy befogadta a száműzött hőst.”

 

A Yerres-i emlékmű ismert zarándokhelye a Franciaországban élő magyaroknak. Minden év szeptemberében az istentisztelet után itt ünnepséget rendeznek a helyi hatóságok közreműködésével.

Messik M.- Varga I.: Párizs és környéke magyar emlékei, 1997

1956-os emlékmű- Párizs

GPS: 48° 51′ 32.1″ N 2° 23′ 28.3″ E
Cím: 16 Rue du Repos, Paris, France

Párizsban a Szajna jobb partján, Pére Lachaise temető 44. parcellájánál kereshető fel az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve.

Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulóján, 1988. június 16-án állították fel a tört árbócú hajót ábrázoló emlékművet. A jelképes sír helye Jacques Chirac és Párizs város tanácsának adománya volt. Az emlékünnepség védnökségét Nobel-díjas tudósok, államférfiak, neves írók és művészelt vállalták. Az emlékművet a párizsi magyarok minden év november 4-én megkoszorúzzák.

Itt megemlítendő: Párizs és környéke magyarjainak minden évben megrendezett ünnepsége az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve, a Diadalívnél, az Ismeretlen Katona Sírjánál történik. Az idei 2013 évi ünnepségen jelen volt Áder János köztársasági elnök úr is.

Forrás: Messik Miklós – Varga Ida :Párizs és környéke magyar emlékei,1997

Mindszenty High School – Palau

GPS: 7° 20′ 27.8″ N 134° 28′ 37.7″ E
Cím: Koror, Palaui Köztársaság

Palaut 1543-ban fedezte fel Ruy López de Villalobos. Az 1978-as népszavazást követően, mivel a lakosság elutasította a megalakuló Mikronéziai Szövetségi Államokhoz való csatlakozást, Palau 1981. január 1-jén az USA autonóm köztársasága lett Belaui Köztársaság néven. Belau és az USA 1982-ben kötötte meg a társulási szerződést, ami kilátásba helyezte a függetlenséget is. Az 1993-ban megtartott népszavazáson megszavazták a függetlenséget, amelyet 1994-ben kiáltottak ki. Az országot Palaui Köztársaság néven vették fel az ENSZ-be, de kül- és hadügyeiért továbbra is az USA a felelős.

Palau a Karolina-szigetek legnyugatibb szigetcsoportjain helyezkedik el. Az államot 241 sziget alkotja, amelyből csupán 12 lakott. Nagyobb szigetei vulkanikus eredetűek, a kisebbek korallképződmények. A trópusi éghajlatú köztársaság elsősorban idegenforgalmáról nevezetes. A legnagyobb, lakott szigetek a Palau-lagúnát veszik körül. A teljes lakosság kétharmada egyetlen szigeten, Koror szigeten él.

Itt található a Mindszenty High School, amely a legnagyobb katolikus iskolaként működik. Az intézmény elnevezése Mindszenty bíboros nevét őrzi, hogy miért ezt a nevet választották az 1949-ben megalapított iskolának az egyelőre ismeretlen.

Forrás: http://mindszentyhighschool.weebly.com/

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/ausztralia-es-oceania?palau

Magyar Millennium Park

GPS: 42° 43′ 29.4″ S 174° 46′ 40.2″ E
Cím: Molesworth Street, Wellington, New Zeland

A Magyar Millennium Park a Molesworth és a Hawkestone utca sarkán található, Wellingtonban. A Park az egyetlen magyar emlékmű Új-Zéland szigetén, létrehozásának célja amellett, hogy elősegítse az új-zélandi magyarok egymás közötti és anyaországuk iránti kötődésük megerősítését, fontos szimbóluma és emléke a magyarok ittlétének, Új-Zéland szigetén.

Új-Zéland magyarsága nemcsak háláját fejezi ki a befogadó országnak a Millennium Park felállításával, hanem a jövő generációjának ajánlja, mint törvényes magyar örökséget. A Park két karakteres magyar hagyományokat hirdető eleme az Erdélyben faragott és magyar motívumokkal díszített székely-kapu, valamint a szabadságot jelképező kopjafa a tér közepén.

A Magyar Millennium Park részét képezi Wellington hivatalos turisztikai látványosságokat tartalmazó jegyzékének. A Magyar Millennium Park 2003. augusztus 20-ai hivatalos felavatása óta kiemelt jelentőségű nem csak az új-zélandi magyarok körében, de a túristaként érkező magyarok számára is, különösen a három nagy nemzeti ünnep, március 15, augusztus 20 és október 23 napján.

Forrás: http://hungarianconsulate.co.nz/mmp_en.html

Tokay utca – Adelaide

GPS: -35.115301, 138.532742
Cím: Morphett Vale, Adelaide, Ausztrália, Dél-Ausztrália

Magyar borvidékről és borfajtáról elnevezett utca Dél-Ausztráliában.

Hamar György József

Szent Lukács Magyar Református Templom és a Bocskai Gyülekezeti Központ

GPS koordináta: 38° 12′ 47.1″ S 144° 58′ 49.2″ E
Cím: 121 -123 St Georges Rd, Fitzroy North, Victoria, 3068
Intézményvezető: Nt. Dézsi Csaba

A North Fitzroy‐i Gyülekezet Ausztrália első magyar református gyülekezete, mely kezdetben Parkvillei Presbiteriánus templom tartotta a magyar református istentiszteleteket 1949-1952 között. 1970-ben vásárolták meg az Anglikán Egyháztól a North Fitzroy-­‐i Szent Lukács templomot, mely ma is a melbournei gyülekezet, sőt az egész ausztráliai magyar református közösség lelki központja.

A templom Melbourne szívében fekszik, mintegy 5 kilométerre a világváros üzleti és kulturális központjától.

A templom építőanyaga nagyrészt kő és tégla, de a hátsó fal fából készült. Az épület sok érdekes építészeti tulajdonságot hordoz, melyek közül a leglátványosabb a front aszimmetrikus volta, egy domináló igen magas toronnyal, amelyet egy háromszög alakú neogótikus front és egy kisebb torony ellensúlyoz. Az ablakok, kapuk ugyancsak neogótikus jellegűek, amelyet angol építészeti elemek egészítenek ki.

A templombelső is eklektikus, részben neogótikus részben korai modern stílusú színházteremszerűen a szószék fele lejtő padlózattal.

A templom mellett található a Bocskai Gyülekezeti Központ is, mely irodahelységekkel, tágas gyülekezeti teremmel rendelkezik, ahol számos társadalmi és kulturális rendezvényt tartanak a magyar közösség csoportjai.

( Bocskai Gyülekezeti Központ )

Nt. Dézsi Csaba

Szent István Ökumenikus templom

GPS: 38° 9′ 7″ S 145° 13′ 9.7″ E
Cím: 760 Boronia Rd., Wantirna, Vic 3152

Melbourne első ökumenikus temploma. Az építkezési munkálatokhoz 1992. áprilisában kezdtek hozzá, Zágon Lajos építészmérnök vezetésével. Az ünnepi megnyitón került felavatásra a Dunántúli Őrbottyánban készült harang, amely azóta is minden délben megszólal.A Szent István Ökumenikus Templom a Melbourne-i Magyar Központ területén található.

Fodor Sándor

Regnum Marianum

GPS: 35° 5′ 33.1″ S 138° 36′ 55.9″ E
Cím: 45 Torrens St College Park, Adelaide, 5069

A Regnum Marianum Katolikus Közösség az 1950-es években alakult itt Adelaideben. Eleinte Hindmarshban, A Sacred Heart templomban illetve a Pirie street templomban tartottak Szentmisét, illetve itt találkoztak a magyar katolikusok. Több mint hatvan évvel ezelőtt, a Regnum közösség megvásárolt egy telket College Parkban, amely azóta a közösség központja lett. Itt tartják a szentmisét minden vasárnap délelőtt 11-kor.

Dunai M. Bence

Port Road-i Idősek Klubja

GPS: -34.888314,138.54756
Cím: 651 Port Rd Woodville, S.A. Adelaide, 5011
Intézményvezető: Nagy István

A Klubban rendszeresen pénteki napokon közös ebédeket tartanak. Filmvetítés, kártyajátékok, könyvtár, biliárdasztal, időszaki kiállítások, kézműves foglalkozások teszik változatossá az összejöveteleket. Valamint rendszeres újság megjelenésével tájékoztatják és szórakoztatják a tagokat. Időseket érintő kérdésekben nyújtanak szaktanácsadást.

Dunai M. Bence

Para Hills-i Magyar Klub

GPS: -34.811688,138.655784
Cím: 1. Moves Rd Para Hills, S.A. Adelaide, 5096
Elnök: Cseh Anna

A Magyar Hobby Klub INC egy maroknyi délvidéki magyar kezdeményezésére alapult meg 1989 március 5-én. Az említett club neve megváltozott, Magyar Kulturális és Jótékonysági Klub INC. névre 1998. április 5-én.

A csoport sokat vándorolt az elmúlt években, amíg megtalálta a végleges helyét, amit hozzáértő önfeláldozó szorgalommal és anyagi támogatással otthonává tett.

A Klub hagyományos ünnepei az Arató Bál, Disznótoros, Tavaszi Bál, Karácsonyi Ebéd, Szilveszteri Bál és a Húsvéti Ebéd.

A Klub minden szombaton nyitva van. Meleg, magyaros vacsorával várja tagjait és vendégeit. A Klub 24 éves fennállása alatt voltak többnyire vidám és némelykor kevésbé vidám időszakok, de a Klub átvészelte ezeket is és bátran mondhatjuk, hogy a mai napig életerős és aktív.

Dunai M. Bence

Nyugat Ausztráliai Magyar Egyesület – Magyar Otthon

GPS: 32° 4′ 13.4″ S 115° 52′ 37.7″ E
Cím: 734 Beaufort Street, Mt Lawley, Perth, WA 6050
Intézményvezető: Schaffer Frigyes

1950 augusztusában alakult meg a Mindszenty Közművelődési Egyesület, Kóra Endre elnökletével és 1952 augusztusáig működött. Utódja, a Magyar Ház Részvénytársaság 1954 januárjában jött létre, majd 1955 októberében Nyugat Ausztráliai Magyar Egyesület nevet vette fel, elnöke Vajda Aladár.

Az Egyesület 1960-ban kapott jogi bejegyzést (Incorporated) Australian-Hungarian Association of WA (Inc) néven, alapszabályát az ausztrál hatóságok is jóváhagyták.

A Beaufort Street-i telket és házat 1967-ben vette meg az Egyesület és 1968. február 18-án került a magyar közönség használatába „Magyar Otthon” néven.

Az Egyesület, más szervezetekkel karöltve minden évben megrendezi a hagyományos nemzeti ünnepeket, mint a március 15.-t, Hősök Napját, Trianoni megemlékezést, St. István Napot (aug. 20), Aradi Vértanúk napját és az 1956-os szabadságharc megemlékezését. Emellett különböző társadalmi rendezvényeknek szervezésében és lebonyolításában vállal szerepet.

Fodor Sándor